MIKÄ ON PEDON MERKKI ?

 

Tässä esitetyt asiat eivät ole suunnatut ketään ihmistä tai kansanryhmää vastaan, vaan ovat kannanottoja uskonnolis-poliittisiin näkemyksiin lähinnä Raamatun ilmoituksen valossa tarkastellen. Vaikuttimena on rakkaus lähimmäisiä kohtaan.

 

 

Mikä on pedon merkki? Aihe kiinnostaa ihmisiä ja siitä on kirjoitettu lukuisia hyvin myytyjä kirjoja. Yleisesti uskotaan sen olevan jonkinlainen tekninen laite - siru. Uskotaan että tulee aika jolloin jokaisen ihmisen pakotetaan ottamaan tuollainen siru ihonsa alle. Käsite pedon merkki löytyy Raamatusta, joten on paras etsiä vastausta pedon merkkiin itse Raamatusta. Ensin pitää saada selville mikä on se nimenomainen peto, jota Raamattu tarkoittaa ja jonka merkistä on kyse. Raamatun sanastossa Peto tarkoittaa valtakuntaa. Esim. Suomen tasavallan tunnus on leijona, joten maatamme voisi kutsua ainakin leikillisesti "leijona pedoksi".

Peto josta nyt on puhe löytyy Ilmestyskirjasta luvusta kolmetoista, ja siitä on peräti kahdeksan tuntomerkkiä voidaksemme tunnistaa mikä se on tässä maailmassa.

Ilm. luku 13:

YKSI  Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ilm.13:1,2.

Lohikäärme on itse saatana, persoonallinen olento. Pakanallinen Rooma oli neljäs peto ja tämä uusi peto syntyy sen keskeltä. Kyseessä on paavillinen Rooma.

Danielin kirjassa kerrotaan paavinvallan synnystä luvussa 7:8. "Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui."

 Mikä valta kehittyi mahtitekijäksi Rooman maailmanvallan kukistumisen ja kansainvaelluksen aikana syntyneen kymmenen valtakunnan nousun jälkeen? Historiaa tunteva lukija voi päätellä, että keskiajan katolinen kirkko, paavinvalta, kehittyi mahtavaksi vallaksi 500-luvulta alkaen. Nämäkin tuntomerkit sopivat täsmällisesti tähän valtaan?

KAKSI Se on maailmanlaajuinen valta.

Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. jae 3.--- Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. jae 7.

KOLME Sen valtakausi kestäisi 42 kuukautta. Profetioissa yksi päivä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta. Hes. 4:6. 42 kuukauden ohella aikakauden pituudeksi mainitaan myös 1260 päivää tai kolme  ja puoli vuotta. Ne kaikki tarkoittavat samaa aikaa: 1260 profeetallista päivää joka tarkoittaa 1260 kirjaimellista vuotta. Paavi sai ylivalta-aseman kristikunnassa 538 jKr., kun keisari Justinianus tunnusti kirjeessään Rooman piispan kaikkien kirkkojen pääksi. Paavikunta romahti vuonna 1798 jKr. Silloin Napoleonin kenraali Bethier otti paavi Pius Vl vangiksi. Huomaa, että vuodesta 538 vuoteen 1798 on tarkalleen 1260 vuotta, kuten profetiassa ennustettiin. Tässäkin kohden paavikunta vastaa annettua tuntomerkkiä. Mikään muu valta ei voi sopia tähän kohtaan.

NELJÄ  Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. jae 5.

Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. jae 6.

Raamatun mukaan Jumalan pilkkaa on se, että ihminen väittää olevansa Jumala ja väittää omistavansa vallan antaa syntejä anteeksi. Tämäkin tuntomerkki täyttyy paavikunnassa.

VIISI  Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ilm. 13.  jae 3.

Paavikunta koki iskun, joka näytti kuolettavalta, kun vuonna 1798 Napoleonin sotapäällikkö Berthier otti silloisen paavin Pius Vl vangiksi. Euroopassa ajateltiin yleisesti, että tämä tapahtuma merkitsi paavikunnan loppua. Jumala on kuitenkin sanassaan ilmoittanut, että kuolinhaava paranisi ja että paavinkunnan vaikutus kasvaisi maailmanlaajuisiin mittoihin.

 

Mitä tarkoittaa "ihmisen luku 666"?

KUUSI  Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. jae 18.

