DANIELIN KIRJA JOHDANTO JA LUKU 1.

Danielin kirjan luvun yksi perusopetus on se, että maailma tarvitsee miehiä ja naisia, joilla on rohkeutta seistä oikean puolella riippumatta siitä mitä muut sanovat. Tunnettu hengellinen kirjailija Ellen G. White sanoo: ”Maailma tarvitsee eniten miehiä, joita ei voida ostaa eikä myydä, miehiä, jotka sielunsa sisintä myöten ovat tosia ja rehellisiä, miehiä, jotka eivät pelkää kutsua syntiä sen oikealla nimellä, miehiä, joiden omatunto on yhtä uskollinen velvollisuudelle kuin kompassineula pohjoisnavalle, miehiä, jotka puolustavat oikeutta vaikka taivaat romahtaisivat.” Sama pätee tänä aikana myös naisiin. Saviastia.fi

DANIELIN KIRJA LUKU KAKSI

Uni ja sen selitys
Danielin kirjan toinen luku sisältää eskatologisen profetian, jota monet pitävät Raamatun muiden profeetallisten ilmoitusten perusmallina. Siinä Jumala näyttää toinen toistaan seuraavat maailmanvallat, jotka tulevat astumaan historian näyttämölle toinen toisensa jälkeen aina ajan loppuun asti. Luvun kertomus osa tuo vaikuttavalla tavalla esiin itsevaltiaan kuninkaan julmuuden ja kaldealaisten tietäjien kykenemättömyyden käsittää jumalallista ilmoitusta. Siinä nähdään myös Danielille ja hänen tovereilleen annettu jumalallinen viisaus näkyjen ja unien selittämiseksi. Luku huipentuu pakanallisen kuninkaan taivaan Jumalalle antamaan ylistykseen.

DANIELIN KIRJA LUKU KOLME

Tulinen pätsi
Heprealaiset nuorukaiset olivat uskollisia ja periaatteellisia Jumalan palvelijoita. Heitä ei voitu ostaa eikä myydä. He tunsivat Jumalan ja olivat päättäneet pysyä hänelle uskollisina kuolemaansa asti. He eivät suostuneet mistään hinnasta osallistumaan epäjumalanpalvelukseen, joka oli vastoin Jumalan käskyä ja joka oli erittäin vakava synti Raamatun sanan pohjalta. Maailma tarvitsee nykyaikanakin sellaisia miehiä ja naisia, jotka pysyvät raamatullisissa periaatteissa myös kuoleman uhatessa. Tällä kolmannen luvun tapahtumalla on myös esikuva aivan ennen Jeesuksen tuloa nousevan antikristillisen vallan pyrkiessä saamaan itselleen vain Jumalalle kuuluvan palvonnan. Jumalan omia tullaan Ilm. 13. luvun mukaan syyttämään maailman taholta viimeisten päivien vaikeuksien ja onnettomuuksien johdosta, jolloin heitä pakotetaan kumartamaan petoa ja sen kuvaa sekä uhkaamaan kuolemantuomiolla. Peto edustaa silloin juuri maallis/hengellistä valtaa.

DANIELIN KIRJA LUKU NELJÄ

Ylpeys käy lankeemuksen edellä.
Danielin kirjan neljäs luku on Raamatun erikoisimpia. Se on yhden kaikkien aikojen merkittävimmän hallitsijan henkilökohtainen todistus ylpeydestään, nöyryytyksestään ja lopullisesta kääntymyksestään taivaallisen Kuninkaan puoleen. Tämän luvun keskeinen sanoma on 14. jakeen sanoissa: ”että elävät tietävät Korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa.” Sama ajatus esiintyy myös jakeissa 22 ja 29. Jokaisen on lopulta ymmärrettävä, olkoon sitten kuningas tai kerjäläinen, oppinut tai oppimaton, että kansoilla ja yksilöillä on etsikkoaikansa. Ellei siitä oteta vaarin, seuraa tuomio ja tuho. Kertomus on selvä esimerkki tutusta sananlaskusta: ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä”. saviastia.fi

