SANAN UUDEKSI LUOVA VOIMA

 

Tämä aihe on myös katsottavissa videona

Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Jumala on luonut sanalla kaiken olevaisen, niin maailmamme kasveineen eläimineen, samoin myös ihmiset. Sana oli itsessään Jumala kuten Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan; Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Onkin hyvä hieman tarkastella mitä kaikkea sana merkitseekään meidän itsekunkin elämässämme ja erityisesti uskon elämässä.

Jumalan sanan uudistava ja uutta luova voima tuli selkeästi esille kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Lasarus oli ollut haudassa jo neljä päivää ja alkoi jo haista. Varmasti aivot olivat jo täysin käyttökelvottomat ja muutkin elimet. Ei riittänyt enää vain herättäminen kuolleista vaan Jeesus loi Lasaruksen uudelleen terveeksi mieheksi. Jeesus sanoi vain  "Lasarus tule ulos" ja hän virkosi kuolleista. Tähän pystyy vain Jumala. Jeesus oli sekä ihminen että Jumala ja hän sanallaan loi uuden elämän kuolleeseen Lasarukseen.

Joh. 11:40. Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"  41. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.  42. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."  43. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"  44. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä."

Onko tänäkin päivänä sanalla samaa luovaa ja uudesti luovaa voimaa kuin oli luomistyössä?

Joh. 14:1. "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.  3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.  4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

Se, että me ihmiset kykenemme puhumaan, on yksi vahva osoitus siitä, että me olemme Jumalan kuviksi luotuja. Kykenemme käyttämään sanaa, kuten Jumalakin. Kykenemme ymmärtämään Jumalan sanaa Pyhässä Hengessä ja Sana vaikuttaa meissä sekä tahtomisen, että tekemisen, että Jumalan tahto toteutuu elämässämme. Jeesuksen puhuma sana oli puhdistanut opetuslapset ja samoin sana vaikuttaa jokaisessa lukijassa kun on sen halukas ymmärtämään.

Room. 12:14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

Jaak. 3:5. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! 6. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. 9. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;

Aikalaillla lohduton analyysi kielen käytöstä, johon me ihmiset sorrumme liiankin usein. Sanat ovat voimakas väline saada aikaan joko hyvää tai pahaa. Sanoilla voimme syvästi loukata lähimmäistämme. Sanoilla voimme myös rohkaista masentunutta ja antaa toivoa ja siunausta. Sana, puhuttu, kirjoitettu tai kuultu sana on voimakas väline joko hyvään tai pahaan. Jopa niin, että Jeesus sanoo sanoilla olevan suuri merkitys sille miten meidät tullaan tuomitsemaan viimeisenä päivänä.

Matt. 12:35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.  36. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.  37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

”Heprean kielessä dabar merkitseekin sekä sanaa että esinettä, oliota, asiaa. Heprean kielessä sana on myös esineellisesti, aineellisesti olemassa. Sillä on paikkansa käsitteen ja aineellisen todellisuuden välimailla.”

Sanoilla on Heprean kielessä ja sitämyötä juutalaisessa kulttuurissa konkreettinen merkitys. Sanat eivät ole vain merkityksettömiä litanioita, kirjainten muodostamia jonoja, vaan niillä on sisällöllinen arvo, merkitys. Tuo sanojen sisäinen merkitys on samansisältöinen kaikille Heprean kieltä käyttäville, joilla on samanlainen kulttuurinen identiteetti. Samoin on myös kaikkien samaa kieltä ja kulttuuria edustavien ihmisten kohdalla.

Olen havainnut, että kieli kehittyy ja vanhoille tutuille sanoille voidaan antaa toinen arvosisältö kuin ennen. Nykyään on myös vanhoja ilmaisuja hylätty ja todettu niiden olevan epäkorrekteja nykyisessä kulttuuri ilmastossa. Syntyy myös uusia sanoja.

Syntiinlankeemus tapahtui kun ensimmäinen ihmispari ei uskonut Jumalan sanaa.

