KRISTILLINEN EPÄJUMALANPALVELUS

Alussa Jumala loi taivaan ja maan

ONKO JUMALA TODELLA SANONUT?

Epäjumalien palveleminen on karikatyyrinen performanssi, jonka esiintyjät eivät suhtaudu siihen koomisesti tai edes tragikoomisesti, vaan se on heille elämän ja kuoleman vakavaa draamaa.

Charles Spurgeon ennakoi jo yli sata vuotta sitten, että tulee aika, jolloin ”paimenet eivät enää kaitse lampaita, vaan klovnit viihdyttävät vuohia”.

Luuk. 10:26. Niin hän (Jeesus) sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"

Matt. 19:4. Hän (Jeesus) vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

Mitä meidän tämän ajan ihmisten ja erityisesti uskovien pitäisi Raamatusta lukea? Ehkä on tarpeen aloittaa aivan alusta. Tutkaillaanpa hieman millaisia siunauksia Jumala antoi ensimmäiselle ihmisparille Luomistyön yhteydessä. Tarkastelen myös sitä, miten monet uskovat ovat unohtaneet, mitä Raamattu sanoo luomiseen liittyvistä asioista ja ovat mielistyneet harhaoppeihin.

1 Moos. 1:Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Joh. 1:"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.  2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.  3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.  4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.  5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt." Tässä puhutaan Kristuksesta.

Jeesus itse uskoi luomiseen omana aikanaan. Onhan hän paitsi ihminen myös Jumala. Jumala joka on kaiken Luoja yhdessä Isän kanssa.

AVIOLIITTO ON LAHJA EEDEN KODISTA

1 Moos. 1:26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."  27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.  28. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

Avioliittoa  voidaan tarkastella myös hengellisestä, Jumalan ja ihmisen väliseen suhteen kannalta. Alussa Jumala loi miehen ja hänen kumppanikseen naisen. Miehen tuli yhtyä naiseen ja näin heistä tuli yksi, ja yhdessä he kykenivät luomaan uutta elämää, saamaan lapsia. Ennen syntiinlankeemusta mies esikuvasi Jumalaa ja nainen Jeesusta, Jumalan poikaa. Yhdessä he loivat kaiken olevaisen. Jumalan tahdosta Jeesuksen kautta on kaikki luotu. Miehen tahdosta vaimon kautta syntyvät jälkeläiset. Aviopari on Jumalan kuva täydellisemmin kuin mies ilman vaimoa ja päin vastoin.

Syntiinlankeemuksen jälkeen  asetelma muuttui. Nyt mies kuvaa Jeesusta ja nainen seurakuntaa. Jeesuksen tahdosta Pyhän  Hengen kautta seurakunta synnyttää uusia toisen Aatamin jälkeläisiä, eli uudesti syntyneitä uskovia, Jeesuksen seuraajia.

Tahdon vain tuoda ilmi, että avioliitto on esikuvallinen Jeesuksen ja seurakunnan suhteelle.

2 Kor. 10:2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.  3. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

JUMALA LOI MAAILMAMME KUUDESSA PÄIVÄSSÄ JA LOI IHMISPARIN JA ANTOI HEILLE SIUNAUKSIA KUTEN SAPATIN LEPOPÄIVÄKSI. Sapatin päivä on yhtäkuin lauantai, SEKÄ AVIOLIITON JA KAUNIIN PLANEETAN ASUTTAVAKSEEN.

1. Moos. 3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"  2. Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,  3. mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'"  4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;  5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan."  6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.  7. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

PAHOLAISEN OLEMASSA OLOA EI TUNNUSTETA, EMME TIEDOSTA LAINAKAAN RIIVAAJAHENKIEN OSUUTTA IHMISMIELEN SAIRAUKSIIN, KUTEN JEESUS TIEDOSTI.

