25. Kristuksen toinen tuleminen

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen." Joh. 14:1-3.

Koko maailmanhistorian huippukohtaa, Jeesuksen paluuta, on nimitetty "avaimeksi, joka avaa Raamatun". Jumalan kansalle Kristuksen paluu tuo vapautuksen kuoleman vankeudesta ja synnistä. Kirjeissään apostoli Paavali puhuu siitä yhteensä viisikymmentäviisi kertaa. Suunnitelma ihmisen lunastamiseksi ei olisi täydellinen ilman Kristuksen paluuta tämän maan päälle. Tässä on kyse profetiasta, ei historiasta. Raamattu kutsuu tätä oppia Kristuksen tulosta, adventista, autuaaksi toivoksi (Tiit. 2:13), koska se antaa Kristuksen seuraajille toivon uudesta maasta ja lupauksen kestävästä onnesta ja turvallisuudesta. Kun Jeesus palaa, kaikki vanhurskaat kuolleet herätetään ja elossa olevat vanhurskaat muutetaan Kristuksen kirkkauden kaltaiseen kirkkauteen. Lue 1. Kor. 15:

50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." 55. "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"

 ja 1. Tess. 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Tämä Jumalan lasten ylläpitämä autuas toivo oli Jumalan lasten toivo Vanhan testamentin aikana aivan samoin kuin Uudenkin testamentin aikana. Henok, Aadamista seitsemäs, näki näyssä Vapahtajan tulon.

"Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. "Juud. 14,15.

Patriarkka Job, paisetautisena ja surevana, menetettyään lapsensa, piti kiinni lopullisen ennallistamisen toivosta ja huudahti horjumattomalla luottamuksella:

"Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun - - lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin - -."Job 19:25-27.

Eräs kirjoittaja on sanonut: "Kristuksen tuleminen perustamaan vanhurskauden valtakunnan on innoittanut pyhien kirjoittajien ylevimmät ja innokkaimmat ilmaisut. Raamatun runoilijat ja profeetat ovat kuvailleet sitä taivaallista tulta hehkuvin sanoin."- Ellen G. White, Alfa ja omega, osa 7, s. 262.

Psalminkirjoittaja lauloi Israelin tulevan kuninkaan voimasta ja majesteettiudesta. (Katso Ps. 50:2-4 ja 96:11-13.) Profeetta Jesaja kuvasi ihanaa ylösnousemusaamua hyvin kauniilla sanoilla. (Katso Jes. 26:19; 25:8,9.) Habakuk, eräs pikkuprofeetta, katseli taivaallisessa näyssään Jeesuksen tuloa. Hab. 3:3-13. Uudessa testamentissa Paavali, Pietari, Jaakob ja Johannes pitivät Herran Jeesuksen tuloa koko maailman viimeisenä toivona. (Katso 1. Kor. 15:22, 23,50-55; 2.)

2 Piet. 3: 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

Kristillisen seurakunnan sanansaattajat apostolien päivistä oman sukupolvemme aikaan saakka ovat vaalineet Kristuksen paluun loistavaa näkyä. Mitä Kristuksen tulo merkitsee meille, jotka elämme tätä päivää? Mitä se merkitsee sinulle ja minulle? Nämä ovat historian viimeisiä päiviä. Jeesuksen profetiat viittaavat siihen, että hän palaa tämän maan päälle hyvin pian, joten tämän toivon tulisi merkitä meille enemmän kuin millekään muulle sukupolvelle. Palatkaamme nyt takaisin niihin tapahtumiin, jotka seurasivat Herramme ylösnousemusta ja seuratkaamme Jeesusta hänen maanpäällisen elämänsä viimeisissä tapahtumissa. Sen jälkeen seuraamme Kristusta läpi kristillisten vuosisatojen siihen lopulliseen hetkeen asti, jolloin hän palaa.

