Lähitulevaisuuden uusi Nooan arkki.

 

Monet ongelmat maapallolla ovat saaneet tiedemiehet tutkimaan keinoja miten ihmiskunta voisi jatkaa elämäänsä muualla avaruudessa sitten kun elämä tällä planeetalla alkaa käydä mahdottomaksi. On puhuttu eräänlaisista "Nooan arkki" projekteista. Kiintoisa on seuraava uutinen, jonka mukaan ajatellaan voitavan perustaa siirtokunta "pilviin" Venuksen kiertoradalle:

"Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa suunnittelee retkikunnan lähettämistä Venus-planeetalle.

CNN kertoo, että suunnitelman mukaan siirtokunta olisi määrä rakentaa Venuksen kaasukehään. Se koostuisi astronauttien asuttamista ilmalaivoja muistuttavista aluksista, jotka leijusivat Venuksen yllä 50 kilometrin korkeudessa.
Nasan uusi tutkimushanke on poikkeuksellinen, sillä aiemmissa tutkimuksissa retkikuntien perustamista on mietitty vain Marsiin. Perinteisesti Marsin olosuhteita on pidetty eniten samankaltaisina kuin maapallolla.

 HAVOC-tutkimushankkeen (High Altitude Venus Operational Concept) yksi lähtökohta on se, että miehitetyn lennon tekeminen Venukseen on nopeampaa kuin Marsiin. Venus sijaitsee huomattavasti lähempänä Maata kuin Mars. Venus on kiviplaneetta, jonka pinnalla on runsaasti tuliperäisiä muodostelmia. Planeetan pinnalla on yli 460 asteen kuumuus, joka johtuu planeetan paksusta hiilidioksidipitoisesta kaasukehästä. Tutkijoiden mukaan kuitenkin noin 50 kilometrin korkeudella olosuhteet ovat lähempänä maapalloa kuin missään muussa paikassa koko aurinkokunnassa. Vain painovoima tässä korkeudessa on vähän heikompi kuin maassa.

Nasan suunnitelmien mukaan siirtokunta koostuisi astronauttien asuttamista ilmalaivoja muistuttavista aluksista, jotka leijuisivat Venuksen yllä 50 kilometrin korkeudessa. Nasan suunnitelman mukaan ensimmäiset retkikunnat kävisivät vain Venuksen kiertoradalla, jonka jälkeen sinne tehtäisiin pidempiä matkoja. Lopulta Venuksen pilviin olisi tarkoitus saada pysyvä retkikunta."  Ilta-Sanomat 17.2.2016

Kertomus Nooasta ja arkista on yksi tunnetuimmista maailmassa. Tämä kertomus osoittaa, että on ollut maailmassa aika, jolloin on ollut pakko laatia pelastus suunnitelma osalle ihmiskuntaa jäädä henkiin kun on ollut odotettavissa täydellinen tuho. Tuo tuho oli vedenpaisumus.

"Ihmisen pahuus oli niin suuri ja lisääntyi sellaiseen pelot­tavaan määrään, että Jumala katui tehneensä ihmisen maan päälle, sillä Hän näki, että ihmisen pahuus oli suuri ja että jokainen hänen sydämensä ajatus ja aivoitus oli ainoastaan paha kaiken aikaa."

Toista sataa vuotta ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti enkelin uskollisen Nooan luo ilmoittamaan hänelle, ettei Hän enää kauemmin armahtaisi turmeltunutta sukua. Mutta Hän ei tahtonut jättää heitä tietämättömiksi suunni­telmastaan. Hän tahtoi opettaa Nooaa ja tehdä hänestä uskollisen saarnaajan varoittamaan maailmaa sen tulevasta tuhosta, niin ettei maan asukkailla olisi millä puolustaa itseään. Nooan tuli saarnata kansalle ja myös valmistaa arkki Jumalan ohjeiden mukaan pelastaakseen itsensä ja per­heensä. Hänen ei ollut vain saarnattava, vaan hänen esi­merkkinsä arkin rakentamisessa oli vakuuttava kaikille, että hän uskoi, mitä saarnasi.

