13. Suuri parantaja

"Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa - - ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. - - Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset - niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin - ja hän paransi heidät." Matt. 4:23,24.

Eräältä tunnetulta lääkäriltä, jota rakastettiin siksi, että hän oli aina niin iloinen, kysyttiin kerran hänen tullessaan potilashuoneeseen, miten hän saattoi kärsimysten ja sairauksien keskellä aina vain hymyillä. Hänen vastauksensa oli klassinen: "Katson aina sairautta sen parantamisen näkökulmasta." Tämä viisas lääkäri oli oppinut, että ei ole toivottomia sairauksia, kun jokainen tapaus jätetään suuren parantajan hoitoon ja kaikkia tarjolla olevia parannuskeinoja käytetään. Jollei Jeesus olisi katsonut sairauksia niiden parantamisen näkökulmasta, hän ei olisi voinut tehdä niin monia parantamisihmeitä. Uudessa testamentissa kerrotaan monista Kristuksen suorittamista parantamisihmeistä, kuten sokean Bartimaioksen näön palauttaminen (Mark. 10:46- 52) ja kymmenen spitaalisen parantaminen (Luuk. 17:11-19). Kristus, suuri parantaja, paransi sairaita, puhdisti spitaalisia, ajoi ulos pahoja henkiä ja herätti kuolleita. Hän tuli siksi, "että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot"(1. Joh. 3:8), voittaisi synnin, taudit, kärsimyksen, kivun ja kuoleman. Taivaallisen Isänsä avulla suuri lääkäri voitti kaiken Saatanan vastustuksen ja tuli elämän ja parannuksen kanavaksi sairaaseen ja kuolevaan maailmaan. Kristuksen parantamisihmeiden todellinen tarkoitus oli "inhimillisen kärsimyksen lievittäminen tai pyhien totuuksien ilmoittaminen tai - -viattoman ilon lisääminen." - Dean Farrar, Life of Christ, s. 89, 90.

Kun avaamme neljä evankeliumia ja luemme kertomukset Vapahtajan suorittamista parantamisista, hämmästymme sitä rakkautta ja armeliaisuutta, jota hän osoitti. Kun luet näitä kertomuksia Jeesuksen parantamisihmeistä, muista, että ne olivat Jumalan voiman vaikutuksesta aikaan saatuja todellisia parantumisia.

Palataan jälleen Galilean Kaanaan, jossa Jeesus muutti veden viiniksi. Kristus oli palannut tähän pieneen kaupunkiin vierailulle. Hänen siellä ollessaan eräs kuninkaan virkamies tuli hänen luokseen pyytämään, että hän tulisi Kapernaumiin parantamaan hänen poikansa, joka oli kuolemaisillaan. Tämä virkamies oli päättänyt, ettei hän uskoisi Jeesukseen Messiaana, ennen kuin hänen poikansa oli parannettu. Jeesus luki hänen ajatuksensa ja sanoi:

"Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä.' Mutta virkamies pyysi: 'Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee. 'Silloin Jeesus sanoi: 'Mene kotiisi. Poikasi elää. 'Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti." Joh. 4:48-50.

Kotimatkallaan virkamies tapasi palvelijansa, jotka sanoivat, että hänen poikansa eli. Silloin isä kysyi, millä hetkellä hän alkoi parantua, ja kun he sanoivat sen hänelle, hän tiesi, että se oli sama hetki, jolloin Jeesus oli sanonut: "Poikasi elää Jumala ei aina tee tunnustekoja ja ihmeitä ennen kuin uskomme, mutta hän on silti halukas antamaan meille järkeviä todisteita, joille perustaa uskomme. Jos toimimme saamiemme todisteiden pohjalta, Jumala saattaa nähdä hyväksi tehdä parantamisihmeen vastauksena uskoomme. Meidän tulee kuitenkin hyväksyä hänen ehtonsa eikä vaatimalla vaatia omien toiveittemme toteutumista. Jumala tietää, mikä on parasta. Parantumisen ensimmäinen ehto on, että harjoitamme Jumalan tahtoon alistuvaa uskoa. Meidän ei tulisi koskaan pitää merkkejä ja tunnustekoja ehtoina sille, että uskomme Jumalaan. On olemassa myös nimellistä uskoa, josta ei ole mitään apua, ja on pelastavaa uskoa,joka vapauttaa mielen taakoista ja tuo terveyden ruumiille. Verenvuodosta kärsivällä naisella oli aito usko. (Katso Mark. 5:25-34.)

