DANIELIN KIRJA LUKU VIISI

Belsassarin pidot

Danielin kirjan viides luku kertoo  Babylonissa pidetyistä kuningas Belsassarin pidoista. Kuningas ei aavistanut että noiden pitojen aikana hänen valtakuntansa otettaisiin häneltä pois. Nämä pidot ovat jääneet historiaan käsitteenä, joka on innoittanut sekä kuva- että säveltaiteilijoita ilmaisemaan tapahtumaan liittyvää häviön ja lopun tunnelmaa. Parhaiten sitä kuitenkin ilmentää Raamatun oma teksti.

1. Kuningas Belsassar laittoi suuret pidot tuhannelle ylimyksellensä, ja hän joi viiniä näiden tuhannen edessä. 2. Kun viini oli makeimmillaan, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä, että kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. 3. Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta, Jerusalemista, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa. 4. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia.

Nämä pidot pidettiin Babylonin valtakunnan viimeisenä päivänä eli historian mukaan lokakuun 13. päivänä 539 eKr. Antiikin maailmassa tällaiset kuninkaan pidot olivat hyvin suuria ja ne kestivät monta päivää ja niissä saattoi olla tuhansia vieraita. Belsassarin pidoissa palvottiin epäjumalia ja niissä käytettiin Jumalan temppelistä Jerusalemista tuotuja kulta-astioita. Siellä elettiin kuin viimeistä päivää ja siksi se on hyvä esimerkki siitä, mitä tulee tapahtumaan Jeesuksen tullessa. Maailma elää silloin Raamatun profetioiden mukaan täysin maallisissa nautinnoissa ja huveissa palvoen mammonaa ja aistillisia himojaan.

5. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa, ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. 6. Silloin kuninkaan kasvot kalpenivat, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät hänet; hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat. 7. Kuningas huusi kovalla äänellä ja käski tuoda noidat, kaldealaiset ja tähtienselittäjät. Kuningas lausui ja sanoi Baabelin tietäjille: "Kuka ikinä voi lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, hänet puetaan purppuraan, ja hänen kaulaansa pannaan kultakäädyt, ja hän on oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä."

Ennen Jeesuksen toista tulemusta maailmassa tapahtuu pelottavia asioita, jotka ennakoivat armon ajan päättymistä. Belsassarin pidot ovat esikuva meidän ajastamme. Peloissaan Belsassar kutsui jälleen apuun sen ajan viisaita. Samoin myös armon ajan päättyessä vitsausten alkaessa ihmiset turvautuvat peloissaan maallisiin auktoriteetteihin, papistoon, tieteeseen, epäjumaliin, spiritismiin ja muihin apulähteisiin. Raamatusta löytyy tästä tilanteesta varoittava kuvaus. ”Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen”. (Jes. 28:15). He tulevat turvautumaan hengellisyyteen ilman Kristusta, Saatanan nerokkaaseen petokseen, kun hän esiintyy valkeuden enkelinä. Spiritismi tulee näyttämään merkittävää osaa maailmanhistorian loppuvaiheessa. Itse saatana saa vallan esiintyä kristuksena ja pettää miltei koko maailman, paitsi ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja todella uskovat Jeesukseen ja hänen sanaansa.

8. Silloin tulivat kaikki kuninkaan viisaat, mutta he eivät voineet lukea kirjoitusta eivätkä ilmoittaa kuninkaalle sen selitystä. 9. Kuningas Belsassar peljästyi silloin suuresti, ja hänen kasvonsa kalpenivat, ja hänen ylimyksensä tyrmistyivät.

Näin on Jeesuksen tullessakin. Ihmiset ovat peloissaan, koska eivät löydä Herran sanaa ajoissa, sillä lopputapahtumat tulevat etenemään nopeasti. Tästä Jumalan sanan etsimisestä Amos kirjoittaa seuraavasti: ”Koittaa aika - sanoo Herra Jumala - jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon.” (Aam. 8:11–13 VKR). Todella vakavaa tekstiä ja siksi Jumalan valtakunta on otettava vastaan ajoissa etsikkoaikana. Tänään on pelastuksen päivä.

