8. Kristuksen ihmetyöt

"Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: 'Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. '"Joh. 3:1,2.

Nikodemos, eräs juutalaisten johtomiehistä, tunnisti Kristuksen Jumalan lähettämäksi. Hän sanoi: "Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. "Jeesus itse tunnusti Isänsä ihmeitä tekevän voiman, joka vaikutti hänen kauttaan, sanoessaan:

"Jumalalle on kaikki mahdollista." Matt. 19:26.

Neljä evankeliumia osoittavat, että Kristus teki monta ihmetyötä julkisen toimintansa aikana.

Uskon kautta Isäänsä Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos pahoja henkiä, puhdisti spitaalisia ja herätti kuolleita. Ne, jotka olivat ihmetöiden silminnäkijöitä, olivat vakuuttuneita siitä, että Jumalan vapauttavalle voimalle ei ollut mitään rajoja. Kristuksessa toteutuivat psalminkirjoittajan sanat:

"Minä ajattelen kaikkia töitäsi, mietin sinun suuria tekojasi. Jumala, pyhät ovat sinun tiesi. Ei ole sinun vertaistasi Jumalaa." Ps. 77:13,14.

Tiedämme, että jotkut ihmiset epäilevät ihmeitten aitoutta. Jos pysähdymme ajattelemaan, meidän täytyy kuitenkin myöntää, että ihmeet eivät ole järjenvastaisia. Tekninen kehitys on niin huimaa, että elämme tänä päivänä keskellä suuria ihmeitä. Esim. televisio, älypuhelin, auto, lentokone, ja monen monet muut laitteet olisivat suuria käsittämättömiä ihmeitä 1700 luvulla eläneille ihmisille, jos he nyt heräisivät kuolleista niitä näkemään. Aivan samalla tavoin se, mikä meistä vaikuttaa ihmeeltä, ei ole Jumalalle ihme, vaan paremminkin taivaallisten voimien voimakkaampaa toimintaa taivaan lakien mukaan. Tämä mielessämme voimme seurata suurta ihmeidentekijää hänen toimiessaan ihmisten hyväksi.

Galilean toimintansa alkuvaiheessa Jeesus otti vastaan kutsun mennä häihin Kaanan kaupunkiin, ja siellä hän teki huomattavan ihmetyön.

"Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen." Joh. 2:11. (Lue koko kertomus kappaleesta Joh. 2 : 1 -11.)

Hääjuhla kesti todennäköisesti usean päivän ajan. Juhlan aikana sitä varten varattu viini loppui yllättäen. Jeesuksen äiti, joka oli myös kutsuvieraana, kertoi pojalleen nolosta tilanteesta. Lähellä oli kuusi isoa kiviruukkua - kukin niistä oli noin 56 litran vetoinen. Jeesus neuvoi palvelijoita täyttämään ne vedellä. Tämä tehtiin niin kuin hän pyysi, ja hän sanoi:

"Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle". Joh.2:8. Ja, ihmeitten ihme! Ruukut oli täytetty vedellä, mutta nyt niistä kaadettiin mitä maukkainta viiniä! Kun pitojen valvoja joi tuota herkullista juomaa, hän ihmetteli sen erinomaisuutta. Kun otettiin selvää viinin alkuperästä, havaittiin, että Jeesus oli tehnyt suuren tunnusteon. Uutinen tästä tapauksesta levisi kautta Galilean ja todennäköisesti myös Jerusalemiin. Sekä johtajien että kansan keskuudessa heräsi suuri kiinnostus tietää enemmän Kristuksesta. Tämä ihme, jonka Jeesus teki lisätäkseen hääjuhlan iloa, herätti suurta mielenkiintoa hänen tehtäväänsä kohtaan. Raamatussa sana "viini" viittaa usein juomaan, joka ei ollut käynyttä. Profeetta Jesaja viittaa juuri tähän tuoreeseen rypälemehuun, kun hän puhuu viinirypäleistä.

"Varokaa turmelemasta niitä", hän sanoo, "niissä on siunaus. " Jes. 65:8.