"On kahdenlaista uskoa: ensiksi uskoa Jumalasta, mikä tarkoittaa, että uskon todeksi sen, mitä Jumalasta sanotaan. Tämä usko on paremminkin tietoa kuin uskoa. Toiseksi on uskoa Jumalaan, joka tarkoittaa, että luotan häneen, että voin olla yhteydessä häneen ja uskon ilman epäilystä, että hän on ja hän tekee minulle niin kuin on ilmoitettu. Vain sellainen usko, joka jättää itsensä Jumalan huomaan kuolemassa ja elämässä, on aitoa kristityn uskoa."- Best Modern lllustrations, s. 144.

Ensimmäisiä Kristuksen vuorisaarnan jälkeen tekemistä ihmetöistä oli spitaalisen parantaminen. Tuollaisen vastenmielisenä pidetyn taudin parantaminen osoittaa, että Kristuksella on voima parantaa kaikki taudit.

"Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi: 'Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut' Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: 'Minä tahdon. Tule puhtaaksi.' Heti mies parani taudistaan." Matt. 8:2,3.

Jeesus paransi spitaalisen välittömästi. Hän ei viivytellyt hetkeäkään, kuten hän teki joissakin toisissa tapauksissa, kun sairaita tuotiin hänen luokseen parannettaviksi. Kuvittele tuota tilannetta, kun tuon kauhean taudin vaivaama onneton mies lähestyi Jeesusta. Lain mukaan miehen tuli ilmoittaa taudistaan kaikkialla, missä hän liikkui, huutaen: "Saastainen, saastainen!" Millainen muutos nyt olikaan tapahtunut Kristuksen parannettua hänet. Lihakset saivat normaalin muotonsa, ja hänestä tuli aivan normaali terve mies. Hänen askeleensa olivat kevyet, kun hän käveli pois mieli täynnä kiitollisuutta taivaallisen Vapauttajansa armoa ja rakkautta kohtaan. Spitaalisen parantaminen kuvaa Jumalan armollista tekoa hänen parantaessaan ihmisen synnistä. Hänen tahtonsa on, että parannumme synnistä välittömästi. Kun rukoilemme: "Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki" (Ps. 51:12) Herra ei viivytä vastaustaan tähän rukoukseen.

Aivan niin kuin anova spitaalinen etsi puhdistusta elämän antajalta, samoin me voimme löytää puhdistuksen synnin spitaalista heittäytymällä hänen parantavan armonsa varaan.

Halvaantuneen miehen parantaminen (Lue Mark. 2:1-12.)

Monet Jeesuksen ihmetöistä tehtiin Kapernaumissa ja eräs huomattavimmista oli halvaantuneen miehen parantaminen. Tämän kärsivän miehen ystävät kantoivat hänet Jeesuksen luo. Kun he saapuivat taloon, jossa Kristus oli saarnaamassa, ihmisiä oli niin paljon, että oli mahdotonta päästä heidän ohitseen Vapahtajan vierelle. Sen tähden he veivät hänet katolle, purkivat aukon kattoon ja laskivat hänet Jeesuksen jalkojen juureen. Heidän uskonsa ja päättäväisyytensä teki syvän vaikutuksen Jeesukseen ja hän sanoi:

"Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi." Mark. 2:5.

Kristus tiesi, että tämä mies kaipasi rauhaa Jumalan kanssa enemmän kuin halvauksen parantumista, mutta uskonnolliset johtomiehet, jotka olivat paikalla, nurisivat "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa", he sanoivat itsekseen. "Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?" Mark. 2:7. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, joten hän kysyi:

"Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'?" Mark. 2:9.

He eivät vastanneet tähän kysymykseen, mutta Jeesus osoitti, että hänellä oli valta sekä antaa synnit anteeksi että parantaa sairaudet.

'"Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi'- hän puhui nyt halvaantuneelle - 'nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.' Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 'Tällaista emme ole ikinä nähneet.'"Mark. 2:10- 12.

Jos tämä mies olisi vapautunut ainoastaan synnin taakastaan, se olisi ollut suuri ihme, sillä hänen syyllisyydentunteensa murensi hänen elinvoimiaan. Jeesus tiesi tämän ja siksi hän vapautti miehen synneistään ennen kuin paransi hänet. Siten tämä mies sai sekä hengellisen että fyysisen terveyden. Eräs merkittävä psykiatri vakuutti äskettäin, ettei hän ole nähnyt yhtäkään parantumista syvästä epätoivosta ja vakavasta masennuksesta, "ennen kuin potilas on omaksunut uskonnollisen vakaumuksen elämäänsä". Syyllisyys ja synti täytyy poistaa elämästä, jotta sairas parantuisi. Kristus on taivaallinen erikoislääkäri jokaisella sairaanhoidon alalla. Hän pystyy parantamaan mielen, sielun ja ruumiin.

