ANTIKRISTUS. MISSÄ? MILLON?

 

Tässä esitetyt asiat eivät ole suunnatut ketään ihmistä tai kansanryhmää vastaan, vaan ovat kannanottoja uskonnolis-poliittisiin näkemyksiin lähinnä Raamatun ilmoituksen valossa tarkastellen. Vaikuttimena on rakkaus lähimmäisiä kohtaan.

 

Antikristus sana herättää pelonsekaisia tunteita ja moni uskova haluaa tietää milloin tuo ihminen ilmestyy, joka saa paljon pahaa aikaan. Antikristus tarkoittaa Kristuksen sijaista tai Kristuksen vastustajaa.

Meillä ihmisillä on unelmia, utopioita.

On toiveita ja näkemyksiä paremmasta maailmasta. Valistuksen aika, joita olemme saaneet elää länsimaissa ja noin kaksi ja puoli vuosisataa, on tuottanut utopioita, joita on pyritty toteuttamaan.

Ranskan suuri vallankumous oli yksi tunnetuimmista valistuksen ajan seurauksista. Se sai innoituksensa samoista uusista aatteista, joille Yhdysvallat syntyi neljännesvuosista aikaisemmin. Yhdysvallat on edelleen olemassa ja sen perustuslaki on pysynyt samana.

Myös Ranskan suuren vallankumouksen aatteet elävät yhä vahvoina länsimaisessa kulttuurissa.

VAPPAUS, VELJEYS JA TASA-ARVO.  Nämä kolme pääperiaatetta sisältyvät nykyiseen länsimaiseen demokratiaan.  Nämä suuret ihanteet, utopiat on suureksi osaksi jo saavutettu. Monesti niitä on myös pyritty voimakeinoin saattamaan voimaan eri variaatioina.  Kommunismin kokeilu Venäjällä oli yksi merkittävimmistä, samoin kansallissosialistinen ideologia Saksassa 1930 ja 1940 luvuilla. Hitlerin monet ajattelivat olevan antikristus.

Elämme juuri nyt tavattoman mielenkiintoista aikaa. Monella rintamalla ja monella tasolla pyritään tavoittamaan suurta unelmaa yhdestä yhtenäisestä maailmasta, jossa ei olisi enää mitään rajoja, vaan kaikki  olisivat omaksuneet yhteisen elämäntavan. Puhutaan uudesta maailman järjestyksestä Globaalista maailmasta. Maailman ongelmat nähdään vyöryvän päälle sellaisella voimalla, että on suorastaan pakko yhdentyä kaikilla elämän aloilla. Suurina ongelmina nähdään ilmaston muutos, ydinsodan mahdollisuus ja väestöräjähdys ja sen seurauksena suuret kansanvaellukset, maailmantalouden ongelmat ym.

Kulisseissa pohditaan vahvan maailman hallituksen tarvetta. Monet kaipaavat vahvaa johtajaa, joka panee maailman asiat järjestykseen, tuo selkeyttä kaaokseen.

Onko maapalloistuminen ja yhden vahvan hallituksen johtajuus kuitenkaan hyväksi ihmiskunnalle?  Eikö siihen sisälly vaara diktatuurista, harvainvallasta? Eräänlaisesta antikristillisestä vallasta. Keskiajalla oli vain yksi vahva toimija maailmassa ja varsinkin Euroopassa, Katolinen kirkko. Tuo vuosisatasinen yhden oikean totuuden aika ei ollut hyvää aikaa toisinajattelijoille, totuuden etsijöille. He joutuivat kärsimään vainoa ja kuolemaa.

Tarkastelen tällä videolla  yhdentymispyrkimystä ja vahvan johtajan ilmestymistä lähinnä Raamatun profeetallisen sanan valossa.

Kristillisessä maailmassa monet elävät erään utopian odotuksessa nimittäin tuhatvuotisen valtakunnan odotuksessa.  Monet kristityt odottava Jeesuksen palaavan maan päälle toisen kerran ja hallitsevan tuhat vuotta. Sitä ennen kuitenkin odotetaan vaivan aikaa ja pelottavan julman diktaattorin ilmestymistä, Antikristuksen. Hän hallitsisi vähän aikaa, noin seitsemän vuotta.

