6. Kiusaus erämaassa

 

"Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä.

Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään."Luuk. 4:1,2.

Nyt lähdemme epätavalliselle matkalle. Seuraamme Jeesuksen jalanjäljissä kiusauksen erämaahan karulle ja syrjäiselle seudulle länteen päin siitä laaksosta, jossa Jordanjoki virtaa. Perimätiedon mukaan eräs vuori noin kymmenen kilometriä Jerikosta luoteeseen on kiusauksen tapahtumapaikka. Sitä kutsutaan nimellä Mount Quarantania (neljänkymmenen vuori) viittauksena hänen neljäkymmentä päivää kestäneeseen paastoonsa. Tämä hylätty alue, joka tunnetaan nimellä Juudean erämaa, oli todennäköisesti villieläimiä lukuun ottamatta asumaton. Täällä kukkulaisella kivien ja hiekan peittämällä alueella Kristus kävi läpi suuren kiusauksen ajanjakson. John A. Broadus, merkittävä Raamatun tutkija ja opettaja, sanoo: "Niin hyvin kuin tunnemmekin tämän yksinkertaisen kertomuksen, siinä esitetään eräs kaikkein ihmeellisimmistä, salaperäisimmistä ja kauheimmista maailmanhistorian tapahtumista."

Jeesuksella ei ollut minkäänlaista kontaktia toisiin ihmisiin neljänkymmenen päivän paastonsa aikana. Hän oli yksin erämaassa lukuun ottamatta Saatanaa, joka kiusasi häntä, ja enkeleitä, jotka vahvistivat häntä kestämään. Jeesus voitti yksin Saatanan ja synnin, ja hänen erämaassa käymänsä kamppailu ja voitto ovat taivaan vakuus meidän omasta voitostamme pahaa vastaan.

"Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan." Hepr. 2:18.

Paras suoja kiusauksia vastaan on usko Kristukseen. Hänen voittonsa kiusauksista on meille voiton sinetti taistelussa syntiä vastaan. Ne, jotka kamppailevat kiusauksia vastaan löytävät erityistä apua lukemalla Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun.

Seurataan nyt Jeesusta erämaakokemukseen.

 "Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä." Matt. 4:1,2.

Jeesus ei mennyt erämaahan omasta aloitteestaan, tahallaan kiusattavaksi. Pyhä Henki johdatti hänet sinne, jotta hän voisi olla yksin, ajatella työtään ja rukoilla tulevaisuuden suunnitelmiensa puolesta. Paaston ja rukouksen avulla hän halusi valmistautua sitä vaikeaa tehtävää varten, joka häntä odotti. Kun Saatana näki, että Kristus oli yksin erämaassa, hän käytti tilaisuutta hyväkseen koetellakseen häntä. Tämän melkein kuusi viikkoa kestäneen jakson aikana Jeesus koki elämänsä kauheimman taistelun, jos ei oteta huomioon Getsemanen puutarhan kamppailua kolme vuotta myöhemmin. Eivät edes Mooses ja Elia, joista molemmat myös paastosivat neljäkymmentä päivää, käyneet läpi niin vaikeaa kokemusta. Ajattele sitä kärsimystä, minkä Kristus kesti. Ensiksi hän oli yksin villieläinten ja erämaakukkuloiden myrkyllisten käärmeiden kanssa. Toiseksi hän ei nauttinut mitään ruokaa neljänkymmenen pitkän päivän aikana. Kolmanneksi Paholainen tuli henkilökohtaisesti hänen luokseen ja esitti hänelle kaikkein kavalimmat kiusaukset sellaisena ajankohtana, jolloin hän oli heikko ja kärsi äärimmäistä nälkää.

Kun Saatana tuli Kristuksen luo esittääkseen ensimmäisen kolmesta kiusauksesta, hän kehotti Jeesusta tyydyttämään ruokahalunsa. Hän haastoi Jeesuksen todistamaan muuttamalla erämaan kivet leiviksi ja tyydyttämään nälkänsä, että hän on Jumalan Poika.

"Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: 'Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.' Mutta Jeesus vastasi: 'On kirjoitettu: "Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'"" Matt. 4:3,4.

Paholainen todennäköisesti ilmestyi valon enkelinä pettääkseen Kristuksen. Katso 2. Kor. 11:14,15. Jeesus oli pitkän paastonsa tähden uupunut ja heikko. Ruumista, mieltä ja henkeä oli koeteltu äärimmilleen. Käyttäen tilaisuutta hyväkseen Saatana tuli yllättäen Kristuksen luo ja kiusasi häntä epäilemään jumaluuttaan ja sitten tyydyttämään ruokahalunsa.

Dwight L. Moody sanoi: "Ensimmäistä Aadamia kiusattiin puutarhassa ja hän lankesi. Toista Aadamia kiusattiin erämaassa, ja hän voitti." Ruokahalu oli Aadamin kiusauksen lähtökohtana Eedenin puutarhassa, ja se oli myös aiheena Kristuksen ensimmäisessä kiusauksessa Juudean erämaassa.

Eräs kirjoittaja on sanonut: "Juuri sieltä mistä rappeutuminen alkoi, meidän lunastuksemme työn tulee alkaa. Niin kuin Aadam lankesi tyydyttämällä ruokahaluaan, siten ruokahalunsa kieltämällä Kristuksen tuli voittaa."

Tuhansia vuosia Aadamin jälkeläiset ovat antaneet ruokahalulleen ja himoilleen vallan, kunnes heillä ei enää ole voimaa vastustaa päihtymyksen ja epäpuhtauden kiusauksia. Pelastaakseen ihmisen lihan himon orjuudesta Kristus, "viimeinen Aadam", kesti lähes kuusi viikkoa nälkää.

Meidän edestämme hän harjoitti niin voimakasta itsehillintää, ettei Saatanan voima kyennyt murtamaan hänen tahtoaan. Ymmärtääksemme sitä kamppailua, jonka Kristus kesti, koettakaamme kuvitella sitä voimakasta vastustajaa, joka häntä koetteli. Hän oli Saatana, todellinen olento, langennut enkeli, joka "syöstiin" pois taivaasta. Ilm. 12:7- 9. Jeesus itse sanoi hänestä: "Minä näin, kuinka Saatanasinkoitui taivaasta kuin salama." Luuk. 10:18. Hänet luotiin kauniiksi synnittömäksi enkeliksi, Luciferiksi, Valon kantajaksi - ei hirviöksi, jolla on sorkat ja sarvet. Jumala ei luonut Paholaista. Lucifer teki itsestään Paholaisen, kun hän valitsi tyydyttää ylpeyttään ja turhamaisuuttaan.

Herra sanoi hänestä:

"Sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta, itse kauneus."Hes. 28:12.

Lucifer oli ollut Jumalan luona valossa ja tiesi paljon hänen suurta maailmankaikkeutta koskevista suunnitelmistaan. Profeetta Hesekiel sanoi:

"Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan." Hes. 28:15.

Ensimmäinen, alkuperäinen synti löydettiin Luciferista, ei Jumalasta. Hän oli sanonut, "Minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi."

Jes. 14:14. Tämä kateus johti avoimeen kapinaan. Jumala näki hyväksi poistaa tämän pahuuden tahran taivaasta, jolloin Lucifer ja hänen seuraajansa - noin kolmasosa taivaan enkeleistä - syöstiin alas taivaasta tähän maailmaan. Katso Ilm. 12:3,4. Kristusta koetteli erämaassa hyvin voimallinen olento. Tullen Kristuksen luo Saatana ehdotti, että hän muuttaisi erämaan kivet leiviksi tyydyttääkseen nälkänsä. Vihollinen paljasti petollisen luonteensa vihjaisemalla epäluottamusta:

"Jos kerran olet Jumalan Poika", hän sanoi. Jeesus kieltäytyi epäilemästä sitä, että hän oli Jumalan Poika. Vapahtajan muistissa olivat tuoreena hänen taivaallisen Isänsä sanat: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."Matt. 3:17. Siksi Jeesus ei hellittänyt. Hän kieltäytyi epäilemästä Jumalaa tai käyttämästä taivaallista voimaansa saadakseen leipää itselleen. Jeesus kohtasi kiusauksen lainaamalla kirjoituksia:

"On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta."' Matt. 4:4.