Ylösnousemisensa jälkeen Kristus ilmestyi opetuslapsilleen useita kertoja ja monissa paikoissa. Paavali kertoo meille, että "hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille." 1. Kor. 15:5-7.

Sitten neljäkymmentä päivää ylösnousemisensa jälkeen Jeesus nousi taivaaseen Öljymäeltä. (Katso Ap.t. 1:2,3.)

"Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen." Luuk. 24:50-51.

"Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: 'Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.'" Ap.t. 1:9-11.

Huomaa, että kun Jeesus "otettiin ylös - - pilvi vei hänet heidän näkyvistään". Enkelit, jotka viipyivät opetuslasten luona lohduttaakseen heitä, sanoivat:

"Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Ap.t. 1:11.

Taivaaseen ei noussut henki tai henkiolento. Kristus nousi taivaaseen ylösnousemusruumiissa, samassa ruumiissa, jossa hän oli ilmestynyt opetuslapsille sinä päivänä, jona hän oli noussut kuolleista. Hän sanoi:

"Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan." Luuk. 24:39. Katso myös Fil. 3:21.

Ylösnousemusaamuna Kristus nousi ruumiillisessa muodossa haudasta, ja hän nousi taivaaseen samassa ruumiissa. Nyt hänen noustessaan taivaaseen enkelit sanoivat opetuslapsille: "Tämä Jeesus - - tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Ap.t. 1:11. Hän tulee takaisin kirjaimellisesti, henkilökohtaisesti, ruumiillisessa muodossa ja kirkastuneena pilvien päällä enkelien tullessa hänen mukanaan. (Katso Dan. 7:10, Ilm. 5:11 ja Matt. 24:30,31.)

Kun Jeesus palasi Isänsä luo taivaaseen, hänestä tuli ihmisen edustaja Jumalan valtaistuimen edessä. "Menen hänen luokseen, joka minut on lähettänyt", hän sanoi, "ettekä te pääse sinne". Joh. 7:33- 34. Mutta hän edustaa siellä meitä Jumalan valtaistuimen ääressä. Hän otti meidän ihmisyytemme ja oman voittonsa synnistä ja kuolemasta mukanaan taivaaseen. Kristus oli vahvistanut ihmisen lunastustyön, kun hän oli tässä maailmassa ihmisenä. Hän voitti Saatanan, synnin, kuoleman ja haudan. Sitten hän kirkasti ihmisyyden mennessään taivaaseen kuolemattomassa ylösnousemusruumiissaan. Tällä tavoin ihminen korotettiin Isän valtaistuimen luo meidän isoveljemme Jeesuksen Kristuksen noustessa taivaaseen. Jeesus meni "itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme". Hepr. 9:24. Hän meni voittoisana Jumalan luo ja näytti omat ansionsa, joilla hän peittää ihmisen täyden avuttomuuden ja kadotetun tilan.

"Hän [Kristus] on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen." Hepr. 9:12.

Jeesus kuoli kerran synnin tähden. Se riitti pelastamaan kaikki, jotka vastaanottavat hänen lahjansa. Nyt hän vetoaa omaan uhriinsa Jumalan edessä mahdollisuutena häneen uskoville puhdistua synnistä. "Eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta." Hepr. 9:22. Voimme siksi tulla Kristuksen kautta suoraan Jumalan luo ilman maallista välittäjää, sillä Kristus on nyt välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä.

"Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan." Hepr. 7:25. "Minä menen Isän luo", Jeesus sanoi, "ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen". Joh. 14:12,13. Ketään pappia tai pastoria ei ole asetettu tekemään Kristuksen välitystyötä. Vain Kristus voi antaa syntisi anteeksi ja puolustaa sinua Jumalan edessä. Siksi vain hänen tulee kuulla syyllisyytemme tunnustus. Mene hänen luokseen salaisessa rukouspaikassasi ja puhu yksin hänen kanssaan ikään kuin puhuisit ystävälle. Antaudu tekemään hänen tahtonsa, niin hän antaa syntisi armollisesti anteeksi. Rukoile hänen nimessään, tee hänen tahtonsa, niin rukouksiisi vastataan. "Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." 1. Tim. 2:5. Meidän pappinamme ja välittäjänämme Kristus tekee nyt välitystyötä taivaassa. Tällä toiminnallaan hän yhdistää taivaan ja maan. Hän on lähettänyt tähän maailmaan edustajakseen Pyhän Henkensä, jonka kautta hän vahvistaa lunastustyötään uskovien elämässä. Noin kahden tuhannen vuoden ajan hän on ollut meidän Välittäjänämme taivaassa. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan hän jatkaa tuota välitystyötä, mutta pian, jonain päivänä juuri ennen kuin hän palaa, se päättyy ja silloin armon ovi sulkeutuu syntisille ikuisiksi ajoiksi.

Kun Kristus päättää välitystyönsä taivaassa, maailmaan tulee ahdingon aika. Kun hän ilmoittaa Isänsä edessä, että hänen välitystyönsä on ohi, hän julistaa vakavan sanoman:

"Hetki on lähellä. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan." Ilm. 22:10-12.

Kun tämä taivaallinen julistus lausutaan, ihmiskunnan armonaika päättyy. Jokaisen kohtalo on päätetty joko elämäksi tai kuolemaksi. Kristus on päättänyt välitystyönsä ja syntien poistamisen. Jokaisen kohtalo on nyt ikuisesti sinetöity. Syylliset pysyvät peräänantamattomina kapinassaan Jumalaa vastaan. Heidän on nyt liian myöhäistä pelastua. Profeetta Daniel kuvaa näkymää, joka seuraa armonajan päättymistä:

"Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan." Dan. 12:1.

Tämä ahdistuksen aika on taivaan vihan aika. (Katso Ilm. 15:1 ja llm. 16.) Se on samankaltainen kuin se kauhea tuomio, joka kohtasi Egyptin maata, kun kymmenen vitsausta vuodatettiin sen ylle. Vitsausten huippukohtana enkeli tuhosi kaikki Egyptin esikoiset ja maa oli täynnä valitusta. (Katso 2. Moos. 7-12.) Taivaallisten vihan airuiden voima on suuri. Hesekielin aikana yksi enkeli surmasi 185 000 assyrialaista yhdessä yössä. (Katso 2. Aik. 32:21 ja 2. Kun. 19:35.) Pyhät enkelit käyttävät tuhoavaa voimaa silloin, kun Jumala niin käskee, ja pahat enkelit käyttävät samaa voimaa, kun Jumala sen sallii. Näkymättömät Saatanan voimat ovat nyt järjestäytyneet ja valmiina iskemään. Nämä pahan voimat odottavat ainoastaan taivaan lupaa levittää tuhoa ja kauhua kaikkialle. Kun Kristuksen työ välittäjänämme päättyy ja merkki annetaan, Ilmestyskirjan luvussa 16 kuvatut kauheat vitsaukset vuodatetaan maan päälle. Näetkö, että jo nyt muutamia Jumalan vihan pisaroita on pudonnut tähän pahaan maailmaan? On kauheita hurrikaaneja, tsunameja ja maanjäristyksiä. Maa tulee kuitenkin vapisemaan vielä paljon pahempien luonnonkatastrofien alla kuin nämä. Profeetta Johannes kuuli näyssä äänen taivaasta sanovan:

"Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta - Saatana on laskeutunut teidän luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt." llm. 12:12.

Kun Jumalan Henki vetäytyy pois maan päältä, Saatanan valta lisääntyy. Hänen raivonsa yltyy huippuunsa tuona pelottavana ahdingon aikana. Se on Jumalan vihan aika, "outo on hänen työnsä", kuten Jesaja sitä kuvaa. (Katso Jes. 28:21.)