Kristuksen julkisen toiminnan teot ovat sopusoinnussa Vanhan testamentin varoituksen kanssa, joka annettiin Israelille:

"Viinissä on rehentely, oluessa rettelö, päihtyneenä hoippuva on älyä vailla." Sananl. 20:1. Jeesus ei tullut tähän maailmaan osoittaakseen profeettojenopetukset vääriksi. Se viini, jota hän hääjuhlan vierailleantoi, oli käymätöntä viiniä. Hän ei rohkaissut päihdyttävienjuomien käyttöä Kaanan hääjuhlassa, eikä missäänjulkisen toimintansa vaiheessa.

Leipiä ja kaloja koskeva ihmetyö tapahtui noin vuosiensimmäisen Jerusalemin temppelin puhdistamisen jälkeen. Tapahtumapaikkana oli Galileanjärvenreunamilta nousevan kukkulan rinne. Suuri ihmisjoukko, joka oli matkalla Jerusalemiin pääsiäisjuhlaan, pysähtyituolla hiljaisella, yksinäisellä paikalla kuuntelemaan suurta opettajaa ja tuomaan sairaansa hänen luokseen parannettaviksi. Tapauksesta kerrotaan, että"hänen [Jeesuksen] tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin  lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään." Mark. 6:34.

Työhönsä keskittyen Vapahtaja oli unohtanut syödä, ja ihmiset olivat niin hänen sanojensa mukaansa tempaamia, että he eivät ajatelleetkaan ruokaa. Lopulta opetuslapset kehottivat Jeesusta lähettämään ihmisjoukot pois, jotta he voisivat ostaa itselleen leipää, mutta Jeesuksella oli toisenlainen suunnitelma. Hän oli päättänyt ruokkia heidät itse käyttäen hyväksi niitä ruokia, joita oli tarjolla.

"Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen. Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä."Mark. 6:41-44.

Luottaen lujasti Jumalaan hän otti viisi leipää ja kaksi kalaa, jotka pieni poika oli hänelle antanut, siunasi ja mursi ne. Sitten kun hän antoi leivän opetuslapsille, jotta he jakaisivat sen ihmisille, se moninkertaistui hänen käsissään. Siten valtava yli viidentuhannen ihmisen joukko sai riittävästi ruokaa. Tämä on kaikista Kristuksen ihmetöistä kuvattu parhaiten, koska kaikki neljä evankeliumia kirjaavat sen: Matt. 14:13-21; Mark. 6:34-44; Luuk. 9:10-17 ja Joh. 6:1-13. Samankaltainen ihme tapahtui myöhemmin melko lähellä tätä paikkaa. Tällöin Jeesus ruokki yliluonnollisella tavalla neljätuhatta ihmistä. Katso Matt. 15:29-39 ja Mark. 8:1-9.

Tunnusteko leivistä ja kaloista opettaa meille kaksi tärkeää asiaa:

1. Kristus ei koskaan tehnyt ihmeitä omaksi hyväkseen, vaan aina toisten parasta ajatellen. Tämä leipien ja kalojen ihmetyö täytti välttämättömän tarpeen. Kristus ei tehnyt sitä vain osoittaakseen taivaallisen voimansa. Jos hän olisi halunnut tehdä sen, hän olisi voinut tarjota ihmisille kuninkaillekin kelpaavan juhla-aterian. Hän antoi kuitenkin köyhälle, kalastajan elinkeinoa harjoittavalle ihmisjoukolle heidän päivittäisen yksinkertaisen ateriansa - ohraleipää ja kalaa.

2. Kun Jeesus otti ruoan ja antoi sen opetuslapsilleen ja nämä antoivat sen ihmisille, hän opetti meille, miten meidän tulee ottaa ja jakaa Jumalan siunauksia. Opetuslapset saivat Kristukselta ja antoivat sitten ihmisille. Samalla tavoin, jos meillä on usko Kristukseen, me saamme häneltä sitä elämän leipää, jota Isä on antanut. Koska meitä on siunattu, meidän tulee välittää pelastuksen siunaukset eteenpäin toisille. Heti yli viidentuhannen ihmisen ruokkimisen ihmeen jälkeen Jeesus yritettiin julistaa kuninkaaksi - eräänlaiseksi poliittiseksi Messiaaksi - jotta hän toisi vapauden Rooman alaisuudesta. Katso Joh. 6:14,15.