Jeesus auttaa sokeaa, kuuroa ja mykkää miestä. Löydämme Jeesuksen nyt Jerusalemista lehtimajanjuhlasta. Tuossa suuressa kaupungissa hänellä on tilaisuus antaa tuiki tarpeellista opetusta tautien syistä ja parantamiskeinoista. Hänen opetuslapsensa näkivät miehen, joka oli syntymästään saakka sokea, ja he kysyivät häneltä:

'"Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?' Jeesus vastasi: 'Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki."' Joh. 9:2,3.

Sen jälkeen kun Jeesus oli voidellut miehen silmät kostealla savella, hän neuvoi tätä menemään Siloan altaalle peseytymään. Mies teki niin, ja kun hän oli peseytynyt, hän "palasi näkevänä'. Juutalaiset uskoivat, että synti saa rangaistuksensa jo tässä elämässä eri kärsimysten ja vastoinkäymisten muodossa, kuten sokeutena tai kuuroutena tai muuna vammautumisena tai sairautena. Jeesus kuitenkin sanoi: Tässä on mies, joka ei ollut tehnyt sellaista syntiä, että olisi aiheuttanut itselleen sairauden. Hänen vanhempiensakaan synnit eivät olleet sairauden syynä. Miksi hän siis kärsi? Vastaus on, että hyvät ihmiset voivat kärsiä sairauksista, joihin eivät voi itse millään tavalla vaikuttaa. Job ei rikkonut terveyden lakeja vastaan siten, että olisi aiheuttanut kivuliaan ja märkivän paisetautinsa. Silti hän kärsi. Jumala ei nähnyt hyväksi parantaa häntä. Silti hän löysi vastoinkäymisessään ja heikkoudessaan voiman Jumalalta. Jobin vaikeudet opettivat hänelle riippuvuutta Jumalasta. (Katso 2. Kor. 12:7-9.) Jeesus paransi viattoman sokean miehen, "jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Hän myös paransi niitä, jotka olivat itse aiheuttaneet sairautensa. Suuri lääkäri vapautti kaikki hänen luokseen tulevat heidän kärsimyksistään. Jeesuksen myötätunto ja armo kuuroa ja mykkää miestä kohtaan on kirjattu muistiin evankeliumeissa.

"Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luo tuotiin mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus ajoi hengen ulos, ja mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: 'Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty."' Matt.9:32,33. Katso myös Mark. 7:32-35,37.

Ei ollut mitään sairautta, vaikeutta, vammaa tai tuskaa, johon Kristuksella ei olisi ollut parannuskeinoa. Saakoon tämä olla lohduksi ja rohkaisuksi kaikille, joita nykyäänkin painavat syyllisyys, vaikeudet tai sairaus. Jeesus on vastaus meidän kaikkiin murheisiimme ja kärsimyksiimme. Usko kaikki ongelmasi hänelle, ja heitä murheesi "hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen." 1. Piet. 5:7.

Lasaruksen herättäminen kuolleista ja hänen palauttamisensa jälleen siskojensa Martan ja Marian luo oli Kristuksen toiminnan kaiken kruunaava ihmetyö. Hän oli jo herättänyt Jairoksen tyttären kuolleista. Katso Mark. 5:22-24; 35-43. Hän oli myös herättänyt Nainin lesken kuolleen pojan. Katso Luuk. 7:11-17. Nyt tehtävänsä loppuvaiheessa ollessaan jo ristin varjossa Jeesus teki kaikkein suurimman ihmetyönsä: herätti kuolleista miehen, joka oli ollut haudassa jo neljä päivää.

Kristus olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman, kuten ihmiset sanoivat: "Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?" Joh. 11:37.

Jeesus salli kuitenkin väliaikaista surua tuottaakseen pysyvämmän ilon. Hän odotti, kunnes Lasaruksen kuolemasta oli kulunut neljä päivää. Sitten hän meni sen luolan suulle, jossa Lasarus makasi, ja pyysi, että kivi vieritettäisiin pois.

"Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: 'Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. —' Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: 'Lasarus, tule ulos!' Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: 'Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.'" Joh. 11:41,43,44.

