Mitä tarkoittaa Ilmestyskirjan luku 144000?

 

Nykyinen aika rakentuu yhä enemmän ja enemmän sellaiseksi, että Jumalaa ja Jeesusta muistetaan aina vain vähemmän. Näyttää siltä, että teknologinen kehitys ratkaisee kaikki ihmiskunnan ongelmat ja Jumalaa ei enää tarvita mihinkään. Elämme hyvin kristinuskon kielteisessä maailmassa. Raamatussa on valtavat lupaukset ja sieltä jokainen voi löytää Jeesuksen Kristuksen, mutta vain harvat ovat kiinnostuneet. Nykyinen aika on hyvin haastava uskoville. Ilmestyskirjassa, lähes 2000 vuoden takaa, on myös pantu merkille nykyisen ajan välinpitämättömyys totuutta kohtaan. Sieltä löytyy mielenkiintoinen kuvaus niistä ihmisistä, jotka kaikesta huolimatta ovat olleet uskolliset Jumalalle viimeisinä päivinä, eräänlainen morsiusseurakunta:

Ilm. 14: 1. Uusi laulu Siionin vuorella Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.  2. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua.  3. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.  4. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle.  5. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä.

Milloin tällainen 144000 joukko on muodostunut? (Ymmärtääkseni kyseessä on vertauskuvallinen luku.)

Ilm. 14: 12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."  13. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Tuo joukko on alkanut muodostua niistä uskovista, jotka ovat olleet uskollisia sukupolvesta polveen iankaikkiselle evankeliumille siitä ajasta lähtien kun sitä alettiin julistaa kolmen enkelin sanoman muodossa, eli lopun ajalla.

Tämä esikoisjoukko kootaan Laodikean seurakunnan aikana. Tämä seurakuntavaihe on viimeinen ennen Kristuksen tulemusta. Laodikean seurakunta ei saa mitään kiitosta Jeesukselta. Se on tietenkin surullinen asia. Kuitenkin siellä on niitä, jotka ovat voittaneet Ilm 3: 21. "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.

On hyvin mielenkiintoista havaita, että tuo joukko, joka seuraa Jeesusta mihin ikänä hän menee mainitaan esikoisjoukoksi. Ensimmäinen lapsi, esikoinen usein pyhitettiin Jumalalle. Sadon ensi hedelmät annettiin Jumalalle. Samoin eläinten esikoiset usein uhrattiin Jumalalle. Mutta ihmiskunnasta eivät ne ensimmäiset ihmiset ole esikoisia, ei Aadam eikä Eeva, vaan viimeisestä sukupolvesta muodostetaan esikoisjoukko. Vieläpä seurakunnasta, jolle Jeesus ei anna mitään kiitosta.

Näen tässä Jumalan tarkoituksen osoittaa koko maailmankaikkeudelle evankeliumin valtavan voiman. Samaan aikaan kun maailma syöksyy mitä hirveimpään synnin pimeyteen, niin samaan aikaan Valo Jumalan sanasta loistaa kirkkainta valoaan ja evankeliumi saa suurimmat voittonsa.

Mitä se merkitsee, että he eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa? On kyse hengellisistä asioista. Raamatussa puhdas nainen kuvaa uskollista ja puhdasta seurakuntaa. Porttonainen kuvaa uskotonta ja vääriä oppeja omaksunutta seurakuntaa.

Ilm 17: 3. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.  4. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakanpunaisena, hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa.  5. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys: "Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti."* 6. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hämmästyin suuresti hänet nähdessäni.

Puhdasta seurakuntaa Ilmestyskirja kuvaa seuraavalla tavalla,

Ilm. 11: 1 Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä.

Jesajan kirjassa on mielenkiintoinen kohta: 4: 1. Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: - Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä.

Ovatko nämä seitsemän vertauskuvallista naista Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, jotka ovat luopuneet Jeesuksesta, mutta tahtovat lopulta kuitenkin saada tunnustusta Kristillisinä seurakuntina ja, että Jeesus ottaisi ne omikseen? Nykyisellään ne ovat luopuneet Jumalan totuudesta ja muodostavat Babylonin, mutta kun vitsausten aika koittaa niissä tapahtuu kuudennen vitsauksen aikana herääminen siihen hirveään todellisuuteen, että niitä on koko ajan petetty. Nyt heille kelpaisi terve ja puhdas oppi kun sen saaminen on iäksi myöhäistä.  Tosin kaksi seurakuntaa saa Jeesukselta pelkkää kiitosta, ne eivät olleet langenneet vielä, joten nämä seitsemän seurakuntaa eivät kaikki ole luopuneet seuraamasta Jeesusta, eli hengellisesti tehneet "huorin" omana aikanaan. Ennen Jeesuksen tuloa ovat kuitenkin kaikki seurakunnat luopuneet, vain jäännös on jäljellä.

