10. Vuorisaarna

"Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu." Luuk. 6:47,48.

Vuorisaarna saarnattiin pian kahdentoista apostolin kutsumisen jälkeen. Ihmisjoukot olivat kokoontuneet Galileanjärven rannalle kuulemaan Jeesuksen saarnaa. Hän johti heidät takaisin vuorenrinteelle. Istuen ruohikkoon opetuslastensa kanssa suuren ihmisjoukon levittäytyessä hänen eteensä Kristus esitti tunnetuimman saarnansa. Vuorisaarnaa on kutsuttu kristinuskon Magna Chartaksi. Se on Raamattuun kirjoitetuista saarnoista tärkein, eikä mikään puhe kristillisen kirkon historian aikana ole ollut sen veroinen. Tässä niin sanotussa virkaanastujaissaarnassaan Kristus julistaa valtakuntansa periaatteet ja päämäärät. Autuuslupauksissa vuorisaarnan alussa Kristus asetti hengellisen valtakuntansa peruskivet ihmisten sydämen maaperään. Autuuslupaukset olivat hänen tervehdyksensä, ei ainoastaan hänen edessään oleville kuulijoille vaan myös koko ihmissuvulle. Autuaaksijulistusten jälkeen Jeesus osoitti, miten hänen armonsa avulla ihmiselämä voidaan muuttaa vanhurskauden temppeliksi. Sitten hän päättää puheensa todeten, että uskon rakennus pysyy ikuisesti pystyssä, jos ihmiset tottelevat hänen sanojaan ja rakentavat elämänsä Raamatun sanan lujalle perustalle.

Liitytään nyt ihmisjoukkoon, joka innokkaasti odottaa Jeesuksen puhuvan. Ilmassa on aavistus siitä, että jotain epätavallista on tapahtumassa. Mestari avaa suunsa ja alkaa puhua.

Jeesusta kuuntelemaan kokoontuneiden joukossa on pappeja, maanviljelijöitä, liikemiehiä, kalastajia, kotiäitejä ja pieniä lapsia. Kaikki ihmisluokat ovat edustettuina. Kristus ei erittele mitään näistä ryhmistä ja sano heille: "Te, ja ainoastaan te, olette minun valtakuntani kansalaisia." Hän julistaa siunauksen kaikille hänen luonnettaan heijastaville, kaikista yhteiskuntaluokista tuleville miehille ja naisille.

Kristuksella on siunauksen sanat kahdeksalle ihmisryhmälle.

1. Hengessään köyhät - "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."Matt. 5:3.

Kreikan kielen sana, joka tarkoittaa "onnellinen", käännetään usein "autuas" tämän saarnan yhteydessä. Saarnan avaus osoittaa, että Kristuksen tehtävänä maailmassa oli tuoda onnellisuutta ihmisille. Ainoastaan ne, jotka tunnistavat hengellisen köyhyytensä ja tuntevat tarvitsevansa Jumalaa, kelpaavat hänelle. Jeesus tunnustaa nöyrät ja katuvat valtakuntansa kansalaisiksi. Katso Jes. 57:15.

2. Murheelliset - "Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen." Matt. 5:4.

Nämä sanat rohkaisevat meitä. Ne lohduttavat niitä, jotka katuvat syntejään, mutta myös niitä, jotka surevat läheistensä ja ystäviensä menetystä. Jumala tahtoo siunata heitä. "Minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä."Jer. 31:13.

3. Kärsivälliset - "Autuaita kärsivälliset: he perivät maan."Matt. 5:5 Kristus tarjoaa siunaustaan niille, jotka ovat hiljaisia sydämeltään eivätkä kosta pahaa pahalla kohdatessaan epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä. Ne, jotka tyynesti odottavat Herraa ja luottavat häneen kaikessa, tulevat kerran perimään maan.

4. Vanhurskautta janoavat - "Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan." Matt. 5:6.Ne, jotka tekevät sydämessään tilaa Jeesukselle, löytävät todellisen tyydytyksen elämässä. Heissä ilmenevät vanhurskauden hedelmät. Jumala tekee"monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella". Ef. 3:20. Nämä vanhurskautta janoavat Jumalan seuraajat tulevat täytetyiksi hänen vanhurskaudellaan.

