1. Maailma jossa Kristus eli

Iloitsen siitä, että voin esitellä sinulle Kristuksen henkilökohtaisesti Maailman Valo ohjelma sarjassa.  Olemme keränneet Kristuksesta, Maailman Valosta, loistavia kirkkaita säteitä tähän ohjelmasarjaan, jotta hän tulisi sinulle hyvä kuulija entistä todellisemmaksi ja läheisemmäksi. Kun kuulet tämän yksinkertaisen mutta vaikuttavan kertomuksen Kristuksen elämästä, uskomme, että se innoittaa sinua syvemmin kuin mikään muu elämäkerta.

Kertomuksemme lähteinä ovat neljä evankeliumia:

Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen, evankeliumit, jotka ovat luotettavia ja innoitettuja kertomuksia Jeesuksen elämästä. Matteus, Markus ja Luukas kertovat meille paljon siitä, mitä Jeesus teki. Johannes kertoo siitä, kuka hän on, ja pyrkii kuvaamaan Jeesuksen taivaallista kauneutta, hänestä loistanutta vanhurskautta, totuutta, taivaallista pyhyyttä ja rakkautta.

Nämä elämäkerrat ovat sellaisten henkilöiden kirjoittamia, jotka elivät Jeesuksen ollessa maan päällä ja jotka ovat päteviä kirjoittamaan hänestä. Neljä Uuden testamentin kirjaa, neljä evankeliumia, ovat meidän auktoriteettinamme. Niistä löydämme luotettavat yksityiskohdat Jeesuksesta Kristuksesta: hänen olemassaolostaan ennen maailman luomista, hänen syntymästään, elämästään,

tehtävästään ja opetuksestaan, kuolemastaan, ylösnousemuksestaan ja hänen lupauksestaan palata tähän maailmaan toisen kerran. Jo paljon ennen kuin pääset tämän radio sarjan loppuun, siinä on 25 osaa, huomaat että Jeesus on enemmän kuin vain pelkkä ihminen, näet hänessä Maailman Valon.

 Pyrimme tuomaan esille mahdollisimman monia puolia Kristuksen elämästä.

Samalla tavoin kuin auringonvalo prisman läpi heijastuessaan hajoaa sateenkaaren ihaniin väreihin samoin Kristus, vanhurskauden aurinko, tulee puoleensavetävämmäksi kun katsomme häntä mestariopettajana, suurena

parantajana, syntisten ystävänä, Jumalan profeettana, ihmeitten tekijänä, ihmisen Pelastajana ja Jumalan Poikana. Tästä kuvaava esimerkki: Tavallisesta tarkkailijasta timantti näyttää lähes tavalliselta kiveltä ennen hiomista, mutta kun taitava jalokiviseppä hioo ja kiillottaa sitä, kymmenet pinnat alkavat säkenöidä elävän liekin tavoin. Samalla tavoin Kristuksen elämässä on monia puolia, jotka yhdistettyinä muodostavat täydellisen suuren Valon, joka on Kristus itse. Olemme pyrkineet yhdistämään nämä palaset sillä tavoin, että niistä muodostuisi mitä täydellisin kuva kaikkein kauneimmasta elämästä, mitä tämä maailma on koskaan tuntenut.

Jeesus syntyi Palestiinassa, maassa, joka on noin puolet Tanskan pinta-alasta. Nasaretista, missä Jeesus kasvoi, on linnuntietä noin 115 kilometriä Jerusalemiin.

Rooman keisari Augustus hallitsi suurta osaa tuon ajan maailmasta, ja Jeesuksen pieni kotimaa oli osa Rooman suurta imperiumia. Julius Ceasar, Augustuksen setä, oli tuon imperiumin suuri rakentaja, ja siihen kuuluivat kaikki Välimerta ympäröivät

maat.

Muutamat tiedot auttavat sinua ymmärtämään, millaista elämä oli Kristuksen aikaan:

1. KIELI - Välimeren itäisten maiden alueella puhuttiin kreikkaa, kun taas läntisillä alueilla puhuttiin pääasiassa latinaa. Se kieli, jota Kristus ja hänen opetuslapsensa käyttivät, oli aramea. Monet kansat olivat puhuneet sitä jo kauan Juudeaa ympäröivillä alueilla. Arameaa käytettiin myös laajalti kaupankäyntikielenä. Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen se oli vähitellen syrjäyttänyt heprean kielen. Kristuksen aikaan aramea oli jo suurten kansanjoukkojen kieli, ja hepreaa ymmärsivät vain kirjanoppineet.

2. POLITIIKKA - Neljänkymmenenviiden Augustuksen hallitusvuoden aikana (31 eKr. - 14 jKr.) rauha ja vauraus vallitsivat koko keisarikunnan alueella. Myös Augustuksen seuraajien aikana jatkui suhteellisen rauhallinen kausi.

Monien kansojen jäsenet olivat Rooman kansalaisia, ja tilanne maailmanlaajuisen Rooman valtakunnan alueen eri rotujen kesken oli enemmän tai vähemmän harmoninen. Tämä loi oivan mahdollisuuden kaupankäynnin laajenemiselle ja myös valmisti tietä kristinuskon leviämiselle.