Jeesus ajoi monia riivaajia pois ihmisiä kiusaamasta;

Matt.12:28. Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

KUOLEMA VAIKO SIELUN KUOLEMATTOMUUS

Jumala varoitti ensimmäistä ihmisparia jo ennen syntiin lankeemusta että he tulisivat kuolemaan jos söisivät kielletyn puun hedelmää. Kuolema on siis synnin seuraus, ei mitenkään luonnollinen päätös ihmisen elämälle. Kuolema on tunkeilija, käsittämätön päätös elämälle. Ei olekaan ihme että kuolemaa ei pysty käsittämään ja itse asiassa ei tunnusteta olevankaan. Miten voi ihminen käsittää sellaisen olotilan jossa ei ole mitään kuten Raamattu sanoo;Saarn. 9:10. Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.

Mitä Jumala tarkoitti kuolemalla? Adam eli lankeemuksensa jälkeen vielä yli 900 vuotta kunnes kuoli. Lopulta kaikki ihmiset kuolevat. Raamatun mukaan tämä kuolema on ns. ensimmäinen kuolema, ikäänkuin uni, josta on herätys elämään jälleen. Elämään joko pelastettuna ikuisesti taivaskodissa tai herääminen kuulemaan langettava tuomio ja kokemaan kadotus, jota Raamattu kutsuu toiseksi kuolemaksi. Yleisesti uskotaan että ihmisellä on sielu, joka ei koskaan kuole, vaan joko jatkaa elämää taivaassa tai elämää helvetissä.

Mal.4:2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat  3. ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

Viimeisen tuomion helvetin tuli kuluttaa syntiset olemattomiin ja he häviävät tomuksi maahan. Tämän saa aikaan Jumalan iankaikkinen tuli. Kadotus ei sensijaan ole ikuinen, kukaan ei kärsi helvetin tuskia ikuisesti.

Dosentti Matti miettinen kirjoittaa Ratkaisun aika nimisessä lehdessä tekstistä ”aina ja ikuisesti” seuraavasti:

Ongelmallinen teksti tässä yhteydessä on Ilm.20:10 loppuosa. Suomalaisen käännöksen mukaan se kuuluu: ”heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti”. Tämä käännös nimittäin antaa vaikutelman loputtomasta piinasta. Näin ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Alkutekstissä ei ole sanaa ”aina” vaan sana ”iankaikkinen” kaksi kertaa perätysten (eis tous aioonas toon aioonoon). Jumalattomien rangaistuksen aika eli aiooni päättyy. Rangaistuksen aika päättyy, kun pelastettujen loppumaton onnen aika eli aiooni alkaa. Jumalattomien rangaistuksen aika on iankaikkisuuksien eli aioonien risteyskohdassa, ”iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa”, kuten teksti on eräissä käännöksissä käännetty. Englantilaisessa käännöksessä tämä sanotaan: iankaikkisesta iankaikkiseen. Kun Raamattu puhuu jumalattomien rangaistuksen kestosta helvetin tulijärvessä, niin käytetään sanoja aioon, aioonios, jotka kreikankielen sanakirjan mukaan tarkoittavat seuraavaa: loppumaton aika, aikakausi, ajanjakso, ikä, lyhyt aika, maailman aika. Suomenkielisessä Raamatussa sanat aioon, aioonios on käännetty sanalla iankaikkinen. Sana iankaikkinen ei sinänsä ratkaise kuinka pitkästä ajasta on kysymys. Se voi tarkoittaa loppumatonta aikaa mutta myös hyvin lyhyttä aikaa. Raamatun on itsensä selitettävä miten pitkästä ajasta on kysymys kun puhutaan jumalattomien rangaistuksen pituudesta helvetin tulessa.

Raamatun selvä periaate on, että helvetin tulijärvessä kukin saa tekojensa mukaan.

Ilm. 20:13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.  14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. (lainaus päättyy)

Raamatussa on useita esimerkkejä, että sana iankaikkinen tarkoittaa eripituisia aikoja.

Juuda 7 mainitsee kirjeessään Sodoman ja Gomorran tuhosta seuraavaa: ”- - samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Tämän mukaan Sodoman ja Gomorran hävitti iankaikkinen tuli, mutta se kesti vain lyhyen ajan. Se tuli hävitti kaupungit jäljettömiin. Nämä esimerkit osoittavat, että iankaikkinen voi tarkoittaa myös päättyvää aikaa. 