Ilmestyskirjassa on luvussa 11 kerrottu Ranskan suuren vallankumouksen merkityksestä kristinuskon näkökulmasta. Maailmassa ymmärretään tuolla vallankumouksella olleen pysyvä hyvä vaikutus nykyaikaisen demokraattisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskuntarakenteen muodostumiselle. Raamattu ei anna hyvää kuvaa ajastamme.

Ilm. 11: 7. Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät.  8. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin.  9. Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata.  10. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita.  11. Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät.  12. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: "Nouskaa tänne!", ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen.

Kaksi todistajaa =Vanha ja Uusi testamentti

Ranskan suuri vallankumous oli ateistinen. Se nosti inhimillisen järjen Jumalan asemaan. Näin se loi vankan pohjan tieteelliselle ajattelulle. Tieteellinen ajattelu ei tarvitse Jumalaa tuekseen kuten evoluutio "uskonnosta" moni on havainnut.

Ranskan vallankumouksen kolme suurta periaatetta olivat Vapaus, Veljeys ja Tasa-arvo. Nämä periaatteet ovat sellaiset, että kristitytkin voivat ne hyväksyä. Kuitenkin Raamattu pitää tässä maailmassa vallitsevaa elämänkatsomusta huonona. Tarkastellaanpa hieman lähemmin näitä kolmea periaatetta;

Vapaus on hyvä, mutta Jeesus sanoi, että totuus tekee meidät vapaiksi. totuus on Jeesus itse. Ei siis ole vapautta siellä, missä ei anneta kunniaa Jumalalle. Maailmassa vapaus merkitsee vapautta raamatun sanan arvovallasta. Vapautta kehitellä omia uskonnäkemyksiä ja teorioita, joilla ei ole yhteyttä Jeesukseen ym... Maailmassa vallitseva vapaus on sitä, että ihmiset tekevät yhä julkeammin ja laajemmassa mitassa syntiä. Synti saa hyväksymistä, mutta vanhurskautta pidetään kartettavana ja pahana asiana. Vapaus on yksilön vapautta tehdä ja ajatella mitä haluaa. Tosiasiassa yhteiskunnat kehittyvät yhä vain vapautta rajoittavammiksi. Isoveli valvoo yhä enemmän ja enemmän.

Veljeys. Sekin on hyvä ja kannatettava asia. Maailmassa veljeys merkitsee veljeyttä samanmielisten välillä. Mutta se merkitsee samalla jyrkkiä vastakkainasetteluja toisinajattelijoiden välillä. Ehkä suurin vastakkainasettelu Ranskan vallankumouksen hedelmänä on jako vasemmistoon ja oikeistoon, työläisiin ja porvareihin. ym. Veljeys merkitsee myöskin veljeyttä syntiä harjoittavien välillä. He rohkaisevat toinen toistaan ja näin ei vanhurskautta edes mainita heidän keskuudessaan. Veljeyttä on siellä, missä siitä on etua itselle. Nykyinen yhteiskunta on yhä enemmän kilpailuyhteiskunta. Kilpailijat eivät ole ”veljiä” vaan toistensa vastustajia.

Tasa-arvo on myös Raamatun opetuksen mukainen. Toisaalta Raamattu osoittaa, että on olemassa hierarkia, jota ei saisi kumota. 1 Kor. 11: 1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. 2. Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille.  3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala.

Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa jo luomisessa asetettu hierarkia. Esim. kristilliset seurakunnat eivät saa kuvitella olevansa tasa-arvoisia Jeesuksen kanssa siinä, että ne saisivat itse muokata totuutta ja opetusta johonkin suuntaan, joka vie pois Raamatun totuudesta. Tällaista kuitenkin tapahtuu uskonnon vapauden nimissä. Kirkkokunnilla on taipumusta painaa oma peukalonjälki ”totuuteen” uskontunnustustensa kautta. Kaikkinaisten auktoriteettien kunnioitus on vähentynyt, lapset ovat tottelemattomia vanhemmilleen ja opettajilleen jne. Tasa-arvo myös tasapäistää ihmisiä. Ahkera ei saisi työstään saada enempää hedelmää kuin laiskakaan. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo pyrkii räikeimmillään häivyttämään sukupuolierotkin niin, että muodostuu sukupuoleton ihmislaji, joka on kykenemätön normaaliin avioon. Synti legitimitoidaan samanarvoiseksi vanhurskauden kanssa Tyypillistä ajallemme on, että ei lopulta ole yhtään seurakuntaa, joka olisi kaikessa uskollinen Mestarilleen Raamatun tulkinnassaan.

Verratkaamme noita kolme suurta periaatetta Ranskan suuren vallankumouksen ajalta erääseen toiseen kolme sanomaa sisältävään asiakokonaisuuteen. Tarkoitan kolmen enkelin sanomaa Ilmestyskirjassa:

Ilm. 14: 7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Ranskan vallankumous sanoo VAPAUS. Se tarkoittaa vapaudella syrjäyttää Jumala mm luonnontieteen alalla. Se tarkoittaa vapautta kehitellä järjettömiä teorioita siitä, miten kaikki on saanut alkunsa tyhjästä sattumalta ja on pelkkien sattumien ja luonnonvalintojen tulosta, että ihmisiä ylipäätään on maan päällä. Myös uskonnon vapauden nimissä tehdään mitä räikeintä vääryyttä ja vilppiä. Todellinen vapaus saavutetaan uskon kautta Jeesukseen, joka vapauttaa synnin orjuudesta ja vapauttaa sielun uskomaan ja noudattamaan totuutta. Raamatun luomiskertomukseen uskovilla on oltava vapaus uskoonsa ja sen muistopäivän Sapatin pyhittämiseen.

jae 8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä."

Ranskan vallankumous sanoo tähän Veljeys. Se tarkoittaa veljeyttä kaikkien kanssa, vaikka he eivät tunnusta Jumalaa ja Raamattua, eivätkä heidän arvovaltaa. Eikö nykyaikainen suvaitsevaisuus ole suvaitsevaisuutta paheita kohtaan, vääriä moraalisia arvoja kohtaan, vääriä uskonnollisia suuntauksia kohtaan. Jeesus taasen pitää veljinään, Matt.12:48

Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?"  49. Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: "Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni.  50. Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

Todellista veljeyttä ei voi syntyä muutoin kuin samanmielisten kesken. Usko Jeesukseen yhdistää ihmiset yhdeksi perheeksi, joden kesken vallitsee Pyhän Hengen yhdistämä veljeys.

On aika jättää ”Babylonin” syntiset arvot ja liittyä Kristukseen Hengessä ja totuudessa.

jae 9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin,  10. joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä.

Kolmanneksi Ranskan vallankumous opettaa ihmiskuntaa tasa-arvoon. Tasa-arvo nähdään itseisarvona ja kaikki asiat on alistettava tasa-arvo tarkastelulle.  Kun on kyse sapatista, niin tasa-arvoiset ihmiset sanovat, että heille jokainen päivä on samanarvoinen. He voivat pitää vapaata milloin vain, vaikka maanantaina tai sunnuntaina. He kysyvät että mitä vikaa on sunnuntaissa.

Moni pitää itseään niin tasa-arvoisena, että ei edes ymmärrä tarvitsevansa syntiensä sovittajaa, vaan luulee kelpaavansa taivaaseen sellaisena kuin on, jos joku taivas nyt ylipäätään on olemassa.

Todellista tasa-arvoa ei voi olla tämän maailman ruhtinaan hallitseman maailman ja Kristuksen perustaman armon valtakunnan välillä. Ne ovat sodassa keskenään ja vaativat molemmat alistumaan arvovaltaansa. Jeesus hellästi vetoamalla rakkauden sanoin ja paholainen pakottamalla ja uhkaamalla niin, että emme saa lopulta ostaa tai myydä ellemme suostu kumartamaan hänen arvovaltaansa. 

Huomaatteko miten lähelle arkipäivää ja meidän kulttuuriamme nämä kaksi kilpailevaa kolminkertaista sanomaa tulevat.

