Danielin kirja paljastaa:

kuninkaan hämmästyttävät profeetalliset unet tulevaisuuden ennustuksia, joista osa on jo täyttynyt historiassa, osa parhaillaan täyttymässä oudonnäköisiä vertauskuvia maailmanvalloista neljä suurta maailmanvaltaa ja Jumalan tulevan valtakunnan Aleksanteri Suuren nousun ja tuhon Jeesuksen kuolinvuoden maailman politiikan sekä kirkon ja valtion suhteita koskevien ongelmien selvittelyä Jumalan hengelliset voimat, jotka hallitsevat kansojen kohtaloita pahuuden toiminnan maan päällä väärän uskonnollisen järjestelmän, jonka pyrkimyksenä on yhdistää ihmiskunta Kristuksen toisen tulemisen ja paljon, paljon muuta.

Maailmalla on aina ollut uneksijansa, utopian rakentajansa, jotka ovat toivoneet parempaa aikaa, optimistinsa, jotka ovat selittäneet ihmiskunnan käyvän kohti edistyksen ja kaikinpuolisen valistuksen kulta-aikaa. Mutta on myös toisia, tuomion profeettoja, jotka selittävät ihmisen pian tuhoavan itsensä sota-aseillaan tai veden ja ilman saastuttavilla jätteillään.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Mikä on historiallisen kehityksemme suunta? Onko ihmiskunta seuraavien vuosituhansien aikana kehittyvä paremmaksi, vai tuhoaako se itsensä ja tekee iäksi lopun toiveistaan ja unelmistaan — niin, ja myös synneistään ja mielettömyyksistään ?

Uskomme, että heprealaisen profeetta Danielin kirjoitukset antavat meille avaimen ihmiskunnan suureen ongelmaan ja ennustavat täsmällisesti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä Jumalan valitsema sanansaattaja eli viisisataa vuotta ennen Kristuksen aikaa. Hänen ainutlaatuiset ennustuksensa ovat hämmästyttäneet lukemattomia siitä lähtien kun ne kirjoitettiin. Tämän julkaisun valmistajat ovat syvästi vakuuttuneita siitä, että profeetta Danielin ennustukset ovat äärimmäisen tärkeitä ja ajankohtaisia nykyajalle. Eräs Danielin kaikkein hämmästyttävimmistä profetioista koski Messiaan kuoleman aikaa. Jo ennen Danielin aikaa juutalaiset olivat odottaneet tulevaa Messiasta, jumalallista johtajaa, jonka heidän profeettansa olivat luvanneet saapuvan vapauttamaan heitä. Yli puoli vuosituhatta ennen Kristuksen syntymää Daniel esitti ennustuksen, joka viittasi vuoteen 31 jKr. Tuona vuonna Messias surmattaisiin. Ja juuri tuona vuonna Jeesus Nasarealaincn, Messias, tuomittiin kuolemaan.  Mikään toinen Raamatun profetia ei täysin vastaa tätä hämmästyttävässä tarkkuudessaan. Yhtä varmasti kuin Daniel ennusti Messiaan kuoleman ajankohdan, hän ennusti myös sen yhteydessä täsmällisen ajan, jolloin Jumala aloittaisi ihmiskunnan kohtalon lopullisen ratkaisemisen.  Se tuo Danielin sanoman aivan omaan aikaamme, sillä juuri nyt Jumala on ratkaisemassa ihmisten kohtaloita. Danielin profetiat kiinnittävät huomiota tärkeisiin totuuksiin, jotka koskevat Jumalaa ja historiaa sekä ihmisen mahdollisuuksia hallita tulevaisuutta. Hän ennusti, että vaikka hänen jälkeensä nousisi suuria ja voimakkaita valtakuntia — vieläpä mahtavia kirkon ja valtion välisiä liittoutumia — mikään niistä ei pystyisi aikaansaamaan kestävää rauhaa. Kaikki ihmisen yritykset rauhan saavuttamiseksi lainsäädännön tietä tai sotilaallisin toimin lopulta epäonnistuisivat. Minne sitten historia on kulkeutumassa? Eikö tällä nykyisellä maailmalla ole mitään toivoa kestävästä rauhasta? Daniel vastasi myös näihin kysymyksiin. Hän osoittaa selvästi, että kaikkien inhimillisten yritysten rauhan saavuttamiseksi epäonnistuttua Jumala on perustava valtakunnan, jossa vallitsee ikuinen rauha ja oikeudenmukaisuus.

Danielin esittämät tulevaisuudennäkymät — niin oudoilta ja hämmästyttäviltä kuin ne saattavat näyttääkin — ansaitsevat kuitenkin kaikkien niiden huomion, jotka toivovat rauhaa ja jotka haluavat ymmärtää historian merkitystä. Tämän vuoksi me kaikki olemme vastuussa sekä itsellemme että Jumalalle siitä, että huolellisesti tutkimme, mitä Daniel on kirjoittanut, punnitsemme ja arvioimme hänen ennustuksiaan ja vertaamme niitä historiaan. Mikäli Danielin sanoma on totta — ja meillä on kaikki syy uskoa siihen — maailman armonaika on pian päättyvä.