MIKÄ ON IHMISEN SIELU?

1  Moos.2:7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Hes. 18:4. Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.

Kun Jumala loi ihmisen maan tomusta oli hän eloton ruumis ja sitten kun Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen tuli hänestä elävä sielu. Eli elävä ihminen on elävä sielu. Sielu on ihmisen tietoisuus, mutta mitään kuolematonta ei hänessä ole.

1 Tim. 6:15. jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,  16. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

Ihminen saa armolahjaksi kuolemattomuuden Jeesuksen tullessa toisen kerran.

1 Kor. 15:51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,  52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.  53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.  54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuuse sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

Raamattu sanoo selvästi että ikuinen elämä on armolahja, ei itsestään selvyys.

Room. 6:23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Keitä sitten ovat vainajahenget, joita moni uskoo kohdanneensa?

2 Kun. 23:23. Vasta kuningas Joosian kahdeksantenatoista hallitusvuotena vietettiin sellainen pääsiäinen Jerusalemissa Herran kunniaksi.  24. Myöskin vainaja- ja tietäjähenkien manaajat, kotijumalat ja kivijumalat ja kaikki iljetykset, joita oli nähty Juudan maassa ja Jerusalemissa, Joosia hävitti, täyttääkseen lain sanat, jotka olivat kirjoitettuina siinä kirjassa, minkä pappi Hilkia oli löytänyt Herran temppelistä.

Ps. 106:36. He palvelivat heidän jumalankuviansa, ja niistä tuli heille paula.  37. Ja he uhrasivat poikiansa ja tyttäriänsä riivaajille.

Vainaja henget ovat ihmisten kaltaisiksi tekeytyviä riivaaja henkiä, eli pahoja henkiä. Älköön kukaan seurustelko niiden kanssa.

AVIOLIITTO ON MIEHEN JA NAISEN VÄLINEN LIITTO. SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN AVIOLIITOT VÄÄRISTÄVÄT ALKUPERÄISEN JUMALAN SÄÄTÄMÄN LIITON TARKOITUSTA.

Room. 1:24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,  25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.  26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;  27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Nykyaikana halutaan luoda uutta moraalia, joka ei perustu Raamattuun vaan enemmänkin kehitysfilosofiaan. Se onkin hyvin loogista. Onhan myös Jumalan ja ihmiskunnan väliseen suhteeseen tehty muutoksia. Käsitys Jumalasta on nykyään yleisesti ottaen sellainen, että luotu eli ihminen itse on ikäänkuin jumala, luomakunnan kruunu. Evoluution huippusaavutus. Neitsyt Maria on ikäänkuin jumala, häntä pidetään jumalan äitinä, joten täytyyhän hänen itsensäkin olla jumala. Järjen jumalatar kruunattiin Rankassa vallankumouksen yhteydessä. Paavi pitää itseään  "Jumalan pojan sijaisena", uskoo itsekin olevansa jumala, herra jumala paavi. On monenlaisia jumala käsityksiä. Sanalla sanoen Jumala pyritään alentamaan ihmisen tasolle.

Hes. 8:10. Niin minä menin ja näin, ja katso: kaikenkaltaisia inhottavia matelijain ja karjaeläinten kuvia ja kaikenkaltaisia Israelin heimon kivijumalia oli piirretty seinään yltympäri.

Ihminen kokee itsensä tasa-arvoiseksi jumaliensa kanssa. Tällöin on loogista, että avioliittokin voi olla tasa-arvoinen samaa sukupuolta olevien kesken. Koska ei ymmärretä avioliiton esikuvallisuutta Uudessa liittossa Jumalan ja seurakunnan ja sitä myötä yksilön kanssa ja näin on kadonnut ymmärrys avioliiton tarkoituksesta. Avioliitto kuvastaa seurakunnan ja Jeesuksen välistä läheistä rakastavaa suhdetta.

Evoluutio uskontoon kuuluu kaiken vanhan moraalin uudelleen arviointi ja uuden moraalin luominen.  Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus on nostettu käskyistä ylimmäksi. Onhan luomisessa asetettu toinenkin siunaus poljettu maahan ja asetettu ihmiskäsky sen tilalle, eli sapatti.

