Tulkaa, levätkää, oppikaa ja menkää

Pietari, Jakob ja Johannes kohtasivat Jeesuksen, Mooseksen ja Elian kirkastusvuorella.

Tämä aihe on myös katsottavissa videona

TULKAA

Matt.11:27. "Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

28. "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Jeesus kutsuu jokaista tulemaan luokseen. Hän antaa levon taistelusta tämän maailman murheiden keskellä ja paljon enemmän. Hän vapauttaa pahan vallasta ja kapinasta Jumalan tahtoa  vastaan. Pyhä Henki kutsuu meitä jokaista. Raamatun sana kertoo meille kutsujasta. Antautuminen Jeesukselle tuo levon sisimpään. Lepo on enemmän kuin vain huilaamista arjen askareista. Se on varmuutta ja luottamusta Luojaamme ja Lunastajaamme niin, että voimme olla turvallisella mielellä vaikka elämässä sattuu monenlaisia kielteisiäkin asioita.

 Ilm.22:17. Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.

Mistä meitä kutsutaan tulemaan? Maailmasta, maailma on kokonansa pahan vallassa ja niin olemme mekin ilman uudesti syntymistä Hengessä ja totuudessa. Ilmestyskirja sanoo suoraan Ilm. 18:4. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.

Kun tulemme Jeesuksen luo, siirrymme armon valtakunnan kansalaisiksi. Tämä armon valtakunta, jumalan valtakunta on sisäisesti uskovissa ja näkyvästi uskovien yhteydessä, seurakunnassa, joka on erityinen yhdyskunta, se on Jumalan silmäterä.

 LEVÄTKÄÄ

Saarnaaja 4:6.      Parempi on kourallinen levossa kuin kahmalon täysi vaivaa nähden ja tuulta tavoitellen.

Luuk.9:32. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan.  33. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: "Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi.

Tässä kerrotaan kirkastusvuori kokemuksesta, jolloin Mooses ja Elia ilmestyivät yhdessä Jeesuksen kanssa.  Mooses oli kuoltuaan herätetty ja viety ylös taivaaseen. Elia oli otettu taivaaseen kuolemaa kokematta. Apostoli Pietari koki olonsa niin hyväksi, että tahtoi leiriytyä siihen paikkaan ja siihen tunnelmaan, taivaalliseen ilmapiiriin. Olemmeko me löytäneet edes joskus elämässämme vastaavan sieluntilan, jossa kiire on väistynyt ja on hyvä vain olla Jeesuksen seurassa?

Luuk.10:39. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.  40. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."  41. Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.  42. Vain yksi on tarpeen.* Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

Vain yksi on tarpeen. Mikä on vain se yksi? Lepo Herrassa ja oppiminen hänestä. Voimme oppia vain kun keskitymme asiaan. Voimme keskittyä vain kun mielemme on rauhallinen ja levollinen. Maria oli valinnut hyvän osan. Milloin me olemme varanneet aikaa Jeesuksen kanssa seurusteluun sanan tutkistelun, rukouksen tai mietiskelyn parissa?

Hepr. 4:9. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.  10. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään.  11. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle.

Lepo – sapatin lepo joka on tuleva todellisena kerran taivaassa, on esimakua jo nyt lopullisesta ennalleen asettamisesta, jossa ei ole enää surua ja tuskaa, itkua tai pettymyksiä. Oletko saanut kokea ihmeellistä taivaallista lepoa, jossa koko sielusi ja ruumiisi on saanut virkistyä ja uudistua parantavasta rauhasta ja rentoutuksesta. Sapatti on useimmille outo päivä. Se on meidän lauantaimme. Sapatti on Luomisen ja Lunastuksen muistopäivä. Jumala on antanut meille elämän, emme ole mitenkään voineet vaikuttaa syntymäämme. Siksi saamme elää levollisella mielellä elämäämme, olemme Jumalan luomia. Jeesus on meidät lunastanut verellään synnin palkasta, joka on kuolema, ikuinen ero Jumalasta. Emme voi mitenkään omin teoin päästä rauhaan Luojamme kanssa ja lakata kapinoimasta ellemme usko siihen, että Jeesus on maksanut hinnan ja me olemme kuin emme olisi koskaan syntiä tehneetkään. Saamme levätä hyvällä omalla tunnolla.

OPPIKAA

Raamatun tarkoitus on opettaa meitä tuntemaan Herra. Kaikki oppiminen onnistuu parhaiten kun ryhtyy siihen levänneenä. Mieli levollisena vastaanottamaan uutta kuormitusta.

2 Tim.3:16. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.  17. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

Joh.14:7. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet."

Mark.4:11. Hän sanoi heille: "Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina,  12.     jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi, eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi."

Viisainkin ihminen on Jumalan edessä kuin lapsi. Hänen tulee oppia Raamatun sanasta tuntemaan Jumala ja hänen tahtonsa itseään kohtaan. Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Onko se lapsellisuutta? Vai onko se luottamusta taivaalliseen Isään kuten lapsi luottaa vanhempiinsa. Lapsella ei ole muuta turvaa ja esikuvaa kuin vanhemmat. Heiltä hän saa kaiken, mitä elämän alkupolulla tarvitsee. Heidän sanaansa hän luottaa ja tahtoo ilolla olla avulias ja kuuliainen lapsi. Näin on ihanne tapauksessa, tosin monen lapsen luottamus on rikottu ja turvattomuus on saanut sijaa. Tällöin voi käydä niin, että lapsi ei opi kehenkään luottamaan, ei ehkä edes Jumalaan.

Matt. 12:47. Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella." 48. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?"  49. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!  50. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

Tässä Jeesus tunnustaa Häneen ja Raamattuun uskovat ihmiset sukulaisikseen. Se on suuri asia, että voimme tulla Jumalan sukulaisiksi Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus oli sekä Jumala, että ihminen ja niin mekin voimme osallistua jumalallisesta luonnosta kun synnymme Pyhästä Hengestä uudesti.

MENKÄÄ

Vasta kun olemme tulleet Jeesuksen luo, saaneet levon hänessä ja oppineet hänestä ja saavuttaneet Jeesuksen uskon, meitä kehotetaan lähtemään. Jeesus varustaa meidät matkalle. Hän on elävän veden virta josta saamme juoda kylliksemme, että voimme sitten antaa muille. Mitään omaa emme saa julistaa muille vain suoraa ”näin sanoo Herra” totuutta.

Luuk. 9:3. ja sanoi heille: "Älkää ottako matkalle mukaanne mitään - ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan.

Matt. 7:13. "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.

Matt.10:5. Jeesus antaa matkaohjeet

Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: "Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. 6. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo.

Matt.28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  20. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Jumala antaa jokaiselle matkamiehelle erityiset hengelliset varustukset.

Ef. 6:10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.  12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.  13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.  14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,  15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.  16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,  17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.