3. USKONTO - Tähän aikaan oli monia sekalaisia käsityksiä Jumalasta. Keisari Augustuksen kannattajat pitivät keisaria jumalana. Hänen patsaitaan pystytettiin ympäri keisarikunnan, ja keisarikultti levisi. Stoalaisuus oli eräänlainen panteistinen filosofia, jonka mukaan Jumala oli läsnä kaikessa elollisessa. Koska maailmaa hallitsi taivaan laki, stoalaiset väittivät, että ihmisen täytyi nöyrästi tyytyä saamaansa kohtaloon, iloon tai suruun, kipuun tai nautintoihin.

Epikurolaiset, päinvastoin kuin stoalaiset, korostivat hyveiden tärkeyttä ja opettivat, että nautinnot olivat korkein hyvä. Stoalaisuus ja epikurolaisuus olivat suosittuja pääasiassa kreikkalaisten keskuudessa.

Juutalaisuus, heprealaisten uskonto, monine muotoineen ja seremonioineen, oli laajalti levinnyt uskonto. Miljoonat juutalaiset, jotka olivat assyrialaisten ja babylonialaisten eri kansojen keskuuteen hajottamien juutalaisten jälkeläisiä,

olivat säilyttäneet uskontonsa, ja monet pakanat olivat hyväksyneet Israelin uskonnon. Juutalaisuus oli kuitenkin jakautunut useisiin lahkoihin. Huomattavin lahko oli fariseukset, jotka huolehtivat erityisellä antaumuksella

siitä, että kansa pysyisi uskollisena perinteilleen ja että se pitäisi yllä toivoa ja odotusta Messiaan pikaisesta saapumisesta.

Saddukeukset, jotka olivat pääasiassa varakkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, olivat fariseusten voimakkaita vastustajia. He korostivat moraalilakia mutta kielsivät perinteiden auktoriteetin sekä opit sielun kuolemattomuudesta, ylösnousemuksesta ja enkelien olemassaolosta. He eivät ylläpitäneet toivoa Messiaan tulosta.

Essealaiset vastustivat fariseusten rituaaleihin ja muotomenoihin perustuvaa uskoa. He eivät osallistuneet yhteiskunnan toimiin ja elivät elämäänsä eristäytyneissä olosuhteissa ja pyrkivät itsekieltäymyksen ja rukouksen avulla

saavuttamaan leeviläisen puhtauden ihanteen. He uskoivat sielun kuolemattomuuteen mutta kielsivät ruumiin ylösnousemuksen. Tällaiseen maailmaan Kristus tuli ilmaistakseen

todellisen Jumalan ihmisille.

Ihmisten moraalinen tila Vapahtajan syntymän aikaan oli hyvin rappeutunut. Paheet, rikokset ja sairaudet rehottivat kaikkialla. Jeesus tuli tuomaan rakkauden ja parannuksen evankeliumin valoa tähän pimeyden maailmaan.  Lainaamme seuraavan kappaleen tuntemattomalta kirjoittajalta:

"Eräs nuori mies oli syntynyt syrjäisessä kylässä talonpoikaisnaisen lapsena. Hän kasvoi toisessa syrjäisessä kylässä.

Hän työskenteli puusepänverstaalla kunnes oli kolmikymmenvuotias, ja sitten hän kolmen vuoden ajan kulki paikasta toiseen saarnaajana. Hän ei koskaan kirjoittanut kirjaa. Hän ei koskaan ollut missään virallisessa asemassa.

Hän ei koskaan omistanut omaa kotia. Hänellä ei ollut omaa perhettä. Hän ei koskaan opiskellut korkeakoulussa.

Hän ei kertaakaan käynyt suuressa kaupungissa. Hän ei tehnyt mitään sellaista, mikä yleensä liitetään suuruuteen. Hänellä ei ollut muita suosituksia kuin oma persoonansa.

Kun hän oli vielä nuori mies, yleinen mielipide kääntyi häntä vastaan. Hänen ystävänsä jättivät hänet. Hänet luovutettiin vihollistensa käsiin ja hänen täytyi käydä läpi oikeudenkäynti, joka pilkkasi oikeutta. Hänet naulittiin ristille kahden ryövärin väliin. Kun hän kävi kuolinkamppailua ristillä, hänen ristiinnaulitsijansa heittivät arpaa hänen ainoasta maanpäällisestä omaisuudestaan, hänen viitastaan.

Kun hän kuoli, hänet haudattiin erään ystävän säälistä hänelle luovuttamaan lainahautaan. Yli kaksituhatta vuotta on tullut ja mennyt, ja tänään hän on ihmissuvun keskeisin henkilöjä edistyksen tukipilari. Ei ole kaukana totuudesta väittää, ettei mikään sotaan marssiva armeija, ei mikään rakennettu laivasto, ei mikään eduskunta tai parlamentti eikä kukaan koskaan hallinnut kuningas ole vaikuttanut ihmisen elämään tällä maapallolla niin paljon kuin tämä yksi elämä. "