VELAN KÄSITTELY TAIVAALLISESSA TILINPIDOSSA

Tämän kirjoituksen tarkoitus on selventää tai ehkä hämmentää sitä, miksi ylipäätään pelastus suunnitelmassa tarvitaan "viimeistä tuomiota",  vieläpä kaksiosaista  tuomiotointa.

Matt.18:24. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia*. 25. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.

Maallisessa tilinpidossa velka on euromääräinen ja se voidaan maksaa pois vastaavalla määrällä euroja. Syntiä Raamattu kuvaa sanalla velka kuten tässä Jeesuksen vertauksessa. Taivaallinen tilinpito tosin on erilainen kuin meidän. Syntivelkaa ei voi maksaa vanhurskaudella, joka on synnin vastakohta. Synti on laittomuus ja vanhurskaus oikein tekemistä.  Synnin ja vanhurskauden välissä on ylipääsemätön kuilu. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, vain kuolema voi hyvittää synnin, eli se on lopulta poistettava luomakunnasta. Ihminen ei voi vanhurskauttaa itseään yrittämällä elää oikein. Se on parhaimmillaankin ulkokultaista elämää.

Jeesus tuli sillaksi tuon kuilun yli. Hän eli ihmisenä synnittömän elämän ja otti päälleen koko ihmiskunnan, myös sinun ja minun synnit. Hän maksoi sen ainoan hinnan, millä syntivelka voidaan maksaa, antoi henkensä edestämme, kuoli meidän sijaisenamme.

Room.5:18. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. 19. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. 20. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 21. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

Matt.27:50. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

Lue myös Room.6:3,4 ja Jes. 53:4,5

Uskon kautta voimme kulkea erottavan kuilun yli Jeesuksen luo ja saada hyväksemme hänen sovitustekonsa.  Sak.3:3. Joosua seisoi enkelin edessä, likaiset vaatteet päällään. 4. Enkeli sanoi palvelijoilleen: "Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään." Sitten enkeli sanoi Joosualle: "Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin."  5. Hän sanoi palvelijoille: "Pankaa puhdas päähine hänen päähänsä." Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan.

Juhlavaate on Kristuksen vanhurskaus, joka luetaan uskovan hyväksi.

Raamattu puhuu viimeisestä tuomiosta, joka vastaa jollakin tavoin maallista tilinpäätöstä. Kirjanpidosta tehdään kerran vuodessa tilinpäätös, mutta taivaallinen tilinpito päätetään yhden kerran ajan lopussa. Viimeinen tuomio on kaksivaiheinen. Ensin tuomitaan kerran uskoon tulleet Jeesuksen seuraajat. Saarn. 12:14.  Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.

1 Piet 4:17. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?

Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Vuonna 1844  (Danielin kirjan Messias profetian aikalaskelman mukaan) alkoi ns. tutkiva tuomio, joka vastaa esikuvallista pyhäkön puhdistamista suurena sovituspäivänä. Johannes "söi käärön" joka kuvaa Danielin kirjaa.  Danielin kirja oli avautunut ja sen perusteella uskottiin Jeesuksen saapuvan maan päälle, mutta tarkempi tämän tekstin tarkastelu osoittaa, että se tuotti karvaan pettymyksen ja sanan julistuksen piti senkin jälkeen jatkua. Tätä työtä on tehnyt adventtiseurakunta siitä alkaen. Milleriläisen liikkeen kokema pettymys on Raamatussa ennustettu ja kuului Jumalan suunnitelmaan.

Ilm. 10:9. Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön minulle. Hän vastasi: "Ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja." 10. Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. 11. Minulle sanottiin: "Vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille."

3. Moos.16:8. Hän heittäköön arpaa siitä, kumpi pukeista kuuluu Herralle ja kumpi Asaselille*. 9. Sen pukin, jonka arpa määrää Herralle, Aaron tuokoon esiin ja uhratkoon syntiuhriksi,

Jeesus tutkii elämän kirjaa ja vertaa uskovien elämää heidän uskon tunnustukseensa. Ovatko tehneet totta elämässään ja seuranneet Jeesusta, vai ovatko olleet vain nimellisesti kristittyjä. Uskovat joiden nimet jäävät elämän kirjaan ovat pelastettuja ja saavat lahjaksi iankaikkisen elämän. Heidän syntinsä on anteeksi annettu ja Jeesus on kuolemallaan lunastanut heidät. Tämä vapauttava tuomio on Hyvä sanoma, evankeliumi. Se kumoaa kuolemantuomion, joka on jokaisen ihmisen osa, sillä kaikki me olemme syntisiä.

Mitä itse syntivelalle sen jälkeen tapahtuu tilinpidossa?  Sehän on otettu pois syyttämästä pelastettua.  Jeesus kärsi meille kuuluneen rangaistuksen sijaisenamme. Jeesuksen sovitus koskee ihmisiä, se on luonteeltaan pelastava. Armon ajalla Jumala tahtoo pelastaa niin monia ihmisiä kuin mahdollista.

Risti on täydellinen ratkaisu ihmisen velkaongelmaan. Saamme lukea Jeesuksen täytetyn työn hyväksemme juuri tänään.

Pelastus ei koske tietenkään syntiä itseään, se jää tilikirjaan edelleen, mutta nyt se siirretään pelastettujen nimien kohdalta pois itsensä Saatanan (Asaselin) nimen kohdalle. Hän tulee lopulta kärsimään myös jokaisen pelastetun ihmisen syntien tähden täyden rangaistuksen.

3 Moos 16:10. mutta se pukki, jonka arpa määrää Asaselille, jätettäköön seisomaan elävänä Herran eteen. Sovitettavat synnit pantakoon sen kannettaviksi. Sitten se ajettakoon Asaselin luo autiomaahan.

Niiden uskovien nimet jotka pyyhitään pois elämän kirjasta jäävät kuitenkin tilisarakkeeseen, jossa on merkinnät jokaisen kuolemaan tuomitun teoista. Jokainen joka ei pelastu kantaa itse tekojensa mukaisen rangaistuksen.

Ilm.20:15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.

Ilmestyskirjassa kerrotaan toisesta tuomiovaiheesta, joka alkaa tuhatvuotiskauden alussa. Siinä käsitellään kadotukseen joutuvien velat;

Ilm. 20:4. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta.

Jotkut uskovat, että kun Jeesus on antanut uskovan synnit anteeksi, ne on todella anteeksi annetut ja unohdetut, eikä niitä sen jälkeen missään ole. Tämä onkin totta jokaisen armahdetun kohdalla. Olemme uskon kautta vapaat ja puhtaat Jeesuksessa Kristuksessa, eikä meidän tule vanhoja syntejämme muistella. Jeesus kuoli meidän puolestamme, ei omasta puolestaan. Kuolema ei voinut häntä pitää, sillä hän ei ollut syntiä tehnyt henkilökohtaisesti. Sen vuoksi on oikeudenmukaista panna anteeksi annetut synnit kaiken synnin alkuunpanijan, Saatanan kannettavaksi. Vasta sitten kun hän on kantanut vastuun kaikesta syntivelasta, on maailmakaikkeus vapaa.

Ilm. 20:10. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.

Lopulta myös kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen, eli synnin palkka eli seuraus myös hävitetään lopullisesti. Sen jälkeen ei uudesti luodussa maassa ole enää kuolemaa.

Ilm.20:14. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. 15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.

Jes. 1:18.     - Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra. - Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.

Nyt kun on vielä armon ovi avoinna anna Kristuksen veren puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Tunnusta ne ja hylkää niin saat osaksesi armon ja uuden monin verroin paremman elämän, yltäkylläisen elämän!