Kristillisten kirkkojen piirissä on ollut jo pitkään ekumeenisia pyrkimyksiä yhdentyä toinen toiseensa ja tähän ekumeeniseen yhdentymiseen tahdotaan ottaa mukaan myös selkeästi ei kristillisiä uskontoja, kuten islam ja idän uskonnot ja myös uushengellisyys, joka käytännössä tarkoittaa spiritistiä hengen liikkeitä new age.

Näillä uskonnollisilla pyrkimyksillä ykseyteen on kuitenkin vahva jännite Raamatun profeetallisen sanan kanssa. Raamattu ei lupaa mitään tällaista vaan sanoo sen olevan

suorastaan suuren pettäjän suunnitelma saada koko ihmiskunta luopumaan Luoja Jumalasta. Kyseessä on antikristillinen, Kristusta vastustava liike.

Elämme aivan megaluokan lumoavan petoksen aikaa.  Saatana pyrkii lumovoimallaan eksyttämään koko ihmiskunnan kaikilla elämän aloilla.

Hän tahtoo johtaa koko ihmiskunnan oman lippunsa alle ja täydelliseen tuhoon.

 

Onko antikristillinen valta jo olemassa?

Kristikunnassa odotetaan Antikristuksen ilmestymistä terrorisoimaan ihmiskuntaa vähäksi aikaa ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua.  Antikristus ei todellisuudessa ole verenhimoinen julma tyranni kuten olivat esim. Stalin tai Hitler vaan hän on lempeä, puhuu suloisesti suloisia asioita, joita tavallinen tämän ajan ihminen haluaakin kuulla.  Monessa suhteessa hän esiintyy kuin Kristus olisi tullut.

Itse asiassa, yllättävää kyllä antikristus on kokonainen uskonnollinen kirkkokunta, ei vain yksi olento.

Lainaus Roomalaiskatolisen kirkon katekismuksesta:

"KIRKON VIIMEINEN KOETUS - antikristus

675. Ennen Kristuksen tulemista kirkon täytyy käydä läpi viimeinen koetus, joka saa monien uskovien uskon horjumaan.639 Vaino, joka seuraa kirkkoa sen pyhiinvaelluksella maan päälla,640 paljastaa ”pahuuden salaisuuden”, uskonnollisen petoksen, joka antaa ihmisille näennäisratkaisun heidän ongelmiinsa totuudesta luopumisen hinnalla. Pahin uskonnollinen petos on Antikristuksen petos, eli valheellinen messiaanisuus, jossa ihminen korottaa itsensä kaiken herraksi Jumalan ja hänen lihaksi tulleen Messiaansa sijaan.641"

Heidän mukaansa Antikristus "korottaa itsensä Messiaan sijaan", eli Kristuksen sijaishallitsijaksi.

Samasta katekismuksesta lainaus millaisena he kokevat paavin viran olevan: "936. Herra on tehnyt pyhästä Pietarista kirkkonsa näkyvän perustuksen ja luovuttanut hänelle sen avaimet. Rooman kirkon piispa, pyhän Pietarin seuraaja, on ”piispainkollegion pää, Kristuksen sijainen ja koko kirkon paimen täällä maan päällä”.499 937. Paavilla ”on jumalallisen säätämyksen nojalla korkein, täysi, välitön ja yleismaailmallinen sielunhoidollinen valta”.500"

Onko näillä kahdella lainauksella mitään yhteistä. Raamattu ei ole asettanut ketään ihmistä sijaisekseen. Edustajakseen hän on asettanut Pyhän Hengen, joka on yhteydessä jokaiseen uskovaan suoraan ilman papillisia välittäjiä.

Paavista sanottiin "Kristuksen sijainen ja koko kirkon paimen täällä maan päällä”. Eikö näin sanottu olevan nimenomaan antikristuksen kohdalla?

Tässä on paljon pohdittavaa.

Koko maailma halutaan yhtenäistää yhteisen maailmankuvan ja ihmiskuvan mukaiseksi.  Sinänsä hyvä aate tasa-arvo on mielestäni kieroutunut tätä aikaa hallitsevassa ajattelussa. Yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus eivät ole uskon kysymyksissä aina hyväksi todellisen Luoja Jumalan tuntemukselle. Pelastus on vain uskossa Kristukseen syntiemme sovittajana. Tämä ehdoton Raamatun totuus ei ole suvaitsevainen muita uskontoja kohtaan. Se ei pidä niitä tasa-arvoisina. Kokonaan toinen kysymys on se,  miten todelliseen Luojaan ja Lunastajaan uskovat suhtautuvat omaan joukkoonsa kuulumattomiin.  Uskonnon ja ajatusten vapaus on luovuttamaton ihmisoikeus kysymys kaikille uskonnosta riippumatta.  

Raamattu puhuu profeetallisessa sanassaan, että vähän ennen Kristuksen toista tulemusta maailmassa tapahtuu laaja yhdentyminen ja tämä vakava sana on juuri nyt käymässä toteen:

Ilmestyskirja 16:12. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. 13. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.

Tässä globaalissa yhdentymisessä ovat kaikki uskonnot ja ideologiat mukana, myös idän uskonnot, islam ja ateistit. Lohikäärme kuvaa itseään saatanaa, joka on saanut valtaansa miltei koko ihmiskunnan, Peto edustaa lainsäädäntövaltaa käyttäviä valtakuntia, jotka ovat suvaitsemattomia ja vainoavia toisinajattelevia kohtaan, väärä profeetta kuvaa kirkkokuntia, jotka ovat luopuneet Raamatun totuudesta.

 

Itse saatana ilmestyy "kristuksena"

Luen mielenkiintoisen lainauksen kirjasta Suuri Taistelu s. 604 alk. kirj. Ellen G. White:

Petoksen huippu

Apostoli Johannes kuuli näyssä suuren äänen taivaassa sanovan: »Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa.» Ilm. 12: 12. Kauhistavia ovat ne näyt, jotka saavat aikaan tämän taivaallisen äänen huudon. Saatanan viha lisääntyy hänen aikansa lyhetessä, ja hänen eksyttämis- ja hävittämistyönsä on saavuttava huippunsa ahdistuksen aikana.

Pelottavia, yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla pahojen henkien ihmeitä tekevän voiman merkkeinä. Riivaajain henget menevät maan kuningasten luo ja kaikkeen maailmaan, kietoakseen ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä liittymään saatanaan hänen viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan. Näiden välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi. Ilmestyy henkilöitä, jotka väittävät itseään Kristukseksi ja vaativat itselleen maailman Vapahtajalle kuuluvaa arvoa ja palvontaa. He tekevät suuria parantamisihmeitä sekä väittävät saavansa taivaasta ilmestyksiä, ja nämä ilmestykset ovat ristiriidassa Raamatun todistusten kanssa."

"Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Vapahtajan tulemusta toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Ilm. 1:13—15. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet. Halki ilmojen kaikuu riemuhuuto: »Kristus on tullut! Kristus on tullut!» Ihmisten kumartuessa maahan häntä kunnioittaen palvomaan, hän nostaa kätensä ja siunaa heitä, niin kuin Kristus maan päällä ollessaan siunasi opetuslapsiansa. Hänen äänensä on lempeä ja hillitty, mutta hyvin soinnukas. Ystävällisesti ja säälivästi hän esittää joitakin suloisia, taivaallisia totuuksia, joita Vapahtajakin julisti. Hän parantaa ihmisten sairauksia ja sitten, Kristuksena esiintyen, väittää muuttaneensa sapatin sunnuntaiksi sekä kehottaa kaikkia pitämään hänen siunaamansa päivän pyhänä. Hän selittää, että ne, jotka itsepintaisesti pitävät kiinni seitsemännen päivän eli sapatin pyhittämisestä, häpäisevät hänen nimeään, kun kieltäytyvät kuuntelemasta hänen enkeleitään, jotka hän on lähettänyt tuomaan heille valoa ja totuutta. Tämä on väkevä, melkein voittamaton eksytys. Noita Simonin pettämien samarialaisten tavoin ihmiset, pienimmistä suurimpiin, uskovat näihin noituuksiin ja sanovat: »Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi.» Apt. 8:10.

Mutta Jumalan lapset eivät joudu harhaan. Tämän väärän Kristuksen opetukset eivät ole sopusoinnussa Raamatun kanssa. Hän antaa siunauksensa pedon ja sen kuvan kumartajille, niille, joiden ylle Raamatun todistuksen mukaan vuodatetaan Jumalan sekoittamaton viha."

"Lisäksi saatanan ei sallita jäljitellä Kristuksen tulemisen tapaa.

Vapahtaja on varoittanut kansaansa petoksesta tässä asiassa ja on selvästi ilmoittanut toisen tulemisensa tavan. »Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin... Sentähden, jos teille sanotaan:

'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.» Matt. 24: 24—27. Tätä tulemusta on mahdoton jäljitellä. Sen saavat kaikki tietää. Sen todistajana on koko maailma."

