17. Kristus paljastaa tulevaisuuden

 "Herra sanoi silloin minulle: - - Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen.'" 5. Moos. 18:17-19.

Jumala sanoi nämä sanat Moosekselle. Ne ilmaisevat sen lupauksen, että Kaikkivaltias herättäisi kansansa joukosta profeetan, joka olisi hänen kaltaisensa. Tämä Vanhan testamentin profetia toteutui Kristuksessa, kaikkein suurimmassa profeetassa. Monet, jotka kuulivat Jeesuksen opettavan ja näkivät hänen tekemänsä ihmetyöt, sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan." Joh. 6:14.

Kristus ei ollut tavallinen profeetta. Hän oli Profeetta. Jeesus oli Jumalan lähettiläs ja opettaja, ikuisen Jumalan äänitorvi, koko ihmiskunnan erehtymätön opas. Adam Clarke sanoi: "Jokainen hänen puhumansa sana on elävä, erehtymätön pyhä viesti itse Jumalalta." Profetia on pimeässä loistava lamppu, "kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne". 2. Piet. 1:19. Tämä kointähti on Kristus. Hän poistaa tulevaisuuden pimeyden verhosta ja antaa meille selkeän, ymmärrettävän välähdyksen tuntemattomasta. Profetioita ei anneta vain ihmisten tulevaisuutta koskevan uteliaisuuden tyydyttämiseksi, vaan ne annetaan herättämään uskoa ja luottamusta Jumalaan.

Jeesus sanoi: "Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu."  Job. 14:29.

Apostolit näkivät monen Kristuksen esittämän ennustuksen toteutumisen jo eläessään, esimerkiksi Pyhän Hengen vuodattamisen helluntaina. (Katso ennustusta Johanneksen evankeliumissa 14:16-18 ja Luukkaan evankeliumissa 11:9-13, ja sen toteutumista Apostolien tekojen 2. luvussa). Kun Pyhä Henki laskeutui rukoilevien apostolien ylle, he uskoivat Kristukseen täydemmin, ja heidän uskonsa vahvistui. Luvattu siunaus saatiin, niin kuin se oli luvattu (Joh. 14:29), ja opetuslapset uskoivat koko sydämestään.

Tässä osiossa tutkimme kahta eri profetioiden sarjaa, jotka Vapahtajamme esitti viimeisellä viikolla ennen ristiinnaulitsemistaan. Nämä ennustukset ovat erityisen merkityksellisiä meille, koska ne koskevat juuri sitä aikaa, jossa nyt elämme. Kristuksen profetiat löytyvät pääasiassa kolmesta Uuden testamentin luvusta: Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, Markuksen evankeliumin 13. luvusta ja Luukkaan evankeliumin 21. luvusta. Nämä hämmästyttävät ennustukset annettiin, kun hän oli istumassa Öljymäellä neljän opetuslapsensa, Jaakobin, Johanneksen, Pietarin ja Andreaan seurassa. Lausuessaan nämä ennustukset Jeesus tiesi, että vain muutaman päivän päästä hänet tuomittaisiin juutalaisten hallitusmiesten toimesta, vietäisiin oikeuden eteen roomalaiseen tuomioistuimeen ja naulittaisiin ryövärille varatulle ristille. Kuitenkin hän profeetallisin silmin näki tulevaisuuteen: että hänen evankeliuminsa säilyisi hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen ja sitä julistettaisiin koko maailmassa. Lue hänen ennustuksensa:

"Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. "Matt. 24:14.

Tässä yhdessä jakeessa Jeesus ennusti kristillisen sanoman voittokulun kauas tulevaisuuteen ulottuvien vuosisatojen aikana. Hän näki ikuisen evankeliumin leviämisen "kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille". Ilm. 14:6. Koko maailma ei koskaan kääntyisi, mutta Jeesus sanoi, että "tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu."Matt. 24:14. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kuulla ja pelastua.

