"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen." Joh. 14:1-3.

Koko maailmanhistorian huippukohtaa, Jeesuksen paluuta, on nimitetty "avaimeksi, joka avaa Raamatun". Jumalan kansalle Kristuksen paluu tuo vapautuksen kuoleman vankeudesta ja synnistä. Kirjeissään apostoli Paavali puhuu siitä yhteensä viisikymmentäviisi kertaa. Suunnitelma ihmisen lunastamiseksi ei olisi täydellinen ilman Kristuksen paluuta tämän maan päälle. Tässä on kyse profetiasta, ei historiasta. Raamattu kutsuu tätä oppia Kristuksen tulosta, adventista, autuaaksi toivoksi (Tiit. 2:13), koska se antaa Kristuksen seuraajille toivon uudesta maasta ja lupauksen kestävästä onnesta ja turvallisuudesta. Kun Jeesus palaa, kaikki vanhurskaat kuolleet herätetään ja elossa olevat vanhurskaat muutetaan Kristuksen kirkkauden kaltaiseen kirkkauteen.  1. Kor. 15:50-55

50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

55. "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi