MITÄ AIKAA ME NYT ELÄMME PELASTUSHISTORIAN NÄKÖKULMASTA?

MERKIT LUONNOSSA TÄNÄ AIKANA.                       

Luonnonvarojen ehtyminen on yleisesti tiedossa. Maapallon kyky ylläpitää elämää huonontuu ihmisen toiminnan vuoksi. Luonnon saastuminen huolestuttaa. Puhtaan veden puute on jo nyt vakava ongelma.  Eroosio lisääntyy.  Ilmaston muutos aiheuttaa paniikinomaisia tekoja päättäjillä. Toisaalta on myös alettu suojella luontoa ja on kehitetty uusia tekniikoita, jotka kuluttavat vähemmän luontoa. Uusien panepidemioiden vaara huolestuttaa. Jesajan kirjassa on hyvin ajankohtainen tilanne katsaus oman aikamme tilanteeseen.

Jes.24:4. Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu, maan lailla taivaskin riutuu. 5.  Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. 6. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta.

MITÄ RAAMATTU SANOO IHMISKUNNAN TURVALLISUUS TILANTEESTA?

Toisaalta on turvallisuuden tunnetta esim. Suomessa tällä hetkellä. Varsinkaan hengellisen elämän alueella ei tunneta ”Jumalan pelkoa”, eikä tiedetä, että kaiken loppu on lähellä. Ihmiset elävät huolettomina ja etsivät viihdettä ja nautintoja. Toisaalta ydinsodan pelko on todellinen ja ydinreaktori onnettomuuksien pelko. Terrorismi aiheuttaa pelkoa. Mahdollinen islamisaatio ja brutaalien sharia lakien voimaan tulo Euroopassa huolestuttaa ajattelevia ihmisiä. Rikollisuus huolestuttaa ihmisiä. Ahdistus ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. On epävarmuutta työn jatkuvuudesta. On epävarmuutta ihmissuhteissa. Avioliitot hajoavat. Elämä koetaan ahdistavaksi, vaikka monella tavoin se on helpompaa kuin aikaisemmin. Vaikka monet vaikeudet lisääntyvät, eivät ihmiset silti käänny Jumalan puoleen ja odota Jeesuksen tuloa.

1 Tess. 5:3. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon.

Luuk. 21:26. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät.

MITÄ RAAMATTU SANOO IHMISTEN SIVEELLISESTÄ TASOSTA TÄNÄ AIKANA?

Viihde on erittäin suuri vaikuttaja tänä aikana. Idolien palvonta ja yhä uusien kokemusten hakeminen erilaisten viihde alan tarjonnan kautta. Tämä on omiaan heikentämään ihmisten halua ja kykyä ymmärtää hengellisiä asioita. Viihteen kautta haettu mielihyvä vaikuttaa ihmisessä samoilla alueilla kuin hengellisten asioiden parissa viihtyminen. Vapaa-ajan uhraaminen elämysten hankintaan luonnollisesti vähentää sitä aikaa, joka tulisi käyttää hengellisten asioiden pohdintaan. On huolestuttavaa, että huumeiden käyttö lisääntyy myös meillä Suomessa, vaikka kaikki varmasti tietävät, mitkä vaarat siihen sisältyvät. Nuoret jäävät erilaisten virtuaalisten pelien koukkuun ja opiskelu ja elämään valmistautuminen jäävät väliin.

Kristinuskosta luopuminen on nopeaa ja yleistä. Ihmiset eivät tänä aikana tunne Jumalaa ja hänen tahtoaan. Uskonnollisuus on saanut muotoja, jotka ovat tuttuja jo vanhoista pakana uskonnoista. Ekumeeniset pyrkimykset sotivat Kristuksen veren evankeliumia vastaan. Usko Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ei ole uskon sisältö, vaan ”pelastusta” etsitään monin muin tavoin. Usko Raamattuun on vähäistä. Vaikka Raamattuja on joka kodissa niitä ei lueta, saati uskota. Toisaalta on lisääntymässä jumalattomuus, jossa ei kunnioiteta mitään Jumalaa. On pyrkimystä luoda uudenlaista moraalia, jossa Jumlan laki ei ole mittapuu, vaan humanistiset utopiat, tasa-arvon ylikorostus ja kaiken kattava suvaitsevaisuus. Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan yllä ns. fundamentalistiseen Raamatun uskoon. Kehitysoppi on hapattanut ihmisten ajattelua ja oletetaan, että kaikki on sattumaa ilman mitään tulevaisuutta kuoleman jälkeen. Kehitysoppi on tavallaan uskonto, joka selittää maailmaamme, mutta syrjäyttää Luojan. Kaksinaismoraali vallitsee.

2 Tim.3:1. Lopunajan ihmiset 

Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. 2. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, 3. rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, 4. petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, 5. he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!

