DANIELIN KIRJA LUKU KAKSI

Danielin kirjan toinen luku sisältää eskatologisen profetian, jota monet pitävät Raamatun muiden profeetallisten ilmoitusten perusmallina. Siinä Jumala näyttää toinen toistaan seuraavat maailmanvallat. Luvun kertomus osa tuo vaikuttavalla tavalla esiin itsevaltiaan kuninkaan julmuuden ja kaldealaisten tietäjien kykenemättömyyden käsittää jumalallista ilmoitusta. Siinä nähdään myös Danielille ja hänen tovereilleen annettu jumalallinen viisaus näkyjen ja unien selittämiseksi. Luku huipentuu pakanallisen kuninkaan taivaan Jumalalle antamaan ylistykseen.

1. Nebukadnessarin toisena hallitusvuotena näki Nebukadnessar unia, ja hänen mielensä oli levoton eikä hän enää saanut unta. 2. Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa; ja he tulivat ja astuivat kuninkaan eteen. 3. Ja kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja mieleni on levoton, kunnes saan tietää sen unen.

Muinoin unilla oli suuri merkitys. Niiden kautta uskottiin saatavan tietoa ja ohjausta tämän sekä tuonpuoleisista asioista. Nebukadnessarin uni oli hänen mielestään hyvin vaikuttava ja merkittävä, koska hän oli hyvin levoton unestaan. Hän kyllä muisti unensa, jonka hän koki olleen hyvin merkittävän, mutta sen yksityiskohdat olivat hävinneet hänen mielestään. Babylonin viisaat olivat tietäjiä, enteiden selittäjiä ja kuninkaan neuvonantajia. He olivat myös noitia, loitsupappeja, jotka väittivät omaavansa kyvyn paljastaa tulevaisuutta ja olla yhteydessä vainajahenkiin. Heitä pidettiin myös sen aikaisina tiedemiehinä ja matemaatikkoina.

4. Silloin kaldealaiset puhuivat kuninkaalle araminkielellä: "Eläköön kuningas iankaikkisesti! Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen." 5. Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: "Tämä minun sanani on peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi. 6. Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja ja antimia ja suuren kunnian. Sentähden ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys."

Mitä kuninkaalle oli tapahtunut? Kuningas oli unohtanut yöllisen unensa. Jäljelle oli jäänyt vain vaikutelma siitä, että uni oli jotain tärkeää ja järkyttävää. Mutta koska hän ei muistanut sen yksityiskohtia, hän vaati viisaitaan kertomaan myös itse unen. Vihastuneena Nebukadnessar esitti viisaille uhkavaatimuksen. Jos te ette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät surmataan, mutta jos te selitätte unen, niin teidät palkitaan.

7. He vastasivat toistamiseen ja sanoivat: "Kuningas sanokoon unen palvelijoilleen, niin me ilmoitamme sen selityksen." 8. Kuningas vastasi ja sanoi: "Minä huomaan selvästi, että te vain koetatte voittaa aikaa, koska näette peruuttamattomaksi tämän minun sanani, 9. että ellette ilmoita minulle unta, on teillä edessä vain yksi tuomio. Sillä te olette sopineet keskenänne, että puhutte minun edessäni valheellista ja turmiollista puhetta toivoen, että aika muuttuu. Sentähden sanokaa minulle uni; silloin minä tiedän, että te osaatte ilmoittaa minulle selityksen siihen."

Kaldealaiset viisaat olivat varmoja unen selityksestä, koska he voisivat selittää unen omien ajatuksiensa mukaan antaen sille merkityksen, joka toteutuisi todennäköisesti tai voitaisiin panna toteutumaan. Nebudkanessar oli älykäs hallitsija, vaikka hän oli julma itsevaltias tyranni. Hän ei vain tyytynyt unen selitykseen, vaan hän halusi tietää myös unensa heidän selittämänään. Näin hän voisi nähdä, olivatko he todella ammattinsa osaavia. Jos he olisivat todella oikeita ja todellisia ennustajia, heidän jumalansa ilmoittaisivat heille myös itse unen selityksineen.

10. Kaldealaiset vastasivat kuninkaan edessä ja sanoivat: "Ei ole maan päällä ihmistä, joka kykenisi selittämään sen, mitä kuningas sanoi. Eikä yksikään suuri ja voimallinen kuningas ole koskaan vaatinut tämänkaltaista asiaa keneltäkään tietäjältä, noidalta tai kaldealaiselta. 11. Sillä asia, jota kuningas vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi sen kuninkaalle selittää, paitsi jumalat, joiden asuinsija ei ole ihmisten tykönä." 12. Tästä kuningas suuttui ja julmistui kovin ja käski tappaa kaikki Baabelin viisaat.