Nooa ja hänen perheensä eivät olleet ainoat, jotka pelkä­sivät ja tottelivat Jumalaa. Mutta Nooa oli hartain ja pyhin kaikista maan päällä asuvista, ja hän oli ainoa, jonka elämän Jumala varasi suorittamaan Hänen tahtoaan arkkia rakentamalla ja varoittamaan maailmaa sen tulevasta tuo­miosta. Metusalah, Nooan isoisä, eli siihen vuoteen asti, jol­loin vedenpaisumus tuli; ja oli toisiakin, jotka uskoivat Nooan saarnan ja auttoivat häntä arkin rakentamisessa, mutta jotka kuolivat, ennen kuin vesitulva tuli maan päälle. Saar­naamisellaan ja esimerkillään rakentaessaan arkkia Nooa tuomitsi maailman.

Jumala antoi kaikille, jotka sitä halusivat, tilaisuuden katua ja kääntyä Hänen puoleensa. Mutta he eivät uskoneet Nooan saarnaa. He pilkkasivat hänen varoituksiaan ja saat­toivat naurunalaiseksi tuon suunnattoman suuren aluksen rakentamisen kuivalle maalle. Nooan yritykset ojentaa lähim­mäisiään eivät onnistuneet. Mutta toista sataa vuotta hän itsepintaisesti jatkoi yrityksiään käännyttääkseen ihmisiä parannukseen ja Jumalan luo. Jokainen vasaranisku, joka lyötiin arkkiin, oli saarna kansalle. Nooa opetti, hän saarnasi ja hän työskenteli, ja kansa katseli ihmeissään ja piti häntä intoilijana.

Arkin rakentaminen

Jumala antoi Nooalle arkin täsmälliset mitat ja nimen­omaiset ohjeet sen rakentamisessa jokaista yksityiskohtaa myöten. Monessa suhteessa sitä ei tehty aluksen kaltaiseksi, vaan siitä tuli kuin talo, jonka perustus oli veden päällä kel­luvan veneen kaltainen. Arkin sivuissa ei ollut ollenkaan ikkunoita. Siinä oli kolme kerrosta, ja valo tuli katossa ole­vasta ikkunasta. Ovi oli sivussa. Eri osastot erilaisia eläimiä varten oli niin tehty, että kaikki saivat valonsa katossa ole­vasta ikkunasta. Arkki oli tehty kypressipuusta, jota sadat­kaan vuodet eivät voisi lahottaa. Arkista tuli hyvin kestävä rakennus, jollaista ei mikään inhimillinen viisaus olisi voinut valmistaa. Jumala oli arkkitehti, ja Nooa Hänen rakennus­mestarinsa.

Kun Nooa oli tehnyt kaiken voitavansa tehdäkseen työn jokaisen osan moitteettomasti, oli mahdotonta, että se itses­tään olisi voinut kestää myrskyn rajuuden, jonka Jumala rajussa vihassaan oli lähettävä maan päälle. Rakennuksen loppuunsaattamistyö eteni verkalleen. Jokainen hirrenpala oli sovitettava paikoilleen tiiviisti, ja jokainen liitos päällys­tettävä piellä. Kaikki, mitä ihmiset saattoivat tehdä, oli teh­tävä, että työstä tulisi täydellinen; kuitenkin, kaikesta huoli­matta, Jumala yksin taisi yliluonnollisella voimallaan var­jella rakennusta vihaisilla, kuohuvilla aalloilla.

Ilmeisesti kansanjoukko ensin vastaanotti Nooan varoi­tussanoman, mutta ei kuitenkaan täysin kääntynyt Jumalan puoleen todellisessa katumuksessa. Ennen tulvan tuloa heille oli annettu aikaa, jolloin Jumala pani heidät koetukselle — tutki ja koetteli heitä. He eivät kestäneet koetusta. Valtaan päässyt rappeutuminen sai heidät paulaansa ja lopulta he liittyivät muiden turmeltuneiden kanssa nauramaan ja pilk­kaamaan uskollista Nooaa. He eivät tahtoneet hyljätä syn­tejään, vaan elivät edelleen moniavioisuudessa ja tyydyttivät turmeltuneita intohimojansa.

