DANIELIN KIRJA KAHDEKSAS LUKU

Danielin näky pässistä ja vuohipukista  Danielin kirjan kahdeksas luku kertoo jälleen näystä, jonka Daniel sai kaksi vuotta edellisen näyn jälkeen eli vuonna 551 eKr. Näky käsittelee Persian ja Kreikan välistä valtataistelua ja sitä seurannutta antikristuksen toimintaa.

1. Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen kuin minulla jo ennen oli ollut näky. 2. Kun minä näyssä katselin, havaitsin minä olevani Suusanin linnassa, Eelamin maakunnassa; ja kun minä näyssä katselin, olin minä Uulai-joen rannalla.

Kuningas Belsassarin kolmas hallitusvuosi oli siis 551 eKr. Nebukadnessar oli kuollut 12 vuotta aikaisemmin. Daniel oli tällöin noin 72-vuotias. Elam on maakunta Babylonin ja Tigrisvirran itäpuolella, jossa on Susanin kaupunki. Ulaijoki laskee Tigrisvirtaan. Tämä näky alkaa Meedo-Persian kaksoisvaltakunnasta. Babylonia ei enää mainita, koska sen valta oli loppumaisillaan.

3. Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. 4. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se tuli suureksi.

Se, että toinen sarvi oli pitempi, kertoo Persian noususta mahtavammaksi. On merkille pantavaa, että eläinhahmojen yksityiskohdat täsmäävät tarkalleen edellisen näyn eläinhahmojen kanssa hiukan eri tavalla kuvattuna. Pässi eli Meedo-Persia esitetään itämaisena valtakuntana, joka valtasi alueita kuten lännessä Babylonin, Syyrian ja Vähä-asian, pohjoisessa Armenian ja Skyytian ja etelässä osan Arabiaa, Egyptin ja Etiopian. Näin siitä tuli mahtava ja laaja valtakunta. Sarvet kuvaavat hyvin tämän kaksoisvaltakunnan voimasuhteita.

5. Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi. 6. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä. 7. Ja minä näin sen käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä; eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen vallasta.

Vuohipukki kuvaa seuraavaa hämmästyttävällä nopeudella syntynyttä maailmanvaltaa eli Kreikkaa ja mahtava sarvi sen otsassa Aleksanteri suurta. Aleksanteri suuren sotajoukot tulivat tunnetuksi hävitysvimmastaan. He ryöstivät kaiken tarvitsemansa valloittamiltaan kansoilta.

8. Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.

Vuohipukki eli Aleksanteri Suuren Kreikka valloitti hämmästyttävällä nopeudella koko silloisen tunnetun maailman. Suuri sarvi katkesi eli Aleksanteri suuri kuoli kesken valloitustaan 33-vuotiaana. Aleksanterin kuoltua Kreikan valtakunta jakaantui neljään osaan hänen kenraaliensa kesken.

9. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin. 10. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. 11. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.

 Olemme jo tutkineet edellisissä luvuissa profetioita eri maailmanvalloista ja todenneet, että pienellä sarvella kuvataan Rooman maailman valtaa ja sen piiristä noussutta uskonnollis/poliittista  Rooman kirkon valtaa.  Pakanallisesta Roomasta tuli mahtava valtio sekä mahdiltaan että alueiltaan. Se valloittikin suuren osan nykyistä Eurooppaa, Etu-Aasiaa ja Pohjois-Afrikkaa. Jopa ihana maa eli Palestiina joutui sen vallan alle.

12. Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.