Luin kerran kirjan, jossa käsiteltiin ihmisten kokemuksia kuoleman hetkellä. Näistä kokemuksista sai sen käsityksen, että he olisivat menneet tietoisessa tilassa johonkin uuteen, yleensä hyvään ja valoisaan paikkaan, elleivät olisi joutuneet/saaneet palata takaisin elämään. Tuo kirja ei suoraan vahvistanut, että olisi elämää kuoleman jälkeen, mutta ei myöskään sitä mahdollisuutta pois sulkenut. Pidän tätä kysymystä erittäin tärkeänä, sillä henkivalloilla on ja tulee olemaan suuri rooli suuressa taistelussa, tuleehan itse saatana esiintymään Kristuksena pettäen kaikki, jotka ovat uskoneet näiden henkien todistusta ja mielistyneet vääryyteen.

Kirjasta Maranata, Herramme tulee sivulta 182 pari lainausta:

”Spiritismin kautta ilmaantuva ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tahtovat totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntaisapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on toteltava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta jumalattomuutta ja tukevat sitä uskonnon opettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain pyhyyden rikkomisesta.”

"Useille riivaajien henget esiintyvät rakkaina sukulaisina tai ystävinä ja esittävät heille mitä vaarallisimpia harhaoppeja. Nämä vierailijat vetoavat meidän hellimpiin tunteisiimme ja tekevät ihmeitä väitteidensä tueksi. Meidän täytyy olla valmistuneita vastustamaan heitä sillä Raamatun totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että ne henget, jotka esiintyvät kuolleiden henkinä, ovat riivaajahenkiä.”

Kahdenlaista Jeesuksen odotusta.

Kahdenlaista Jeesuksen odotusta. Väärä kristus ja oikea Kristus

Messiaan eli Jeesuksen tulo maailmaan oli monella tavoin ennustettu Vanhassa Testamentissa. Saamme uskoa, että ne ennustukset olivat riittäviä Juudan kansan tunnistamaan Jeesus messiaaksi kun hän tuli. Näin ei kuitenkaan ollut. Oliko syy epäselvissä profetioissa? Suurin syy oli varmasti se, että hengelliset johtajat olivat tulkinneet profetiat väärin. He tulkitsivat niitä lihallisen ajatusmaailman mukaisesti. He eivät osanneet ymmärtää hengellisiä hengellisesti ja odottaa hengellistä johtajaa ja hengellistä, ihmisen käännyttävää sisäistä Jumalan valtakuntaa. he odottivat poliittista vahvaa johtajaa joka vapauttaa Rooman ikeestä.

Onko sama vaara Jeesuksen toisen tulemuksen suhteen. Tulkitaanko profetioita jälleen lihallisen, tähän maahan keskittyvän ajatusmallin mukaisesti. Yleisesti kristikunnasta juuri näin tapahtuu. Jeesuksen tulemusta kyllä odotetaan, mutta palauttamaan vanhuskauden valtakunta tänne maan päälle 1000 vuodeksi. Tämä maailman ja Jerusalem on odotuksen kohde. Tämä väärä tulkinta profetioista on pettäjän nerokas oppirakennelma, jota hän on kutonut satoja vuosia. Kyseessä on suuren petoksen huipentuma. Hän saa näyttämään siltä kuin Jeesus olisi todella tullut ja pitkä onnen aika alkaisi tämän maan päällä hänen johdollaan.

Ranskan vallankumouksen tapahtumissa  ja Yhdysvaltojen perustamisessa on paljon perustavaa laatua olevia elementtejä joilla on suuri vaikutus tämän päivän yhteiskunnalliseen ja hengelliseen elämään. On tärkeä tuntea ne suuret linjat jotka silloin saivat alkunsa. Jo ennen vallankumousta vaikutti Ransakassa filosofi Jean-Jaques Rousseau, jonka ajatukset tekivät tietä vallankumouksen tulolle.

Ote nettikirjasta Sivuraiteelle. kirj. Ceta Lehtiniemi.