Kun juutalaiset tulivat hänen luokseen tämä tarkoitus mielessään, hän kuitenkin kieltäytyi päättäväisesti. Jeesus lähetti sitten kiihtyneen ihmisjoukon pois luotaan ja käski hiljaa opetuslapsiensa lähteä veneellä Betsaidaan, toiselle puolen järveä. Itse "hän meni vuorelle rukoilemaan." Mark. 6:46. Tämä oli suuri pettymys opetuslapsille. He tottelivat vastahakoisesti hänen käskyään ja lähtivät kävelemään rantaa kohti. He olivat pettyneitä ja masentuneita. Pian kuitenkin tapahtui jotain sellaista, mikä säikäytti heidät jälleen oikeille raiteille.

"Kun tuli ilta, opetuslapset menivät alas rantaan, nousivat veneeseen ja lähtivät kohti Kapernaumia, toiselle puolen järveä. Oli jo pimeä, eikä Jeesus vielä ollut palannut heidän luokseen. Tuuli puhalsi ankarasti, ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Kun he olivat soutaneet kahdenkymmenenviiden tai kolmenkymmenen stadionmitan verran, he näkivät Jeesuksen kävelevän järven aalloilla ja lähestyvän venettä. He pelästyivät. Mutta Jeesus sanoi: 'Minä tässä olen, älkää pelätkö.' He aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene jo tuli siihen rantaan, jonne he olivat menossa." Joh. 6:16-21. (Katso myös Matt. 14:22,23 ja Mark. 6:45-51.)

Sen jälkeen kun opetuslapset olivat työntäneet veneensä vesille, puhkeaa myrsky. Kun he taistelevat airojen kanssa myrskyn kourissa, vene alkaa upota. Vapahtaja, joka oli rukoillut heidän puolestaan vuorella, ei ollut kuitenkaan unohtanut heitä. Hän kävelee rannalle ja näkee heidät kamppailemassa avuttomina luonnonvoimia vastaan. Hän jatkaa matkaa järven yli kahdentoista opetuslapsensa luo ja seisoo veden päällä lähellä myrskyn sinne tänne heittelemää venettä. "Pysykää rauhallisina", hän sanoo, "minätässä olen. Älkää pelätkö." Matt. 14:27.

Pietari tuskin uskoo silmiään, mutta usko syttyy hänen sydämessään, ja hän pyytää lupaa tulla Mestarin luo vaahtopäisten aaltojen päällä. Jeesus kutsuu häntä: "Tule!" Silmät kiinnitettyinä Jeesukseen Pietari astuu ulos veneestä velloville aalloille. Ensin hän kävelee varmoin askelin, mutta kun hän ajattelee häntä ympäröivää vaaraa, hän menettää uskonsa ja alkaa vajota raivoaviin kuohuihin! Silloin hän huutaa: "Herra, pelasta minut!" Jeesus ottaa heti kiinni hänen ojennetusta kädestään ja nostaa hänet ylös sanoen: " Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?" Matt. 14:31. He kävelevät yhdessä takaisin veneelle, ja heti kun he astuvat siihen, tuuli tyyntyy, ja he saapuvat turvallisesti rantaan.

On aikoja, jolloin me olemme paljolti Pietarin kaltaisia, mutta jos pitäisimme katseemme kiinnitettynä Vapahtajaan, askeleemme eivät horjuisi eivätkä elämän tyrskyt hukuttaisi meitä. Kun Jeesus käski Pietarin tulla luokseen, hän ei kutsunut häntä ennenaikaiseen hukkumiskuolemaan. Opetuslapsen oma pelko ja epäily miltei koitui hänen tuhokseen. Kun seuraamme Kristusta hänen työssään, huomaamme, että hän on saanut Isältään rajattoman voiman yli kaikkien luonnonvoimien. Jopa tuuli ja aallot tottelevat häntä. Aiemmin palvelustyönsä aikana, kun hän ylitti järven opetuslastensa kanssa, hän nuhteli ulvovaa tuulta ja laannutti myrskyn. Kun nykyään tapahtuu yllättäen luonnononnettomuuksia, on rohkaisevaa tietää, että sama Jeesus kykenee edelleen suojelemaan lapsiaan. Katso Luuk. 8:22-25; Matt. 8:23-27 ja Mark. 4:35-41"Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: 'Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.' - - Näin he tekivät ja saivatsaarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. - - Tämän nähdessään Simon Pietari lankesiJeesuksen jalkoihin ja sanoi: 'Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.' Hän ja koko hänen venekuntansaolivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden." Luuk. 5:3-9.

