Yhden totuuden politiikka.

 

Kerran erään suuren pörssiyhtiön pääjohtaja sanoi seuraavat mieleeni painuneet sanat: ”Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.” Myöhemmin -90 luvun laman jälkeen maamme hallituksen johtavaksi ajatukseksi muodostui tuo sama näkemys muodossa ”yhden totuuden politiikka”.

Mielestäni ovat pääjohtajat ja hallitusherrat melko ahtaalla jos ei ole kuin yksi tie kulkea, vaihtoehdoton tie. Tuntuu suorastaan, että nämä tahot ovat jonkun mahtavan voiman talutusnuorassa ja kuuliaisesti täyttävät vain sen, minkä se taho vaatii. Sixten Korkman kutsui tätä tahoa Raamatun Leviataniksi, hirmuiseksi pedoksi, joka tallaa alleen kaiken tuhovoimallaan.

Mistä on kysymys? Markkinavoimista ja finassisektorista tietenkin! Talous, talous ja talous, tämä ohjaa kaikkea toimintaa yhteiskunnassa niin rautaisella otteella, että mitään muuta totuutta ei ole eikä tunnusteta, vain talouden vaatimukset.

Tiettyyn mittaan asti se talous onkin tärkeä. Ilman taloudellisia resursseja ei ole paljoa muutakaan. Onko taloudesta ja erityisesti finassisektorista tullut isäntä, vaikka sen pitäisi olla palvelija?

Maailma on jälleen ajautumassa kohden seuraavaa vääjäämätöntä romahdustaan. Onko edes yritetty löytää vaihtoehtoja vallitsevalle tilanteelle?

Historia on osoittanut, että usein ihmisten pyrkimykset "koota aarteita" onkin päätynyt katkeraan pettymykseen. Raamatusta voimme lukea;

Jer. 12.13. He ovat kylväneet nisuja ja niittäneet ohdakkeita; ovat nähneet vaivaa näännyksiin asti, saamatta hyötyä. Niinpä saakaa häpeä sadostanne Herran vihan hehkun tähden."

Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän on rikkautta, sitä köyhemmältä olo yhteiskunnassa tuntuu heillä, joilla on. Rikkaudet kasautuvat harvojen käsiin, mutta hyvinvointiyhteiskunta ei siitä juuri kostu. Ajallinen hyvinvointi kasvaa, mutta henkinen pahoinvointi lisääntyy. Mitä enemmän on julkisia palveluja, sitä enemmän on avun tarvitsijoita. Eläminen on keinotekoisesti tehty kalliiksi.

Koko länsimainen sivilisaatio on orjuutettu yhden oikean totuuden alle ja se on bruttokansantuote. Talouden pitää jatkuvasti vain kasvaa, että työllisyys säilyy ja palvelut voidaan rahoittaa. On juostava jatkuvasti yhä kovempaa, että pysyy edes paikallaan. Nykymenosta tulee mieleen;

2 Moos. 5:6 ”ja faarao antoi sinä päivänä käskyn kansan työnteettäjille ja päällysmiehille, sanoen: 7. "Älkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niinkuin ennen; he menkööt itse ja kootkoot itselleen oljet. 8. Pankaa kuitenkin heidän tehtäväkseen sama tiilimäärä, jonka he ennenkin ovat tehneet, siitä mitään vähentämättä; sillä he ovat laiskoja, sentähden he huutavat näin: 'Menkäämme uhraamaan Jumalallemme!'

Tuntuu kuin pahan voimat orjuuttavat yhä kiivaampaan työtahtiin että tuottavuus nousisi koko ajan, että työtätekevällä kansalla ei olisi aikaa eikä voimaa ajatella ikuisuus asioita ja tutkia Jumalan sanaa, eli sama päämäärä kuin oli faaraolla, hävittää ihmisten mielistä Jumala.

Varmaan kutsu lähteä ulos Babylonista (Ilm. 18:4) koskee myös irtautumista oravanpyörästä, lakata laukkaamasta rahan perässä ja kiiruhtaa rauhallisemmin, että lopulta pääsee myös perille sinne, missä;

Matt. 6:31. "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?' 32. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 34. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

Nyt tullaankin asian ytimeen. Meillä on aina olemassa vaihtoehto. Raha ei ole ukko ylijumala yhteiskunnassa, jonka rautaisiin ehtoihin pitäisi pakosta alistua. Voimme alistua toisenlaiseen yhteen ainoaan oikeaan vaihtoehtoon. Tämä vaihtoehto on usko Jeesukseen Kristukseen. Hänen seuraamisensa ei ole orjuutta vaan vapauttaa.