DANIELIN KIRJA LUKU VIISI

Bileet kuin viimeistä päivää.
Danielin kirjan viides luku kertoo Babylonissa pidetyistä kuningas Belsassarin pidoista. Kuningas ei aavistanut että noiden pitojen aikana hänen valtakuntansa otettaisiin häneltä pois. Nämä pidot ovat jääneet historiaan käsitteenä, joka on innoittanut sekä kuva- että säveltaiteilijoita ilmaisemaan tapahtumaan liittyvää häviön ja lopun tunnelmaa. Parhaiten sitä kuitenkin ilmentää Raamatun oma teksti. Nämä pidot pidettiin Babylonin valtakunnan viimeisenä päivänä eli historian mukaan lokakuun 13. päivänä 539 eKr. Antiikin maailmassa tällaiset kuninkaan pidot olivat hyvin suuria ja ne kestivät monta päivää ja niissä saattoi olla tuhansia vieraita. Belsassarin pidoissa palvottiin epäjumalia ja niissä käytettiin Jumalan temppelistä Jerusalemista anastettuja kulta-astioita. Siellä elettiin kuin viimeistä päivää ja se esikuvaa miten huolettomia ihmiset ovat näinä viimeisinä päivinä niin, että Jeesuksen tulo yllättää monet. Maailma elää silloin Raamatun profetioiden mukaan täysin maallisissa nautinnoissa ja huveissa palvoen mammonaa ja aistillisia himojaan.

DANIELIN KIRJA LUKU KUUSI

Danielissa vaikutti Pyhä Henki ja Jumala johti hänen elämäänsä. Kateus, joka oli alun perin Lusiferin kapinan lähtökohta, kateus ja ylpeys, johti yritykseen Danielin syrjäyttämiseksi ylivalvojan tehtävästä. Daniel joutui näin salajuonen uhriksi ja heitetyksi leijonien luolaan. Kuinka usein kuulemme myös nykyisin juonittelevista valtataisteluista kilpailijoiden voittamiseksi. Kateus johtaa vaikka minkälaisiin keinoihin ja tekoihin, joilla vastustaja pyritään nujertamaan. Nyt otettiin esille Danielin uskonto, joka poikkesi enemmistön uskonnosta. He olivat tarkkailleet Danielin elämää ja huomanneet hänen säännölliset rukoushetkensä, ja tähän he perustivat salajuonensa. Imartelu on tehokas keino ihmisen taivuttamiseksi omaan tahtoon.

DANIELIN KIRJA LUKU SEITSEMÄN

Uusi Profetia maailman valtakunnista
Daniel kuvasi neljännen valtakunnan eli Rooman kaksivaiheiseksi. Daniel kuvasi neljännen valtakunnan ensimmäisessä vaiheessaan mahtavaksi maailmanvallaksi, joka hallitsi silloin tunnettua maailmaa kreikkalaisen maailmanvallan jälkeen. Tätä ensimmäistä vaihetta historioitsijat tavallisesti nimittävät pakanalliseksi Roomaksi. Jokaisessa profetiassaan, mutta selvimmin juuri 7. luvussa esitetyssä profetiassa, Daniel kuvailee Rooman valtakunnan toisen vaiheen nousua. Tämän toisen vaiheen vertauskuvana on luvussa 7 mainittu »pieni sarvi». Mitä tarkoittavat nämä kuninkaat ja pieni sarvi? »Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi» (Dan. 7:24, 25).» Mitä salaperäinen »pieni sarvi» esittää? Daniel mainitsee ainakin seitsemän sille ominaista piirrettä, jotka selvästi auttavat meitä löytämään pienen sarven kuvaaman vallan Euroopan historiasta kristillisellä aikakaudella. Suo itsellesi aikaa saadaksesi tietää mikä tämä ”pieni sarvi” on ja miksi on todella tärkeää osata tunnistaa se kristikunnassa välttyäkseen eksytyksiltä.