Kristus oli opettanut kansanjoukkoa Pietarin veneestä käsin. Puheensa jälkeen hän lähetti väkijoukon pois luotaan ja käski Pietaria suuntaamaan veneensä syviin vesiin ja laskemaan alas verkkonsa. Opetuslapset olivat olleet kalassa koko yön vailla menestystä. Jos Pietari ei pystynyt saamaan kaloja saaliiksi yöllä, mikä oli parasta kalastusaikaa Galileassa, miten hän sitten saisi niitä verkkoonsa päivällä? Kaikesta huolimatta hän vielä heitti verkkonsa Kristuksen käskystä. Saalis oli niin suuri, että vahva verkko repeili. Jaakobin ja Johanneksen tullessa hänen avukseen Pietari mykistyi ymmärtäessään että hän, syntinen ihminen, seisoi jumaluuden läsnäolossa. Tämän ajatuksen valtaamana hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen itkien: "Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies."

Ei ihme, että Pietari käyttäytyi näin. Todennäköisesti Galileassa ei oltu koskaan aikaisemmin saatu niin valtavaa kalansaalista. Nyt Pietari ja kaikki opetuslapset ymmärsivät, etteivät ainoastaan tuuli ja aallot totelleet Kristuksen sanoja, vaan myös vesien syvyyksissä uivat kalat - ja sen lisäksi kaikki muu elollinen totteli häntä. Lue myös hopearahasta ja kalasta kertovasta ihmeestä. Matt. 17:24-27.

Jeesus oli todellakin ihmeitä tekevä Jumalan Poika. Ei ollut mikään ihme, että Pietari lankesi palvoen hänen jalkojensa juureen. Myös me kaikki voimme kunnioittaa ja palvella häntä, joka teki suuria ihmetekoja ihmisten hyväksi.

Kolme tärkeää seikkaa ihmeistä:

1. Kaikki ihmeet eivät ole Jumalasta. Paholaisella on myös voima tehdä rajoitetusti petollisia tunnustekoja, merkkejä ja ihmeitä. 2. Tess. 2:9 ja 2. Kor. 11:14,15. Ainoastaan Jumalan sanan tutkiminen mahdollistaa sen, että pystymme erottamaan aidot ihmeet väärennöksistä. Siksi ihmeet eivät ole päätodiste Kristuksen jumaluudesta. Sen sijaan Vanhan testamentin profetioiden täyttyminen Jeesuksen elämässä, toiminnassa, kuolemassa ja ylösnousemuksessa on ylivertainen todiste siitä, että hän on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja.

2. Kristus ei tehnyt koskaan ihmeitä tyydyttääkseen ihmisten uteliaisuutta. Lue Luuk. 23:8-11. Kaikki hänen ihmetekonsa olivat vastauksia ihmisten syviin tarpeisiin. Ne eivät olleet ainoastaan merkkejä hänen voimastaan, vaan ennen kaikkea myös osoitus hänen syvästä rakkaudestaan ja mielenkiinnostaan ihmiskuntaa kohtaan.

3. Kun Kristus kutsui opetuslapsensa, hän antoi heille voiman tehdä ihmeitä. Lue Matt. 10:1 ja Mark. 16:15-18. Uskon kautta hänen sanaansa, Pyhän Hengen voimasta, heidän tuli työskennellä sairaiden ja avuttomien hyväksi samalla tavoin kuin hänkin oli toiminut. Myös tänään meitä kehotetaan rukoilemaan sairaiden puolesta. Lue Jaak. 5:13-15. Pyhän Hengen lahjat ovat seurakunnan käytössä ajan loppuun asti. Lue Ef. 4:8, 11-15 ja 1. Kor. 12. Vaikka ihminen olisi tullut voimiensa äärirajoille, Jumalalla on mahdollisuus auttaa ja parantaa.