Nykyisen median keinoin, internetin, television, radion ja painetun sanan, Raamattujen ja kristillisten kirjojen, välityksellä koko maailma voi tuhansilla kielillä kuulla tai lukea elävää sanaa ja löytää selkeästi osoitetun elämän tien. Kristityt voivat nopeuttaa Herransa paluuta lisäämällä uskostaan todistamisen tahtia. Pietari sanoo, että meidän ei tule ainoastaan etsiä, vaan nopeuttaa Herran päivän tuloa. Katso 2. Piet. 3:12. Kristillisen evankeliumin ja Kristuksen toisen tulemisen sanoma leviää nyt maihin, jotka edustavat lähes 99 % maailman asukkaista. Jeesus sanoi, että kun kaikilla on ollut mahdollisuus kuulla, "sitten tulee loppu". Me seisomme nyt aivan ikuisuuden kynnyksellä. antaa merkkejä toisesta tulemuksestaan Kun Jeesus avasi tulevaisuutta opetuslapsilleen, hän käsitteli pääasiassa kahta tulevaa tapahtumaa: ensiksi Jerusalemin hävitystä, joka tapahtui kolmekymmentäyhdeksän vuotta ennustuksen lausumisen jälkeen, vuonna 70 jKr., ja toiseksi hänen paluutaan tämän maan päälle ja maailmanloppua. Merkit, jotka edelsivät kumpaakin tapahtumaa, oli liitetty yhteen yleiseksi ennustukseksi tulevaisuudesta. Seuraavana Matteuksen kirjaama kertomus Jerusalemin temppelialueella käydystä keskustelusta, jonka puitteissa seuraavat sanat lausuttiin:

"Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: 'Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.' Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: 'Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”Matt. 24:1-3.

Vastauksena näihin kysymyksiin Jeesus varoitti vaaroista ja ahdistuksista, jotka edeltäisivät hänen toista tuloaan tämän maan päälle. Huomaa viisi eri merkkiä, jotka ovat varoituksena meille siitä, että "lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kiireesti se rientää."Sefanja 1:14.

1. Väärät Kristukset ja väärät profeetat:

ENNUSTUS:

"Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä talossa', älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo."Matt. 24:23-27. (Katso myös Matt. 24:5.) Toteutuminen - Useimmat meistä ovat kuulleet, nähneet tai lukeneet vääristä opettajista ja profeetoista. Katso Matt. 7:15-20, 1. Tim. 4:1,2. ja 2. Piet. 2. Olemme myös kuulleet tai nähneet sellaisia vääriä kristuksia, jotka tekevät tunnustekoja ja ihmeitä pettääkseen. Katso 2. Tess. 2:8-10 Sitten on yleisesti opetettu eksytys, että Kristus palaa meille kuollessamme. Tuhannet ihmiset menevät salaisiin kammioihin etsimään vastausta mystiseen tuntemattomaan. Onko Kristus siellä? Ei. Hän itse sanoi: "Älkää uskoko--. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo."Matt. 24:23,27. Kun Jeesus tulee toisen kerran, hän ei ilmesty opettajana tai parantajana. Hän ilmestyy henkilökohtaisesti taivaan pilvien päällä hallitsijana, tuomarina, vapauttajana ja kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana. Katso Ilm. 19:11-16.

2. Nooan ja Lootin päivät toistuvat

ENNUSTUS

"Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tulija tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy"Luuk. 17:26-30. Katso myös Matt. 24:37-39.

Toteutuminen - Katsomme ensin asiayhteyttä, jossa Jeesus puhui tämän profetian. Lootin päivinä ja vedenpaisumusta edeltäneenä aikana ihmiset olivat kääntyneet pois Jumalasta ja hänen pyhästä tahdostaan. "Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat--." 1. Moos. 6:5.

Sodoman asukkaat olivat antautuneet epäpyhien himojen valtaan, ja heidän pahuutensa tähden Jumala tuhosi heidät. Nykyinen maailma seuraa vedenpaisumusta edeltäneen maailman ja Sodoman jalanjäljissä. Maa täyttyy pahuudella ja väkivallalla, mutta sen asukkaat näyttävät olevan välinpitämättömiä tulevista tuomioista, vaikka tuhon merkit ovat kaikkialla heidän ympärillään. He syövät ja juovat, ostavat ja myyvät, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat ja unohtavat Jumalan ja Vapahtajan varoituksen, että Jumalan vihan myrsky on tulossa ja hänen kostonsa malja vuodatetaan pian. Mikä pelottava ja tuskallinen yllätys odottaa valmistautumatonta, huoletonta, jumalatonta maailmaa!