Heidän armonaikansa lähestyi loppuaan. Maailman uskot­tomat; pilkkaavat asukkaat tulivat saamaan erikoisen mer­kin Jumalan jumalallisesta voimasta. Nooa oli uskollisesti noudattanut Jumalan hänelle antamia ohjeita. Hän viimeis­teli arkin täsmälleen sellaiseksi, kuin Jumala oli neuvonut. Hän oli varastoinut suunnattomat määrät ruokaa ihmisille ja eläimille. Ja kun tämä oli tehty, Jumala sanoi Nooalle: »Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen havainnut hurskaaksi edessäni.»

Myrsky yltyi, ja luonnonvoimien myllerrykseen sekoittui­vat ihmisten valitukset, ihmisten, jotka olivat halveksineet Jumalan arvovaltaa. Puut, rakennukset, kalliot ja maa sin­koilivat joka suuntaan. Ihmisten ja eläinten kauhu oli kuvaa­maton. Vieläpä Saatanakin, jonka oli pakko olla raivoavien luonnonvoimien keskellä, pelkäsi oman olemassaolonsa puo­lesta. Hän oli nauttinut hallitessaan niin voimakasta heimoa ja toivoi heidän elävän harjoittaakseen iljettävyyksiään ja kehittääkseen kapinaansa taivaan Jumalaa vastaan. Hän kiroili Jumalaa syyttäen Häntä vääryydestä ja julmuudesta. Saatanan tavoin monet ihmisetkin herjasivat Jumalaa, ja jos he olisivat voineet viedä kapinansa päätökseen, he olisi­vat raastaneet Hänet Hänen vanhurskautensa valtaistui­melta.

Heidän pelkonsa ja katumuksensa oli myöhäistä. Kyllä he nyt tiesivät, että oli olemassa elävä Jumala, joka oli väke­vämpi kuin ihminen ja jota he olivat pilkanneet ja herjan­neet. He huusivat Häntä hartaasti, mutta Hänen korvansa ei kuullut enää heidän huutojaan. Jotkut yrittivät epätoivois­saan murtautua arkkiin, mutta tämä vankkatekoinen raken­nus torjui kaikki heidän yrityksensä. Jotkut tarrautuivat arkkiin, kunnes raivokkaasti hyrskyävät vedet tempaisivat heidät pois, tai joka suuntaan sinkoilevat paadet ja puut irroittivat heidän otteensa. 

Epäilijöitä ja epäuskoisia

Nooan arkki ja vedenpaisumus olivat esikuvallisia sille, mitä tulee nyt ajan lopulla olemaan. Arkki on nyt usko Jeesukseen ja Jumalan sanaan, ja vedenpaisumus  on maailman loppun esikuva. Jeesus tulee pilvivaunuissa viemään kaikki häneen uskoneet pelastukseen taivaaseen. Tiedemiehet suunnittelevat Venus planeetan pilviin turvakapseleita, eli jossakin määrin samantapaisia suunnitelmia, mutta ne eivät tule toteutumaan. Tiede ei voi tuoda pelastusta ihmiskunnalle, inhimilinen tieto ja voima ei siihen tule riittämään.

Kristus sanoi, että niin kuin oli Nooan päivinä, "samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee." Kun Jumalan lapsiksi tunnustautuvat liittyvät yhteen maailman kanssa, kun seurakunta omaksuu maailman ylellisen elämäntavan, kun kaikki odottavat useita maallisen menestyksen vuosia - silloin, yhtäkkiä kuin salaman leimahdus, tulee loppu heidän petolliselle toiveilleen. Kuten jumala lähetti palvelijansa varoittamaan tulevasta vedenpaisumuksesta, niin hän lähetti valitsemansa sanansaattajat ilmoittamaan viimeisen tuomion läheisyydestä. Ja kuten Nooan aikalaiset pilkkasivat vanhurskauden saarnaajan ennustuksia,  Ihmiset istuttavat ja rakentavat, syövät ja juovat tietämättöminä siitä, että lopullinen päätös on julistettu taivaan pyhäkössä. Kun Nooa meni arkkiin ennen vedenpaisumusta, Jumala sulki askin oven ja jätti jumalattomat ulkopuolelle; mutta seitsemän päivän ajan ihmiset jatkoivat huvittelevaa elämäänsä ja pilkkasivat varoituksia tuomiosta. "samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee", sanoo Vapahtaja. Hiljaa ja huomaamatta kuin varas keskiyöllä tulee hetki, jolloin jokaisen kohtalo on sinetöity: ' Valvokaa siis - - ettei hän tapaa teitä nukkumasta.” Lainaus Alfa ja Omega kirj.E.G.White

