Getsemanessa Jeeuksen harteille asetettiin koko ihmiskunnan syntien taakka, myös minun ja sinun syntien