Ilmestyskirjan 13: 17,18 kehottaa laskemaan pedon luvun, jonka sanotaan olevan sen nimen luku ja ihmisen luku. Yksi paavin virallisista arvonimistä on "Jumalan pojan sijainen". mikä latinaksi on VICARIVS FILII DEI. Laskekaamme tämän arvonimen lukuarvo.

Muinaisessa Roomassa oli tapana laskea nimen luku. Se saatiin laskemalla yhteen nimen kirjainten lukuarvot. Latinalaisessa kirjaimistossa on tietyillä kirjaimilla lukuarvo, toisin sanoen niitä käytettiin myös numeromerkkeinä. Kirjaimistosta täysin erillistä numerojärjestelmää ei ollut. Nykyäänkin näitä latinalaisia kirjaimia käytetään lukuina vielä esim. lääkärin resepteissä. Siten 1 = 1 , V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 ja M = 1 000. Muut luvut saatiin näitä kirjaimia tarpeen mukaan yhdistelemällä. Latinan kieli on katolisen kirkon kieli, ja paavista on käytetty latinankielistä virkanimitystä VICARIUS FILII DEI, suomeksi "Jumalan Pojan sijainen". On siis luonnollista, että tästä virkanimestä lasketaan nimen lukuarvo latinalaiseen tapaan.

Se tapahtuu seuraavasti:

V = 5

I = 1

c = 100

A = —

R =

I = 1

U (V) = 5

S = —

F = —

I = 1

L = 50

I = 1

I = 1

D = 500

E = —

I = 1

666

Latinalaisessa kirjaimistossa äänteet V ja U merkittiin samalla äännemerkillä V. Siten sana VICARIUS kirjoitetaan alkuperäisen kirjoitustavan mukaan VICARIVS. Tästä paavin virkanimestä saadaan kirjainten lukuarvot yhteen laskemalla luku 666. Se on juuri pedon luku. Tämäkin tuntomerkki, kuten kaikki edellisetkin, sopii täsmällisesti paavin valtaan.

 

"Peto" on uskonnollis-poliittinen valta.

SEITSEMÄN  Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. jae 5.---Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. jae 8. (Ilmestyskirja luku 13.)

Ilm. kirjan kolmannentoista luvun kokonaiskuvauksesta käy ilmi, että kysymyksessä ei ole tavanomainen maallinen valtakunta, vaan valta, joka on luonteeltaan uskonnollinen ja vaatii uskonnollista palvontaa ja kunnioitusta. Tässäkin kohdin paavikunta täyttää tuntomerkit.

KAHDEKSAN  Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. jae 7.

On yleisesti tiedossa, että erityisesti keskiaikana paavikunta vainosi ja hävitti lukemattomia hurskaita kristittyjä. Miljoonat kuolivat uskonsa tähden noina suuren ahdistuksen ja vainon vuosisatoina mm. inkvisition toimesta. Room. katolisessa kirkossa on paljon tosi uskovia, joten emme saa tuomita ihmisiä joukkona, jos järjestelmä on syyllistynyt hirmutekoihin.

 

PEDON ARVOVALLAN MERKKI

Danielin kirjan profetia on rinnakkainen Ilmestyskirjan profetian kanssa.

Danielin kirja luku 7 jae 25 sanoo. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Mitä lakia ja aikaa paavikunta on pyrkinyt muuttamaan? Historia todistaa että Jumalan omalla sormellaan kirjoittamaa kymmenen käskyn lakia. Taivaan perustuslakia. Sapattikäsky velvoittaa uskovia pyhittämään seitsemännen päivän sapatin eli lauantain, mutta kirkko jo neljännellä vuosisadalla syrjäytti sen ja asetti tilalle sunnuntain, viikon ensimmäisen päivän. Sunnuntai oli pakanallinen pyhäpäivä auringon jumalalle Mitralle pyhitetty.

 

Luen Raamatusta tuon lepopäiväkäskyn,

2 Moos. 20: 8. Muista pyhittää lepopäivä.

9. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;

10. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

11. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

Lepopäiväkäskyn perustelu lepää luomisessa. Se muistuttaa ihmiskuntaa omasta alkuperästään. Kaiken on Jumala luonut. Jos tämä totuus olisikin aina muistettu ei evoluutio teorialle olisi ollut sellaista sijaa kuin sillä on oman aikamme ajattelussa.

Yleisesti luullaan että sapatti on vain juutalaisia varten, ei kristityille. Tämä on väärä käsitys. Kun Jumala loi maailmamme kuudessa päivässä ei tietenkään ollut yhtään juutalaista maan päällä. Oli vain Adam ja Eeva ja heille jo tämä siunattu päivä oli tarkoitettu.