DANIELIN KIRJA LUKU KAHDEKSAN

Taivaallinen pyhäkkö palvelus.
1.Piet.4:17 sanoo että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Luku kahdeksan valottaa tätä kysymystä. Matt.18:24. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia*. 25. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.Maallisessa tilinpidossa velka on euromääräinen ja se voidaan maksaa pois vastaavalla määrällä euroja. Syntiä Raamattu kuvaa sanalla velka kuten tässä Jeesuksen vertauksessa. Taivaallinen tilinpito tosin on erilainen kuin meidän. Syntivelkaa ei voi maksaa vanhurskaudella, joka on synnin vastakohta. Synti on laittomuus ja vanhurskaus oikein tekemistä. Synnin ja vanhurskauden välissä on ylipääsemätön kuilu. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, vain kuolema voi hyvittää synnin, eli se on lopulta poistettava luomakunnasta. Ihminen ei voi vanhurskauttaa itseään yrittämällä elää oikein. Se on parhaimmillaankin ulkokultaista elämää.Jeesus tuli sillaksi tuon kuilun yli. Hän eli ihmisenä synnittömän elämän ja otti päälleen koko ihmiskunnan, myös sinun ja minun synnit. Hän maksoi sen ainoan hinnan, millä syntivelka voidaan maksaa, antoi henkensä edestämme, kuoli meidän sijaisenamme. saviastia.fi

DANIELIN KIRJA LUKU YHDEKSÄN

Kuvitellaan että sinulla on kymmenen kolikkoa ja numeroit ne yhdestä kymmeneen. Sitten panet ne taskuun, sekoitat ja yrität sitten ottaa ne esille numerojärjestyksessä yksi kerrallaan siten, että panet ottamasi kolikon takaisin taskuun ennen seuraavaa nostoa. Mahdollisuutesi saada numero yksi on yksi kymmenestä. Mahdollisuutesi saada numerot yksi ja kaksi peräkkäin ovat yksi sadasta. Mahdollisuutesi saada numerot yksi, kaksi ja kolme peräkkäin ovat yksi kymmenestätuhannesta. Ja pohdipa tätä: mahdollisuutesi saada numerot yhdestä kymmeneen peräkkäin ovat yksi kymmenestä miljardista. Todennäköisyys kolikoiden nostamiselle oikeassa järjestyksessä on tyrmistyttävän pieni. Mutta entä todennäköisyys Jeesuksen elämän keskeisten vuosilukujen tarkalle ennustamiselle? Mitä jos Raamattu tosiaan ennusti hänen kasteensa ja kuolemansa ajankohdan samoin kuin sen, milloin evankeliumi vietiin pakanoille? Ja entäpä jos tuo profetia oli osa laajemmasta aikaprofetiasta, joka ennusti, milloin lopunaika alkaisi? Mitä jos siitä myös selviäisi, milloin viimeinen tuomio alkaisi? Tämä on paljon tärkeämpää kuin kolikoiden laskeminen. Vaakalaudalla on ikuisuuteen liittyviä kysymyksiä. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat kertovat hämmästyttäviä yksityiskohtia historiasta. Ne paljastavat Jeesuksen ensimmäiseen tuloon liittyviä tapahtumia ja mitä tapahtuu ennen hänen toista tuloaan.