TOISAALTA JUMALAN TUNTEMUS LISÄÄNTYY TÄNÄ AIKANA ja Raamattu on saamassa yhä suurempaa kannatusta maailmassa, vaikkakaan ei Suomessa ja Euroopassa. Uskonpuhdistus etenee. Tänä aikana on ihmisillä mahdollisuus tuntea Kristus ja uskon sanoma paremmin kuin ennen, sillä tieto on lisääntynyt. Meillä on nyt käytettävissämme hyvin laajasti aikaisempien sukupolvien tieto ja kokemus ja samoin Raamatun tutkimus on tuonut uutta valoa. Profetiat ymmärretään yhä paremmin. Arkeologiset löydöt ovat tuoneet uutta tietoa Raamatun ajan elämästä. Jeesus Kristus on monille rakas ja hänen tuntemisensa lisääntyy. Internetin monipuoliset mahdollisuudet avaavat Jumalan Sanalle uusia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä.

Hengellinen elämä kulkee tänä aikana yhä selkeämmin kahta vastakkaista latuaan. Toisaalta monet uskonnon sekoitukset valtaavat alaa ja suoranainen jumalattomuus lisääntyy. Toisaalta Jumalan yhä syvempi tuntemus lisääntyy ja uskovat pyhittäytyvät Kristuksen kaltaisuuteen. Seuraavat raamatun profetiat toteutuvat;

Ilm.14:4. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle. 5. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä.

Ap.t. 24:14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

Ap.t. 4:19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: "Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse.

Ap.t.5:29. Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Hepr. 8:8. Mutta nyt Jumala moittii kansaansa:

- Kuulkaa! Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 9. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. 10. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 11. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: "Opi tuntemaan Herra." Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään

MITÄ RAAMATTU SANOO TALOUS ASIOISTA MEIDÄN AIKANAMME?

Rahan merkitys on noussut kulttuurissamme aivan ylivertaiseen asemaan. Se on syrjäyttänyt tai alistanut aatteellisuuden. Muita ihanteita ei juurikaan ole kuin rikastumisen ihanne. Ahneus on saavuttanut valtavat mittasuhteet. Raha on tämän ajan ”ukko ylijumala”, jota kaikki palvovat. Ihanteiden ja aatteellisuuden puute raivaa tietä hirmuhallinnon ilmaantumiselle. Lainsäädännön kautta ihmisten elämää rajoitetaan yhä yksityiskohtaisemmin. Vainon henki yleistyy. Vainoharhaisuus lisääntyy. ”Turvallisuus” vaatii yhä uusia ja uusia turvatoimia joiden edessä yksilön perusvapaudetkin saava väistyä. Elämme juuri nyt tämän valitettavan kehityssuunnan keskellä. Vain talous asioilla näyttää olevan merkitystä.

Jaak. 5:1. Rikkaiden tuomio 

Kuulkaa, te rikkaat! Itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. 2. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. 3. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan, ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. 4. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa: se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 5. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä, te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. 6. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman; ei hän asetu teitä vastaan.

MITÄ RAAMATTU SANOO VALON JA PIMEYDEN SUHTEESTA TÄNÄ AIKANA?

Valo merkitsee Raamatun sanan valoa ja pimeys merkitsee harhaoppeja ja suoranaista pakanuutta ja jumalattomuutta. Kaikesta tieteellisestä kehityksestä huolimatta suurin osa ihmiskuntaa on sidottu keskiaikaiseen pimeyteen rinnastettavaan hengelliseen pimeyteen.  Maailman suuret uskonnot eivät kykene välittämään todellista tietoa eli valoa, sillä ne ovat hyljänneet Raamatun sanan sellaisena kuin se on.

Jes. 60: 2.  Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi.

Sananl. 4: 18.  Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.

MERKIT KIRKKOKUNTIEN HENGELLISSÄ TILASSA TÄNÄ AIKANA.             

Antikristus on ennen muuta uskonnollinen järjestelmä, eli kirkkokunta, joka esiintyy Kristuksen kirkkona, mutta todellisuudessa edustaa vain omaa inhimillistä valtaansa. Antikristillinen ajattelu on hyväksytty hyvin laajalti ihmiskunnan keskuudessa. On kehittymässä maailman uskonto, josta Kristuksen ristin kuolema ja sovitus on pyyhitty pois ja tilalla on kaikkien suurten maailman uskontojen liittoutuma.  Ekumeenin liike tulee johtamaan siihen, että paaville annetaan jälleen ylin johtajuus hengellisissä asioissa koko maailmassa. Moni ei osaa erottaa totuutta valheesta, vaan omaksuvat valheen ”Jumalan tahtona”, vaikka se on vain ”kirkko isien” omia ajatuksia, joilla ei ole mitään jumalallista arvovaltaa.

2 Tess.2:1. Vastustaja, Antikristus Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, 2. ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. 3. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. 4. Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. 6. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa. 7. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; 8. silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. 9. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. 10. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. 11. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, 12. ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

ONKO JUMALALLA MITÄÄN SUORAA KEHOITUSTA JUURI TÄMÄN PÄIVÄN IHMISELLE?