Elävän Jumalan sinetti

"On suurta Jumalan armoa, että hän on sanassaan paljastanut, mitä on odotettavissa, niin että voimme varautua sen suhteen. Nyt kun vielä on vapaus toimia, meidän tulisi kiinnittyä Jumalaan ja pyrkiä olemaan hänelle kaikessa kuuliaisia. Kun sitten koetuksen aika tulee, olisimme häneen niin kiinni kasvaneita ja hänen armossaan vahvistuneita, että voisimme kestää myrskyn raivon. Jeesus Kristus toivoo, että meidän otsaamme olisi "kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi" (Ilm. 14:1) ja että me olisimme hänen omikseen sinetöidyt, vapaat kaikesta, mikä yhdistäisi meitä niihin antikristillisiin voimiin, jotka ovat Jumalaa vastaan. Profeetta Jesajan kautta Jumala on sanonut: "Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini" (Jes. 8:16). Laissa on sinetti, joka ilmaisee, kuka on antanut lain. Lepopäiväkäsky täyttää sinetin vaatimukset. Siinä on esitettynä lainantajan nimi, arvo ja vaikutusalue: "Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on" (2 Moos. 20:11). Sinetti Jumalan laissa, lepopäiväkäsky, ilmaisee, että lain antaja on Herra, sinun Jumalasi, Luoja, jonka hallitusalue on "taivas ja maa ja meri ja kaikki, mitä niissä on". Herra toivoo, että me kuuluisimme niihin, "jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon" (Ilm. 14:12). Sillä kaikki uskolliset tulevat voittamaan. On suuri etuoikeus voida jo nyt valita voittajan osa ja olla kuuliainen kaikessa Jeesukselle Kristukselle. Viimeisessä vainossa antikristus liittolaisineen ei voita. "He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa" (Ilm. 17:14). Vaikka Kristukselle uskolliset joutuvat käymään suuren ahdistuksen läpi, he tulevat selviytymään voittajina.

Maailman julkisin tapahtuma

Raamatun mukaan Jeesuksen takaisintulo on maailmanhistorian kaikkein julkisin tapahtuma. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran ja syntyi maailmaan pieneksi seimen lapseksi, vain harvat totesivat tämän tapahtuman. Suuri maailma ei tiennyt siitä mitään. Jeesus tuli elämään kärsimysten miehen vaatimattoman osan. Hän "kielsi itsensä ja otti orjan muodon" lunastaakseen kärsimyksen, itsekieltäymyksen ja kuoleman kautta syyn alaiset. Mutta kun hän tulee toisen kerran, hän tulee kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana, täydessä majesteettiudessaan ja voimassaan. Jeesuksen takaisintulo on suuren julkisuuden asia. "Kolmen enkelin sanomassa", jota on julistettu kaikkialla maailmassa, kaikkien kansojen keskuudessa, siihen on koetettu kiinnittää ihmisten huomiota. Yhä lisääntyvät luonnonmullistukset eri puolilla maailmaa ovat olleet edessä olevan suuren tapahtuman airuita. Tästä asiasta on puhuttu paljon kaikkialla. Tästä huolimatta suuri maailma ei kuitenkaan ole tilanteen tasalla, kun Jeesus tulee. Paavali kirjoittaa siitä näin: "Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät, niinkuin varas" (1 Tess. 5:2—4).

Tämä tietämättömyys ei johdu siitä, etteikö heille olisi siitä puhuttu, vaan siitä, että he eivät ole halunneet sitä kuulla eivätkä uskoa. Mutta tämä päivä yllättää julkisuudellaan kaikki. Se sekä näkyy että kuuluu. Jeesus vertaa sitä salaman leimahdukseen. "Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on Ihmisen Pojan tulemus" (Matt. 24:27). Kun salama leimahtaa kautta taivaan idästä länteen, se kyllä huomataan. Se huomataan voimakkaana valoilmiönä ja pelottavana jylinänä. Yhtä julkinen on Jeesuksen takaisintulo. Kaikki puheet Jeesuksen salaisesta tulemuksesta ovat vailla raamatullista pohjaa.

