KUKA JEESUS ON?

 

Ilm. 22:12. "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan.13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu

Matt.16:13. Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika* on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"14. He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista."15. "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" 16. Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

 Tuo Pietarin tunnustus oli koko kristinuskon perustus.

Jeesus sanoikin Pietarille; Joh. 16:17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Pietari ja muut opetuslapset uskoivat Jeesukseen Messiaana. He edustivat sitä jäännöstä, joka oli uskollinen ja valveilla nähdäkseen kauan odotetun Messiaan ajan. Messiaan aikaan tähtäsivät monet profetiat tulevana onnen aikana Israelille, mutta vain harva heistä tunsi Messiaan kun hän lopulta saapui. Jeesus oli ennustettu ja kutsuttu monilla nimillä; Vesa, Immanuel, jne…

Tänään ajattelin tarkastella, mitä Jeesus sanoi itsestään. Millainen hän on odotettuna Messiaana. Ensiksikin hän on;

Joh 10:1. Hän on portti: "Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Siksi Jeesus jatkoi: 7. "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. 8. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. 

Jeesus sanoo olevansa portti ikuiseen elämään. Vain hänen kauttaan on sinne pääsy. Portti on ahdas. Siitä ei pääse läpi muu kuin ihminen itse ilman mitään omaa vanhurskautta ja hyviä tekoja, vain ihminen, joka tuntee köyhyytensä ja avuttomuutensa ja syntisyytensä vanhurskaan Jumalan edessä.

11. "Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. --- 14. "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. 15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. 17. "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni - saadakseni sen jälleen takaisin. 18. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä."

Matt:18:12. Vertaus eksyneestä lampaasta.  "Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? 13. Ja jos hän sen löytää - totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. 14. Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.

Jeesus on hyvä paimen, joka ei salli yhdenkään lampaansa eksyvän. Mieluummin hän antaa henkensä alttiiksi kuin yksikään lammas laumasta hukkuisi. Jeesus ei tullut maailmaan tuomitsemaan sitä vaan pelastamaan. Kaikki taivaan voimat ovat keskittyneet yhteen suureen asiaan; pelastaa ihmisiä niin paljon kuin mahdollista. Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. Yksikin on Jeesukselle tärkeä, vaikka hänellä olisi kuinka suuri lauma tahansa ennestään.

Joh. 6:33. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 34. He sanoivat: "Anna meille aina sitä leipää." 35. Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.

Matt:26:26. Jeesus asettaa ehtoollisen. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." 27. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. 28. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Jeesus on myös lammasten ravinto. Ihmeellistä, että hän kehottaa meitä syömään itseään. Sanotaan, että ihminen on mitä syö. Kun luemme Raamatun sanaa ja mietiskelemme sitä, niin se ravitsee sieluamme ja ajatusmaailmamme pyhittyy ja sitä kautta tekomme ja luonteemme. Jeesus saa muodon meissä ja kuvastamme hänen luonnettaan täydellisemmin.

Joh. 14:6. Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. 

Elämää ei ole muualla kuin Jumalassa. Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin ei olisi ollut koko ihmiskuntaa enää sen päivän jälkeen. Olisimme tuhonneet toinen toisemme jo ajat sitten. Jos ei Kristus ole noussut ylös niin turha on meidän uskomme. Jeesus on itse totuus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, hän sanoi. Jeesus on tie, ainoa tie Isän luo. Syntiinlankeemus avasi kuilun tämän langenneen maailman ja Jumalan maailman väliin. Ylipääsemättömän kuilun. Jeesus on annettu ihmiskuntaa varten sillaksi tuon kuilun yli. Hän on tie, turvallinen tie ylittää erottava raja-aita ja tulla armon valtakuntaan, joka on Pyhän Hengen siunaamaa elämää uskossa.

Joh. 16:13. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. 15. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. 16. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen."

Jeesus on totuuden henki ja Pyhä Henki on Jeesuksen läsnäolo meissä hänen uskovissa. Ilman Jeesuksen henkeä meillä ei ole elämää.

1 Kor. 6: 17. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. 18. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, 20. sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!

Joh. 15:5. "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.

Liittyminen hengessä ja totuudessa Herraan on hänen lihansa syömistä ja veren juomista. Se on samaa kuin olla oksastettu jaloon viinipuuhun.  Hedelmää tuottava elämä virtaa oksiin vain kun ne ovat kiinni rungossa.

Ef. 4:23. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne 24. ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Kristinuskon perustus on tunnustuksessa, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Pitkä tie sieltä apostolien ajoista on johtanut kristikansan armon valtakunnan lopputapahtumiin. Jeesus saattaisi tänään esittää meille tuon saman kysymyksen. Kuka minä teidän mielestänne olen?

Mitä Jeesus merkitsee sinulle tänään? Mitä vastaat hänelle?

Usko Jeesukseen ristiinnaulittuna syntiemme sovittajana on hiipunut yhä pienevän joukon harrastukseksi. Hengellisyys ja sen kaipuu ei ole mihinkään hävinnyt. Nykyään se vain täytetään ns. uushengellisyydellä ja idän filosofioilla ym. Golgatan risti sivuutetaan niin kepeästi milloin oikealta milloin vasemmalta. Eräs kanadalaisen evankeelisen seurakunnan naispappi kirjoitti, että ”mihin me enää Jeesusta tarvitsemme”. Heillä on nyt ilmeisesti jotakin parempaa?

 Hepr. 7: 1. Uuden liiton ylipappi. Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. 2. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse.

Elämme pelastushistorian viimeisiä aikoja.  Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa taivaskotiin. Sieltä hän on tuleva noutamaan meidät ikuiseen elämään. Hän ei ole jättänyt meitä orvoiksi vaan lähettää Pyhän Hengen sydämiimme opastamaan ja ohjaamaan kulkuamme. Pyhä Henki avaa Raamatun sanan ymmärryksellemme ja opettaa tuntemaan Kristuksen yhä paremmin. Jeesukseen uskovien tuntomerkki on lopun ajalla se, että he pitävät Jumalan käskyt ja uskovat Jeesukseen. Viimeisen armonsanoman tarkoitus on juuri se, että tunnemme hänet johon uskomme ja tulemme vanhurskaiksi uskon kautta häneen.

Jeesus kehottaa meitä nostamaan päämme, sillä vapautuksemme aika on lähellä.

Joh.3:30. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi." sanoi Johannes Kastaja. Jeesus on kaikki. Kaikki lähtee hänestä ja palaa häneen. Jeesuksen tulee kasvaa ja oman minän vähetä.

Ilman minua te ette saa aikaan mitään sanoo Jeesus. Mitä vastaamme kysyjälle, kuka Jeesus meidän mielestämme on. Mitä paremmin tunnemme Kristuksen, sitä paremmin opimme tuntemaan myös itsemme.

Ef. 5:1. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. 2. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. 6. Eläkää valon lapsina! Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. 7. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. 8. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! 9. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 10. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. 11. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. 12. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, 13. mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. 14. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin: - Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva! 15. Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. 16. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. 19. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle 20. ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Jeesus on kaikki ja häneltä saamme kaiken.

Hän syntiemme sovittaja – portti ikuiseen elämään – hyvä paimen – ja elämän leipä ja vesi – hän on viinipuu - hän on tie, totuus ja elämä - hän on meitä lähellä Pyhässä Hengessä – hän on ylipappi ja asianajajamme. Häneltä saamme avun elää Jeesuksen kaltaista elämää kirkastaaksemme hänen luonnettaan lähimmäisillemme. Hän on myös A ja O, alku ja loppu ja kaikki siltä väliltäkin.