SEITSEMÄN SEURAKUNTAA Ilmestyskirjassa edustavat seitsemää seurakunta vaihetta menneiden kahden vuosituhannen ajalta. Nuo vaiheet ovat seuranneet toinen toistaan, mutta samalla voimme nähdä, että ne vaikuttavat myös samanaikaisesti. Tämän päivän seurakunnassa on nähtävissä piirteitä niistä kaikista.

Olen laatinut yhteenvedon kaikista Jeesuksen antamista kiitoksen ja tunnustuksen sanoista, joita nuo seurakuntavaiheet ovat saaneet. Näin eteemme piirtyy kuva siitä, mitä ominaisuuksia tuolla "144000" esikoisjoukolla on;

Ilm. 2:2. "Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi.  3. Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden etkä ole antanut periksi.

jae6. Siinä teet kuitenkin oikein, että inhoat nikolaiittojen* tekoja, joita minäkin inhoan.

Nikolaiitat= opettivat seksuaalista vapautta

Ilm. 2:9. "Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi - sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole - Saatanan synagogaa he ovat!

Ilm. 2:13. "Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä Saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä Saatana asuu.

Ilm. 2:19. "Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Viime aikoina olet tehnyt vielä enemmän kuin alussa teit.

Ilm. 3:4. "Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa; he ovat sen arvoisia.

Ilm. 3: 8. "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni.

Ilm. 3:10. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat.

Jeesus antaa seuraavia kehoituksia meille lopunajan ihmisille;

Ilm. 2:5. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan.

Ilm. 2:16. Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla.

Ilm. 2:25. Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.

Ilm. 3:3. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista.

Ilm. 3:10. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat.

Ilm. 3:18. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet.

Tärkeä kysymys tänään meille kaikille on se, että miten voimme elää puhdasta Jumalalle kelpaavaa elämää. Miten voimme välttää valheen ja väärät opit, eksytykset, jotka hämärtävät aidon pelastussanoman.

Jeesuksen Kristuksen tunteminen ainoastaan voi varjella meitä. Jeesuksen Kristuksen tunteminen vain voi pitää meidät oikealla tiellä ja puhtaina. Jeesus on ilmoitettu meille Raamatun sanassa.

Lopun ajalle on nykyään tyypillistä Globalisoituminen, eli maapalloistuminen. Koko maapallo on pian yksi suuri kotipiha. Maailmamme kutistuu nyt kovaa vauhtia. Myös uskonnon alueella tapahtuu kohta voimakasta yhdenmukaistamista, jossa valtavirrasta poikkeaville  katsannoille ei ole sijaa. Pyritään muodostamaan uuden maailmanjärjestyksen mukainen maailmanuskonto, joka sulkee sisäänsä kaikki maailman uskonnot erotuksetta. Se on haaste Raamattuun uskoville. Kuitenkin Raamatun mainitsemat "esikoiset" tulevat pysymään uskollisina.

Ei ole vaikeaa nähdä, että EU:lla tulee olemaan lopulta myös hyvin yhtenäinen uskonto. Se ei tarkoita, että kirkkojen pitäisi yhtyä organisaatioina toisiinsa. Riittää, että hengellinen sisältö on kaikissa keskeisissä kohdin samanlainen. Tuo usko on sekoitus humanistisia Ranskan vallankumouksen aatteita ja Raamatun sanaa ja tieteellistä ajattelua. Tuo esikoisjoukko pysyy niistä kaukana ja tunnistaa kaikki erheet eikä niitä omaksu, vaikka niitä väkipakolla vaaditaan hyväksymään.

Koska tilanne on tällainen, niin meidän tulee entistä kirkkaammin korottaa Jeesusta ja tuoda häntä ilmi yhä selkeämmin, että kaikki ne, jotka tämän nurjan sukukunnan keskellä kuitenkin ovat Jumalan lapsia, löytäisivät tien Kristuksen luo. Mikäli langenneissa kirkoissa on Jumalan lapsia he kyllä tunnistavat Jeesuksen äänen Raamatun totuuksissa, eli iankaikkisessa evankeliumissa, kun sen kuulevat. 

Ps. 145:8. Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä. 9. Herra on hyvä kaikille, hän armahtaa kaikkia luotujaan. 10. Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!