1 Moos. 2:16. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,  17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

Sensijaan he tottelivat Jumalan vastustajan langenneen korkea-arvoisen enkeliolennon, Luciferin sanoja. Saatana eli pettäjä on todellinen persoonallinen olento, joka pääsi vaikuttamaan ensimmäiseen ihmispariin saamalla heidät houkuteltua valheellisella puheella tottelemattomuuteen Jumalan selvälle käskylle. Jumala sanoi "älkää syökö siitä puusta" ja saatana sanoi "syökää vaan, ette suinkaan kuole".

1 Moos. 3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"  2. Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,  3. mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'"  4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;  5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan."  6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.

Suuri taistelu totuuden ja valheen välillä on ollut jo ihmiskunnan alusta asti mukana jokaisen Aadamin ja Eevan jälkeläisen elämässä. Valheen sana johtaa valheellisiin tekoihin, kurjuuteen, kärsimyksiin kuolemaan. Valhe on yhtäkuin laittomuus, joka on synti.

Jeesus Kristus, jota myös toiseksi Aatamiksi kutsutaan alistui julkisen työnsä alussa kasteen jälkeen vielä monin verroin ankarampaan kiusaukseen kuin Aadam ja Eeva konsanaan joutuivat, ja mihin me ihmiset koskaan joudumme. Hän paastosi peräti 40 päivää ja tietenkin hänelle tuli nälkä. Sitten hän joutui saatanan kiusattavaksi ja tuo kiusaus tapahtui käyttäen sanoja, puhetta, ei muulla tavoin vain sanoja:

Matt. 4:1. Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.  2. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.  3. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi."  4. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'"  5. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle  6. ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'"  7. Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'"  8. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9. ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua."  10. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"  11. Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.

Jeesus torjui saatanan kiusaukset Raamatun sanalla. "Kirjoitettu on".

Myös saatana käytti Raamatun sanoja, mutta sellaisessa tarkoituksessa, joka ei vastaa tuon sanan tarkoitusta. Pettäjän henki ei ollut Jumalan henki. Hän ei etsinyt Jumalan kunniaa vaan omaansa saadakseen Jeesuksen kumartamaan itseään.

Hepr. 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

On todella suuri asia, että Jumalan sana tuli lihaksi Jeesuksessa. Hän oli lihaan tullut Raamattu, Vanha testamentti. Juutalaiset johtomiehet eivät tunnistaneet Jeesuksessa Messiasta vaan pitivät häntä petkuttajana. Tämä osoittaa sen, että he eivät olleet ymmärtäneet Tooran sanaa oikein. Se oli selitetty väärin ja sen sanoille annettu toinen merkitys kuin niillä oli. Talmud ja muut selitysteokset olivat muuntaneet Tooran ilmoituksen sisältöä. Väärä vuosisatainen opetus johtikin  katkeraan tappioon juutalaisten kirjanoppineiden ja fariseusten kohdalla.

Jeesuksen eli Messiaan tulo oli ennustettu kirjoituksissa monin tavoin, mutta osasivatko juutalaiset kirjanoppineet seurata profetioita oikein ja tunnistivatko he Messiaan Jeesuksessa? Tuliko Sana todella lihaksi heille? Vain jotkut,  joihin Pyhä Henki pääsi vaikuttamaan oikealla tavalla, tunnistivat Jeesuksen odotetuksi Messiaaksi. Ilmeisesti vielä nykyäänkin jotkut juutalaiset tosiuskovaiset tarkkailevat profetioita ja tekevät laskelmia milloin se Messias oikein mahtaa tulla, vaikka hän tuli jo pari tuhatta vuotta sitten.

Onko meillä kristittyinä vaarana ajautua sivuraiteelle Hänen  tuloa odottaville, kun Jeesuksen toinen tulemus tuntuu viipyvän? Ymmärrämmekö me tänä aikana mitä Raamatun lopun ajan profetiat todella tarkoittavat. Tiedämmekö mitä aikaa elämme?

Jeesus joutui usein keskusteluun kirjaoppineiden ja fariseusten kanssa ja hän joutui kysymään esim.