Ainoastaan Jumala pystyy tietämään ihmisten ajatukset ja unet. Tämä ei ole mahdollista enkeleillekään eikä myöskään pimeyden voimille. Viisaat tunsivat voimattomuutensa tässä asiassa ja kieltäytyivät kuoleman pelosta vastaamasta, koska Nebudkanessar saattoi tietää unestaan pääkohdat. Viisaiden ainoa toivo oli Daniel, joka oli todettu jo aikaisemmin kymmenen kertaa viisaammaksi kaldealaisia tietäjiä. Kuningas tiesi jo, että viisaat olivat huijareita. Kun hän uhkasi heitä uudestaan, he lopulta tunnustivat kykenemättömyytensä selvittää itse unta. Ainoastaan kaikkitietävä Jumala pystyy tietämään ihmisten ajatukset ja unet. Tämä ei ole mahdollista enkeleille eikä pimeyden voimille. Tämän totesivat myös Babylonin viisaat. Näin joutuivat myös Daniel ja hänen toverinsa tappouhkauksen alle. Viisaiden ainoa toivo oli nyt Daniel, joka oli todettu jo aikaisemmin kymmenen kertaa viisaammaksi kaldealaisia tietäjiä.

13. Kun tästä oli käsky annettu ja viisaat piti tapettaman, etsittiin Danielia ja hänen tovereitaan tapettaviksi. 14. Silloin Daniel antoi viisaan ja taitavan vastauksen Arjokille, kuninkaan henkivartioväen päällikölle, joka oli lähtenyt tappamaan Baabelin viisaita. 15. Hän vastasi ja sanoi Arjokille, kuninkaan päällikölle: "Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?" Silloin Arjok kertoi Danielille asian. 16. Niin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen.

Daniel antoi esimerkin myös meitä varten. Hän rukoili Jumalaa asioiden puolesta ja ennen kaikkea tovereidensa puolesta. Jumala kuuli nöyrän ja vilpittömän rukouksen ja ilmoitti Danielille unen ja sen selityksen. Rukousta seurasi välittömästi kiitos ja kunnia Jumalalle.

17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereillensa Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle 18. kehoittaen heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden, ettei Danielia ja hänen tovereitansa tapettaisi muiden Baabelin viisaitten kanssa. 19. Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa. 20. Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. 21. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. 22. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. 23. Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian." 24. Sitten Daniel meni Arjokin tykö, jolla oli kuninkaan määräys tappaa Baabelin viisaat. Hän meni ja sanoi hänelle näin: "Älä tapa Baabelin viisaita; vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan kuninkaalle selityksen." 25. Silloin Arjok vei kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoi tälle näin: "Minä olen löytänyt juutalaisten pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen." 26. Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar: "Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?" 27. Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: "Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. 28. Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. 29. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on.

Kansakuntia on kautta aikojen kuvattu ihmis- tai eläinhahmoisina. Tämä ihmishahmo sopii hyvin maailman historiaan, kuten tulemme kohta huomaamaan. Lisäksi se oli omiaan Nebudkanessarin turhamaisuudelle ja kunnianhimolle olla tärkeä henkilö Jumalan suunnitelmien toteuttamiseksi. 

30. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. 31. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. 32. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. 33. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

Kultainen pää kuvaa hyvin Babylonin maailmanvaltaa, koska Babylon oli tunnettu valtavista kulta-aarteista temppeleissään ja palatseissaan sekä ennen kaikkea suuresta asemastaan ja vallastaan silloisessa maailmassa. Babylon oli hyvin laaja ja sen hallinta-aika kesti noin 600 vuotta. Babyloniasta tiedetään paljon. Satumaiset Babylonin riippuvat puutarhat oli yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Kaupungissa oli 150 leveää katua, kaikki kivettyjä, kohdaten ristikkäin toisensa juuri oikeassa kulmassa. Maanalainen tunneli Eufrat-joen alla yhdisti kaksi palatsia toisiinsa. kaupungissa oli ruokatarvikkeiden saanti turvattu 20 vuodeksi siltä varalta, että vihollinen hyökkäisi. Kultainen Babylon, valloittamaton Babylon, se ei voi koskaan sortua. Se on ikuinen. Näin he ajattelivat.

34. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 35. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. 36. Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.