Tämä sarvi eli paavinvalta sai aikaan Evankeliumia väärentävän jumalanpalveluksen erilaisine ihmislähtöisine traditioineen ja kasvoi maailmanlaajuiseksi uskonnollis/poliitiseksi vallaksi. Sarvi kuvaa sitä että paavikunta ei ollut vain uskonnollinen valta vaan myös maallinen. Kirkkokunta sai otteen maallisista ruhtinaista ja kuninkaista ja he joutuivat alistumaan kirkon auktoriteettiin. Tuomme esiin niitä raamatun sanan vastaisia oppeja, joita kirkko oli omaksunut. Emme tuomitse ihmisiä eli kirkkokansaa. Kirkossa on aina ollut aitoja tosi kristittyjä, jotka ovat palvelleet Jumalaa sen ymmärryksen mukaan joka heillä oli. Voimme kuitenkin verrata opinkappaleita Raamatun sanaan ja monia siitä poikkeavia oppeja ja käytäntöjä. Väärän jumalanpalveluksen eli Jeesuksen opetuksen syrjäyttäneistä uskonopeista voitaisiin mainita esim. seuraavia asioita; Pappi on asetettu Jumalan ja ihmisen välimieheksi, kun taas Raamatun mukaan Jeesus on meidän ainoa välimiehemme. Kristuksen sijaiseksi on asetettu kirkko ja paavi. Jeesus asetti edustajakseen Pyhän Hengen, joka asuu jokaisen uskovan sydämessä ja ohjaa oikeaa tietä. Kristuksen pappeuden tilalle on asetettu ns. Pietarin suksessio eli seuraanto, joka merkitsee sitä, että paavin asema perustuu Jeesuksen Pietarille annettuun valtuutukseen ja jatkuu katkeamattomana ajan loppuun asti oikeudella päästää ja pidättää synnit. Kristus on itse kallio, jolle seurakunta rakentuu, ei suinkaan vajavainen erehtyväinen Pietari saatikka muut ihmiset. Raamatun mukaan seurakunnassa on uskovien yhteinen ja yleinen pappeus.

Jumalan erehtymättömyys on korvattu paavin erehtymättömyydellä. Raamatun mukaan Kristuksella on ainoastaan erehtymättömyys. Kukaan kuolevainen ihminen ei voi ottaa hänen asemaansa, yksikään kuolevainen ihminen tai neuvosto ei ole eryhtymätön. Messu on asetettu Kristuksen veren tilalle. Esim. ehtoollisessa leivän ja viinin kuvitellaan muuttuvan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Raamatun mukaan ehtoollinen on Kristuksen kuoleman muistojuhla, jossa ei ole edellä mainittua konkreettista merkitystä. Neitsyt Maria on asetettu palvonnan kohteeksi jopa edelle Kristusta. Hänen luullaan palvelevan taivaassa välittäjänä ja rinnakkaissovittajana Jeesuksen kanssa. Raamatun mukaan Mariaa, kuolevaista ihmistä ei voida asettaa Jumalan paikalle, vaikka hän onkin saanut erikoisaseman Kristuksen synnyttäjänä. Maria lepää haudan levossa odottaen Jeesuksen toista tulemusta kuten kaikki muutkin uskossa kuolleet ihmiset. Mm. Näillä toimenpiteillä kirkko riisti ja pimensi puhtaan evankeliumin ja täytti sen omalla antikristillisellä teologiallaan, jota se toteuttaa ajan loppuun asti. Jumalan todellinen kansa taistelee sitä vastaan ja tulee valmistamaan oman kansansa puhtaan evankeliumin valolla Jeesuksen tuloa varten.

13. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?" 14. Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa."

Israelin kansan maanpäällisen pyhäkön palvelukseen sisältyi joka päivä erilaisia uhreja, jotka kuvasivat Kristuksen kertakaikkista uhria Jumalan pelastussuunnitelmassa. Päivittäisten uhrien lisäksi oli suuri sovituspäivä, joka oli tuomion päivä, vuoden vakavin ja juhlallisin päivä. Kansan synnit siirrettiin lopullisesti pois pyhäköstä. Tämä temppelipalvelus sai täyttymyksensä ja loppui, kun Kristus uhrattiin kertakaikkisena uhrina kaikkien syntien sovittamiseksi. Tämän pyhäkköpalveluksen tilalle kirkko asetti paavillisen Rooman toimesta väärennetyn jumalanpalveluksen. Siksi enkeli kysyi, että kuinka kauan tämä väärä jumalanpalvelus tulisi kestämään eli koska pyhäkkö ja siinä toimitettava palvelus jälleen palautetaan. Tässä on sitten enkelin vastaus edellisen jakeen kysymykseen koskien kirkkovallan väärän jumalanpalveluksen päättymistä. Tämä on Raamatun pisin ja mielestäni tärkein aikaennustus, jota tarkastelemme hiukan myöhemmin tämän ja seuraavan luvun yhteydessä.

15. Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehen muotoinen olento. 16. Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä tälle se näky!" 17. Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: "Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa."

