KAHDEKSAN ON VÄHEMMÄN KUIN SEITSEMÄN...

Tässä esitetyt asiat eivät ole suunnatut ketään ihmistä tai kansanryhmää vastaan, vaan ovat kannanottoja uskonnolis-poliittisiin näkemyksiin lähinnä Raamatun ilmoituksen valossa tarkastellen. Vaikuttimena on rakkaus lähimmäisiä kohtaan.

 ...ja nollakin enemmän kuin se.

Ilmestyskirjan kahdeksas peto

Tällä kieltämättä eriskummallisella ala otsikolla haluan tässä ohjelmassa kuvata hengellisiä totuuksia, raamatun totuuksia suuressa taistelussa Jeesuksen ja saatanan välillä.

Luen johdannoksi Job. 11:7.   Tavoitatko sinä Jumalan syvyydet? Ymmärrätkö ääriään myöten Kaikkivaltiaan suuruuden? 8. Se on taivasta korkeampi - miten sen tavoitat? Se on tuonelaa syvempi - mitä siitä tiedät? 9. Jumalan suuruus on suurempi kuin maa, se on merta avarampi. 10. Kun hän kiitää ohi, tempaa vangikseen ja vaatii tilille - kuka voisi häntä vastustaa?

Pyramidi on tunnettu ja kaunis muoto. Kuvaan Jumalan täydellisyyttä tämän mallin pohjalta. Pyramidin perusta on nelikulmio, jolla kuvaa maan neljää kulmaa. Neljä sivua lähtevät nousemaan sisäänpäin kaltevassa kulmassa ja lopulta ne yhtyvät yhdeksi teräväksi huipuksi. Tämä huippu kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Se voidaan myös kuvata sanoilla ”Minä olen” ja ”yksi”. Täydellinen Jumala hallitsee koko maanpiiriä täydellisellä hallintovallalla. Jos yrittää asettaa pyramidin yläpuolelle, huipulle esim. pyöreän kuulan, niin eihän se siellä pysy vaan vierii alas ”syvyyden kaivoon”. Hankalaa sen terävän huipun varaan on saada mitään muutakaan pysymään. Alas tulee. Täydellistä ei voi parantaa.

Kuitenkin eräs korkea-arvoinen enkeliolento Lucifer sitä jatkuvasti yrittää. Hän haluaa päästä ”kalifiksi kalifin paikalle” kuten sanotaan. Täydellisen pyrkimin muuttamaan paremmaksi johtaa vain sen huonontamiseen. Synti eli laittomuus on kuin karies hampaassa, jos sitä ei poista se mädättää koko hampaan.

Ilmestyskirjassa mainitaan eräs peto. Luen luvusta 17:11. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

Raamattu sanoo että viimeinen peto ennen Jeesuksen toista tulemusta on yksi seitsemästä, mutta kuitenkin kahdeksas, eli todellisuudessa mitään kahdeksatta petoa ei olekaan sillä sehän on yksi noista seitsemästä. Tämä kahdeksas peto tulee olemaan uudistunut paavikunta, joka oli viides peto suuren taistelun historian aikajanalla. Onko tässä viittaus suureen luopumukseen ja Jumalan lain hylkäämiseen josta luopumuksesta Jumala haluaa kristikunnan tekevän parannuksen? Järjestysnumero petovaltojen sarjassa luku kahdeksan viittaa eräässä toisessa yhteydessä mainittuun lukuun kahdeksan josta kerron tarkemmin. Se viittaa luopumukseen johon miltei koko kristikunta on osallistunut ja josta Ilmestyskirja erityisesti varoittaa meitä tänä lopun ajalla eläviä sukupolvia. Kyseessä on kymmenen käskyn muuttaminen. Kymmenen käskyä on Jumalan itsensä omalla sormellaan kirjoittama, joten se on varmasti tärkeä ja huomiomme arvoinen.

Danielin kirjassa luvussa 7:25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Tässä puhutaan paavikunnasta.

Mikä on erityinen asia, josta paavikunta pitää kiinni ja arvostaa niin paljon, että se on jopa heidän valtansa merkki. Merkki siitä että heillä on valta muuttaa ajat ja lain? Kuten raamattu siitä sanoo ”pedon merkki”.