Mielikuvituksemme silmin voimme nähdä Lasaruksen heittäytyvän Kristuksen jalkojen juureen palvomaan häntä, kun ystävät ja sukulaiset kerääntyvät hämmästyksestä mykkinä Lasaruksen ympärille ilon kyyneleiden valuessa heidän kosteille poskilleen. Mikä valtava kiitoksen ja ilon hetki! Kiitollisuuden ja liikutuksen vallassa Maria ja Martta liittyivät Lasaruksen seuraan Jeesuksen jalkojen juureen. Nöyrinä he kiittivät suurta parantajaa. Sitten Jeesus poistui hiljaa paikalta jättäen ystävänsä iloitsemaan hänen elämää antavan voimansa siunauksista. Kristus on elämän ja parantumisen lähde koko ihmiskunnalle. Kun Lasarus oli vielä haudassa, Kristus oli sanonut Martalle: "Veljesi nousee kuolleista. - - Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin." Joh. 11:23,25. Koska hän elää, myös me saamme elää, ei ainoastaan ajassa vaan myös ikuisuudessa. Niillä, jotka tunnustavat Kristuksen ja hyväksyvät hänet pelastajakseen, on ikuinen elämä. (Katso 1. Joh. 5:11,12.) Vaikka kuolema katkaisisikin elämämme, se annetaan meille ylösnousemusaamuna takaisin. Lasaruksen kuolema ja ylösnousemus kuvaa sitä, mitä Jumala tekee kaikille seuraajilleen, jotka kulkevat kuoleman ja haudan kautta. Tuota lyhyttä hiljaisuutta seuraa herättäminen elämään. (Katso 1. Tess. 4:16-18.)

Oletko sinä Kristuksen parantavan voiman tarpeessa? Etsitkö sinä tai joku ystäväsi Jumalalta terveyttäsi takaisin? Jos näin on, seuraa huolellisesti seuraavia askeleita:

1. Sairaiden tulee tunnustaa syntinsä Jumalalle ja virheensä toisilleen."Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan." Jaak. 5:16. Kaikki tehdyt vääryydet tulee oikaista ja korvata, mikäli mahdollista. Kun tämä on tehty, kaikki Jumalaa vastaan tehdyt synnit tulee tunnustaa yksilöityinä. "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1. Joh. 1:9.

2. Sairaan henkilön tulee jättää kaikki terveyttä vaurioittavat elämäntavat. Hänen tulee toimia, kuten profeetta sanoo: "Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää". Jes. 1:16,17. Epäterveelliset elämäntavat, kuten tupakan ja alkoholin käyttö, tulisi jättää pois. Jos koti on likainen, se tulisi siistiä. Jos elämässä on epäpuhtautta, se tulisi tunnustaa ja hylätä. Siinä määrin kuin henkilö ymmärtää, hänen tulee syödä ja juoda ja tehdä "kaikki Jumalan kunniaksi". 1. Kor. 10:31. Sitten sairaan pitäisi luottaa Jumalaan ja olla iloinen. Huolestuneisuus heikentää elimistöämme ja altistaa sairauksille. Ne, jotka luottavat Jumalan armoon, löytävät avun masennukseen ja synkkyyteen. Toivo parantumisesta on silloin valoisampi.

3. Sairaan tulee rukoilla uskoen. (Katso Hepr. 11:6.) Me emme kuitenkaan aina tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. Me emme voi käskeä Jumalaa parantamaan kaikkia sairaita. On joitakin, jotka parannuttuaan palaisivat syntisiin tapoihinsa ja siten olisivat Kristuksen nimelle häpeäksi. Vain Jumala tietää asiat alusta loppuun. Siksi, kun rukoilemme sairaan puolesta, meidän täytyy sanoa, "Älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun." Luuk. 22:42. Kun rukousta sairaan puolesta seuraa parantuminen, kiittäkäämme siitä Jumalaa. Jos parantumista ei tapahdu, meidän ei tulisi syyttää Jumalaa tai häntä, joka rukoilee sairaan puolesta. Jumala ei aina näe parhaaksi antaa meille sitä, mitä pyydämme, mutta hän vastaa rukouksiimme ja siunaa sairasta antaen anteeksi hänen syntinsä ja antaen voimaa kestää. Muista, Jumala tietää, mikä on parasta. Paavali pyysi Herraa kolmesti, että hän pääsisi vaivastaan, mutta Jumala ei suostunut hänen pyyntöönsä. Silti Paavali oli välikappale Jumalan kädessä monien sairaiden ja kärsivien parantamisessa. Jotkut nukkuvat pois uskoen Jeesukseen, kuten Johannes sanoo Ilmestyskirjassa: "Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." Ilm. 14:13.

Kaikkien tulisi seurata Jaakobin kirjeessä annettua ohjetta sairaiden puolesta rukoiltaessa. (Lue Jaak. 5:14- 16 huolellisesti.) Joskus Jumala sallii ihmisille kärsimyksen toteuttaakseen tarkoituksensa heidän kohdallaan. Jumala ei kuitenkaan ole heidän vastoinkäymistensä aiheuttaja. Saatana on ihmiskunnan päävastustaja ja kaikkien sairauksien ja kärsimyksen pääaiheuttaja. Hän on tuhoaja; Jumala on parantaja. Älä koskaan unohda tätä. Luota tilanteesi täysin taivaallisen Isäsi huomaan.