10. Kuninkaan äiti tuli kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen tähden pitohuoneeseen. Kuninkaan äiti lausui ja sanoi: "Eläköön kuningas iankaikkisesti! Älkööt sinun ajatuksesi peljättäkö sinua, älköötkä kasvosi kalvetko. 11. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki ja jolla sinun isäsi päivinä havaittiin olevan valistus ja ymmärrys ynnä viisaus, samankaltainen kuin jumalien; hänet asetti isäsi, kuningas Nebukadnessar, tietäjäin, noitien, kaldealaisten ja tähtienselittäjäin päämieheksi - sinun isäsi, kuningas - 12. sentähden, että erinomainen henki ja tieto ynnä myös taito selittää unia, arvata arvoituksia ja ratkaista ongelmia havaittiin juuri hänessä, Danielissa, jolle kuningas oli antanut nimen Beltsassar. Kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän ilmoittaa selityksen." 13. Silloin Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas lausui ja sanoi Danielille: "Oletko sinä Daniel, joka on niitä juutalaisia pakkosiirtolaisia, mitkä minun isäni, kuningas, on tuonut Juudasta? 14. Minä olen kuullut sinusta, että sinussa on jumalien henki ja että sinussa on havaittu valistus, taito ja erinomainen viisaus.

Tämä kuningas ei ollut sama Belsassar, jolle Daniel oli selittänyt aikaisemmat unet. Historia ei pysty varmasti todistamaan hänen sukulaissuhdettaan Nebukadnessariin, joka oli kuollut jo yli 20 vuotta sitten. Tämä kuninkaan äiti oli todennäköisesti Nebukadnessarin tytär, jolla oli muistissa tapahtuneet asiat ja Danielin taito selittää unia. Näiden jakeiden perusteella Belsassar ei ollut samanlainen luonteeltaan kuin Nebukadnessar ennen nöyrtymistään. Hän ei rankaissut kaldealaisia viisaita heidän kykenemättömyydestään selittää unta vaan mielellään kutsui heti Danielin luokseen. Tuntui ihmeelliseltä, että kuningas ei tuntenut Danielia, vaikka hän oli ollut korkeassa asemassa ja tunnettu hovissa aikaisemmin. Ilmeisesti Danielin vanhuus oli jo johtanut hänet syrjäiseen asemaan Babylonin valtakunnassa.

15. Ja nyt tuotiin minun eteeni viisaat ja noidat lukemaan tätä kirjoitusta ja ilmoittamaan minulle sen selitys, mutta he eivät voineet sen selitystä ilmoittaa. 16. Mutta sinun minä olen kuullut voivan antaa selityksiä ja ratkaista ongelmia. Nyt siis, jos voit lukea kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, niin sinut puetaan purppuraan, ja kultakäädyt pannaan sinun kaulaasi, ja sinä olet oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä." 17. Silloin Daniel vastasi ja sanoi kuninkaalle: "Lahjasi pidä itse, ja antimesi anna toiselle. Mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle ja ilmoitan hänelle sen selityksen. 18. Sinä kuningas! Korkein Jumala antoi sinun isällesi Nebukadnessarille kuninkuuden, voiman, kunnian ja valtasuuruuden. 19. Ja sen voiman tähden, jonka hän oli hänelle antanut, vapisivat kaikki kansat, kansakunnat ja kielet ja pelkäsivät hänen edessään. Hän tappoi, kenen hän tahtoi, hän jätti henkiin, kenen hän tahtoi, hän ylensi, kenen hän tahtoi, hän alensi, kenen hän tahtoi.

 Daniel oli rehellinen, vilpitön ja nöyrä Jumalan palvelija. Hän ei halunnut rikastua saamansa Jumalan armolahjan perusteella. Hän halusi käyttää lahjaansa ihmisten auttamiseen ja siksi suostui ilman muuta auttamaan myös kuningasta ilman oman voiton pyyntiä.

20. Mutta kun hänen sydämensä paisui ja hänen henkensä kävi korskeaksi ja ylpeäksi, syöstiin hänet kuninkaalliselta valtaistuimeltansa, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois. 21. Hänet ajettiin pois ihmisten seasta, ja hänen sydämensä tuli eläinten sydämen kaltaiseksi; hänen asuntonsa oli villiaasien parissa, ja hän joutui syömään ruohoa niinkuin raavaat; hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteesta, kunnes hän tuli tuntemaan, että korkein Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa ja asettaa sen päämieheksi, kenen hän tahtoo.