USKO LUOMISEEN ON KORVATTU EVOLUUTIO USKONNOLLA JA SEN MERKKI ON SUNNUNTAI

1 Moos. 1:31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

1 Moos.2:1. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.  2. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.  3. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.

Jeesus sanoi että Hän on Sapatin herra. Totta kai hän on sapatin herra, sillä hänen kauttaan ovat taivaat ja maa luotu. Hän sanoi myös että Sapatti on ihmistä varten. Me ihmiset tarvitsemme lepopäivän kerran viikossa. Levon kaikesta maallisesta, että voimme seurustella Luojamme kanssa tuona pyhänä päivänä.

Mark. 2:27. Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28. Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."

Jo kolmesataa luvulta alkaen on totuudesta luopunut kirkko asettanut sapatin sijaan viikon ensimmäisen päivän, auringon jumalan päivän. Luojan sijaan alettiin palvoa luotua.

Lainaus katolisesta katekismuksesta:

 "YLÖSNOUSEMUKSEN PÄIVÄ: UUSI LUOMINEN

2174. Jeesus on noussut kuolleista ”viikon ensimmäisenä päivänä” (Mark.16:2).89 ”Ensimmäinen päivä”, Kristuksen ylösnousemuksen päivä, muistuttaa ensimmäisestä luomisesta. Koska tämä päivä on myös sapattia seuraava ”kahdeksas päivä”,90 se merkitsee uutta luomista, jonka alku on Kristukse ylösnousemus. Siitä on tullut kristityille kaikista päivistä ensimmäinen, kaikista juhlista ensimmäinen, ”Herran päivä” (he kyriake hemera, dies dominica) ”sunnuntai”. 638, 349

”Me kokoonnumme yhteen auringon päivänä, koska se on viikon ensimmäinen päivä (juutalaisten sapatin jälkeen, mutta myös ensimmäinen päivä), jona Jumala veti esiin aineen olemattomuuden hämärästä ja loi maailman, ja koska tänä samana päivänä Vapahtajamme Jeesus Kristus nousi kuolleista” 91.

SUNNUNTAI – SAPATIN TÄYTTYMYS

2175. Sunnuntai on selkeästi erilainen päivä kuin sapatti, jota se ajallisesti joka viikko seuraa ja jonka rituaalisen viettämisen käskyn se kristittyjen kohdalla siirtää koskemaan itseään. Sunnuntai toteuttaa Kristuksen pääsiäisess juutalaisen sapatin hengellisen totuuden ja julistaa ihmisen ikuista lepo Jumalassa, sillä lain jumalanpalvelus valmisti Kristuksen salaisuutta j sen riitit viittasivat edeltä Kristuksen elämään.92 1166 ”Ne, jotka ennen elivät vanhan järjestyksen mukaan, ovat saaneet uuden toivon. He eivät enää vietä sapattia vaan Herran päivää, jossa meille avautui elämä Herran ja hänen kuolemansa kautta.” lainaus päättyy.

Mikäli sunnuntai halutaan pitää Jeesuksen ylösnousemuksen muistopäivänä kuuluu se pääsiäisen yhteyteen ja on vuotuinen juhla ei viikoittainen. Sapatti ei ole vain juutalaisille vaan koko ihmiskunnalle. Aadam ja Eeva eivät olleet juutalaisia, joille jo sapatti annettiin. Miten voi seitsenpäiväisessä viikossa olla kahdeksas päivä? Pullat ja vellit menneet sekaisin.

Dekaani Pohjola ( ev.lut) on sanonut hyvin sattuvasti luopumuksen kehityskuluista seurakunnissa:

”Harha pyytää ensin olemassaololleen hyväksyntää, sitten tasa-arvoista asemaa totuuden rinnalla ja lopuksi se ei siedä totuutta lainkaan. Rakkauden ja suvaitsevaisuuden nimissä ei tulla suvaitsemaan Raamattuun pitäytyviä, joiden toiminta nähdään suvaitsemattomana ja syrjivänä. Ei tarvita profeetan viittaa, kun voi jo nyt sanoa, että edessä ovat suuret takinkääntövuodet, kunnes kirkkokansa on laajalti sopeutettu ja muutamat kirkolliseen saarekkeeseen jääneet ”änkyrät” ovat eläköityneet tai heidät on potkittu pois kirkon viroista.”

