Uskonnollis-poliittinen valta n:o kahdeksan. Se on jo ovella

 

Tässä esitetyt asiat eivät ole suunnatut ketään ihmistä tai kansanryhmää vastaan, vaan ovat kannanottoja uskonnolis-poliittisiin näkemyksiin lähinnä Raamatun ilmoituksen valossa tarkastellen. Vaikuttimena on rakkaus lähimmäisiä kohtaan.

Ilm. 17:11. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. 12. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 13. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. 14. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." 

Voimmeko ymmärtää jotakin Ilm. kirjan "kahdeksannen pedon" luonteesta, sehän on yksi noista aikaisemmista. (Peto tarkoittaa profetioissa valtakuntaa tai mahtia, jolla on valtaa ihmisten yli.) Lähinnä tulee kyseeseen edellinen peto, joka sai kuolinhaavan, mutta joka parani, eli Room.katolinen kirkko.  Nyt lopun aikana se ei ole sama RKK kuin se oli keskiajalla. Voisiko ekumenia olla yksi uusi piirre siinä? Protestanttisten kirkkojen puolella on ekumeeninen pyrkimyksensä.  Ekumenia, uuden maailmanjärjestyksen maailmanuskontona on sulattanut sisälleen protestanttiset kirkot ja ehkä yllättävää myös Islamin ja muut suuret uskonnot. Ekumeniassa katsotaan, että kaikki uskonnot edustavat samaa jumaluutta omista lähtökohdistaan. Ekumenia on pakostakin joutunut poistamaan tai siirtämään sivummalle Jeesuksen Kristuksen ristin työn opeistaan, se on niin paljon ristiriidassa muiden uskontojen kanssa, että se estäisi laajan ykseyden.

Ote kirjasta "Kohti suurta Baabelia", Uuras Saarnivaara.

"Lutteman (Ruotsalainen naisteologi) hylkää tämän jälkeen kristinuskon perustotuuden toisensa jälkeen. Ajatusta, että »Kristus on maksanut laskun», siis oppia Jeesuksen toimittamasta sijaissovituksesta, lunastuksesta, hän pitää Jeesuksen omien sanojen kanssa ristiriidassa olevana — vaikka Jeesus itse sanoo, että hän antaa henkensä lun­naiksi (sana merkitsee maksua toisen puolesta) monen edestä. Lutteman hy­väksyy sovitus-ajatuksen vain siinä merkityksessä että »me Hänen sanojensa ja tekojensa kautta olemme oppineet totuuden Jumalan etsivästä rakkaudesta.» — Raamattu ei kuitenkaan missään puhu sovituksesta tässä merkityksessä. Luttemanin sovitusoppi on tyypillistä liberaaliteologiaa.

Kuolemaa koskevassa luvussa Lutteman esittää vastalauseensa siihen, että hautaustoimituksessa puhutaan kuolemasta synnin palkkana. Hän ei myöskään sano uskovansa ruumiin nousevan haudasta ylös, siis ruumiin ylösnousemukseen. Kuoleman jälkeisestä elämästä hän sanoo olevan mahdotonta tietää mitään — mikä merkitsee, että hän ei usko sitä, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta, ja se »tietää» siitä paljonkin. Lutteman ei ilmeisesti myöskään usko Jeesuksen synty­miseen neitsyestä. Hän selittää tämän opin syntyneen kreikkalaisella — siis pa­kanallisella — maaperällä. Jeesus syntyi siis hänen mukaansa kaikesta päättäen Joosefin ja Marian luonnollisena lapsena. Vanhaa kristillistä kolminaisuusoppia, jonka mukaan kolme persoonaa on yksi Jumala, Lutteman pitää »mahdottomana ja käsittämättömänä.» Hän ei myöskään usko Kristuksen iankaikkiseen jumaluu­teen eikä Häneen ainoana tienä Jumalan luo.

»Tulevaisuuden uskonnosta» Lutteman sanoo, että »mikään ei ole kohtalokkaampaa kuin sitoa Jumala-käsitys kiinteästi kaavoihin, uskonnollisiin menoihin ja oppeihin.» Hänen mukaansa »on välttämätöntä, että me yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä kaikkien korkeampien uskontojen kanssa ollen opimme näke­mään, mikä on yhteistä, ja missä rajat kulkevat» (FBT. 1959, ss. 176—181).

Nämä tulkinnat maailman uskonnosta ovat hyvin äärimmäisiä ja kaikki ekumeeniset kristityt eivät niitä allekirjoita. Ne kuvastavat kuitenkin yleistä luopumista uskosta yksin Raamattuun uskon ylimpänä ohjeena." Lainaus päättyy.