Arkeologit ovat kaivaneet Babylonin raunioita nykyisen Irakin alueella. Kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon paljon yksityiskohtia Babylonian pääkaupungista. Esim. Istanbulin arkeologisessa museossa säilytetään mm. Babylonin kaupungin muurin osia. Maailmalla on paljon todisteita Babylonista. Arkeologit ovat löytäneet mm. savitaulun, johon on kaiverrettu seuraavat Nebukadnessarin sanat: "Esagilan ja Babylonin linnoitukset minä vahvistin ja perustin hallintani ikuiseksi."

37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian 38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. 39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. 40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

Babylonin maailmanvaltaa seurasi v. 539 eKr. Meedia-Persian valtakunta, joka oli vähäisempi kuin Babylon. Hopeinen rinta ja käsivarret kertovat Meedia-Persian tarunomaisista hopea-aarteista. Profeetta Jesaja ennusti noin 200 vuotta aikaisemmin Babylonin tuhon. ”Niin käy Babylonin, kuningaskuntien kruunun, kaldealaisten ylpeyden ja ihmeen, kuten kävi Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala pyyhkäisi pois. Koskaan siellä ei asuta, se jää autioksi polvesta polveen. Ei arabi pystytä sinne telttaansa, ei yksikään paimen lepuuta siellä laumaansa. Vain aavikon eläimet siellä lepäilevät, huuhkajat pesivät huoneissa, strutsit ovat asettuneet taloksi ja villivuohet hyppelevät talojen välissä.” (Jes. 13:19–21). Muinainen Babylon on yhä edelleen asumaton ja rauniona. Ennustus on toteutunut tarkalleen. Jesajan kirjassa on hämmästyttävä ennustus, jossa mainitaan jopa henkilön nimi, joka tulisi kukistamaan Babylonin. ”Näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje”. (Jes. 45:1). Lokakuun 13 päivänä 539 eKr. Babylonin kultainen kuningaskunta luhistui, vain yhdessä yössä! Kuinka se oli mahdollista, kun oli kyseessä maailmanvalta, joka oli vahva ja ikuinen? Jumala ennusti sen 200 vuotta aikaisemmin profeetta Jesajan kautta. Profetia ilmaisi, että Kyyros tulisi tekemään tämän. Se ilmoitti tämän tapahtuman 150 vuotta ennen kuin hän oli edes syntynyt. Mutta kuinka? Kyyros ei voisi murtaa muureja maan tasalle. Niinpä hän tekikin hämmästyttävän tempun. Historia kertoo meille, kuinka Kyyroksen insinöörit työskentelivät joen ylävirralla kääntääkseen joen virtauksen toisaalle. Jokihan virtasi kaupungin keskustan kautta. Sitten eräänä yönä, kun sovittu merkki oli annettu, ryhmä sotilaita käänsi koko Eufrat virran suunnan. Joki alkoi kuivua hitaasti. Lopulta armeijan joukot marssivat joen uomaa Babylonin suuren muurin alta kaupungin sisäpuolelle. Tuona yönä yllätyshyökkäyksen myötä Persian armeija valloitti Beltsassarin palatsin. He valloittivat kaupungin, tappoivat kuninkaan. Babylon, tuo kultainen valtakunta kaatui, yhtenä yönä.

Meedia-Persian valtakuntaa seurasi valtakunta, josta siinä vaiheessa ei vielä näkynyt kunnolla merkkejä. Se oli historian mukaan Kreikan eli Aleksanteri Suuren valtakunta, kun v. 331 eKr. persialaiset lyötiin lopullisesti. Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat vasken käyttöä aseissa, koristeissa ja rahassa. Kreikka hallitsi todella kaikkea maata, koska se ulottui laajimmalle alueelle kuin edelliset. Viidessä vuodessa Aleksanteri Suuri marssitti armeijansa kaikkeen sen ajan tunnettuun maailmaan. Hän ylitti Intian Himalajan. Lopulta 32 vuoden ikäisenä hän istui alas ja valitti, koska ei ollut enää maita, joita hän olisi voinut vallata. Verenjanoinen, hillitön sotilas, Aleksanteri Suuri, tappoi usein omia ystäviään viinanjuonti vimmassaan. Tai hän saattoi polttaa kauniita palatseja vain yksinkertaisesti katsellakseen tulipaloa. Hän kuoli tiettävästi akuutin alkoholismin uhrina. Näin historia kertoo hänestä. Aleksanterin kuoleman jälkeen Kreikan imperiumin alamäki alkoi kiihtyä kunnes 22. kesäkuuta 168 eKr. Pyndian taistelussa Aleksanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta itse Aleksanterin kuoleman jälkeen."

41. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. 42. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.43. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.

Kreikan maailmanvaltaa seurasi Rooman valtakunta. Ratkaiseva taistelu tapahtui siis vuonna 168 eKr., jolloin roomalaiset löivät makedonialaiset Pyndian taistelussa. Roomaa nimitetäänkin rautaiseksi Roomaksi, joten rautaiset jalat sopivat hyvin kuvaamaan Rooman valloituksia. Jokainen tietää, että Rooma oli julma valta. Sen sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen, tosin juutalaisten vaatimuksesta. Rautainen Rooma. Sitä luonnehditaan ilmaisuilla jyrisevät rautaiset sotavaunut ja rautaiset miekat. Roomalla oli hyvä tieverkosto. Se oli hirveän raju ja pelottava valtamahti. Historia kertoo, kuinka Rooma luhistui sisältä päin. Historian mukaan Rooma romahti loistoon ja nautintoihin, paheisiin, poliittiseen korruptioon, skandaaleihin ja moraaliseen rappeutumiseen. Se heikkeni ja tuli täten helpoksi saaliiksi barbaariheimoille, jotka alkoivat hyökätä imperiumia vastaan vuoden 476 jKr. vaiheilla. Nuo heimot tulivat yli Alppien Pohjois-Euroopasta.

Nämä barbaariheimot syöksivät valtaistuimelta hallitsija Augustuksen ja Rooma hajosi kansainvaellusten aikana lohkoihin, pieniin kansoihin ja maihin, vastaten tarkalleen kuvapatsaan kymmentä varvasta. Rooma jakaantui osiin juuri kuten rauta ja savi jakaantuvat. Ne eivät voi sekoittua yhteen, sillä rautaa ja savea ei voida yhdistää. Länsi-Rooman raunioille syntyi lopulta kymmenen valtakuntaa, kuten jaloissa oli kymmenen varvasta. Useimmat historioitsijat luettelevat näistä kansoista kymmenen nimeltä seuraavasti: alemannit, frankit, burgundit, sveevit, vandaalit, länsigootit, anglosaksit, itägootit, longobardit ja herulit . Näistä valtakunnista muodostuivat kymmenen nykyistä valtakuntaa eli Italia, Itävalta, Sveitsi, Ranska, Saksa, Englanti, Hollanti, Belgia, Espanja ja Portugali. Osa näistä valtakunnista on lujia kuin rauta ja osa hauraita kuin savi.

44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, 45. niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava." 46. Silloin kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja suitsutusta.

Näistä jakautuneista valtioista kerrotaan, etteivät ne yhdisty toinen toisiinsa. Näin on historia todistanut. Yhdistymistä ovat turhaan yrittäneet Kaarle Suuri, Kaarle V, Napoleon, Keisari Vilhelm, Hitler ja viimeksi sitä parhaillaan yrittää Euroopan Unioni. Tämän profetian perusteella ei myöskään EU saa aikaan lopullista yhdistymistä, vaikka sillä onkin jo yhteinen valuutta. Eli profetian mukaan tuskin EU tulee muodostumaan liittovaltioksi. Näiden valtakuntien yhdistämispyrkimyksille on ollut tyypillistä ristikkäin naimiset, avioerot, uudelleen naimiset, aviorikokset, insestit ja vehkeilyt. Melkein kaikki  hallitsijat ovat olleet jonkinlaisissa sukulaissuhteissa keskenään. Esim. Venäjän Tsaari, Englannin kuningas, Saksan keisari Wilhelm olivat ensimmäisiä serkkuja keskenään kuningatar Viktorian kautta. Viktoria oli heidän isoäitinsä!

Olemme tulleet Babyloniasta meidän aikaamme. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Edessä olevat jakeet ovatkin sitten tulevaisuuden tulkintaa, joiden todellisen täyttymyksen näemme vasta niiden toteuduttua. Teksti ”Noiden kuninkaiden aikana” eli Euroopan nykyisten valtioiden aikana tämän maailman valtakunnat tulevat saamaan loppunsa. Jumala tulee pystyttämään oman ikuisen valtakuntansa, kirkkauden valtakunnan.