Kuningas oli nuori ja kokematon ja vailla tietoa oikeasta Jumalasta. Daniel halusi Nebukadnessarin kokemuksien kautta opettaa hänet tuntemaan oikean Jumalan, nöyrtymään ja antamaan kaikesta kunnian Jumalalle. Belsassarin asema ja valta olivat viimekädessä Jumalalta saatuja. Kansa on sellainen kuin kuningas eli kuninkaalla oli suuri vaikutus kansaan.

22. Mutta sinä, hänen poikansa Belsassar, et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka tämän kaiken tiesit; 23. vaan sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan: hänen huoneensa astiat on tuotu sinun eteesi, ja sinä ja sinun ylimyksesi, sinun puolisosi ja sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivät kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut.

Daniel ei kaunistellut eikä yrittänyt liehakoida vaan hän sanoi suoraan ja rohkeasti asiansa. Hän tuomitsi synnin syntinä. Esim. Johannes Kastaja saarnasi rohkeasti parannuksen sanomaa jopa kuningas Herodekselle. Johanneksen tehtävä oli valmistaa kansaa Jeesuksen ensimmäiselle tulemiselle. Johanneksen sanoma on ajankohtainen myös lopun aikana. Siksi nykyaikanakin pitäisi saarnata voimakkaasti parannuksen sanomaa, tuomita synti syntinä eikä painaa villaisella. Synti on samaa kuin laittomuus. Jumala on mustasukkainen kunniastaan ja lakinsa noudattamisesta.

24. Sentähden on tämä käsi lähetetty hänen tyköänsä ja tämä kirjoitus kirjoitettu. 25. Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: 'Mene, mene, tekel, ufarsin.' 26. Ja tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun.

Jumala tunsi Belsassarin luonteen muuttumattomuuden. Hän oli tehnyt lopullisen ratkaisunsa epäjumaliensa puoleen ja palveli niitä. Hänen olisi pitänyt huolehtia valtakuntansa hyvinvoinnista ja puolustuksesta. Se, että viisaat eivät ymmärtäneet tekstiä, mutta Daniel ymmärsi sen, kertoo siitä, että vain hengellisesti asennoituneet ihmiset ymmärtävät Jumalan sanan. Näin se on nykyaikanakin. Maailma kulkee kohti tuhoaan, koska ei ole ymmärretty Raamatun viimeisiä varoituksia esim. Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa. Raamattu avautuu vain rukouksella, vilpittömällä mielellä ja ahkeralla sanan tutkimisella. Se on Pyhä Henki, joka avaa ymmärryksen Raamattuun. ”Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.” (2. Piet. 1:20–22).

27. Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havaittu. 28. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu meedialaisille ja persialaisille."

Danielin kirjan toisessa luvussa totesimme, kuinka Jumalan valitsema Kyyros valloitti Babylonin kaupungin samana yönä, kun siellä oli pidot ja juomingit ylimmillään. Hän kaivautti Babylonin läpi kulkevaan Eufrat virtaan uuden uoman kaupungin ympäri ja johdatti vedet sitä kautta pois keskustasta. Näin virta kuivui kaupungin sisällä ja Kyyroksen armeija marssi kuivunutta uomaa pitkin kaupunkiin ja yllätti sen asukkaat kesken juhlinnan.

29. Silloin Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan ja kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja julistettava, että hän oli oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä. 30. Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas, 31. ja Daarejaves, meedialainen, sai haltuunsa valtakunnan ollessaan noin kuudenkymmenen kahden vuoden ikäinen.

Tämä muinaisen Babylonin kukistuminen on esikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan nykyiselle Babylonille eli maailmalle ennen Jeesuksen takaisintuloa, josta on kerrottu Ilmestyskirjassa. ”Muuan mahtava enkeli otti ison kiven, myllynkiven kokoisen, heitti sen mereen ja sanoi: - Näin paiskataan pois Babylon, tuo suuri kaupunki, eikä sitä löydetä enää.” (Ilm. 18:21).Nykyinen Babylon, joka nimi merkitsee uskontojen sekoitusta, tulee saamaan loppunsa ihmisten huomatessa viimein, mihin Babylon on heidät johtanut. Siksi on erittäin tärkeätä selvittää oma sidonnaisuutensa Babyloniin eli kirkkoihin, joiden oppi ei ole puhdas luopumuksista, jo tänään ennen kuin on liian myöhäistä. Jeesus sanoo Babylonista: ”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.” (Ilm. 18:1-5).