Ruotsin naisarkkipiispa Antje Jackelén "tuloksellista" johtamista yhä kauemmas Raamatun raameista armon vuonna 2017:

"Iltalehti kertoi, että Ruotsin evankelis-luterilainen kirkko alkaa käyttää Jumalasta sukupuolineutraalia nimitystä viitatessaan korkeimpaan jumaluuteen ja pidättäytymään käyttämästä miespuolisia termejä.

"Jumala, Pyhä Kolminaisuus, Isä ja Äiti, Poika - Sisar ja Veli, ja Henki - Hengen pelastaja ja Inspiraation antaja, johdata meidät vaurautesi, viisautesi ja tietämyksesi syvyyksiin."

Ruotsin Ekumeenisen kirkon varapuheenjohtaja Sofia Camnerin puolusti kirkon "osallistavaa kieltä" ilmoittamalla, että sen tarve perustuu "tietoisuuteen syrjinnän eri tyypeistä ja eriarvoisuudesta yhteiskunnassamme".

"Viittaaminen Jumalaan Herrana vahvistaa sukupuolten hierarkioita ja naisten alistamista valkoisessa, länsimaisessa feministisessä kontekstissa", Camnerin väitti blogissaan.

Hän totesi, että "vapautuksen teologit sekä feministiset ja jälkikolonialistiset teologit ovat olleet ratkaisevassa asemassa selvittäessään, kuinka hierarkioiden oikeuttaminen johtaa väkivaltaan ja alistamiseen".

Jackelén väheksyy Jeesuksen tärkeyttä ja toteaa, että kun kysymys on pelastuksesta, Jeesuksella ei Vapahtajana ole varsinaisesti väliä, Bawer lisää.

Ruotsin kirkko: "tarkoitus työntää Jumalan Poika taustalle ja korottaa Muhammad samanveroiseksi Jeesuksen kanssa".

Kun näin tapahtuu on Babylon totisesti langennut ja tullut riivaavien asunnoksi!

Myös Katolinen kirkko on ekumeeninen ja sekin on tehnyt sovinnon Islamin kanssa:

"On oleellista että katolisten arvio islamista on käynyt lävitse perustavanlaatuisen muutoksen, vääräuskoisista uskovaisiksi jotka palvelevat samaa Jumalaa kuin Aabraham. Menneisyydessä katolinen kirkko nimitti islamin olevan paha uskonto joka tuli hävittää ristiretkien avulla(Pyhä sota), tänään se toivottaa muslimit tervetulleeksi ja vakuuttaa heillä olevan saman uskon kuin Aabrahamilla ja sillä itsellään. Syynä tähän taktiseen islamin uudelleen arviointiin on vatikaanin päätös saattaa uuden maailman järjestyksen moraalinen ja uskonnollinen johtajuus paaville. Tämä päämäärä ilmaistiin Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa(Vatican II, 1962-65) joka julisti: "Ykseyteen rohkaiseminen on sopusoinnussa kirkon tehtävän syvimmän olemuksen kanssa..." Lainaus Samuele Bacchiocchi´lta

Kun kerran ekumenia on protestanttisella puolella ja katolisten puolella edennyt samankaltaisesti, miksi nämä kaksi tahoa eivät ole kuitenkaan yhdistyneet? Edellä se tulikin jo selville; ehdotonta johtajuutta ei ole vielä annettu Paaville. Sen tulee RKK:lle kuitenkin antamaan Yhdysvallat, kun siitä on muodostunut "Pedon kuva".

Myös Raamatun mainitsemat "kymmenen kuningasta" tulevat antamaan valtansa Pedolle. Tämä tarkoittaa Euroopan valtioita todennäköisesti EU:n muodossa.

Mikä vielä pidättää, eikö koko maailma ole jo valmis Paavin ottaa jälleen uskonnolispoliittinen yksinvaltius maailmassa?

Yhdentynyt uskonnollisuus on siihen jo valmis, ovathan Yhdysvaltojen miltei kaikki evankeeliset kirkot allekirjoittaneet asiakirjan "Evankeeliset ja Katoliset yhdessä"  vuonna 1994.

Kahdeksannen pedon nousu parrasvaloihin tulee merkitsemään demokratian verhoon puettua yksinvaltiutta. Diktatuuriin kuuluu olennaisena se, että ihmisiä valvotaan ja seurataan heidän tekemisiään, jopa mielipiteitään.