Se on lepopäiväkäskyn muutos koskemaan sapatin siis viikon seitsemännen päivän sijaan sunnuntaita joka on viikon ensimmäinen päivä. Sunnuntai on alunperin Rooman valtakunnassa epäjumalalle Mitralle siis auringon jumalalle pyhitetty juhla päivä. Sunnuntai ”pyhä” päivän yhteydessä olen havainnut käytettävän sanontaa ”kahdeksas päivä” Kahdeksan seuraa lukua seitsemän ja on tätä enemmän. Seitsemän on Jumalan luku, täydellisyyden, pyhyyden luku. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, sillä Hänen luomistyönsä oli sangen hyvää, täydellistä. Jumala asetti sapatin ihmistä varten että saisimme sinä päivänä erityisesti aikaa vaalia suhdettamme Häneen. Kristinuskon alkuaikoina  alettiin tehdä eroa juutalaisuuteen. Sapatti nousi tämän eron vertauskuvaksi. Alettiin puhua ”juutalaisten Sapatista”, jonka katsottiin merkitsevän lain alaisuudessa elämistä ja näin ”vanhan liiton” aikaa. Kristityn katsottiin olevan ”vapaa laista”. Jyrkkä ero juutalaisuudesta johti siihen, että alettiin nähdä kristinusko aivan uutena uskontona, jolla on vain löyhä side Vanhan testamentin uskontoon. Juutalaisuuden sijaan alettiin ottaa kristinuskoon vaikutteita hellenismistä ja pakana uskonnoista. Sunnuntaista muodostui tämän uuden uskonnon tunnusmerkki. Kristinusko nähtiin parempana uskontona. Todellisuudessa kristinusko on välitön jatkumo juutalaisuudelle. Jos Juudan kansa olisi ottanut Jeesuksen vastaan Messiaana, olisi Jerusalemista tullut kristinuskon keskus ja johtava kaupunki koko maailmassa. Sunnuntai, ”kahdeksas päivä” kuvaa kääntymättömien ihmisten pyrkimystä nousta ”korkeimman vertaiseksi”. Se on antikristillinen pyrkimys hallita uskonelämää inhimillisillä raamatun vastaisilla näkemyksillä.

Jesajan kirjassa kuvataan synnin alkuunpanijan saatanan sielunelämää seuraavasti, 14:13.  Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, 14.  minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi."

1 Moos.3:5. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."

”,,,ja teistä tulee Jumalan kaltaisia…” Jumala toki tunsi saatanan ja tiesi hänen pyrkimyksensä nousta Jumalan vertaiseksi kapinoimalla itseään vastaan ja tältä tiedolta Jumala halusi ihmisparin suojata. Saatana asetti Jumalan varoituksen aivan toiseen valoon kuin se oli annettu. Hän antoi ymmärtää, että Jumala tahtoo salata ihmiseltä totuuden ja tiedon senvuoksi, että se tieto johtaisi ihmiset kehittymään kohti Jumalan kaltaisuutta eli siis korkeammalle tasolle kuin heidät oli luotu. Hän antoi ymmärtää, että hänellä on parempaa tietoa totuudesta.

Raamattua pitää tulkita sen tekstin ilmeisimmän tarkoituksen mukaan. Nykyään on paljon Raamatun opetusta, joka alkaa mukaellen Saatanan sanoja

1 Moos. 3:1 Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?" Tänään moni uskovakin asettaa kysymyksen ”Onko Raamattu todella tarkoittanut….?”

Kristuksen vastustaja ja hänen hallinnassaan olevat ihmiset asettuvat ikään kuin yläpuolelle kaiken sen mitä Pyhät kirjoitukset eli Raamattu sanoo. Raamatun opetus saatetaan kokea vanhanaikaiseksi vain joillekin antiikin aikaiselle heimoille tarkoitetuksi kirjaksi. Tarustoksi. Kuvitellaan että tämän ajan ihminen on jotenkin kehittyneempi ja on kasvanut ikään kuin ulos Raamatusta ja on kaiken Raamatun sanan yläpuolella. Perimätieto ja isien usko nostetaan samanarvoiseksi Raamatun selvän ilmoituksen kanssa. Saatana on onnistunut valitettavan hyvin pyrkimyksissään.

Lopultakin suuressa taistelussa on kyse valtataistelusta, jossa Saatana hamuaa vain valtaa. Se käy seuraavista sanoista ilmi.

Dan 7:25. Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Kaikki vastustajan yritykset muuttaa Jumalan säätämystä epäonnistuvat ja jäävät vain pyrkimykseksi. Hänestä ei jää jäljelle lopulta mitään muistoa, hän palaa tuhkaksi helvetin liekeissä. Ainoastaan naulojen jäljet Jeesuksen käsissä muistuttavat saatanan kapinasta Luojaansa vastaan ja nekin ovat hänen saavuttamansa voiton kunniamerkit.

Kahdeksas päivä ja sen edustama laittomuus ei johda muuhun kuin täydelliseen lankeemukseen ja häviöön, pyöreää nollaakin arvottomammaksi. Kuten Jesaja sanoo 14:14.  minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." 15.Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun.

Luen otteen Katolisen kirkon voimassa olevasta Katekismuksesta koskien lepopäivää:

