Tulkaa, levätkää, oppikaa ja menkää! Neljä Jeesuksen lausumaa sanaa evankeliumeista. Opetuslapseuden askeleet.