Luuk. 10:25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"  26. Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"

Jeesus kysyy kuinkas luet, eli miten ymmärrät lukemaasi.

Matt. 19:3. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" 4. Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'  5. ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

Tässä kohtauksessa Jeesus kysyy "ettekö ole lukeneet", eli onko niin että kysyjät eivät tiedä, mitä Toora/Raamattu  asiasta sanoo?

Matt. 22:29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.  30. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.  31. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen:  32. 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien."

Tässä tapauksessa Jeesus sanoo, että kysyjät eksyvät, koska eivät tunne kirjoituksia. Me eksymme niin helposti jos emme todella tunne Raamattuamme ja siinä ilmaistua Jumalan tahtoa kohdallemme.  Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta maailman lopun ja hänen toisen tulemuksensa merkeistä, niin hän antoi monia tunnusmerkkejä, mutta aivan ensimmäiseksi hän sanoi tärkeimmän;

Matt. 24:3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"  4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.  5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

Tunnusomaista on lopun ajalle, jota elämme se, että on paljon puhetta ja selitystä uskonnon saralla, mutta läheskään kaikki ei ole Jumalasta, vaan on eksytystä, inhimillistä viisautta ja arvailua. Näitä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja Jeesus erityisesti kehottaa karttamaan.

Mark. 12:10. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi;  11. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?

Tämä sana on hyvin tärkeä. Olivatko juutalaiset ja olemmeko me lukeneet ja ymmärtäneet tuon lauseen? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. eli hylkäämmekö mekin Kristuksen kuten tekivät juutalaiset vain koska emme tunne Raamattuamme, Jumalan meille antamaa ilmoitusta pyhistä asioista.

Matt.24:44. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?

Olemmeko uskossamme kestäviä ja uskollisia sille profeetalliselle sanalle, jonka olemme kuulleet?

48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',  49. ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,  50. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa.

Vai alammeko väsyä ja kuunnella väärien opettajien vääriä tulkintoja profetioista?

Tahtoisin verrata omaa aikaamme Jeesuksen aikaan. Profeetallinen sana oli niin väärin tulkittu, että ne lukuiset Messias ennustukset, jotka viittasivat Jeesukseen, eivät avautuneet juutalaisille oppineille.

 Lopun aikaa koskevia ennustuksia on Raamatussa paljon ja ne kiinnostavat uskovia kaikissa uskon suunnissa. Niitä tulkitaan monin tavoin, mutta onko tänä aikana sama vaara, että ne tulkitaan väärin eikä näin ollen tiedetä mikä Jumalan tahto ja tarkoitus todella on? Emme ole nyt sen paremmin turvassa vääriltä opetuksilta kuin olivat juutalaisetkaan.

Sen vuoksi tuo edellä lukemani Jeesuksen sana on todella ajankohtainen. Olemmeko uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, jotka olemme omaksuneet lopun ajan profetioiden tulkinnan siten kuin Jeesuksen usko edellyttää, eli uskommeko me Jeesuksen profeettoja, profetian henkeen. (Seitsemännen päivän adventistien opettama profetia tulkinta on oppirakennelma, jossa on monia osatekijöitä ja yhdessä ne muodostavat kauniin ja johdonmukaisen ja lohdullisen näkymän maailman loppuun ja Jeesuksen toiseen tulemukseen.)

Toivottavasti emme ole noita Jeesuksen mainitsemia pahoja palvelijoita, jotka väsyvät matkalla ja sanovat, että Herran tulo viipyy ja alkaa luopua siitä uskosta joka kerta kaikkiaan on meille annettu. Raamatussa on vakava varoitus uskoa mitä tahansa totuutena luen,

2 Tess 2:7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,  8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,  12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Raamatun profetioiden mukaan olemme menossa kohden uutta maailmanlaajuista totalitarismia uskonnon vapauden ja sitä myötä mielipiteen, ajatuksen ja sananvapauden suhteen. Ilmestyskirjassa kertoo seuraavaa;