Kun Jeesus aloitti julkisen työnsä, hän julisti:

Luuk. 4:16. Kotikaupunki torjuu Jeesuksen Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 17. ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: 18.  - Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen 19.  ja julistamaan Herran riemuvuotta.

Jeesus tuli julistamaan vapautta. Vapautta kaikista orjuutuksista, joita tämä maailma asettaa, vapautta synnin kahleista ja näkökykyä hengellisiin asioihin.

Joh 17:1 Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: "Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut. 2. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. 3. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Jeesus rukoilee, että me jokainen uskoisimme ainoaan todelliseen Jumalaan ja häneen, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesukseen Kristukseen. Tässä on ikuinen elämä. Usko persoonalliseen Jumalaan, Luojaan ja usko Jeesukseen syntiemme sovittajaan.

Matt. 16:13. Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika* on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" 14. He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." 15. "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" 16. Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." 17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. 19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Tässä, että Pietari tunnusti Jeesuksen Messiaaksi, elävän Jumalan pojaksi on uskon ydin, Jeesus on todella Jumalan poika ja Jumala myös itse ja se kauan odotettu messias, jonka oli määrä tulla. Itse asiassa siinä on koko kristillisen uskon perusta. EGW kirjoittaa kirjassa Rakkaudella Isältä s. 308:

”Pietarin tunnustama totuus on kristinuskon perustus. Mutta Pietari ei ollut saanut sitä selville viisautensa tai hyvyytensä avulla. Se, että Pietari näki Kristuksen kirkkauden, todisti hänen kuunnelleen Jumalan opetusta.” ”Taivasten valtakunnan avaimet” ovat Kristuksen sanat, Raamatun sanat. Kaikkien pyhien kirjoitusten sanat ovat hänen sanojaan. Näillä sanoilla on voima avata ja sulkea taivas. Jumalan sanaa julistavien työ on joko elämän tuoksu elämäksi tai kuoleman haju kuolemaksi.”

Miksi usko Kristukseen on niin kaiken kattava ja tärkeä?

Jeesus itse sanoo näin:

Joh. 3:35. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa. 36. Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.

Elämästä on kysymys, hyvästä yltäkylläisestä elämästä. Sitähän pakanatkin tavoittelevat  vaikka ovat orjuutetut yhden totuuden kahleisiin.

Joh. 4:14. mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä."

Joh. 5:24. "Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. 25. Totisesti, totisesti: tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, 26. sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen.

Joh. 6:27. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään."

Joh. 14:6. Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Raamattu on annettu meille, että me uskoisimme Jeesukseen ainoana elämän lähteenä.

Tarjoaako Jeesus meille vain ikuista elämää, mutta jättää meidät taistelemaan tänne maailmaan omain voimin?

Mark. 10:28. Opetuslasten tuleva palkka

Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: "Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." 29. Jeesus vastasi: "Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, 30. hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja - tosin myös vainoa - ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän.

Matt. 6:31. "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?' 32. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 34. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

On hyvin tärkeää harjoittaa uskoa elävään Vapahtajaan, elämän ruhtinaaseen ja kaiken hyvän antajaan nyt kun on vielä armon ovi avoinna, että olisimme vahvat silloin kun tuota maallista yhden ainoan totuuden politiikkaa tullaan pakottamaan kaikille.

Uskon että tavalla tai toisella talous asiat tulevat olemaan keskeisiä kysymyksiä silloin kun pakotetaan ottamaan "pedon merkki", eli luopumaan elävästä Jumalasta ja kumartamaan tämän maailman ruhtinasta.

Ilm. 13:16. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. 17. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku*.

Säilyttääksemme elämämme kohtaamme paradoksin, on ensin luovuttava omasta elämästämme ja alistuttava vaikka vainoon ja kuolemaan ennen kuin voi voittaa todellisen elämän. Jeesus sanoo:

Matt. 16:24. Jeesuksen seuraamisesta Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

25. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 26. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?

Kun valitsemme uskon kaidan tien, avautuu eteemme vaihtoehtoja elämän valintoihin. Missä inhimilliset keinot loppuvat, siitä vasta Jumalan mahdollisuudet alkavat. Jumala voi ja haluaa avata ovia kun Hänen puoleensa käännymme. Hän voi ja haluaa auttaa meitä arjen haasteissa, opiskelussa, työn saannissa, ihmissuhteissa - kaikessa. Kun panemme luottamuksemme yhteen ainoaan, avautuu eteemme rikas täynnä mahdollisuuksia oleva tulevaisuus!