5. Toisia armahtavat - "Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan." Matt. 5:7.Jumala itse on"laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri."2. Moos. 34:6. Ne, jotka seuraavat häntä, muuttuvat luonteeltaan hänen kaltaisikseen ja saavat lopulta elää hänen kanssaan synnittömässä paratiisissa. He saavat armon, ja kaikki kaipaus, pelko ja ongelmat katoavat.

6. Puhdassydämiset - "Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan". Matt. 5:8.Ne, jotka odottavat näkevänsä Jumalan kasvoista kasvoihin, karttavat kaikkea epäpuhtautta puheessa, ajatuksissa ja teoissa. He kokevat Jumalan armon riittäväksi vapauttamaan heidät kaikista moraalittomista tavoista. Kristuksen puhtaus muuttaa ihmisen heikkouden vahvuudeksi. Omien heikkouksiensa edessä he katsovat Jeesukseen, ja näin he voivat kokea muutoksen.

7. Rauhantekijät - "Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen."Matt. 5:9. Herra sanoi profeetta Jesajan kautta: "Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot." Jes. 48:18 VKR.

Syy siihen, miksi ihmiset sotivat toisiaan ja Jumalaa vastaan on se, että he vastustavat Jumalan lakia. Lue 2. Moos. 20:3-17 ja Room. 13:8-10. Syntiin taipuvainen ihmismieli on kapinassa Jumalaa ja hänen käskyjään vastaan. Ihminen voi tavoitella rauhaa omin voimin, mutta todellinen rauha tulee vasta silloin, kun Kristuksen rauha löytää tiensä ihmisen sydämeen. Silloin ihmisen muuttunut sydän myös ilolla yhtyy Jumalan lakiin ja"antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden." Hepr. 12:11. Rauha on Jumalan antama lahja. Se annetaan niille, jotka uskovat Jeesukseen.

8. Vanhurskauden tähden vainotut - "Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta."Matt. 5:10. Joku on kutsunut kristinuskoa "häiritseväksi elementiksi" yhteiskunnassa, mikä oikeastaan onkin totta. Kristuksen opetukset paljastavat synnin, ja se saa ihmiset vihaisiksi. Sen sijaan että synnintekijät myöntäisivät syyllisyytensä ja turvautuisivat Jumalan anteeksiantamukseen, he usein pitävät kiinni vääristä teoistaan ja vastustavat niitä, jotka pyrkivät elämään Jumalan tahdon mukaan. Jeesus rohkaisi seuraajiaan iloitsemaan tullessaan väärin kohdelluiksi pikemminkin kuin vaipumaan itsesäälin ja koston syövereihin.

"- - rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia."'Matt. 5:44,45.Lukiessamme vuorisaarnaa huomaamme, että Jeesus puhuu niin kuin se, jolla on valta. Hänen kuvauksensa turvallisuuden ja onnen saavuttamisesta on vakuuttavaa. Kristus ei kuitenkaan lopettanut saarnaansa tähän. Itse asiassa hän pääsi vasta alkuun.

Tässä kohtaa saarnaansa Jeesus siirtyy osoittamaan todellisen uskonnon myönteisen ja dynaamisen voiman. Aidoimmillaan kristinusko loistaa kuin aurinko. Se on kuin suola, joka maustaa ja säilöö. Se ei ole kuollut jamuodollinen uskontunnustus vaan elävä, elämää ohjaava periaate.

"Te olette maan suola. - -Te olette maailman valo. - - Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille - -." Matt. 5:13-16

Kristittyjen ei tule eristäytyä toisista niin kuin erakot, vaan heidän tulisi liikkua vapaasti ihmisten keskellä, sekoittuen toisten joukkoon kuin suola, joka säilöö ja maustaa. He voivat vaikuttaa niin, että maailma on Kristuksen ansiosta vähemmän turmeltunut kuin se muutoin olisi. Jeesus kehottaa viemään sanomaa hänen opetuksistaan oman kansansa juutalaisten luota kreikkalaisille ja kaikille muillekin Rooman vallan alaisille kansoille. Juutalaisilla oli taipumusta omia pelastus vain itselleen. Jeesus sen sijaan osoittaa, että pelastus kuuluu koko maailmalle. Auringonvalon lailla sen tulisi välittää lämpöä kaikille sydämille.