Isoveli valvoo George Orwellmainen kyttäys systeemi on jo luotu kuten hänen kirjansa "1984" ennustaa,

"Kirjan maailmasta on tullut totalitaristisen yhteiskunnan universaali vertauskuva. Kirjassa kuvataan valtion tapaa valvoa kansalaisia heidän yksityisyydestään välittämättä ja kykyä muokata yleistä mielipidettä vallanpitäjien kulloistenkin intressien mukaan. Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen (newspeak), jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat." Lainaus Wikipedia

Terrorismin vastaisen taistelun myötä ovat valtiot joutuneet lisäämään huomattavasti valmiuksia kaikkien kansalaisten valvontaan ja erityisesti televalvontaan. Kaikki puhelut ja nettiliikenne ovat "julkisia". On itse kunkin syytä harkita mitä sanoo ja kirjoittaa, sillä "isoveli valvoo"

Emme tiedä tarkalleen milloin Yhdysvalloista muodostuu "Pedon kuva". Todennäköisesti maa joutuu kokemaan jonkun syyskuun 11.päivän vuonna 2001 kaltaisen valtaisan shokin, joka saa kansan vaatimaan päättäjiltä tekoja, tekemään parannusta ja säätämään lakeja perusarvojen, osin uskonnollisten arvojen puolesta. Myös Euroopassa täytyy tapahtua suuria muutoksia, jotka vaativat aivan uudenlaisia ratkaisukeinoja.

Näen Islamin vaikutusvallan kasvun Euroopassa olevan uhka koko maanosan turvallisuudelle, sillä islamilaisista maista sallitaan suuret määrät ihmisiä muuttaa EU:n alueelle. Islam tuo ongelmia ja se vahvistaa ulkomaalaisvastaisten voimien kuten UusNatsien vaikutusvaltaa. Ehkä molemmin puolin syntyy kahakoita ja elämä suurkaupungeissa käy turvattomaksi, varsinkin paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Voi syntyä ikään kuin sisällissotia eri etnisuskonnolisten ryhmien kesken.

Ehkä Islam on katalyytti, pienempi pommi,  joka räjäyttää vielä pelottavamman pommin. Tätä todellista pommia ei yleisesti ymmärretä pommiksi, sillä se on kätkeytynyt valheeseen. Se esiintyy "valkeuden enkelinä". Saadakseen järjestystä maailmaan, tullaan kääntymään Paavin istuimen puoleen, vain se koetaan enää ainoaksi toivoksi ihmiskunnalle yleisessä  kaaoksessa. Onhan se vanha aina ollut samanlaisena ja näin luotettava. Jossakin mielessä RKK onkin vanhurskaampi kuin suolansa menettänyt hengetön protestanttisuus. Paavikunta on onnistunut hyvin imagon luonnissa aina paavi Johannes Paavali toisesta lähtien. Paavit ovat suuressa kansojen suosiossa. Päämiehet ja eri kirkkokuntien piispat käyvät hänen vastaanotoillaan.

Monet ongelmat voivat kärjistyä yhtä aikaa ja suistaa EU:n kaaokseen. Ja samaan aikaan Yhdysvalloissa ongelmat kärjistyvät. Ehkä ilmaston muutos näyttää pahenevan ja vaativan parannusta elämäntapaan. Ehkä terroriteot ja muu rikollisuus johtavat yhä tiukempaan kuriin.

Ehkä finanssikupla puhkeaa jälleen ja syöksee maailman kaaokseen.

Jonakin päivänä Yhdysvalloissa tullaan vaatimaan sellaisia lakeja, jotka näyttävät hyviltä. Tahdotaan lainsäädännön keinoin tehdä parannusta ja saattaa vanhurskaus voimaan. Tullaan säätämään omaatuntoa sitovia lakeja, jotka osaksi ovat Raamatun oppia vastaan. Ne ovat myös Yhdysvaltojen oman perustuslain vastaisia. Sunnuntailaki, joka lain voimalla vaatii pitämään sunnuntai lepopäivänä, niistä ehkä tärkeimpänä. Uskonnon alueelle ulottuvat omaatuntoa rajoittavat lait saavat Yhdysvaltojen muodostumaan "Pedon kuvaksi".