"LYHYESTI

2189. ”Muista lepopäivä ja pyhitä se” (vrt. 5 Moos. 5:12). ”Seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä” (2 Moos. 31:15). 2190. Sapatti kuvasi ensimmäisen luomisen valmiiksi tulemista; sen tilalle on tullut sunnuntai, joka muistuttaa uudesta luomisesta, jonka alku on Kristuksen ylösnousemus. 2191. Kirkko viettää Kristuksen ylösnousemusta kahdeksantena päivänä, jota syystä kutsutaan Herran päiväksi tai sunnuntaiksi.109 2194. Sunnuntai instituutiona vaikuttaa osaltaan siihen, että ”kaikki saavat käytettäväkseen riittävästi lepoa ja vapaa-aikaa perhe-, sivistys- ja yhteiskuntaelämän sekä uskonnon harjoittamista varten”.113 2195. Jokaisen kristityn tulee varoa, ettei hän ilman välttämätöntä pakkoa velvoita toisia sellaiseen, mikä estäisi heitä pitämästä Herran päivää. 347. Jumala loi kaiken sapattia silmällä pitäen ja siis jotta häntä kunnioitettaisiin ja palvottaisiin. Jumalanpalvelus on kirjoitettu luomisjärjestykseen.212 ”Jumalanpalveluksen tulee aina olla ensimmäisellä sijalla”, sanoo pyhän Benedictuksen sääntö,213 joka näin osoittaa ihmiselle asioiden oikean järjestyksen. 348. Sapatti on Israelin lain keskus. Käskyjen pitäminen merkitsee elämistä Jumalan viisauden ja tahdon mukaisesti, jotka käyvät ilmi hänen luomistyöstään. 2172 349. Kahdeksas päivä. Mutta meille on koittanut uusi päivä, Kristuksen ylösnousemuksen päivä. Seitsemäs päivä päättää ensimmäisen luomisen. Kahdeksantena päivänä alkaa uusi luominen. Näin luomistyö huipentuu luomista suurempaan lunastuksen työhön. Ensimmäinen luominen saa tarkoituksen ja saavuttaa huipentumansa Kristuksessa tapahtuvassa uudessa luomisessa, joka voittaa ensimmäisen kirkkaudessa.214 2174, 1046" lainaus päättyy.

Oliko ensimmäinen luominen jotenkin vajaa? Eikö Jumala sanonut: 1 Moos. 1: 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.Tarvitseeko Jumala uuden luomisen joka parantaa ensimmäistä? Eikö synti tullut turmelemaan täydellisen luomistyön? Jumala kylläkin luo uudet taivaat ja uuden maan ja siten poistaa kaikki synnin merkit maailmastamme, mutta sielläkin tullaan pyhittään sapatin päivä eli seitsemäs päivä. Viikon ensimmäinen päivä oli Kristuksen ylösnousemuksen päivä, mutta sen viettäminen on vuotuinen juhla pääsiäisen liittyvä, ei viikoittainen. Eihän muitakaan Golgatan tapahtumiin liittyviä Jeesuksen tekoja juhlita viikoittain vaan vuosittain pääsiäisenä. Voivathan ihmiset toki viettää pyhäpäiviä ja myös ns. uudesti luomisen kunniaksi, mutta ei se milloinkaan voi syrjäyttää Luomisen muistopäivää sapattia. Raamattu ei missään edes vihjaa, että Sapatti olisi muutettu lauantailta sunnuntaille. Jumala tahtoo ennen Jeesuksen tuloa elvyttää tosi jumalisuuden ja saattaa Hänen alkuperäisen lakinsa voimaan. Hän kutsuu meitä korjaamaan ne sortuneet muurit, joita pettäjä jättää jälkeensä:

Jes. 58:12.  Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. 13. Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi, 14.  silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.

Sapatti kutsuu meitä lepoon ja sovintoon Luojamme kanssa. Levon ja rauhan saamme vain kun lakkaamme kapinoimasta Häntä vastaan palvomalla vääriä jumalia ja heidän pyhäpäivään.

Kol. 3:15. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 16. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. 17. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Nyt on aika "muurata sortuneet muurit" eli palauttaa Sapatti sille kuuluvalle päivälle ja hyljätä sen väärennökset, jotka pilkkaavat Jumalan kaikkivaltiutta. Pian koittaa se kauan odotettu päivä jolloin Jumala on itse tarttuva asioiden kulkuun ja saapuva kunniassaan ja kirkkaudessaan!

Jes.65:17. Uusi taivas ja uusi maa Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. 18.  Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. 19.  Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta,--- --24. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.

Ilm. 22:1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. 3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. 4. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. 5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.

5 Moos. 32:4. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.

Niin se on. Täydellistä ei voi parantaa ja miksi me Jeesukseen uskovat sitä edes yrittäisimme. Mitään kahdeksatta ei ole eikä tule täydellisen päälle. Luen uudelleen mitä Raamattu sanoo Jumalan suuruudesta ja kaikkivaltiudesta Job. 11:7.   Tavoitatko sinä Jumalan syvyydet? Ymmärrätkö ääriään myöten Kaikkivaltiaan suuruuden? 8. Se on taivasta korkeampi - miten sen tavoitat? Se on tuonelaa syvempi - mitä siitä tiedät? 9. Jumalan suuruus on suurempi kuin maa, se on merta avarampi. 10. Kun hän kiitää ohi, tempaa vangikseen ja vaatii tilille - kuka voisi häntä vastustaa?

Jeesus kutsuu meitä Hänen lepoonsa, lepoon jonka Hän on hankkinut kuolemalla meidän tähtemme. Hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Katsokaamme uskomme alkajaan ja täyttäjään, antakaamme Jeesuksen kasvaa ja meidän itsemme vähetä, niin että Jeesus on elämämme lähde ja täyttymys. Häneen me turvaamme kaikki elämämme päivät ja saamme avun oikeaan aikaan. aamen.