Jumalalla on erityinen kehotus Babylonissa olevalle kansalleen ennen kuin se kukistuu. Tämä Jumalan kehotus tulee aiheuttamaan uudelleen helluntain tapaisen suuren herätyksen Jumalan pelastussuunnitelman päättävänä työnä. Raamattu nimittää tätä tapahtumaa myöhäissateeksi ja kevätsateeksi. Se tulee kypsyttämään viljan valmiiksi. Tämä myöhäissade, uusi helluntai, on jatkoa Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sanomalle, joka valmistaa ihmiskuntaa lähtemään pois Babylonista ja liittymään jäännöskansaan joka pitää Jumalankäskyt ja uskon Jeesuksen vanhurskauteen sekä Jeesuksen takaisintulolle. Jumalan kirkkaus tulee valaisemaan koko maailman ennen Jeesuksen takaisintuloa. Jumalan kansalle valkenee lopullisesti Babylonin eksyttävä toiminta. Jae kaksi kuvaa hyvin voimakkaasti Babylonin demonista tilaa. Kirkkoon on tullut pakanallisia Raamatun vastaisia oppeja ja erilaisia ihmiskäskyjä, kirkkoisien järjen päätelmiä. Yhtenä suurimpana harhaoppina on sielun kuolemattomuus, jota ylläpitävät neitsyt Marian ja muiden pyhimysten rukoileminen sekä spiritismi sen eri muodoissaan. Jae kolme kertoo myös hyvin voimakkaasti sen maailmanlaajuisesta demonisesta vaikutuksesta. Kaikki kansat ovat omaksuneet sen eksyttäviä oppeja ja tapoja.

Tämä Jumalan kehotus: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet”, tulee aiheuttamaan suuren herätyksen maailmassa ja Jumalan kansaa lähtee pois Babylonista, eli eroamaan kirkkokunnista, joiden opetus on Raamatun sanan ja pakanallisten ihmisoppien sekoitusta. Tämä osoittaa selvästi, että Babylonissa on kaikesta huolimatta vilpittömiä ja rehellisiä Jumalan lapsia. He tulevat kuulemaan, ymmärtämään ja toteuttamaan Jumalan kutsun. Ne, jotka eivät tottele Jumalan kutsua, joutuvat niihin hirvittäviin vitsauksiin, joista on kerrottu ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskirjan 16. luvussa. Babylonin synnit ulottuvat taivaaseen asti eli Babylon ei tule tekemään parannusta, joten ainoa mahdollisuus on todella lähteä sieltä ulos Jumalan seurakuntaan. Jeesus vertasi Nooan aikaa tulemuksensa aikaan. Nooa rakensi arkkia ja saarnasi 120 vuotta varoittaen ihmisiä vedenpaisumuksesta. Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa on jo julistettu yli 170 vuotta varoittaen ihmisiä Babylonin erheistä ja valmistaen ihmisiä Jeesuksen tuloa varten. Nooan aikana ihmisten oli konkreettisesti tultava arkkiin. Samoin lopun aikana ihmisten on erottava Babylonin kirkoista ja liityttävä Jumalan seurakuntaan. Arkki oli seurakunnan vertauskuva. Jumalan todellinen seurakunta on se, joka julistaa tätä viimeistä armonsanomaa, kolmen enkelin sanomaa, jonka tehtävä on palauttaa Raamatun opetukset ja totuudet alkuperäisen iankaikkisen evankeliumin mukaiseksi. Tämä Babylonista poislähteminen on Jumalan rakkauden sanoma, jonka hän on antanut omalle kansalleen, ja joka on otettava tosissaan ja myös toteutettava käytännössä. Jos sinä rakastat Jumalaa, niin sinä toteutat myös tämän käskyn, vaikka se saattaa aiheuttaa suuriakin vaikeuksia elämän eri alueilla. Aseta kuitenkin Jumalan tahdon seuraaminen ensimmäiselle sijalle.