Tämän prosessin yhteydessä  Yhdysvallat tulee antamaan valtansa varsinaiselle uskonnollis-poliittiselle mahtitekijälle ja muodostuu "Kahdeksas peto".  Tämä merkitsee uskonnon vapauden loppua, vaikka ekumeeninen liike näennäisesti hyväksyy kaikki uskonnot siipiensä suojaan. Pluralismi. Kun valta annetaan Paaville, silloin paljastuu tuon vallan todellinen luonne. Monet protestantit huomaavat liian myöhään ansan lauenneen, eivätkä he enää pääse pakoon.

Todennäköistä on, että Paavi saakin paljon hyvää aikaan ja ratkaistua monia ongelmia, järjestystä kaaokseen. Häntä palvotaan ennennäkemättömästi "Messiaana", joka tuo 1000 vuotisen rauhan maan päälle. Paavin valta edustaa "tämän maailman ruhtinaan" valtaa. Hän hallitsee kaikkia pahuuden voimia ja voi saada näyttämään, että Paavilla on suuri voima ja valta hallita pahuuden voimia, vaikka kaikki onkin tuon suuren pettäjän suurta teatteria. Vastakkain ei ole vääryys ja vanhurskaus, vaan vääryys vastaan vääryys. Jopa islamilainen maailma voi näyttää alistuneen paavin tahtoon ja rauhoittuvan.

Voi myös käydä niin, että tulee vakava konflikti islamilaisen maailman ja länsimaiden välille. Sivilisaatioiden sota.

Ongelmat eivät kuitenkaan kaikin osin taltu vaan jopa pahenevat, sillä onhan Jumalallakin sanansa sanottavana.  Tällöin aletaan etsiä syntipukkia siihen miksi "Jumalan viha" ei väisty maailman yltä. Syntipukiksi löydetään kaikki ne, jotka eivät ole alistuneet säädettyjen lakien alle. Erityisesti sunnuntain pyhyyttä eivät kaikki halua tunnustaa. Tällaisten ihmisten määrä ei ole kovin suuri, ehkä osa juutalaisista ja pieni  joukko protestanttisia kristittyjä.

Viimeisestä vihan ajasta eivät selviydy muut kuin he "jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskovat Jeesukseen"

Hyvällä syyllä voimme kysyä onko Islamin radikalisoituminen ja muslimien suuri lisääntyminen  Suomessa ja Euroopassa kaikkina mahdollisine lieveilmiöineen katalyytti, joka johtaa Kahdeksannen pedon muodostumiseen ja valtaan nousuun. Varmaan lähitulevaisuus sen näyttää.

Ilm. 12:12. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

Miksi eivät kuitenkaan kaikki alistu tuon mahtavan vallan alle? Tuo kahdeksas peto pitää sisällään niin suuria valheita ja vääriä tieteellisiä teorioita, että Raamattuun uskovat eivät voi niitä hyväksyä, vaan joutuvat ne inhoten hylkäämään. He ovat luoneet katseensa Kristukseen ja rakastuneet Häneen. He tuntevat Hänet, joka on heidät lunastanut, Jumalan Pojan ja kun he näkevät kaiken tämän tapahtuvan he tietävät, että heidän vapautuksensa aika on lähellä. Luokaamme mekin nyt katseemme Kristukseen,

Room. 5: 6. "Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. ------ jae9.Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10.Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen"

Kristinusko eroaa muista uskonnoista siinä, että me emme aseta pelastustoivoamme omiin tekoihimme. Emme edes siihen, että uhraamalla henkemme ansaitsisimme osuutemme paratiisista, kuten ilmeisesti muslimit uskovat omalla kohdallaan. Me panemme toivomme yhden ainoan olennon, Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja vuodatettuun vereen syntiemme sovittajana ja pelastuksemme perustana.

Hepr. 12:2. katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.

Katse suunnattuna Jeesukseen. Kunpa tämä olisikin jokapäiväistä todellisuutta! Uskon suuntaaminen Kristukseen. Miten monesti meillä ihmisillä, olimmepa uskossa tai ei, katse suuntautuu itseemme ja muihin ihmisiin.

Kun outoja ja pelottavia asioita alkaa tapahtua saatamme myös liikaa tutkistella niitä, ikään kuin penkoa tunkioita ja masentua kaikesta pahuudesta, joka vyöryy yli maan. Tämä kirjoitus on ollut tällaista masentavien tekojen tutkailua. On hyvä tietää mitä maailmassa tapahtuu, mutta ne eivät saa hallita ajatteluamme. On terveellisempää kaikin tavoin suunnata ajatukset hyviin mieltä ylentäviin asioihin.

1 Joh.5:1. Usko voittaa maailman. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. 2. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. 3. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. 4.Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. 5. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?