Tämä oli kaikki, mitä tarvittiin. Saatanalla ei ollut voimaa vastustaa Hengen miekkaa, Jumalan sanaa, joka on "elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka--" Ef. 6:17; Hepr. 4:12. Vastustaja ei onnistunutensimmäisessä kiusauksessaan. Omassa kamppailussasi kiusauksia ja varallisuuden houkutuksia vastaan, muista, että Jumalan avulla hengelliset asiat tulevat voimakkaammiksi kuin maalliset kiusaukset. Jumalan sanan voima on sinun, jotta voittaisit, jos vain luet sitä ja pitäydyt sen antamiin lupauksiin. Meidän on mahdotonta omin voimin vastustaa kiusausta langeta pahoihin tapoihimme, mutta "katsoen Jeesukseen" jalkamme ohjataan oikean elämän tielle ja tavoille, ja niin voitamme. Ryhmä nuoria sotilaita oli kerran harjoittelemassa pienen kaupungin pääkadun varrella. Johtaja antoi ohjeita lyhyillä, terävillä käskyillä, mutta nuoret kokelaat kompastelivat sinne ja tänne. Ärtyneenä kersantti ärähti: "Lopettakaa se jalkoihin katsominen! Katse eteenpäin! Jalat seuraavat silmien perässä!"

Jos me katsomme ylös ja kiinnitämme silmämme Jeesukseen, meidän jalkamme tulevat kulkemaan oikean elämän teitä ja huomaamme, kuinka meitä vedetään häntä kohti. "Pysykää rohkeina", hän sanoo kamppaileville sieluille, "minä olen voittanut maailman." Joh. 16:33.

Saatanan seuraava hyökkäys Kristusta vastaan oli rohkea ja röyhkeä teko. Asettaen tämän temppelin harjalle Saatana ehdotti, että Kristus todistaisi olevansa Jumalan Poika heittäytymällä alas maahan ja selviytymällä hengissä.

"Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: 'Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: "Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen."' Jeesus vastasi hänelle: 'On myös kirjoitettu: "Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.” Matt. 4:5-7.

Saatana olisi epäilemättä halunnut heittää Kristuksen alas kiveykselle kohti kuolemaa, mutta hänellä ei ollut siihen valtaa. Siksi hän käski Kristusta vapaaehtoisesti hyppäämään.

Tässä kiusauksessa Jeesuksen ehdotettiin toimivan tyhmänrohkealla tavalla. Saatana vakuutti Kristukselle, että Raamatun mukaan (Ps. 91:11,12) enkelit kantaisivat häntä käsillään siten, ettei hän satuttaisi itseään pudotessaan. "Todista, että olet Jumalan Poika", Saatana käski. "Jos olet Jumalan Poika, enkelit tulevat kyllä auttamaan ja suojelemaan sinua."

Paholainen on älykäs lainatessaan Raamattua, mutta tällä kertaa hän lainasi sitä oikeasta asiayhteydestä irrotettuna.

Jeesus tiesi, että tämä lupaus koskee vain niitä, jotka kulkevat Jumalan tahdon tietä. Vapahtaja ei olisi kulkenut Jumalan tietä, jos hän olisi toiminut niin tyhmänrohkealla ja Jumalan väliintuloa vaativalla tavalla. Tällaisella turhalla näytöksellä ei voitettaisi mitään. Kääntyen Saatanan puoleen, hän julisti:

"On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi."' Matt. 4:7.

