3. Immanuelin salaisuus

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel-se metkitsee: Jumala on meidän kanssamme." Matt. 1:23.

"Hän ilmestyi ihmisruumiissa - - häneen uskottiin maailmassa - -." 1. Tim. 3:16.

Jeesus sai ihmisruumiin Marian, siunatun äitinsä, kautta. Siten hänestä tuli ihmissuvun jäsen, ja myöhemmin hän kutsui itseään nimellä "Ihmisen Poika". Matt. 16:13. Tämä tunnetaan nimellä inkarnaatio*.

Jeesuksella ei ollut inhimillistä isää. Taivaan Jumala oli hänen isänsä. Tässä opintovihossa näemme, voimmeko ymmärtää hieman paremmin, mitä Raamattu tarkoittaa viitatessaan Jeesukseen Ihmisen Poikana tai nimellä "Immanuel - - Jumala on meidän kanssamme".

Tutkistelumme vie meidät taaksepäin aikaan ennen Kristuksen syntymä Betlehemissä, siihen aikaan, jolloin Jumalan Poika eli taivaassa Isänsä kanssa. Kun ajattelemme Isä Jumalaa, herää kysymys hänen luonnostaan ja luonteestaan. Millainen Jumala on? Kun olimme lapsia, yritimme luoda kuvaa mielessämme siitä, miltä hän näyttää. Uteliaisuus pyrki tunkeutumaa näkymättömään ja tuntemattomaan maailmaan. Meidän kaikkien on tärkeää saada omakohtainen vastaus kysymykseen: Millainen Jumala on? Kuinka voimme palvoa häntä järkevällä tavalla, ellemme ymmärrä, millainen hän todellisuudessa on? Liian monet ajattelevat Jumalan olevan jonkinlainen maailmanpoliisi, ylin vakooja, ankara tuomari tai vaikkapa kovaotteinen koulun johtaja. Nämä ajatukset Jumalasta ovat kaukana totuudesta.

Eräs tapa ymmärtää ja arvostaa Jumalaa olisi mennä taivaaseen, nähdä hänet ja puhua hänen kanssaan. Koska meillä ei kuitenkaan ole sellaista etuoikeutta, ei ainakaan nyt, me voimme oppia tuntemaan häntä sen ilmoituksen kautta, jonka Jeesus Kristus meille antaa. Jumala on ilmaissut itsensä ihmismuodossa, Jumalan Poikana, ja siksi voimme ymmärtää jotain Isän luonteesta. Kristuksen elämä osoittaa, että korkein olento on sellainen Jumala, jota ihmiset haluavat palvella.

Palaamme nyt aihepiiriimme ja avaamme Raamatun saadaksemme lisävaloa tästä suuresta totuudesta.

Inkarnaatio = lihaksituleminen, Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen.

Ennen Jeesuksen  syntymää enkeli il moitti neitsyt Marialle, että poika, joka hänelle syntyisi, olisi Jumalan Poika.

"Mutta enkeli jatkoi: 'Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. ' - - Enkeli vastasi: Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.'" Luuk. 1:30-32,35.

Taivaallinen viestintuoja kertoi Marialle, että hänestä tulisi äiti ja että Jumala itse olisi pyhän lapsen isä. Enkeli sanoi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan."

Kun Jeesus syntyi, Isä tunnusti Poikansa tulon ihmiseksi lähettämällä enkelikuoron laulamaan ilouutista:

"Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa-- Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra." Luuk. 2:14,11. Kautta Uuden testamentin  Jeesuksen  tulo tähän maailmaan esitetään Jumalan  tärkeimpänä  ilmoituksena itsestään  ihmisille. Sen, että Kristus  tuli  ihmiseksi, on sanottu olevan maailmanhistorian hämmästyttävimpiä  asioita, ja siinä on Jumalan vastaus ihmisen kaipaukseen nähdä ja tuntea Jumala. Apostoli Johannes viittaa Kristukseen ikuisena Sanana ja sanoo, että hän tuli lihaksi:

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. - - Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta." Joh. 1:1-3,14.

Edelleen apostoli kirjoittaa:

"Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet." Joh. 1:18.