Luen Roomalaiskatolisen kirkon voimassa olevasta katekismuksesta otteen koskien lepopäivää:

"2189. ”Muista lepopäivä ja pyhitä se” (vrt. 5 Moos. 5:12). ”Seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä” (2 Moos. 31:15).

2190. Sapatti kuvasi ensimmäisen luomisen valmiiksi tulemista; sen tilalle on tullut sunnuntai, joka muistuttaa uudesta luomisesta, jonka alku on Kristuksen ylösnousemus.

2191. Kirkko viettää Kristuksen ylösnousemusta kahdeksantena päivänä, jota syystä kutsutaan Herran päiväksi tai sunnuntaiksi.109

2192. ”Sunnuntai … on pidettävä koko kirkossa tärkeimpänä velvoittavana juhlapäivänä.”110 ”Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovilla on velvollisuus osallistua messuun.”111

2193. ”Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovien tulee pidättäytyä kaikista töistä ja toimista, jotka estävät heitä osallistumasta jumalanpalvelukseen ja viettämästä sunnuntaita sille kuuluvalla ilolla ja saamasta hengelle ja ruumiille niille kuuluvaa virkistystä.”112

2194. Sunnuntai instituutiona vaikuttaa osaltaan siihen, että ”kaikki saavat käytettäväkseen riittävästi lepoa ja vapaa-aikaa perhe-, sivistys- ja yhteiskuntaelämän sekä uskonnon harjoittamista varten”.113

2195. Jokaisen kristityn tulee varoa, ettei hän ilman välttämätöntä pakkoa velvoita toisia sellaiseen, mikä estäisi heitä pitämästä Herran päivää."

Paitsi että Jumalan käskyjen muuttaminen inhimillisin perustein on syntiä, on käskyn muutoksen perustelussa muutama seikka, jotka ontuvat pahasti. Raamatussa ei missään kehoteta asettamaan jotakin tiettyä päivää tai tapahtumaa uuden luomisen päiväksi. Uudesti luominen on tulevaisuutta kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, mutta vasta kun tämä synnin maailman on ensin tulella puhdistettu pois iäksi.

On kunnioitettavaa muistaa ja juhlia Jeesuksen ristillä saamaa voittoa paholaisesta kun hän kuolemallaan kukisti kuoleman. Tuo ratkaiseva tapahtuma ei kuitenkaan sovi viikoittaiseksi juhlaksi vaan vuotuisesti. Se liittyy pääsiäisen tapahtumiin.

On myös vaikea ymmärtää kahdeksannen päivän teologiaa. Miten voi seitsenpäiväisessä viikossa olla kahdeksas päivä?

Kun sunnuntain vieton perusteluita tarkastellaan huomataan, että Jumalan Luomisteko kun Hän alussa loi maailmamme kuudessa päivässä puuttuu siitä kokonaan. Sapatti on annettu nimenomaan luomisen muistopäiväksi. Kuuden päivän luomisteko oli täydellinen kakin osin. Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä ja omistaja. Tämä käsky on koko lain ytimessä.

Lukekaamme mitä paavikunta on lain muutoksesta sanonut aikaisemmin:

 

 

Jumalan sinetti tai pedon merkki

Viimeinen taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä käydään Jumalan sinetistä ja pedon merkistä. Jumala sinetöi omansa sinetillään ja antikristus pakottaa maailman ottamaan käteensä ja otsaansa pedon merkin. Raamatun vakavin varoitus ja uhkaus on julistettu niitä vastaan, joilla on pedon merkki:

"Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku ku­martaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vi­hansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä." Ilm.l4:9,10.

Pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen merkin ottaminen otsaansa tai käteensä merkitsee lo­punajan suurimman luopumuksen merkin vastaanottamista. Kuka on peto, ja mikä on pedon ku­va ja pedon merkki?

Peto ja pedon kuva.

Profetioiden toteutuminen historiassa ei jätä epäselväksi sitä, että Ilm. 13. luvun peto kuvaa paavinvaltaa ja että se tulee vähäksi aikaa saavuttamaan uudelleen maailmanherruuden ennen Kristuksen tulemusta. Tämä vallansiirto tulee mahdolliseksi "kymmenen kuninkaan" joilla profetiassa tarkoitetaan Euroopan johtavia valtioita  yksimielisen kannatuksen avulla,

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi het­keksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle." Ilm. 17:12,13. ja ennen kaikkea luopuneen protestanttisuuden ja USA:n luovutettua yhdistetyt voimansa paavinvallalle.

"Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin ka­ritsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensim­mäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi­kin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." Ilm. 13:11-18.

Näin pedon kuolinhaava paranee ja uusi pimeä aikakausi koittaa ihmiskunnalle. Elämme nyt tämän kuolinhaavan paranemisen aikaa. Peto eli paavin­valta on vainonnut ja surmannut Jumalan kansaa monet vuosisadat. Kun demokraattiset ja pro­testanttiset valtiot luopuvat uskonnonvapauden periaatteestaan, niin vainon henki uudistuu kaik­kialla maailmassa. Kaikkien on kumarrettava ensimmäistä petoa eli paavinvaltaa ja myös pedon kuvaa eli ensimmäisen pedon kaltaisesti vainoavaa ja sitä tukevaa valtiomahtia. Jeesus on Jumalan kuva ( "ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva" Hepr.l:3), koska Hän on Jumalan kaltainen; pedon kuvalla tarkoitetaan paavinvallan kaltaista vaino­avaa asennetta ja pakkovaltaa, jota tullaan harjoittamaan kaikkialla maailmassa.

Jokaisen valtakunnan kunnia on sen laissa. Yritys muutella perustuslakia on valtiorikos ja kapi­naa. Jumalan käskyt ovat Jumalan valtakunnan hengellisiä periaatteita. Jeesus sanoi:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes tai­vas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakun­nassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." Matt.5:17-19

 

"Ilmestyskirja- kaikkien aikojen suurin draama";

"Uusimmassa katolisen kirkon katekismuksessa (Catechism of the Catholic Church, 1994) kehotetaan kristittyjä pyrkimään siihen, että sunnuntai olisi kunkin maan lainsäädännössä määrätty vapaapäiväksi. Näinhän on perinteisesti tehty myös niissä protestanttisissa maissa, missä sunnuntaita lepopäivänään pitävä kirkko on valtionkirkon asemassa tai muuten valtion erityisesti suosima kuten Suomessa. Jo nyt voimassa olevat sunnuntailait syrjivät niitä kansalaisia, jotka pyhittävät Raamatun sapattia eli lauantaita. Tällaiset lait rajoittavat uskonnonvapautta. Kesällä 1998 julkistetussa apostolisessa kirjeessään Dies Domini paavi Johannes Paavali I I käsittelee laajasti lepopäiväkysymystä j a korostaa sunnuntain merkitystä 'kahdeksantena päivänä'. Edellä mainitun katekismuksen tapaan mutta paljon yksityiskohtaisemmin hän esittelee sapatin myönteisiä raamatullisia perusteita. Paavi toteaa, että sapatti on Jumalan siunaama ja pyhittämä lepopäivä. Sen erityisasema Jumalan suunnitelmissa näkyy paavin mukaan mm. siinä, että sapattikäsky sisältyy dekalogiin, Jumalan "kymmeneen sanaan", jotka edustavat "ihmissydämeen kirjoitettuja moraalisen elämän peruspilareita". Paavi korostaa kirjeessään, että sapattikäskyssä ei ole kysymys pelkästään yhteisön uskonnollisesta järjestyksestä, vaan kysymys on "raamatullisen ilmoituksen määrittelemästä pysyvästä suhteestamme Jumalaan". Tästä huolimatta paavi kirkollisen traditionsa mukaisesti pitää kristillisenä velvollisuutena alkuperäisen sapatin eli viikon seitsemännen päivän syrjäyttämistä ja sapattikäskyn soveltamista sunnuntaihin. Valitettavasti tällainen sapatin syrjäyttäminen vastoin Herran käskyä johtaa Jumalan sanan ja kirkollisen perinteen väliseen ristiriitatilanteeseen. Jumala käskee ihmistä pyhittämään sapatin, seitsemännen päivän, mutta kirkko valtiovallan tukemana käskee pyhittämään sunnuntain, 'kahdeksannen päivän'. Kumpaa pitäisi kumartaa ja totella? Kuitenkaan ei voida sanoa, että sunnuntain vietto olisi vielä 'pedon merkki'. Sunnuntaista tulee pedon merkki vasta sitten, kun Ilmestyskirjan 13. luvun lopussa esitetty toteutuu, ja ihmisiä pakotetaan sitä viettämään kaikkialla maailmassa. Ne, jotka silloin vastoin parempaa tietoaan päättävät rikkoa Jumalan käskyä ja noudattaa pedon käskyä, ottavat pedon merkin. Olennaista on se, että sapatti on Jumalan kansalleen antama merkki. Pedon merkki on se, mitä peto pakottaa ihmisille Jumalan merkin sijasta. Siinä vaiheessa ei kenelläkään ole epäselvyyttä siitä, mikä on pedon merkki."