Jeesuksen kasteen aikana Jumala oli jo vahvistanut Jeesuksen olevan hänen Poikansa. Nyt Paholainen halusi asettaa Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Hän kiusasi Jumalaa. Jeesus kieltäytyi suostumasta Saatanan vaatimukseen. Luottaen Isänsä rakkauteen hän nuhteli Paholaista ja opetti esimerkillään, että voimme turvallisesti luottaa Raamattuun.

Kolmatta ja viimeistä Paholaisen Jeesukselle asettamaa houkutusta langeta syntiin kuvataan seuraavasti:

"Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: 'Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.' Silloin Jeesus sanoi hänelle: 'Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: "Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella." Matt. 4:8-10. Tapahtumapaikka vaihtuu nyt temppelin harjalta korkeantuntemattoman vuoren huipulle. Tässä kiusauksessa kiusaajan luonne paljastuu täysin. Kaikki teeskentely on nyt poissa, ja hän tarjoaa Kristukselle maailman herruutta, jos tämä vain tunnustaa Paholaisen ylimmän vallan. Kiusaus, joka Jeesukselle esitetään, on valtavan voimakas. Maailman valtakuntien loisto näytetään hänelle panoraaman tavoin. Neljänkymmenen päivän aikana hän ei ole nähnyt mitään muuta kuin synkän ja aution erämaan. Nyt hän katselee maailman kaupunkien kauneutta. Auringon säteet leikittelevät marmoripalatsien ja maailman tarjoamien nautintojen yllä. Niin kauas kuin silmä kantaa näkyy hedelmällisiä viljapeltoja, kukkatarhoja ja hedelmällisiä viinitarhoja. Näkymä heijastaa runsasta vaurautta. Hän kuuntelee hiljaa, kun Saatana sanoo:

"Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon."Luuk. 4:6,7.

Jeesus ei kuitenkaan antanut pettää itseään. Jeesus tiesi, että Saatana valehteli väittäessään maailman hallinnon olevan hänen käsissään, ja että hän voisi antaa sen kenelle tahtoi. Alussa Aadam oli asetettu tämän maailman hallitsijaksi Jumalan alaisuudessa. Kun Aadam lankesi syntiin, Saatana käytti tilaisuutta hyväkseen ottaakseen vallan haltuunsa, mutta maailma oli silti Jumalan alaisuudessa. Joten Kristus kieltää, että Saatana olisi maailman ylin hallitsija. Osoittaen Isäänsä taivaassa hän julistaa:

"On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'"Matt. 4:10.

Tällä Raamatun arvovaltaisella sanalla Kristus määrää totuuden vihollisen poistumaan. "Mene pois, Saatana!" hän käskee. Nuo arvovaltaiset sanat saavat Saatanan pakenemaan raivoissaan ja lyötynä.

Kolmannen kiusauksen jälkeen Jumala tuli suoranaisesti auttamaan Poikaansa.

"Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä." Matt. 4:11.

Jeesus oli uuvuksissa pelottavan tapahtumasarjan jälkeen. Isä taivaassa kuitenkin näki kaiken, ja hänen rajattoman rakkautensa täyttämä sydän kärsi yhdessä Poikansa kanssa. Enkeleitä lähetettiin taivaasta auttamaan Jeesusta. Silloin Paholainen lähti hänen luotaan "joksikin aikaa". Luuk. 4:13. Tämä ei ollut toki viimeinen kiusaus, jonka Jeesus kohtasi, mutta se päätti hänen erämaassa läpikäymänsä suuren koettelemuksen. 