Päinvastoin Jeesus varoittaa sellaiseen opetukseen uskomasta: "Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko" (Matt. 24:23, 25, 26). Raamatun mukaan Kristus tulee niin julkisesti, ettei kukaan voi olla siitä epätietoinen, onko hän tullut vai ei. Hän tulee "pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella". Silloin kaikkien huomio kiinnittyy häneen. Kaikki kansakunnat kaikkialla maailmassa seuraavat hänen tuloaan kauhun vallassa. "Silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan" (Matt. 24:30). Maa vapisee Jumalan majesteettiuden läsnäolon voimasta. Vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltaan. Kalliot halkeilevat ja suuria kallionlohkareita syöksyy alas rotkoihin. Suuret kaupungit loisteliaine rakennuksineen muuttuvat soraläjiksi.

Tämän myllerryksen keskellä jumalattomat ihmiset koettavat kätkeä kasvonsa Kristuksen kasvoilta, joiden läpitunkevaa katsetta he eivät voi kestää. Se suuri pilvi, jolla Jeesus näyttää tulevan, osoittautuu valtaisaksi enkelijoukoksi, joka Kristuksen mukana lähestyy maata. "Katso. Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa" (Juud. 14,15). Koko taivas on täynnä loistavia olentoja Jeesuksen tullessa. Pasunan soitolla he ylistävät Jumalan Pojan kunniaa, mikä soitto kantautuu valtavana pauhuna kauhun lamauttaman jumalattoman maailman korviin. Jumalan omien vapautuksen hetki Kristuksen takaisintulo merkitsee Jumalan omille lopullista vapautusta ja voittoa. Riemullisin katsein he seuraavat Kristuksen saapumista ja puhkeavat valtaisaan ylistyshuutoon: Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan! Kun Jeesus saapuu, "hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin" (Matt. 24:31).

Tämä ei koske vain elossa olevien Jumalan omien lopullista vapautusta. Jeesus itse sanoo: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen" (Joh. 5:25, 28, 29). Kristuksen takaisintulosta ja pelastettujen kokoamisesta Herran tykö Paavali kirjoittaa näin: "Sillä me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa" (1 Tess. 4:15-17). Tämä tapahtuma on Jumalan omille valtaisan riemun hetki. Se on heidän suuren kaipuunsa täyttymys. Kuolemattomuuteen puettuina he kohoavat hänen luokseen, jota he ovat rakastaneet enemmän kuin omaa henkeänsä. Nyt he kohtaavat hänet, joka heidät on lunastanut. Synti ja kuolema ovat iäksi poissa.

Jokainen pelastettu säteilee Kristuksen luonteen kauneutta, hänen kirkkauttansa. Nyt on myös vihdoin toteutunut se lupaus, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen vähän ennen kärsimistään ja kuolemaansa: "Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen" (Joh. 14:2, 3). Jumalattoman maailman tuho Jumalattomalle maailmalle Kristuksen tulo on aivan toisenlainen. Niille, jotka ovat Jumalan arvovaltaa halveksineet, Kristus on kuluttava tuli. "Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Jo seitsemän viimeisen vitsauksen seurauksena menehtyy paljon niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan suojaa.

Maapallo on Kristuksen takaisintulon jälkeen autio ja tyhjä. Kaikki pelastetut ovat nousseet Kristusta vastaan yläilmoihin ja ovat hänen kanssaan taivaissa. Jumalattomat ovat tuhoutuneet viimeisten vitsausten aikana ja Kristuksen tullessa noutamaan omansa.

Koko eloton maa on kauheassa kunnossa hirveiden luonnonmullistusten jäljiltä. Ainoastaan saatana enkeleineen liikkuu tämän hävitetyn, autioituneen maan päällä." Lainaus Ratkaisun Aika kirj. Matti Miettinen

Kyllä! Luojamme on jo valmistanut uuden arkin, pelastuksen tien jokaiselle, joka tahtoo sen vastaanottaa. "Jumalan käskyt ja usko Jeesukseen" siinä on sanottu tuon arkin sisäänpääsy, ovi. Tahdothan uskossa käydä tuosta ovesta ei mihinkään ahtaaseen kapseliin Venuksen kiertoradalle, vaan pelastuksen arkkiin ja olla valmis astumaan pilvivaunuihin kun Jeesus saapuu ja vie kaikki pelastetut taivaaseen, joka on ihana paikka - paratiisi.