PIMEYS VÄISTYY

 

Vuosi 2012 on tullut tunnetuksi ”maailmanlopun” vuotena. Aiheesta on tehty elokuvakin, itse asiassa on tehty monia elokuvia hirmuisista katastrofeista, jotka ovat miltei tuhota koko maapallon. 

Luuk. 21:25. "Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. 26. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. 27. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan."

Tänä aikana ihmisiä pelotellaan monenlaisilla uhkakuvilla. On varottava mitä syö, on varottava tarttuvia tauteja, on jos minkälaista uhkaa.

jae "28. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Jeesus sanoo, että saamme nostaa päämme, sillä vapautuksemme on lähellä. Lopun ajan merkit ovat kaikille, jotka uskovat Jeesukseen ilon merkkejä paremmasta tulevaisuudesta. Tämä maailma on monessa suhteessa paha ja Jumalan lupaus paremmasta uudesti luodusta maailmasta lähestyy nopeasti täyttymystään. Uskoville onkin kaikki mitä maailmassa tapahtuu lopulta heidän parhaakseen. Jumala johdattaa meitä aina kohden parempaa, surusta iloon, tuskasta parantumiseen, pimeydestä valoon.

Otan joitakin esimerkkejä siitä miten Jumalan teot aina johtavat huonommasta parempaan

Luominen.

"1 Moos.1: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 2. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. 3. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. 4. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, 5. ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä."

Alussa oli pimeys ja sitten vasta valkeus. Jokainen päivä (Raamatun ajan) alkaa illasta kun tulee pimeä ja päättyy kun valo alkaa hiipua taivaanrantaan mutta  koko päivä on valoisa.

Ihmisen luominen.

"1 Moos.2:7. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.*"

Ihminen oli ensin täysin valmis keho kaikkine jänteineen ja luineen, kaikkine elimineen ja aivoineen, mutta hengetön ikään kuin eloton koneisto. Vasta kun Jumala puhalsi tähän valmiiseen koneistoon elämän hengen tuli hänestä elävä olento. Heti kun Adam oli luotu, hän kykeni puhumaan ja ymmärtämään kaikki asiat, jopa antamaan nimet kaikille eläimille ja etsimään itselleen sopivaa kumppania. Luomiskertomus on täysin päinvastainen evoluutio opille. Sen mukaan on elämä ollut aivan alussa yhtä soluakin pienemmässä aineyhdisteessä, josta vasta on monimutkaisempi elämän muoto alkanut kehittyä pitkien aikakausien kuluessa.

Pyhän Hengen uudistava voima. Ilman uudesti syntymistä me olemme ikään kuin kuolleita. Jumalan tarkoitus on, että me uudesti synnymme Pyhästä Hengestä ja näin saamme hengellisen elämän.

"Matt. 8:21. Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: "Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni." 22. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa."

"Tit.3:3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. 4. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 7. jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme."

Tämä ruumis on siemen tulevalle kirkkauden ruumiille.

"1 Kor. 15:42. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. 43. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. 44. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. 45. Onkin kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento." Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. 51. Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. 53. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu. 55.  Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?"

Tämä maapallokin luodaan uudeksi.

"Ilm.21:1. Uusi taivas ja uusi maa. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. 2. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. 3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan,"

Kristus on esikuvamme ja olemme uusi luomus hänessä.

"Joh. 3:13. Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika. 14. "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, 15. jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän."

"2 Kor. 5:17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! 18. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. 19. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa."

Jeesus maksoi kalliin hinnan pelastuksestamme.

Se, että meillä uskovilla on aina mahdollisuus parempaan, meillä on tulevaisuus ja toivo, on ostettu ylen kalliisti. Jeesus joutui alentamaan itsensä, että hän voisi ylentää meidät. Tämän hän teki sinun ja minun tähtemme. Emmekö päättäisi tänä päivänä antautua hänelle täydellisemmin ja vahvistua uskossa ja sanan tuntemisessa? 

"Fil. 2:5. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. 6.  Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen 7.  vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, 8. hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. 9.  Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. 10.   Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, 11.  ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Elämämme on hyvän Jumalan kädessä.

"1 Sam. 2:6.  Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. 7.  Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. 8. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasijan. Maan perustukset ovat Herran, niiden varaan hän on laskenut maan.9.  Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty."

Aina ei meillä uskovillakaan mene hyvin; on sairautta epäonnea ja monia ongelmia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa niiden yli Jeesukseen, joka tahtoo meille hyvää. Kristinuskon päämäärä on iankaikkisuus. Jeesus ei ole annettu meille vain tätä elämää varten, vaikka hän voi monin tavoin varjella ja auttaa ja siunata meitä jo tässä ajassa ja haluaa niin tehdäkin, vaan siksi että me hänen uhrinsa kautta saisimme syntimme anteeksi ja perisimme iankaikkisen elämän.

"Joh. 16:33. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman."

"Sananl. 4:18. Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka."

Katsokaamme Kristukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Hänessä ovat kaikki Jumalan salaisuudet tulleet julki kuin kirkkaaseen päivän valoon. Uskossa Kristukseen on jokaisella tulevaisuus ja toivo. Huominen voi aina olla parempi kuin oli eilinen. Tänään voit sinäkin lukijani valita uskon tien ja alkaa elää yltäkylläistä toivorikasta elämää!

Vaikka ajan merkit ikään kuin pasuunoiden tavoin toitottavat kaiken lopun olevan lähellä, nostakaamme päämme sillä meidän vapautuksemme päivä on lähellä. Paetkaamme Kristuksen suojaan, antakaamme hänen kasvaa elämässämme yhä suuremmaksi ja tärkeämmäksi ja kieltäkäämme itsemme yhä täydellisemmin, silloin on Jeesuksen tulon päivä todellinen vapautuksen, toivon ja ilon päivä!