Tänä ahdingon aikana monet pahat ihmiset menettävät henkensä. Taivaan enkelit suojaavat kuitenkin niitä, jotka ovat seuranneet Jeesusta. Jumala on antanut lupauksen vapautuksesta:

"Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen." Ps. 91:10-12.

Kristuksen toinen tulo tapahtuu seitsemännen vitsauksen aikaan. ( Katso llm. 16:17-21)

Lue Ilm. 19:11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 13. ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 14. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.")

Vapahtaja on pitkään odottanut tätä suurta hetkeä, jolloin hän tulee maan päälle "kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana". Hän saapuu herättämään kuolleista nukkuvat lapsensa ja kirkastamaan taivaaseen ne kristityt, jotka ovat elossa ja ovat lujasti puolustaneet hänen totuuttaan. Nyt historian suurin hetki on tullut - hetki, jolloin koko maailma tulee katsomaan kuningasta kirkkaudessaan. (Katso llm. 1:7.) Kun Kristus ilmestyy taivaiden avautuessa, seuraava ennustus saa täyttymyksensä:

'Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut."' Matt. 24:29-31.

Taivaat järkkyvät, kun kirkkauden kuningas laskeutuu loistavalta taivaalta. Vuoret vapisevat. Koko maan pinta vaappuu ja aaltoilee, kun sen pinta repeytyy ja rikkoutuu valtaisassa järistyksessä. (Katso Jes. 24:1-5,19,20 ja llm. 16:18.) Valtameret nousevat ja laskevat maailmanlaajuisen maanjäristyksen hirmuisessa raivossa. Kaikkien näiden mullistusten keskellä Jumalan lapset ovat turvassa enkelien varjelemina, mutta tämä on syvimmän epätoivon hetki pahoille ihmisille.

"Itkekää ja vaikeroikaa! Herran päivä on lähellä. Kaiken lyö Korkein maan tasalle." Jes. 13:6.

Epätoivoisena ja pelon vallassa, miljoonat syntiset huutavat kallioille ja vuorille, jotta ne kaatuisivat heidän päälleen ja kätkisivät heidät valtaistuimella istuvan katseelta. (Katso llm. 6:14-17.) Raha ja rikkaudet eivät nyt merkitse mitään.

"Sinä päivänä ihmiset heittävät menemään hopeajumalansa ja kultajumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettavikseen. Myyrille ja lepakoille he ne heittävät paetessaan vuorten koloihin ja kallioiden halkeamiin Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata." Jes. 2:20,21.

Koetuksen kestäneiden kristittyjen kasvot ovat kalpeat, mutta heidän sydämessään on toivo. He tietävät, että heidän vapautuksensa on lähellä. Tähän hetkeen saakka pahat ihmiset ovat uhkailleet heitä ja pyrkineet hävittämään heidät, mutta kun Kristus ilmestyy kirkkaudessa, Jumalan omien viholliset tuhoutuvat hänen tulemisensa kirkkaudesta. (Katso 2. Tess. 1:7,8 ja 2:8.) Tällöin Saatana sidotaan tuhannen vuoden ajaksi. Katso llm. 20. Tämä on tuhatvuotisen ajanjakson alkukohta. Johannes kuvaa Kristuksen valtaisan voiton näkymää hänen ratsastaessaan esiin suurena voittajana:

"Sitten näin tämän: Oli valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi, "llm. 14:14.

Sirppi edustaa maailmanlopun sadonkorjuuta (Matt. 13:39), jolloin vilja - vanhurskaat - kerätään taivaaseen ja rikkavilja - pahat ihmiset - poltetaan tulessa. (Katso 2. Tess. 1:7-9.)Maailman Nyt on tullut aika herättää vanhurskaat kuolleet ja temmata elävät vanhurskaat taivaaseen.

"Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla." 1 Tess. 4:16-18.