Kyse on niistä tapahtumista, joista saamme lukea Raamatun ensilehdiltä. Jumala sanoi. Jumalan sana on pysyvä, se on totuus. Saatana sanoi "onko Jumala todella sanonut?".  Tästä on kyse aina ollut. On lipsuttu puhtaan Jumalan sanan perustukselta ihmisviisauden järjen päätelmiin ja lopulta luullaan totuudeksi monia harhaoppeja.

PYRITÄÄNKÖ PELASTUS YKSIN KRISTUKSESSA MYÖS UNOHTAMAAN JA TUOMAAN TILALLE JOKIN MUU PELASTUSTIE?

"Ruotsin kirkon arkkipiispa Jackelén väheksyy Jeesuksen tärkeyttä ja toteaa, että kun kysymys on pelastuksesta, Jeesuksella ei Vapahtajana ole varsinaisesti väliä, Bawer lisää.

Ruotsin kirkko: "tarkoitus työntää Jumalan Poika taustalle ja korottaa Muhammad samanveroiseksi Jeesuksen kanssa""

Kauheaa lukea tällaista mediasta. Onko Mohammed uhrannut verensä sinun tai minun syntien sovitukseksi?

Ap.t. 4:11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'  12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

"Roomassa vieraileva muslimiopiskelija tahtoo erikoisesti nähdä Santa Maria Maggiore'n kirkon. Yllätys? Helluntailainen saarnamies alkaa vierailla Marian ilmestysten pyhäköissä. Yllätys? Muslimit viittaavat Mariaan nimellä il-Sittneh eli Our Lady. Yllätys? Eräs Koraanin luku on nimetty hänen mukaansa. Yllätys? Marian syvää laupeutta äitinä kuvaillaan kiinalaisessa taiteessa. Yllätys?.... tarkempi sekä historian että nykytapahtumien tutkiminen osoittaa, että Marialla on universaalinen vetovoima, joka ylittää kulttuurilliset, maantieteelliset ja jopa uskonnolliset rajat. (25)

"Muslimit lausuivat Koraania: "Maria, Jumala on valinnut sinut ja puhdistanut sinut. Hän on valinnut sinut ennen kaikkia naisia." Zeitoun'issa kuten lukemattomilla muilla paikoilla ympäri maapallon ilmiö vetää ihmisiä kaikista mahdollisista taustoista ja sanoma näyttää olevan yksi - yhteys ja ekumenia."

Raamattu kuvaa totuudesta luopuneita kristillisiä kirkkoja portoksi eli aviorikoksen tehneeksi vaimoksi. Peto tarkoittaa maallista tai uskonnollis maallista valtaa joka pyrkii vainoamaan toisin ajattelevia ja toisin uskovia.

Jes. 1:21. Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.

Ilm. 17:3. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 4. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia 5. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti."

2 Tess. 2:8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä 9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeill 10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua 11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen 12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Raamatulliseen kristinuskoon sisältyy olennaisesti usko Jumalaan Luojana. Jumalan Sanalla on kaikki luotu. Luomisteon muistomerkkinä on Sapatti levon ja Jumalan kanssa seurustelun päivä. Tuo päivä on lauantai. Avioliitto on miehen ja naisen yhtyminen yhdeksi kuten Jumala on yksi vaikka onkin Isä ja poika. Valitettavasti on olemassa persoonallinen paha, joka pyrkii tekemään tyhjäksi Jumalan sanan. Suuri taistelu on totuuden ja valheen taistelua. Pelastus laittomuuden eli synnin seurauksesta kadotuksesta ja kuolemasta saavutetaan vain ja yksinomaan uskomalla Kristuksen uhrikuolema jokaisen ihmisen syntien tähden ja saamalla uskon kautta armolahjaksi ikuisen elämän. Yksin Jumalalla on kuolemattomuus.

 

 

 

 

 

 

 

Aadam ja Eeva