Ilmassa on odotusta, kun Jeesus kääntää huomion lakiin. Kun kuuntelemme hänen sanojaan, huomaamme, että hänen tarkoituksensa on "tehdä lakinsa suureksi, tehdä sen loistavaksi (Jes. 42:21) kaikille ihmisille. Kuuntele, kun hän puhuu:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."'Matt. 5:17,18. (Lue myös jakeet 19- 47.)

Jeesus tuli osoittamaan maallisella elämällään, että Jumalan laki koskee kaikkea ihmisen toimintaa. Hänen oma luonteensa ilmentää sen pyhiä periaatteita. Vuosisatoja aiemmin - Mooseksen aikana - kymmenen käskyn laki annettiin Siinain vuorella (Katso 2. Moos. 20) osoittamaan ihmisille synnin luonne. Laki paljastaa ihmisen syyllisyyden ja luo ihmissydämessä tunteen Jumalan tarpeesta. Samoin kuin geigermittarilla on ihmeellinen kyky havaita radioaktiivisia hiukkasia, Jumalan laki paljastaa synnin ihmisen elämässä. Sitten Pyhä Henki vakuuttaa ihmiset siitä, että he tarvitsevat Vapahtajaa. Siksi laista tulee välikappale, joka tuo syntiset Kristuksen luo, jotta heidät vanhurskautettaisiin uskon kautta häneen. Laki ei pelasta heitä. Kristus yksin kykenee pelastamaan. Pelastaessaan ihmisen hän ei kuitenkaan kumoa lakia. Jeesus sanoo:"Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, eipieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. "Vaikka taivas ja maa katoaisivat,Jumalan taivaallinen laki säilyy aina. Siksi taivaantähdet, jotka loistavat taivaalla, ja luja maankamara jalkojemmealla ovat todisteina siitä, että Jumalan käskyt ovatmuuttumattomia ja ikuisia. Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa". Luuk. 16:17.

Nyt Jeesus ottaa yhden käskyn kerrallaan ja selittää taivaallisen vaatimuksen syvempää merkitystä. Katso Matt. 5:17-48. Hän osoittaa, kuinka kauaskantoisia taivaan periaatteet ovat. Hänen opetuksensa osoittaa, että pelkkä ulkoinen kuuliaisuus ei ole minkään arvoista. Synnillinen ajatus ja himokas katse ovat väärin, aivan niin kuin ulkoinen synnin tekokin. Aviorikos ja murha alkavat mielessä, pahojen ajatusten seurauksena. Omalla rakastavalla ja puhtaalla elämällään Jeesus osoitti, että ihmiset voisivat nousta luonnollisten intohimojensa ja halujensa yläpuolelle ja tulla Jumalan kuuliaisiksi lapsiksi. Me voimme voittaa kaikki heikkoutemme uskon kautta häneen. Hän antaa Pyhän Henkensä lapsilleen auttaakseen heitä voittamaan ja estääkseen heitä "lankeamasta." Juud. 24. Niin kuin Jeesus eli pyhää elämää ihmisenä, niin voimme mekin elää. Herra sanoo niistä, jotka uskovat häneen: "Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani.' 2 Kor. 6:16.