Vallitseva tulkinta on, että vuoresta lähtenyt kivi kuvaa Kristusta (1. Piet. 2:7), koska häntä nimitetään Kulmakiveksi. Hän tulee perustamaan viidennen valtakunnan eli iankaikkisen Jumalan valtakunnan. Kirkkauden valtakunnan. Yksi vaihtoehtoinen tulkinta on, että vuori kuvaa kirkkoa, Jumalan kansaa (Mika 4:1) ja kivet Jumalan kansan jäseniä (1. Piet. 2:5), jotka tulevat viemään maailmanhistorian loppuvaiheessa evankeliumin kaikkeen maailmaan todistukseksi, jolloin syntyy suuri vuori (jae 35) eli koko pelastettujen joukko. Lopputulos on kuitenkin sama eli viides valtakunta eli iankaikkinen Jumalan valtakunta. Daniel paljasti Babylonin kuninkaalle sekä unen yksityiskohdat että sen selityksen siten kuin Jumala oli sen hänelle ilmaissut. Valtakuntien nousu ja tuho on kuvailtu tässä uniluvussa. Historian tapahtumat ovat osoittaneet, että uni ja sen selitys ovat luotettavat ja näin voimme uskoa, että myös tulevat tapahtumat tulevat toteutumaan Jumalan suunnitelmien mukaan. Jumala sai kunnian näiden uskollisten nuorukaisten ansiosta.

47. Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: "Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden." 48. Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi. 49. Ja Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, Meesakin ja Abednegon hoitoon Baabelin maakunnan hallinnon. Mutta Daniel jäi kuninkaan hoviin.

Danielin ja hänen ystäviensä uskollisuus Jumalalle johti myös siihen, että he saivat kunniaa ja vaikutusvaltaa Babylonissa. Tämä heidän esimerkkinsä toimii vielä nykyaikanakin. Kannattaa olla uskollinen Jumalalle vaikeuksienkin keskellä. Jumala tulee kääntämään asiat loppujen lopuksi meidän parhaaksemme. On lohdullista tietää, että maailmamme on Jumalan varmoissa käsissä ja hän tulee viemään kaiken loppujen lopuksi onnelliseen päätökseen. Jumala johtaa kansojen historiaa. Valtakunnat vuoron perään nousivat ja katosivat, koska niiden hallitsijat ja sitämyötä koko kansa eivät piitanneet Jumalasta vaan olivat pitäneet valtakuntansa loistoa heidän omana saavutuksena. Jumalan laki oli poljettu maahan ja kansojen keskuudessa oli vallinnut jumalattomuus ja turmelus. Näin tulee päättymään myös nykyinen maailma sen valtavine mahteineen ja kehityksen aikaansaannoksineen. On hämmästyttävää todeta, miten tarkasti historia on mennyt Jumalan ilmoituksen mukaan. Ei voi muuta kuin todeta Jumalan valtasuuruus, tieto ja asioiden johtaminen. Tämä ennustus antaa täyden varmuuden Jumalan olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudesta. Tämä ennustus osoittaa myös sen, että me elämme maailman historian viimeisiä päiviä. Jeesus tulee lupauksensa mukaan pian takaisin ja palauttaa ihmiskunnan siihen alkuperäiseen asemaan ja tilaan, johon se oli alun perin tarkoitettu ja luotu. Tämä oli hyvin rohkaiseva ja lohduttava ennustus ja se antaa voimaa elää kaiken sen myllerryksen ja pahuuden keskellä, jossa ihmiskunta tällä hetkellä elää. Viides valtakunta eli tämä Jumalan valtakunta on vielä tulossa, mutta se on lähellä. Etkö sinäkin haluaisi päästä tuon valtakunnan kansalaiseksi? Jeesus rakastaa suunnattomasti jokaista ihmistä ja haluaa jokaisen ihmisen valtakuntansa kansalaiseksi. Ethän hylkää hänen rakkauttaan vaan ota se ilolla vastaan. Koko taivas odottaa sinua malttamattomana. Olet sydämellisesti tervetullut Jeesuksen luokse. Hän ei voi kuitenkaan myöntää kansalaisuuttasi ennen kuin olet jättänyt hakemuksesi sisälle eli vastaanottanut Jeesuksen elämäsi herraksi. Tämä maailmankaikkeuden suurin uhri, Jeesuksen lunastustyö ristillä, on tarkoitettu juuri sinua varten. Valitse siis Jeesus, niin sinulla on ikuinen elämä Jumalan valtakunnassa. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16).Saakoon Herra siunata sinua Jumalan valtakunnan kansalaisuudella odottaessamme Herramme Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta.

DANIELIN KIRJAN TOINEN LUKU PÄÄTTYY