"Jean-Jacques Rousseau vaikutti 1700-luvun loppupuolella. Hän ajatteli, että pelkkä järki ei riita, tarvitaan myös uskonnollista henkistä elämää, joka sopii kaikille eräänlaisena kansalaisuskontona. Siihen sisältyy hänen mukaansa usko Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa, usko tulevaan elämään sekä järjenmukaiseen yhteiskuntaan ja sen lakien pyhyyteen. Syntiä oli vain yksi asia, suvaitsemattomuus.

 Tämä edellä kuvattu voisi olla vaikkapa otos suomalaisten ihmisen haastattelusta. Enemmistö uskoo Jumalaan ja jossain muodossa tulevaan elämään . Maalliset lait nähdään nykyisin heijastamassa enemmän totuutta kuin Raamatun arvot tekevät. Minkä yhteiskunta siunaa, sen siunaa kohta myös kristillinen kirkko. Kaikki uskonnot nähdään  osoittamassa samaan totuuteen. Eikö silloin ole suvaitsemattomuutta nähdä  kristinusko muita oikeampana ja pidemmälle päässeenä? Kristinusko näyttää juuri tältä Rousseaun yleisuskonnollisuudelta, kansalaisuskonnolta, kun jätetään pois Jeesuksen ristin sovitustyö ja Raamatun ainutlaatuisuus."

Niinpä, suvaitsevaisuus, mutta ulottuuko suvaitsevaisuus tämän päivän yhteiskunnissa kristinuskon opetusten suvaitsemiseen? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on toinen tämän ajan mantra. Ongelma selvästikin on se, että synti halutaan pitää yhdenvertaisena vanhurskauden kanssa. Mihin tämä lopulta johtaa?

Lainauksen kirjasta Henkimaailman salaisuudet kirj. ROY ALLAN ANDERSON

"Luin kerran Lontoossa ollessani eräästä sanomalehdestä tunnetun astrologin Edwin Lyndoen hämmästyttävän tiedotuksen. Hän puhui siinä suuren henkilön ilmestymisestä. Tämä astrologi sanoi voivansa esittää ennustuksensa tiettyjen tähtien ja planeettojen avulla:

 »Uusi suuri johtaja, joka tulee pelastamaan maailman kaaostilasta, on nousemassa. Hän on kaunopuhuja, jolla on lumoava ääni. Hänen puheensa on kuin runoa ja hänen liikkeissään on musiikkia. Hänen tietonsa ovat suunnattomat ja hänen ymmärryksensä niin täydellinen kuin voimme vain kuvitella. Kaikessa mitä hän tekee on yliluonnollista viisautta, ja ne jotka joutuvat hänen kanssaan kosketuksiin, ovat sitä mieltä, etteivät he ole koskaan tavanneet ketään niin herttaista, ystävällistä ja hauskannäköistä henkilöä. Mihin tahansa hän meneekin ihmiset rakastavat ja seuraavat häntä. Tämä mies vie voiton vastustajistaan, ja hänen työnsä tulee onnistumaan, koska hän on kansallisuuksien ja uskontojen yläpuolella.»

Varmastikin hän on »uskontojen yläpuolella», koska hän ei harjoita lainkaan mitään uskontoa. Itse asiassa hän ei ole edes ihminen. Vaikka maailma ei sitä tiedä, tämä »yli-ihminen» on Lusifer, langennut enkeli, ihmiskunnan suuri eksyttäjä."

Profetian henki on näyttänyt Kristuksen sanansaattajalle:

»Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Vapahtajan tulemusta toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Ilm. 1: 13—15. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet. Halki ilmojen kaikuu riemuhuuto: »Kristus on tullut! Kristus on tullut!» Ihmisten kumartuessa maahan häntä kunnioittaen palvomaan, hän nostaa kätensä ja siunaa heitä, niin kuin Kristus maan päällä ollessaan siunasi opetuslapsiansa. Hänen äänensä on lempeä ja hillitty, mutta hyvin soinnukas.» — Ellen G. White, Suuri taistelu, s. 605.