Mikä ihana päivä! Muutos kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen tapahtuu "silmänräpäyksessä".1. Kor. 15:52. Lapset pääsevät jälleen yhteen vanhempiensa kanssa. Kaikkien aikojen lunastetut otetaan ylös ilolaulujen kaikuessa, ja heidät viedään Jumalan kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin, siihen "kolmanteen taivaaseen", jota Paavali kuvaa paratiisina. 2. Kor. 12:2-4. Siellä vanhat ystävyyssuhteet solmitaan jälleen, ja perheet ovat taas yhdessä. Vihdoin Jumalan lapset ovat rauhassa. He menevät sisälle Jumalan kaupunkiin ja seisovat voittoisina lasimerellä suuren valtaistuimen edessä. Johannes kuvaa ihanaa voitonjuhlaa, kun pelastetut liittävät iloitsevat äänensä suureen Mooseksen ja Karitsan kiitoslauluun. (Katso llm. 15:3.) Voittoisalle Kristukselle tämä on täyden ilon ja täyttymyksen hetki. "Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi." Jes. 53:11 (VKR). Kaikki Jumalan lunastetut kansanjoukot tunnustavat, että he ovat siellä hänen heidän puolestaan antamansa uhrin ansiosta. Kautta ikuisten aikakausien he laulavat hänen ylistystään:

"Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat: - Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti." llm. 5:12,13.

Mikä päivä se onkaan! Ja se tulee pian. Olemme melkein kotona. Elämän matka on melkein ohitse. "Mitä! Olemmeko melkein kotona?" Roy F. Cottrell kysyy kirjassa Dawn of a New Day s. 354. "Kyllä, Jumalan vahvistettu sana vakuuttaa kulkijalle, että matka on lähes ohitse, ja määränpää on aivan edessä. Mikä ihana yllätys!" Kaikki tämä on mahdollista sinulle - Kristuksen, Maailman Valon, ansiosta. Tässä raamattusarjassa sinulle on kuvattu pelastussuunnitelmaa tienä paeta pois synnin pimeydestä ja sen seurauksista. Iankaikkisuudessa eteemme avautuu ikuinen elämä. Tämä autuas toivo antaa tarkoituksen ihmisen elämälle ja näyttää selkeästi tien tulevan umpikujan läpi.

"Minä olen maailman valo", sanoi Jeesus, "joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin".Joh. 9:5 ja 11:25.

Tämä maailma on vain valmistautumista siihen onnelliseen elämään, joka avautuu päättymättömänä eteesi. Meidän rukouksemme on, että nämä opintovihot ovat auttaneet sinua tekemään päätöksiä, jotka valmistavat sinua Jumalan ikuista valtakuntaa varten. Mitä tahansa joudummekin siitä maksamaan, maksamme vain mitättömän hinnan, sillä tulemme ikuisesti olemaan taivaassa Kristuksen ja Jumalan kanssa. Johannes sanoi:

"Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa." llm. 21:22. "Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?" Mark. 8:36.

Onko mitään tärkeämpää kuin vastata Jumalan rakkauteen olemalla Kristukselle ja hänen käskyilleen kuuliainen ja liittyä hänen kansansa joukkoon sen kulkiessa Jumalan kaupunkiin? Voit käydä nyt polvillesi ja rukoillen etsiä vastauksen kysymykseen: "Missä vietän ikuisuuden?" Kysy itseltäsi: "Mitä teen Jeesukselle?" Suokoon Jumala sinulle armon vastata tähän kysymykseen, hyväksyä hänet täysin henkilökohtaisena Vapahtajanasi ja kulkea hänen valossaan. (Katso 1. Joh. 1:7,9.) Jumala siunatkoon sinua nyt ja saakoon hän auttaa meitä kohtaamaan kaikki rakkaamme ja Vapahtajamme Jumalan kaupungissa, missä kaikki unelmamme toteutuvat.

 Näihin huikaiseviin tulevaisuuden näkymiin päättyy tämä monipuolinen sarja Jeesuksen elämästä ja toiminnasta niinä vuosina kun hän eli keskuudessamme maan päällä.