DANIELIN KIRJA LUKU KYMMENEN

Jerusalemin temppelin rakentamista vastustetaan.
Danielilla oli ongelma. Hän rakasti syvästi omaa kansaansa ja ilmeisesti samaistui heidän vaikeuksiinsa surren, paastoten ja rukoillen Jumalalta apua heille. Ehkäpä hän juuri tällä tavalla valmistautui myös ymmärtämään näyn merkityksen. Danielin suruaika kertoo jostain ongelmasta tuona aikana. Hän ei kerro kuitenkaan tuon ongelman yksityiskohtia eikä luonnetta. Ongelma, mikä vaivasi Danielia, ei ollut se, että voisivatko Juutalaiset palata omaan kotimaahansa, koska se oli jo ratkennut. Ongelman täytyi koskea jotain muuta asiaa, joka kohtasi juutalaisia, kun he olivat saapuneet Jerusalemiin. Esran kirja kertoo meille, että he olivat todella vaikeuksissa. He pystyttivät alttarin ja alkoivat uhrata. Mutta kun he alkoivat rakentaa itse temppeliä, kohtasivat he vaikeuksia. Samarialaiset tulivat ja halusivat auttaa temppelin rakentamisessa. He olivat Israelilaisten kanssa avioituneiden pakanoiden jälkeläisiä, jotka olivat jääneet jäljelle ja asuttivat maan, kun Assyrialaiset ja Babylonialaiset olivat vieneet siirtovankeuteen juutalaisia. Ei-juutalaiset ihmiset olivat muuttaneet idästä ja asettuneet valitsemilleen alueille Israelin territoriota. He olivat monijumalisten uskontojen ja epäjumalien palvojia. Juutalaiset paluumuuttajat, muistaen syyn vankeuteensa, olivat peloissaan siitä, että samarialaiset olisivat voineet tuoda noita pakanajumalanpalveluksen muotoja uuteen temppeliin. Siispä he vastustivat samarialaisten tarjousta auttaa temppelin uudelleen rakentamisessa. www.saviastia.fi ja www.sananmiekka.fi

DANIELIN KIRJA LUKU YKSITOISTA

Profetia tarkentaa tulevaisuutta.
Enkeli Gabriel jatkaa edellisen luvun tulevaisuuden näkymiä. Vaikka Daniel jo tiesikin aikaisempien näkyjen pohjalta tulevat historian tapahtumat, hänellä on yhä kysymyksiä Jumalan kansan kohtaloista. Tämä 11. luku on hyvin vaikeaselkoinen johtuen lukuisista tämän luvun tapahtumista, joita on vaikea tulkita näin kauan jälkikäteen saatavilla olevan historiamme tapahtumista ja niiden vertauskuvallisista esityksistä. Uskon, että ne olivat tutumpia ja selvempiä silloisille kirjoituksia tutkiville ihmisille. Siksi käsittelemme niitä tietojemme mukaan vain pääkohdin ja lyhyesti. Luvun 11 profetia, samoin kuin lukujen 8 ja 9, liittyy Jumalan pelastussuunnitelman toteuttamiseen ja Jumalan kansan ikuiseen kohtaloon. Sellaisenaan luku 11 liittyy läheisesti lukujen 8 ja 9 suuriin profetioitten ääriviivoihin. www.saviastia.fi www.sananmiekka.fi

DANIELIN KIRJA LUKU KAKSITOISTA

Ihmeellisen aikamme merkitys.
Daniel kysyy: "Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" (Dan.l2:8). Daniel ei itse-kään käsittänyt näkyjään, hän halusi päästä niistä selville. Enkeli esittää hänelle: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." (Dan. 12:9). Danielin kirjan ennustukset avautuvat Jumalan kansalle vasta lopun aikana lopullisesti. Mitä pidemmälle ajassa pääsemme, sitä kirkkaammin ymmärretään Jumalan kätkemiä tarkoituksia ja maailmansuunnitelmaa. Tämän lupauksen mukaan Danielin kirja ei ole enää lukittu sinettien takana, vaan se on avattu ja Hengen avulla käsitettävä kirja. Lopun ajan alku. Maailmanhistorialla on alkunsa - luominen. Sillä on myös loppunsa ja Jumalan määräämä raja. Me emme tiedä, milloin Kristus tulee ja milloin historia päättyy, mutta meidän ei tule myöskään tehdä juutalaisten johtajien kohtalokasta erehdystä, kun he laiminlöivät aikain merkkien tarkkaamisen, eivätkä olleet valmiit vastaanottamaan Kristusta. www.saviastia.fi, www.sananmiekka.fi