Astrologi sanoi: »Hän on kaunopuhuja, jolla on lumoava ääni. Hänen puheensa on kuin runoa.  Hänen viisautensa on suunnaton.» Tämä kristitty kirjailija esittää, että hän on »häikäisevän kaunis majesteettinen olento muistuttaen Jumalan Poikaa», ja esitys jatkuu: »Ystävällisin ja lempein sanoin hän esittää armollisia ja taivaallisia totuuksia, joita Vapahtajakin julisti. Hän parantaa kansan tauteja. Tämä on suuri ja melkein voittamaton erehdys.» — Sama. Tämä tulee todella olemaan suuri eksytys, mutta Jumalan kansa ei halua tulla harhaanjohdetuksi. Se tuntee Jumalan sanan ja voi Herran tavoin sanoa: »kirjoitettu on». Sama kirjailija sanoo vielä:

»Langenneet enkelit liittoutuvat maailman pahojen ihmisten kanssa. Tällöin antikristus esiintyy oikeana Kristuksena, ja maailman kansat pitävät Jumalan lakia täysin pätemättömänä. Kapina Jumalan pyhää lakia vastaan tulee olemaan täydellinen. Kaiken tämän kapinallisuuden todellinen johtaja on saatana, joka on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Ihmisiä eksytetään, ja he ylentävät saatanan Jumalan paikalle ja rukoilevat häntä.» —

Spiritistien lisäksi myös muslimit odottavat vahvan imaamin, Mahdin saapumista.

 

ON TÄRKEÄÄ TIETÄÄ TOTUUS

Tarvitaan todella rohkeutta, että pysyy kannassaan, kun koko maailma kumartaa väärää kristusta. Koetus on lyhyt mutta  ankara. Ennustukset osoittavat, että juuri silloin kun maailma rukoilee väärää kristusta, Herra itse saapuu »suurella voimalla ja kirkkaudella». Jeesus sanoo: »Silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat» (Matt. 24: 30). »Kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan» (Ilm. 1 : 7 ). Mutta vanhurskaista kerrotaan:

»Ja sinä päivänä sanotaan: Katso, tässä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi » (Jes.25:9).

Vaatii todellista rohkeutta ja uskoa, että voimme vastustaa omin silmin näkemäämme, kun koko maailma kumartaa väärää kristusta ja odottaa Herraa taivaasta. Ainoastaan »usko Jeesukseen» tekee meidät voittamattomiksi tuona suurena ja tapahtumarikkaana päivänä. Herra sanoo: »Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.» Ja edelleen: »Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat» (Luuk. 21: 36,34,35). Tämä eksytyksen aika tulee olemaan lyhyt mutta kyllin pitkä väärän liiton aikaansaamiseksi ja kansojen nostamiseksi Jumalaa vastaan — kyllin pitkä aika jokaisen ilmaista, kummalla puolella hän on — Kristuksen vai saatanan. Voima, joka saa aikaan tämän Jumalan vastaisen liiton, on spiritismi. Protestanttisissa ja katolisissa saarnastuoleissa sekä Idän uskontojen, joogan, ruusuristiläisyyden, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden puhekorokkeilla puhutaan yhdistymisen tärkeydestä. Kaksi virheellistä käsitystä: »sielun kuolemattomuus» ja »ihmisen kyky tulla Jumalan kaltaiseksi» ovat spiritismin perusoppeja, jotka saavat aikaan tämän uskonnollisen ja poliittisen liiton. Kuinka tärkeää on, että jokainen tosikristitty on valmistunut kestämään tuossa vaikeassa kriisissä. Jonakin päivänä lähitulevaisuudessa koko maailma tietää totuuden tästä asiasta, mutta suurelle enemmistölle se on liian myöhäistä.

2 Kor. 11:14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

2 Tess. 2:9. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. 10. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. 11. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, 12. ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

Tällä hetkellä Jeesuksen tulon odotuksessa on todella oltava tarkkana, miten Hän saapuu ja mitä silloin tapahtuu.

Jeesuksen ensimmäisen tulon tarkoitus ei ollut perustaa vahvaa itsenäistä Israelin valtakuntaa, vaan "Taivasten valtakunta, joka on sisällisesti jokaisessa uskovassa.

Jeesuksen toisen tulemuksen tarkoitus ei taaskaan ole perustaa 1000 vuotista onnen kautta maan päälle, jota Hän johtaisi Jerusalemista käsin, vaan päin vastoin hänen tulemuksensa tuhoaa tämän syntisen maan ja sen ihmiset ja hän vie pelastetut taivaaseen uuteen kirkkauden valtakuntaan ja lopulta luo kokonaan uuden maan pyhien perintöosaksi.

Jeesus ei ilmesty Jerusalemiin tai johonkin muuhun paikkaan, vaan kuten Raamattu sanoo:

Matt. 24:23. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 26. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

Kun todellinen Jeesus saapuu on mitä julkisin ja näkyvin tapahtuma. Kuin valtava salaman välähdys.