Kristinuskoon on pesiytynyt paljon tapoja pakanuudesta. Erityinen sanoma Jumalalta on, että jokaisen joka haluaa pelastua iankaikkiseen elämään, pitää erottautua niistä kirkoista, joissa vallitsee sekoitus uskonto. Eli oikean ja väärän uskon sekoitus. Pelastava usko on yksi. Se on Raamatun uskonto. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määrätä omasta kohtalostaan ja suhteestaan Jumalaan. Viisas se ihminen, joka ymmärtää käyttää tätä oikeuttaan hyväkseen ja ottaa itse selvää, mikä on totuus tänä aikana. Totuus on löydettävissä. Se on kirjoitettuna Raamatun profeetallisessa sanassa. Taivaaseen ei ole monta erilaista tietä. Jeesus sanoi itsestään ”minä olen tie totuus ja elämä”. Usko Jeesukseen Kristukseen on ainoa tie iankaikkiseen elämään.

Ilm. 18:1. Babylonin tuho 

Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. 2. Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. 3. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." 4. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. 5. "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.

2 Tim. 4:3. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 4. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.

ONKO MEIDÄN AJALLEMME PROFEETTAA, JOTA TULISI KUULLA?

Jumala ei ole jättänyt ihmiskuntaa pelkästään teologien ja kirkkoisien sanan varaan, vaan Hänellä on ollut profeetta, jonka kautta olemme saaneet sanomia, jotka vahvistavat sen, mitä Raamattu sanoo ja johdattaa sanan omaksumiseen oikealla tavalla. Tämä profeetta on jo kuollut, mutta hänen työnsä hedelmät kasvat kasvamistaan ajan loppuun asti. Raamatun sanat ovat kultahippuja meille ja profeetan kirjoitukset ovat hopeaa.

Ap.t. 2:17.- Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. 18. Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat.

MITÄ TAIVAASSA TAPAHTUU TÄNÄ AIKANA?

Danielin kirjassa on hämmästyttäviä ennustuksia, jotka ulottuvat aivan meidän aikaamme asti.

Raamatussa on profetioita, jotka osoittavat, että elämme ”lopun aikaa”. Taivaassa on jo alkanut tuomio. Tällä tuomiolla Jeesus Kristus valitsee ne ihmisistä, jotka perivät iankaikkisen elämän. Tällä tuomiolla päätös on vapauttava. Ihmiskunta elää jo nyt viimeisen tuomion aikaa. Kuinka moni on tästä tietoinen? Elämme suuren sovituspäivän aikaa, joka merkitsee syntien lopullista poistamista Pyhäköstä.  Kun Jeesus saapuu kunniassaan ja kirkkaudessaan, on jokaisen ihmisen ikuinen kohtalo jo ratkaistu. Tämä aika on hyvin tärkeä. Nyt on pelastuksen päivä. Huomenna voi olla jo myöhäistä.

Dan 8:14. Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

Ilm. 14:7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

ONKO AJAN KULKU NOPEUTUNUT TÄNÄ AIKANA?

Moni ihminen kokee, että aika rientää nykyään nopeammin kuin ennen. Tämä on tunne, joka ilmenee kiireen yleisenä lisääntymisenä. Vuodet vierivät ikään kuin huomaamatta. Aikaa ei tunnu riittävän mihinkään. Hiekka valuu tiimalasissa kiihtyvällä vauhdilla kohden viimeistä jyväänsä. Erityisesti Jumalan tahdon etsimiseen ei juurikaan ole aikaa, vaikka juuri nyt siihen pitäisi erityisesti panostaa.

Sef. 1:14  Lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua - nyt on Herran päivä! Rohkea soturikin huutaa pelosta.

1 Tess. 5: 3. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. 4. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas.

MIKÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN ON?

2 Kor. 6: 2. Hänhän sanoo - Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.

Elämme hyvin mielenkiintoista aikaa. Katsaus omaan aikaamme on hyvin synkeä ja kovin paljon hyvää ei siitä löydy. Valitettavasti näin on ja se onkin syy siihen, että Jeesus Kristus saapuu ja päättää kaiken kärsimyksen ja vääryyden ja luo kaiken uudeksi. Suuren taistelun vaiheet on Raamatun profetioissa hämmästyttävän yksityiskohtaisesti esitetty. Voimme seurata ajan kulkua ja löytää aina oikean tien eteenpäin profeetallisen sanan valossa. Käyttäkäämme Jumalan suomaa oikeutta ottaa itse selvää siitä, mikä on oikein, mikä hyvää ja kannatettavaa.

Ilkka Kuikka

 

Viimeinen tuomio on jo alkanut Taivaan pyhäkössä!

Uuden maailmanjärjestyksen viitoittama ihmiskunnan selviytymistie ja Raamatun viitoittama uskovien pelastustie.

Kommentit

09.01.2020 05:08

Matti Ahola

Minua on huolestuttanut yli 20 vuotta politiikkojen häikäilemättömyys.On ollut selkeästi nähtävissä jo tuolloin suomen talouden,uskonnon ja itsenäisyyden tuhoaminen, poliittisilla päätöksillä.