Pietari kertoo meille, että myös kristitty joutuu kohtaamaan kiusauksia "jonkin aikaa" 1. Piet. 1:6,7. Saattaa olla moniakin kiusauksen ajanjaksoja, ennen kuin lopullinen voitto saavutetaan. Apostoli Johannes varoittaa kolmesta pahasta asiasta, jotka ahdistavat jokaista ihmistä. Erämaan kiusauksessa Kristus voitti tämän pahuuden kolmiliiton, joka vaivaa ihmisiä. Siitä kerrotaan seuraavassa:

"Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti." 1. Joh. 2:15-17.

1. Ruumiin haluja voidaan verrata Jeesuksen ensimmäiseen kiusaukseen muuttaa kivet leiviksi tyydyttääkseen nälkänsä

2. Silmien pyyteet vastaavat kolmatta kiusausta, jossa maailman loisto ja viehätys näytettiin Jeesuksen silmien edessä.

3. Mahtaileva elämä on samankaltainen turhamaisuuden ja tyhmänrohkeuden kiusauksen kanssa, jota toinen kiusaus edustaa.

Tarkastelkaamme nyt, mikä oli Jeesuksen voiton perimmäinen salaisuus kaikissa kiusauksissa. Hänen voittoonsa vaikutti kolme tärkeää tekijää, jotka voivat olla meidänkin käytettävissämme, kun me etsimme Jumalan voimaa kiusausten voittamiseen.

1. Kristus etsi uskossa Isältään viisautta ja voimaa.

Profeetta Jesaja kuvaa Jeesuksen uskoa pahan voittamisessa:

"Herra, minun Jumalani, auttaa minua, siksi en pelkää häväistystä. - - Minä tiedän, etten jää häpeääni, - - . Herra, minun Jumalani, on minun auttajani. Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi? --Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan."Jes. 50:7-10.

Kristus saavutti voiton uskon avulla Isäänsä, ja tällä tavoin myös me voimme voittaa. Joten, ystävät, "Uskokaa Jumalaan". Mark. 11:22.

2. Kristus pysyi lujana Jumalan sanan voimalla. "On kirjoitettu",

Kristus sanoi Paholaiselle. Vapahtaja kohtasi vihollisen Raamatun lupauksilla ja käskyillä. Meidän tulee tehdä samoin, kuten Pietari sanoo:

"Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta." 2.Piet. 1:4.

Jeesus eli "Jumalan jokaisesta sanasta". Meidänkin tulee antaa jokaisen Raamatun jakeen ja sanan johtaa meitä. Jumalan sanassa on voima, mutta itsessämme meillä ei ole voimaa. Raamatun voima on meidän. Psalmien kirjoittaja sanoo: "Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. - - sinun huultesi sanassa minä pysyn ja kavahdan väkivaltaisen teitä." Ps. 119:11; 17:4 VKR.

3. Kristus oli pyhittäytynyt Jumalalle. Hän tuli tähän maailmaan tiettyä tarkoitusta varten. Profeetta sanoi: "Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan." Jes. 42:4. Jopa oman henkensä

kustannuksella Jeesus oli päättänyt pelastaa ihmissuvun. Hän laski hinnan ja hyväksyi alttiisti sen kivun ja uhrauksen, jota häneltä vaadittiin. Vaikka hänen täytyi polkea viinikuurna yksin, hän jatkoi taistelun loppuun asti päättäen lujasti, ettei antaisi tuumaakaan periksi Paholaiselle. Emme koskaan tule ymmärtämään kuinka paljon meidän lunastuksemme maksoi, ennen kuin olemme astuneet sisälle Jumalan ikuisen kaupungin porteista ja seisomme Lunastajamme kanssa Jumalan valtaistuimen edessä. Silloin tulemme ymmärtämään jotain siitä Jeesuksen valtavasta nöyrtymisestä ja rakkaudesta, joka sai hänet jättämään taivaan palatsit ja tulemaan tähän maailmaan elääkseen ja kuollakseen meidän puolestamme. Silloin heitämme kruunumme hänen jalkojensa juureen ja korotamme äänemme ylistys- ja kiitoslauluun.

"Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen."  Ilm.5:12.