Ilm. 13:14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.  15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.  16. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,  17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.  18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Pedon kuva tarkoittaa Yhdysvaltoja. Peto tarkoittaa paavin valtaa. Pedon merkki on sunnuntain korottaminen Sapatin sijaan lepopäiväksi. Totalitarismissa tullaan vaatimaan kaikkien tunnustamaan sunnuntain pyhyys muka jumalallisena päätöksenä, asetuksena, vaikka se on vain luopuneen kirkon vallan merkki, pedon merkki. Luku 666 tarkoittaa vicarius filii dei, eli "Jumalan pojan sijainen", jollaiseksi paavi itseään nimittää.

Ihmiskunnan historia tulee päättymään sanan tasolla käytävään viimeiseen taisteluun. Syntiinlankeemus tapahtui samalla tavalla. Sana vastaan sana. Jumala on luonut ihmiset vapaiksi, vapaiksi  muodostamaan oma maailmakuva kunhan se ei ole vahingoksi toisille ihmisille. Aina kun pyritään rajoittamaan näitä ihmisen perusoikeuksia voimme kysyä, mikä henki on toiminnassa.

George Orwellmainen isoveli valvoo systeemi saattaa olla pikkuhiljaa tulossa, kun viranomaisille annetaan yhä uusia valtuuksia kansalaisten seurantaan.  Orwellin kirjaa 1984 kuvailee Wikipedia seuraavasti:

"Kirjan maailmasta on tullut totalitaristisen yhteiskunnan universaali vertauskuva. Kirjassa kuvataan valtion tapaa valvoa kansalaisia heidän yksityisyydestään välittämättä ja kykyä muokata yleistä mielipidettä vallanpitäjien kulloistenkin intressien mukaan. Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen (newspeak), jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat." 

Ihmiskunnalla on liiankin karvaita kokemuksia siitä kun ilmaisun, ajatuksen ja uskonnon vapauksia on pyritty totalitaarisin keinoin tukahduttamaan.  Stalinismi, nazismi ym. Raamatun profetioiden mukaan olemme menossa kohden uutta maailmanlaajuista totalitarismia uskonnon vapauden ja sitä myötä mielipiteen, ajatuksen ja sananvapauden suhteen vähäksi aikaa ennen Jeesuksen toista tulemusta. Totalitaarisissa yhteiskunnissa on aina pyritty ohjamaan kansalaisia tietynlaiseen "uuskieleen" newspeak.

Uskon elämä on konkreettista elämää, se ei ole vain henkien aineetonta maailmaa. Jumalan tarkoitus on, että Jeesuksen luonne tulisi esiin uskovissa, jotka ovat lihaa ja verta, todellisia ihmisiä. Kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan ovat nekin konkreettisia todellisia materiaalisia paikkoja. Siellä elämä on näkyvää ja tuntuvaa, tosin erilaista kuin nykyisessä maailmassamme. Sellaista josta voimme nyt vain uneksia.

Kun ymmärrämme, että sanat eivät ole vain jono merkkejä vaan ne itsessään kuvaavat olemassa olevaa todellisuutta, joko aineetonta tai aineellista, niin meidän on helpompi ymmärtää näitä Jeesuksen sanoja. ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini”.  Jeesus on Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Jeesuksen ruumiin syöminen tarkoittaa hänen sanansa, eli Raamatun sanan omaksumista ja sen mukaisesti rakentumista uudeksi luomukseksi, joka on yhtä kuin "Kristus meissä me kirkkauden toivo". Sana on ikään kuin siemen ja se vaatii puhjetakseen elämään kostuttamista. Pyhä henki yksin voi kostuttaa ja avata sanan ja tehdä sen eläväksi lukijalle. Pyhä Henki on yhtä kuin Jumalan läsnäolo ihmisessä. On aivan välttämätöntä, että Pyhä Henki saa sijan sydämessämme ja luvan tulkita sanaa. Vain siten voimme omaksua sen aidosti ja oikein ja erehtymättömästi. Lopuksi psalmin sana;

Ps. 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.