Paavali kertoo meille, että Kristuksen tulo maailmaan ihmisen muodossa oli Jumalan ilmoitus itsestään ihmisille.

"Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri: Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, häneen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen." 1. Tim. 3:16.

Jumala ilmoittaa itsensä ihmisille Poikansa kautta, hänen, joka on luonteeltaan Jumalan kaltainen mutta joka ilmestyi maailmaan ihmisenä, "lihassa". Oppiessamme tuntemaan Kristuksen, Jumalan Pojan, opimme tuntemaan Isän, Jumalan, koska Jumala on samanlainen kuin Kristus.

Eräänä iltana kun tri William Spurgeon oli pitänyt luennon, ystävällinen vanha herrasmies tuli hänen luokseen ja sanoi:

"Tohtori Spurgeon, olen iloinen saadessani tavata teidät. Minä olen Henry Drummondin isä." "Niinkö", sanoi Spurgeon, "sitten jo tunnen sinut, koska tunnen poikasi hyvin." Aivan samoin Isä Jumala on ilmaistu meille hänen Poikansa kautta. Jeesus itse sanoi Filippukselle:

"Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. - - Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet." Joh. 14:9,7.

Joten, "Immanuel — Jumala on meidän kanssamme" tarkoittaa sitä, että Jumalan Poika eli meidän kanssamme omassa maailmassamme. Mikä hämmästyttävä ajatus, että Jumala "ilmestyi ihmisruumiissa" ja että "häneen uskottiin maailmassa"!

Kristus Isän kanssa ennen tähän maailmaan tuloaan? Eräässä rukouksessa, jonka Kristus täällä maan päällä rukoili, hän osoitti, että hän oli ollut  Isä Jumalan kanssa ikuisuudesta lähtien: "Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. - - Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista." Joh. 17:5,24.

Kuten näet, Kristus oli Isän kanssa jo ennen maailman luomista. Hän oli Isän kanssa "jo ennen maailman syntymistä".

Paljon ennen kuin Jeesus syntyi Betlehemissä, profeetta Jesaja oli sanonut, että Jumalan Poika eli ja että hän tulisi syntymään tähän maailmaan lapsena.

"Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." Jes. 9:5. Kristus jakaa jumalallisen luonteen Isänsä kanssa. Isä Jumala viittaa Kristukseen "paimenenaan" ja "uskottunaan" (Sak. 13:7), joka viittaa siihen, että Kristus on hänen vertaisensa ja hänen läheinen uskottunsa. "Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana." Miika 5:1.

"Mutta Pojastaan hän sanoo: - Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka." Hepr.1:8.

Kun Jeesus oli maan päällä, hän osoitti suhteensa Isään jumalallisilla ominaisuuksillaan ja epäitsekkäällä palvelutyöllään. Tällä tavoin hän pyrki kutsumaan ihmisiä oikeaan Jumalan palvelemiseen.

"Teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt." Joh. 5:36.

Kun opit tuntemaan Kristusta paremmin, tulet huomaamaan, että yksi suuri tarkoitus hänen tulolleen maailmaan oli ilmaista Isä Jumala ja osoittaa, että hän on rakkautemme arvoinen, samoin kuin on Jeesuskin, koska hänen rakkautensa on sama.

"Hän [Jeesus] antaa minulle tarkimman kuvan Jumalasta, koska hänessä löydän ne ominaisuudet, joita sydämeni pohjimmiltaan kaipaa omakseen - kaiken uhraavaa rakkautta, täydellistä vanhurskautta ja ennen kaikkea väsymätöntä kärsivällisyyttä, jota mikään pettymys ei voi masentaa eikä mikään epäonnistuminen pelottaa." -Treasury of the Christian Faith, s. 89. Ne tosiasiat, joita olemme jo käsitelleet, osoittavat, että Kristuksen täytyi elää jo Vanhan testamentin aikana aivan yhtä varmasti kuin Uuden testamentinkin aikana. Voimme löytää hänet kaikkialta Raamatun lehdiltä. Paavali sanoo, että hän oli " hengellinen  kallio", joka oli israelilaisten seurassa heidän matkallaan pois Egyptin maasta.

"Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus." 1. Kor. 10:1-4.

Kristus johti henkilökohtaisesti Israelin kansaa pois Egyptin orjuudesta noin 1500 eKr., kun he vaelsivat autiomaassa.

Tulipatsas ja pilvipatsas, jotka johtivat Israelia heidän pitkällä matkallaan (2. Moos. 13:21,22), edustivat hänen läsnäoloaan, joka sanoo: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo." Joh. 8:12.

Vesi, joka vuoti kalliosta, symboloi Kristusta, joka on elämän vesi (2. Moos. 17:6; 4. Moos. 20:11; Joh. 4:14).

Manna, jota israelilaiset söivät neljäkymmentä vuotta harhaillessaan autiomaassa, annettiin heille muistuttamaan heitä elämän antajasta, joka sanoi:

"Totisesti, totisesti: ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun Isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. - - Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää." Joh. 6:32,33,51.

Jeesus puhui julkisesti juutalaisille olemassaolostaan jo ennen Abrahamia, Israelin kansan perustajaa, noin 2000 eKr. Hän julisti:

'"Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.' Juutalaiset sanoivat hänelle: 'Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamini' Jeesus vastasi: 'Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi - minä olin."' Joh. 8:56-58.

Tässä Kristus käytti itsestään nimitystä, jolla hän oli ilmaissut itsensä Moosekselle: "Minä olen se joka olen." 2. Moos. 3:14. Tämä tarkoittaa, että Jeesus elää aina - ei ainoastaan "eilen" ja "tänään", vaan "eilen, tänään ja ikuisesti'. Hepr. 13:8. Hän on apu, jota hädän hetkellä tarvitsemme. Hän on ikuinen Minä Olen. Näin Jeesus elää koko Raamatussa - sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa.

Oletko koskaan nähnyt sellaista kuvaa, jossa sinun tuli löytää ihmisen tai jonkin esineen ääriviivat? Kääntelit sitä ja katselit eri kulmista, ja kun lopulta näit kuvan, näit sen niin selvästi, että ihmettelit, mikset nähnyt sitä aiemmin.

Raamatun kasvot ovat Jeesuksen kasvot. Hänon Raamatun tärkein aihe: " Te kyllä tutkitte kirjoituksia, - - ja nehän juuri todistavat minusta." Joh. 5:39. "Aivan kuin punainen lanka, joka kulkee brittiläisen laivaston jokaisessa köysisenttimetrissä, aivan kuin kauniin laulun melodia, kuin suuren taideteoksen aihe, sillä tavoin Jeesus on Raamatussa. Hän on sen tekijä ja sen sankari,

pyhän Raamattusi alku- ja loppupiste." - Bible Readingsfor the Home, s. 35.

Daavid, Israelin kuningas, joka eli yhdennellätoista vuosisadalla eKr., oli Jumalan profeetta. Jumalan  innoittamana hän kirjoitti  Kristuksen lupauksesta tulla tähän maailmaan:

"Siksi minä sanoin: 'Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."' Ps.40:8,9.

Jumalan Pojan tulo ihmiseksi oli keskeinen aihe kaikille Vanhan testamentin profeetoille, esimerkiksi: "Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. - - Häntä kutsutaan tällä nimellä: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'" Jer. 23:5,6. (Katso myös 1. Moos. 3:15; 49:10; 4. Moos. 24:17; Dan. 7:13; Sak. 6:12; Mal. 3:1.)

Vanhan testamentin aikana Jumalan uskolliset lapset odottivat jatkuvasti Kristuksen tuloa. Hän oli kaikkien kansojen toivo - ja me lisäämme - kaikkina aikoina. Hänen tulonsa oli se ainut toivo, jossa Jumalan kansa riippui kiinni, jotta se löytäisi lunastuksen pahan vallasta ja tavan, jolla vapautua synnin orjuudesta. Jumalan Poika oli sanonut: "Minä tulen." Ja hän tuli - vapaaehtoisesti! Monien vuosisatojen toivon ja odotuksen jälkeen "kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi - - . " Gal. 4:4.

Betlehem on todisteena siitä, että Kristus tuli maailmaamme ihmislihassa.

"Hänellä [Kristuksella Jeesuksella] oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi." Fil. 2:6,7.

Palvelutehtävänsä aikana tässä maailmassa Jeesus osoitti tärkeimmän päämääränsä: sovittaa ihminen Jumalan kanssa. Hän tuli maailmaan saadakseen aikaan ihmisen ja Jumalan välille isä-poika-suhteen. Hänet asetettiin erityistehtävään, ihmisen Vapahtajaksi.

"Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä- - että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut." Joh. 17:19,21.

Synti on erottanut ihmisen Jumalasta.

"Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule". Jes. 59:2.

Kristuksen välityksellä Isä voi kuitenkin saada harhailevat lapsensa takaisin yhteyteensä.

"Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan." Jes. 59:1. Jaakobin tikapuut ( 1 . Moos. 28:10-12) symboloivat siltaa synnin muodostaman kuilun ylitse. Kun Kristus jätti kirkkauden valtakunnan tullakseen ihmiseksi ja kuollakseen ristillä meidän syntiemme tähden, hän teki sillan maan ja taivaan välille, ihmisen ja Jumalan välillä olleen erottavan kuilun yli. Hän itse on tikapuut ihmisen ja Jumalan välillä. Hän tuo ihmisen Jumalan luo ja Jumalan ihmisen luo (Joh. 1:51). Hänen kauttaan voimme päästä taivaaseen!

Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus sanoi: "Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." Joh. 14:6. Kaikki saavat kuitenkin tulla hänen luokseen ja pelastua.

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen." Joh. 3:16,17.

Pietari ilmaisi Kristuksen opetuslasten uskon, kun hän syvän tunteen valtaamana sanoi:

"Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." Matt. 16:16.

Etiopialainen hoviherra osoitti uskonsa Kristukseen sanomalla:

"Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Ap.t. 8:37.

Tämän etiopialaisen hoviherran sanat edustavat niiden miljoonien kristittyjen uskoa läpi vuosisatojen, jotka ovat uskoneet Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Lue Ap.t. 8:37 rukoillen. Jos voit sanoa tuon jakeen kahdeksan viimeistä sanaa vilpittömästi, olet ottanut ensimmäisen tärkeän askeleen kristityn elämässä. Olet asettanut jalkasi niille tikapuille, jotka yhdistävät maan ja taivaan.

Seuraavaksi muutamia yksinkertaisia tosiasioita kristillisestä uskosta;

1. Jumalan Pojan tulo ihmiseksi osoittaa, että Jumala voi asua ihmisessä.

2. Kristuksen puhdasta puhtaampi elämä, "pyhä, viaton ja tahraton" (Hepr. 7:26), suo meille kaikille mahdollisuuden saada Jumalalta voimaa taistella syntiä vastaan.

3. Hänen uhrinsa ristillä ja hänen ylösnousemuksensa antaa toivon, joka kantaa yli haudan ja kuoleman.

4. Taivaaseenastumisensa jälkeen ja maallisen palvelutehtävänsä päätyttyä Jeesus palasi Isän rinnalle, jossa hän nyt palvelee meitä meidän puolustajanamme. Katso Hepr. 9:24 ja 1. Joh. 2 : 1 .

5. Hän edustaa meitä Jumalan edessä. Meillä on taivaassa välimies, joka ymmärtää ihmisiä, koska hän on yksi meistä. Hän myös ymmärtää Jumalaa, koska hän on yhtä Isän kanssa. Tämä Kristus, jossa jumaluus ja ihmisyys yhdistyvät, on meidän Vapahtajamme ja ystävämme. 

Usko häneen tarkoittaa sitä, että Isä hyväksyy meidät. Se, että hyväksymme hänet Herranamme ja Vapahtajanamme, merkitsee sitä, että asetamme jalkamme sille polulle, joka johtaa rauhaan täällä ja ikuisuudessa. Kun Kristuksen kauniin elämän valo loistaa sinun polullesi, voit sanoa: "Hän on todellakin minun elämäni valo ja koko maailman valo."