3. Sodat ja konfliktit kansojen keskuudessa

ENNUSTUS

'Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua."Matt. 24:6-8. Katso myös Mark. 13:7,8 ja Luuk. 21:9,10,25,26.

Toteutuminen - Kaikki edistys koulutuksessa, tieteessä ja teknologiassa on lisännyt sodan kauhua ja tuonut sen meidän olohuoneisiimme elävinä kuvina ja viihteenä. Ydinsodan uhka on jatkuva synkkä varjo sivilisaatiomme omallatunnolla. Supervallat ovat yhä huolestuneempia siitä, että ydinaseet päätyvät vastuuttomien kansojen käsiin. Kuivuus, nälänhädät, kulkutaudit ja maanjäristykset ovat tehneet välttämättömäksi kokonaisen uuden teollisuudenhaaran, joka koettaa suojella ekosysteemiä. Tuhoisat tapahtumat sekä maalla että merellä ovat myös leimanneet 21. vuosisataa. Ainut vaihtoehto on ihmiskunnan moraalinen uudistuminen. Ei ole ihme, että ydinaseiden joutuessa yhä useampien ideologioiltaan erilaisten kansojen käsiin, tiedemiehet tärisevät pelosta ajatellessaan tulevaisuutta. Eräs merkittävä tiedemies Harold C. Urey sanoi: "Minä olen tuomion apostoli. Minä olen edelleen peloissani ja haluan olla peloissani. Tämänhetkisen maailmantilanteen vakavuus on niin pelottava, että emme edes kykene sitä ilmaisemaan. Tätä ei voi liioitella." -Town Meeting Bulletin, 16 May 1946, s. 4.

Harmageddonin taistelu, viimeinen kamppailu ennen Kristuksen tuloa, alkaa pian. Jo nyt maailman hallitusmiehet valmistautuvat taistelemaan henkensä edestä. Asevarustelu lisääntyy sillä tekosyyllä, että valmistautuminen edeltä käsin on ainut rauhan takaava suoja. Tietämättään kansat varustautuvat kuitenkin ihmiskunnan historian viimeistä suurta taistelua varten. Katso Ilm. 16:12- 16.

4. Kansojen ahdinko

ENNUSTUS

"Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan." Luuk. 21:25-27.

Toteutuminen - Nykymaailma on levottomuuden vallassa. Missään muualla kuin Jumalan luona ei ole turvaa. Ihmiset  menettävät luottamuksensa toisiinsa, ihmisten suunnitelmiin ja organisaatioihin. Vaikka he saattavatkin liittyä yhteen ollakseen yhdessä voimakkaampia, salassa he tuntevat avuttomuutensa. James S. Stewart puhuu "äärimmäisen kriittisestä hetkestä, jolloin miljoonat ihmiset joutuvat ankaran hämmennyksen valtaan, kun monet henkiset peruspilarit ovat poissa, vanhat turvaa tuovat käsitykset on tuhottu ja totutut tavat, suunnitelmat ja oletukset ovat lopullisesti poissa." - Heralds of God, s. 12.

Vain profetioita tutkiva tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Aikojen merkit ovat uhkaavia, ja kriisit hiipivät vähitellen yllemme. Kun ihmiset lamaantuvat pelosta ajatellessaan maailman tulevia tapahtumia, he kääntyvät synnin nautintoihin hukuttaakseen huolensa. Tämä on toinen aikojen merkki. Katso Luuk. 21:34, 35 ja 2. Tim. 3:1-5. Ihmisen mieli ja henki eivät pysty kestämään painetta, ja niinpä ahdistusta ja masennusta on enemmän kuin koskaan.

5. Nautintoja rakastava seurakunta

ENNUSTUS

"Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu." Matt. 24:12,13.