Jeesus antaa nyt ohjeita lahjojen antamisesta seurakunnalle sekä rukouksesta ja paastoamisesta:

"Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi - -. Kun sinä rukoilet, - - rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."Matt. 6:1,6. Mitään ei tule tehdä muiden ylistystä tai ihailua saadaksemme. Älä luule, että voit ansaita Jumalan suosion hyvillä töilläsi. Muista, että armo pelastaa sinut. Ole vilpitön ja nöyrä antaessasikin. Tee niin vapaaehtoisesti ja kerskailematta. Anna apuasi sitä tarvitseville, älä tee sitä saadaksesi huomiota osaksesi. Älä rukoile siksi, että sinut nähtäisiin ja muut kuulisivat sinua. Keskustele Jumalan kanssa kuin ystävän kanssa. Jos paastoat, tee ulkonäkösi niin miellyttäväksi kuin mahdollista, jotta ihmiset eivät tiedä sinun paastoavan. Vältä fariseusten tapaa tehdä itsestään ja teoistaan numeroa. Palvellessasi Jumalaa ja ihmisiä ole avulias, nöyrä, vaatimaton ja vaikuttimiltasi vilpitön, niin Jumala siunaa sinua. Jeesus esittää seuraavaksi tärkeän totuuden uskollisuudesta: "Kukaan ei voi palvella kahta herraa", hän julistaa. Uskollisuuden Jumalalle tulisi olla vakaa periaate kristityn elämässä. "Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys! Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."Matt. 6:22-24. (Lue myös jakeet 19-21.)

Kuunnellessamme vuorisaarnaa huomaamme, ettei ihminen voi palvella Jumalaa hyväksyttävällä tavalla jaetulla sydämellä. Syy siihen, miksi jotkut kristityt horjuvat, on se, että he eivät ole täysin antautuneita Jumalalle. He kompastelevat, koska he kävelevät puolittain pimeässä. He elävät hämärälläalueella, ja niin kauan kuin he pysyvät siellä, he eivät voi vaeltaa luottavasti. Jos he tulevat ulos valoon, vanhurskauden aurinko loistaa heidän polulleen ja osoittaa heille rauhan tien.

Nyt Kristuksen kasvot loistavat taivaallista valoa, kun hän jatkaa puhumalla rohkaisun sanoja niille, joilla on taipumus murehtia.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet." Matt. 6:33,34. (Lue myös jakeet 25-32.) Nämä Jeesuksen huolehtivat sanat murtavat pelon vallan. Puhuttuaan siitä kuinka Jumala pitää huolen taivaan linnuista ja kedon ruohoista hän sanoo:"Olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! - -. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä - -."Matt. 6:26,34. Kun kuuntelemme edelleen, ymmärrämme, että meidän tulee seurata Kristusta päivittäin. Huominen ei ole vielä tullut, ja eilinen on ikuisesti mennyttä. Meillä on elettävänä vain päivä kerrallaan, joten luottakaamme Jumalaan nyt. Hän on luvannut voimia juuri tämän päivän tarpeisiin.

Apostoli Paavali sanoo, "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle." 2. Kor. 13:5.

Tämä on meidän tehtävämme. Kristus neuvoo edelleen:

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?"Matt.7:1-3.

Kun tuomitsemme toisia, tuomitsemme itsemme. Anna Jumalan tuomita. Kuuntele Paavalin sanoja:

"Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja". Room. 2:1.

Kuinka paljon parempi onkaan puhua hyvää toisista ja uskoa heistä parasta. Vain siten meidän mielemme voi varjeltua ennakkoluulon, vahingonilon ja avoimen vihamielisyyden myrkyllisiltä viruksilta. Sitä paitsi emmehän tiedä kaikkia yksityiskohtia, vai tiedämmekö? Alexander Pope sanoi kerran: "Meidän tuomiomme ovat kuin kellomme, mikään niistä ei käy aivan samalla tavoin, mutta kuitenkin jokainen uskoo omaansa."

Mitä aikaa kellosi nyt näyttää? Kysy tuo sama kysymys joltakulta muulta. Hänen kellonsa saattaa näyttää eri aikaa. Samalla tavoin meidän arviomme ihmisistä saattaa olla erilainen. Anna Jumalan tuomita!

Asenne merkitsee Jumalan palvelemisessa paljon. Meidän tulee esittää pyyntömme Jumalalle yksinkertaisesti uskoen.

"Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan."'Matt. 7:7. Apostoli Paavali sanoi: "Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä." Hepr.11:6. Rukous on kaksisuuntaista - se on tie Jumalan luo ja siunauksien tie Jumalalta meihin päin. Kun rukoilemme, meidän ei tarvitse epäillä tai pelätä ettemme saa vastausta. Jumala antaa meille "monin verroin enemmänkuin osaamme pyytää tai edes ajatella". Ef. 3:20. Jos emme saa juuri sitä, mitä pyydämme, saamme pyytämämme tilalle lahjan, joka on parempi kuin se kyseenalainen asia, jota olemme saattaneet Herralta vaatia. "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässätarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne." Jaak. 4:3.

Jumala on liian viisas tehdäkseen virheitä. Jos rukouksemme ovat itsekkäitä, hän muokkaa olosuhteitamme siten, että voimme havaita lyhytnäköisyytemme.

Kultainen sääntö:

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat."'Matt. 7:12.

Tätä lausetta kutsutaan kultaiseksi säännöksi. Se on kaikkein parhain elämänohje. Jeesus sanoi, että siinä on"laki ja profeetat". Velvollisuutemme toisia kohtaan ilmenee siinä, minkä itse katsomme toisten velvollisuudeksi meitä kohtaan. Ei se, kuinka paljon voimme saada, vaan kuinka paljon voimme antaa, on Jumalan toimintaperiaate. Meidän tulee asettaa itsemme toisten asemaan, kokea heidän tunteitaan ja kohdella heitä niin kuin itse haluaisimme tulla kohdelluksi, jos olisimme heidän asemassaan. Kristuksen elämä on paras esimerkki kultaisesta säännöstä. Todellisen kohteliaisuuden, ystävällisyyden ja epäitsekkyyden periaatteet näkyivät kaikessa, mitä hän teki Jotkut sanovat: "Usko, usko Kristukseen - vain usko niin sinä pelastut. Ei sinun tarvitse pitää lakia - ainoastaan usko." Usko, joka ei johda kuuliaisuuteen, on kuitenkin väärää luulottelua, joten Jeesus opetti että "Hedelmistä te siis tunnette heidät."Matt. 7:20. (Lue myös jakeet 13-20.)

Kuuliaisuus on opetuslapseuden koetinkivi. Se, jonka sydämeen rakkauden laki on kirjoitettu, todistaa tunnustuksensa vilpittömyyden seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä.

"Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä." 1. Joh. 2:3.

Tuottamamme hedelmä osoittaa, minkälaisia puita olemme - pahoja vai vanhurskaita. Jos sydämeen kylvetty siemen on Jumalan sana ja Jumalan laki, hedelmät ovat varmasti hyviä. Katso Ps. 119:11 ja Hepr. 8:10.

Jeesus on päässyt saarnansa huippukohtaan ja on lopettamaisillaan opetuksensa. Hän kuvailee miestä, joka rakentaa uskon talonsa taivaallisten opetusten mukaan, hän ei ainoastaan kuuntele opetuksia vaan myös tekee niiden mukaan.

"Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle." Matt. 7:24,25. (Lue myös jakeet 26-29.) On turvatonta rakentaa elämän temppeli ihmisteorioiden ja perinteiden helposti liikkuvalle hiekalle. Kiusauksien myrskyt vievät mennessään jokaisen talon, joka on rakennettu oman itsemme varaan, jokaisen talon, jota ei ole rakennettu" kalliolle -Jeesukselle Kristukselle. Mestariopettaja kehottaa kaikkia kuuntelemaan hänen sanojaan ja rakentamaan tälle totuuden perustalle. Kun katselemme ympärillemme, huomaamme, että vuorisaarnan periaatteet ovat aivan yhtä ajankohtaisia nykyään kuin silloin, kun Vapahtaja puhui ne ihmisjoukolle vuorenrinteellä Galileanjärven rannalla.

Rakennatko sinä oikealle perustukselle? Oletko sinä ottanut Kristuksen sanat vastaan elämäsi ohjenuoraksi? Jos olet, voit olla varma siitä, ettet sorru, kun koettelemusten myrskyt syöksyvät päällesi.