"Jumalalle on kaikki mahdollista." Matt. 19:26. Jos sinulla on ongelmia, joiden ratkaisemiseksi olet jo tehnyt kaiken voitavasi, pyydä Jumalaa auttamaan sinua. Hänellä on valta ja voima, jos vain tahdot uskoa hänen lupauksiinsa ja tehdä niiden mukaan. 1. Joh. 3:22,23

Lopuksi luettelo Kristuksen ihmetöistä.

Nämä on kirjattu vain yhteen evankeliumiin

Kahden sokean miehen parantaminen Matt. 9:27-31

Pahan hengen vaivaaman mykän miehen parantaminen Matt. 9:32,33

Raha kalan suussa Matt. 17:24-27

Kuuron ja mykän miehen parantaminen Mark. 7:31-37

Sokean miehen parantaminen Mark. 8:22-26

Jeesus kulki ihmisjoukon läpi näkymättömänä Luuk. 4:28-30

Suuri kalansaalis Luuk. 5:1-11

Lesken pojan herättäminen eloon Luuk. 7:11-17

Sairauden hengen vaivaaman naisen parantaminen Luuk. 13:11-17

Vesipöhöä sairastavan miehen parantaminen Luuk. 14:1-6

Kymmenen spitaalisen parantaminen Luuk. 17:11-19

Malkuksen korvan parantaminen Luuk. 22:50,51

Veden muuttaminen viiniksi Joh. 2:1-11

Kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen Joh. 4:46-54

Sairaan miehen parantaminen Betesdan lammikolla Joh. 5:1-15

Sokeana syntyneen miehen parantaminen Joh. 9

Lasaruksen herättäminen kuolleista Joh. 11:1-46

Suuri kalansaalis Joh. 21:1-11

Nämä on kirjattu kahteen evankeliumiin

Sadanpäällikön palvelijan parantaminen Matt. 8:5-13; Luuk. 7:1-10

Pahan hengen vaivaaman sokean ja mykän miehen

parantaminen Matt. 12:22-30;

Luuk. 11:14-26

Syyrian foinikialaisen naisen tyttären parantaminen Matt. 15:21-28;

Mark. 7:24-30

Yli neljäntuhannen ihmisen ruokkiminen Matt. 15:32-39; Mark. 8:1-9

Viikunapuun kiroaminen Matt. 21:17-22; Mark. 11:12-14

Saastaisen hengen vaivaaman parantaminen synagogassa

Mark. 1:23-28; Luuk. 4:33-37

Seuraavat kirjattu kolmeen evankeliumiin

Spitaalisen parantaminen Matt. 8:2,3; Mark. 1:40-42; Luuk. 5:12,13

Pietarin anopin parantaminen Matt. 8:14,15; Mark. 1:30,31; Luuk. 4:38,39

Myrskyn tyynnyttäminen Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41; Luuk. 8:22-25

Legioona pahoja henkiä ajetaan ulos Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20;

Luuk. 8:26-37

Halvaantuneen miehen parantaminen Matt. 9:1-8; Mark. 2:3-12;

Luuk. 5:18-26

Verenvuodosta kärsivän naisen parantaminen Matt. 9:20-22;

Mark. 5:25-34; Luuk. 8:43-48

Jairoksen tyttären herättäminen henkiin Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43; Luuk. 8:41-56

Miehen surkastuneen käden parantaminen Matt. 12:10-13; Mark. 3:1-5; Luuk. 6:6-10

Käveleminen veden päällä Matt. 14:22-33; Mark. 6:48-51; Joh. 6:16-21

Pahan hengen vaivaaman lapsen parantaminen Matt. 17:14-21;

Mark. 9:14-29; Luuk. 9:38-42

Sokean Bartimaioksen parantaminen Matt. 20:30-34; Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43

Yksi ihmetyö ainoastaan on kirjattu kaikkiin  neljään evankeliumiin

Yli viidentuhannen ihmisen ruokkiminen Matt. 14:15-21; Mark. 6:35-44;

Luuk. 9:12-17; Joh. 6:5-14