Videoni aiheena on Jumalan muuttumattomat käskyt. Israelin uhripalvelus järjestelmä keskittyi pyhäkköön ja siellä toimitettavaan uhripalvelukseen. Kaikkein pyhimmässä oli liiton arkku ja sen sisällä Jumalan Moosekselle antamat lain taulut, joihin Jumala itse oli sormellaan kirjoittanut kymmenen käskysanaa. Raamattu kertoo erityisesti Hebrealaiskirjeessä, että tuo maallinen pyhäkkö oli taivaallisen pyhäkön kuva ja varjo. Toisin sanoen taivaassa on alkuperäinen pyhäkkö ja arkku ja alkuperäiset lain taulut. Ilmestyskirja luku.11:19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. Tämä profetia toteutui 1800 luvun puolivälin tienoilla kun uskovat tutkivat profetioita, erityisesti Danielin kirjaa, ja havaitsivat ajan kellon viittaavan lopun aikaan. Heidän huomionsa kiintyi kymmenen käskyn lakiin ja erityisesti neljänteen käskyyn, jota oli yleisesti laiminlyöty kristikunnassa. Katekismuksessa tuo käsky on kolmas, sillä toinen käsky, joka kieltää tekemästä Jumalan kuvaa on jätetty pois. Kyseessä on lepopäivä käsky.