Toteutuminen - Meidän päiviemme vallitseva pahuus ja moraalittomuus on käännyttänyt miljoonia tunnustavia kristittyjä maailman nautintojen teille. Uhkapeli, itsensä ylenpalttinen hemmottelu ja mässäily on yleistä. Hollywood ja Broadway muokkaavat ihmisten elämää teatterin, television, alkoholin, huumeiden käytön ja huvittelun muodossa. Ihmiset etsivät jatkuvaa jännitystä elämäänsä, ja monet kristityt menettävät kiinnostuksensa elämän kestäviin arvoihin, Raamattuun ja seurakuntaan. Heidän rakkautensa kylmenee. Meidän ajastamme Paavali kirjoittaa: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä - - rakkaudettomia - - häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!" 2. Tim. 3:1-5.

Jeesus varoitti viimeisten päivien uskollisia seuraajiaan näistä vallitsevista synneistä: "Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä."Luuk. 21:34-36. Suuressa tulevien tapahtumien ennustuksessaan Jeesus selitti, että sekä taivaalla että maan päällä tultaisiin näkemään merkkejä, jotka muistuttavat hänen seuraajiaan hänen toisen tulemuksensa läheisyydestä. Hän ilmoitti hyvin tarkasti sarjan merkillepantavia tapahtumia, jotka seuraisivat toisiaan tietyssä aikajärjestyksessä. Taustaksi tälle ennustukselle taivaalla näkyvistä merkeistä huomatkaamme, mitä Vapahtaja sanoi Jerusalemin hävityksestä. Puhuen Jerusalemin temppelin suurista rakennuksista hän ennusti:

"Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle." Matt. 24:2. Tämä profetia annettiin noin 31 jKr., ja se toteutui 39 vuotta myöhemmin, vuonna 70 jKr., kun Titus, Rooman keisari Vespasianuksen poika, tuhosi kaupungin pitkän piirityksen jälkeen. Sanotaan, että lähes miljoona juutalaista kuoli yleisessä verilöylyssä. Jopa temppelin kivet revittiin hajalle kauheassa mylläkässä. Katsoen Jerusalemin hävityksen jälkeiseen aikaanKristus näki ennakolta monta vuosisataa kestävän pimeyden. Hänen profeetallinen silmänsä näki 1260 profeetallisen vuoden aikajakson (Ilm. 12:6; Hes. 4:6), jona aikana kristillinen seurakunta kärsisi ahdistusta ja tuskaa. Jeesus ei esittänyt yksityiskohtia näiden kauheiden vuosisatojen tapahtumista, mutta kävi ne läpi nopeasti sanoen:

"Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään." Matt. 24:21,22.

Jumalan kansalle ahdingon pimeät vuosisadat tulivat päätökseensä kahdeksannellatoista vuosisadalla, kun vuosien myllerryksen ja sotien jälkeen uskonnonvapauden periaatteet murtautuivat esiin Euroopassa ja päättivät kirkon toimeenpanemat vainot. Itävallan Maria Teresia myönsi tällaisen vapauden alamaisilleen. Amerikassa avautui pakopaikka valtionkirkkojen suvaitsemattomuutta sen rannoille paenneillevainotuille. Tämä mielessä pitäen tarkastelkaamme vielä Jeesuksen esittämiä taivaan merkkejä, joista ensimmäisen ajankohta on erityisesti mainittu.

"Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät." Matt. 24:29.

Toukokuun 19. päivänä vuonna 1780 oli kuuluisa pimeä päivä. Tuon päivän selittämätöntä pimeyttä seurasi kuunvalon salaperäinen puuttuminen seuraavana iltana täydenkuun aikaan. Katso Webster's Dictionary, painos 1869, Dark Day. Jeesus oli sanonut, että tällaiset hämmästyttävät tapahtumat ilmenisivät "noiden päivien ahdingon jälkeen". Euroopassa oli vähän tai ei ollenkaan yleistä vainoa sen jälkeen, kun Amerikan itsenäisyysjulistus allekirjoitettiin 4. heinäkuuta 1776. "Kohta noiden päivien ahdingon jälkeen" vuonna 1780 nähtiin nämä kaksi merkkiä - auringon pimeneminen, jota seurasi, toinen merkki - kuunvaloa ei nähty. Marraskuun 13. päivänä vuonna 1833 nähtiin historian suurin meteoriittisade suurimmassa osassa Yhdysvaltoja. Nämä taivaan merkit tapahtuivat juuri siinä järjestyksessä kuin Kristus sanoi niiden tapahtuvan. Viimeinen niistä, tähtien putoaminen, tapahtui vuonna 1833. Sen jälkeen, Jeesus sanoi, "taivaiden voimat järkkyvät". Matt. 24:29. Taivaiden voimat ovat aurinko, kuu ja tähdet. Kun Kristus saapuu toisen kerran voimassaan ja kirkkaudessaan, nämä taivaankappaleet järkkyvät. Koko maailmankaikkeus vavahtelee ja tärisee "kuninkaiden Kuninkaan ja herrojen Herran" tullessa. Sen, että kaikki näistä profetioista viimeistä lukuun ottamatta ovat tapahtuneet tietyssä järjestyksessä, pitäisi vakuuttaa meidät kahdesta asiasta - että Jeesus on profeetta, jonka Jumala lähetti valaisemaan maailmaa, ja että me elämme nyt ajan historian viimeisiä päiviä ja että Jeesuksen toinen tulemus on oven edessä Jeesus ilmoitti, ettei kukaan tiedä tarkkaa päivää tai hetkeä, jolloin hänen toinen tulemuksensa tapahtuu: "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä."Matt. 24:36.

Hän ei tarkoittanut sitä, että hänen tulemuksensa pitäisi tulla täytenä yllätyksenä hänen seuraajilleen, koska melkein samaan hengenvetoon hän julisti: "Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa." Matt.. 24:32-35.

"Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte", hän julisti, "että se aika on lähellä, aivan ovella." Näemmekö, että nämä merkit ennakoivat hänen tuloaan? Elämmekö sukupolvea, joka tulee näkemään Herramme toisen tulemuksen? Epäilemättä elämme. Herra on kehottanut meitä olemaan "valmiina", koska tapahtuma tulee kuitenkin yllätyksenä. "Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista." Matt. 24:44.

Onko Kristuksen toinen tulemus varmaa?

Jos ne tapahtumat, joihin Kristus viittasi ennusmerkkeinä, ovat tapahtuneet, eikö suurin ja viimeinen tapahtuma tule myös tapahtumaan? Mikään ei voi sitä estää. Tämä on varmaa. Pian - emme tiedä tarkalleen milloin - tämä profetia tulee toteutumaan.

"Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut." Matt. 24:30,31.

Jeesuksen tulo tulee olemaan kirjaimellinen, henkilökohtainen ja maailmanlaajuinen. Se on kaikkien suurten profetioiden polttopiste. "Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne." 2. Piet. 1:19.

Pian viimeinen päivä koittaa, ja millainen päivä se onkaan! Nyt voimme kysyä: Onko kointähti noussut sinun sydämessäsi? Kointähti on Kristus, Maailman Valo, joka on antanut meille lopullisen pelastuksen toivon hänen toisessa tulemuksessaan. Kun tuo päivä tulee, olemmeko me valmiita?Jeesus sanoi:

"Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. - - Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä."Luuk. 21:28,31.

Palatessamme nyt Öljymäen tapahtumiin voimme kuvitella Pietarin, Jaakobin, Johanneksen ja Andreaan olevan jännittyneempiä kuin koskaan ennen. Kun he laskeutuivat vuorelta Herransa kanssa kuultuaan Kristuksen kuvauksentulevaisuuden tapahtumista, he olivat varmasti syvästi liikuttuneita, koska he olivat seisoneet aivan tulevaisuuden kynnyksellä ja nähneet valtavan tapahtuman toisensa jälkeen. Syvemmin uskoen ja luottaen he seurasivat Jeesusta, joka on "tie, totuus ja elämä". Joh. 14:6.