Olavi Rouhe "Ilmestyskirja- kaikkien aikojen  suurin draama" ss.165,16

 

"Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jäl­keen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Hepr.8:10.

"Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskyn­sä eivät ole raskaat" 1 Joh.5:3.

Jumalan käskyt ovat uskon koetin. Jumalan käskyn kieltäminen ja ihmiskäskyn totteleminen on Kristuksen herruuden kieltämistä.

Raamatussa sanotaan neljä kertaa, että sapatti on merkki:

"Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät." 2 Moos.31:13.

"Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti." 2Moos.31:17.

"Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välil­lään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät." Hes.20:12.

"Ja pyhittäkää minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne." Hes.20:20.

"Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." Ilm. 14:12.

 

 

Viimeinen taistelu käydään ajan viitekehyksessä

Mielestäni on Jumalan nerokkuuden osoitus se että viimeinen uskollisuuden koe koskee aikaa. Aikaa on kaikilla ihmisillä yhtä paljon niin rikkaalla kuin köyhällä. Aikaa mitataan kaikkialla samalla tavalla 24/7. Jumala on määrännyt suuren taistelun viimeisen vaiheen tapahtumaan ajan viitekehyksessä. Tällä tavoin on koko ihmiskunta samalla viivalla kulttuureista ynnä uskonnoista riippumatta. Aika ja tietty päivä ei sinänsä ole hengellinen kysymys. Hengellinen kysymys ja ihmiskunnan jakava kysymys on suhtautuminen Raamatun oppiin.

1 Sola scriptura (yksin Raamattu uskon ja käytännön perustana, eivät Raamattu ja perimätieto yhdessä).

2 Sola gratia (pelastus saadaan yksin armosta, ei armosta yhdistettynä ansioihin).

3 Solafide (pelastus saadaan yksin uskosta, sitä ei voi ansaita tekoihin yhdistetyllä uskolla).

4 Solus Christus (Kristus yksin on ainoa välimies Jumalan ja ihmiskunnan välillä).

Menossa on yhä totaalisemmaksi käyvä sota raamatullisen maailman kuvan ja ihmiskuvan ja "tieteen nimellä kulkevan valhetiedon" varaan rakennetun maailmankuvan ja ihmiskäsityksen välillä. Nämä kaksi eivät missään kohtaa toisiaan vaan ovat vastakkaiset. On kyse yleismaailmallisesta "läntisestä" kulttuurista. On kyse yleismaailmallisesta tieteellisestä ja materialistisesta maailman kuvasta. Oletettavasti ilmastonmuutoksen torjunta tulee yhdistämään maailmaa yleisen sunnuntailepopäivän vaatimukselle. Ehkä vaatimus pidättäytyä kaikesta energiaa kuluttavasta toiminnasta yhdeksi päiväksi viikossa johtaa sunnuntailain hyväksymiseen kaikkialla. Hengellisesti ajatellen Pedon merkkiin sisältyy tämä nykyinen kulttuuri ja maailmankuva kokonaisuutena.

Lopuksi Raamatusta Jesajan kirja luvusta 58 jakeet 13 ja 14;

Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.

Kommentit

03.01.2022 20:09

Raimo Pasonen

Missä siis katolisen kirkon karhun jalat, pantterin vartalo ja leijonsn kita?

21.08.2021 17:50

Mn

Sabbath on lauantai ja tarkoittaa lepopäivää. Näin on aina ollut

03.01.2021 07:52

Petri

Heidän symbooli on pyramidi missa on silmä joka symbolisoi tähteä Luciferiä. Jeesus sano että "he väittävät olevansa juutalaisia ja valehtelee sillä he ovat saatanan synagoga.

03.01.2021 07:49

Petri

Olen samaa mieltä paavista jne edelleen mutt yks pedoista on myös uusi maailman järjestys Illuminati ja se on peto jolle lohikäärme anto vallan. Mutt paavi kuuluu siihen ja hän saa kumartamaan1petoa

18.05.2020 08:23

Sara Tompuri

Mistä saa tietoa, että aloittiko Jumala luomistyön sunnuntaina vai maanantaina? Eli kumpi oli ensimmäinen päivä jaakumpi toinen? Antoiko Jumala viikon päiville ninet? Numerot tietysti.