Enkeli toistaa tässä kahdesti, että näky tarkoittaa lopun aikaa. Me elämme nyt kaikkien Raamatun profetioiden perusteella lopun ajassa. Lopun aika tarkoittaa Rooman kirkon väliaikaisen päättymisen eli kuolihaavan jälkeistä aikaa vuodesta 1798 eteenpäin ja vihan aika tarkoittaa Rooman kirkon eli pimeän keskiajan aikaa 538–1798. Kristuksen välitystyö taivaassa päättyy pian, eli pyhäkkö tulee puhdistetuksi. Kaikkien pelastettujen synnit on silloin pyyhitty pois pyhäköstä ja Kristus on valmis tulemaan maan päälle noutamaan omansa. Raamatusta ei löydy mitään muuta tulevaan aikaan liittyvää ennustusta , vaan aikaprofetiat päättyvät vuoteen 1844.

18. Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. 19. Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. 20. Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat. 21. Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. 22. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

Olemme jo tutustuneet näihin eläinsymboleihin, mutta nyt enkeli vahvistaa meille niiden merkityksen, joten kerrataan ne lyhyesti. Kaksisarvinen pässi kuvaa kaksoisvaltakuntaa Meedo-Persiaa. Vuohipukki kuvaa Kreikan valtakuntaa ja suuri sarvi sen otsassa kuvaa kuningas Aleksanteri Suurta. Kreikan valtakunta hajosi sitten Aleksanterin kuoltua ja jakaantui neljään valtakuntaan hänen sotapäälliköillensä. Nämä valtakunnat kiistelivät ja taistelivat keskenään Välimeren satamista ja menettivät lopulta valta-asemaansa.

23. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. 24. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.

Häikäilemätön kuningas kuvaa sitten pakanallista Rooman valtaa ja sen monin käytännöin jatkavaa Rooman kirkkoa ja sen toimintaa Jumalan kansaa ja itse Jumalaa vastaan. Enkeli halusi ilmoittaa, kuinka varma ja tosi näky on ja että se avautuu vasta tulevina päivinä eli lopun aikana. Hän toistaa siis tämän pitkän ajanjakson merkityksen kolmannen kerran. Historia on sitten todistanut, että tämän näyn merkitys avautui Jumalan kansalle vasta lopun aikana ja historia todistaa myös ne tapahtumat, jotka liittyivät taivaallisen pyhäkön puhdistamiseen ja tuomion aikaan. Katsotaan hiukan Pyhäkön uhripalveluksien merkitystä. Uhraaminen on lähtöisin jo sieltä syntiinlankeemuksesta lähtien. Kain ja Abel olivat ensimmäiset ihmiset, jotka uhrasivat Herralle. Jumalan miehet ovat siitä lähtien uhranneet kautta vanhan liiton historian esikuvaten Jeesuksen uhria ristillä. Uhraaminen päättyi, kun Jeesus oli kertakaikkinen uhri.

25. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Mooses rakennutti erämaassa pyhäkön Jumalan antaman ohjeiden mukaan. Siinä Jumala opetti Israelin kansalle pelastussuunnitelmansa erilaisten uhrien ja toimitusten kautta. Viaton uhrikaritsa kuvasi Jeesusta Kristusta ristillä. Tämä temppelipalvelus loppui, kun Kristus uhrattiin kertakaikkisena uhrina kaikkien ihmisten syntien sovittamiseksi. Kun Jeesus sitten uhrattiin, pyhäkön esirippu repesi kahtia ja näin näköyhteys kaikkeinpyhimpään aukeni ja se oli merkkinä maallisen pyhäkköpalveluksen päättymisestä. Katsotaan nyt sitten tarkemmin jakeessa 14 mainittua aikaennustusta. Raamatun aikaennustuksissa päivä tarkoittaa vuotta. Tämä tulkinta löytyy raamatusta ”päivä vuodeksi luettuna” 4.Moos.14:34. Päivä vuosi tulkinta profetioiden tulkinnassa on osoittautunut päteväksi niiden oikein ymmärtämiseksi. Tässä ennustuksessa 2300 iltaa ja aamua eli päivää tarkoittaa siis 2300 vuotta eli on kysymys 2300 vuoden pituisesta ajanjaksosta. Raamatun mukaan päivä alkaa illasta ja päättyy kun seuraava ilta alkaa.

26. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa."

Tämän ennustuksen lähtövuotta ei ole ilmoitettu tässä luvussa vaan se löytyy seuraavasta luvusta, johon paneudumme tarkemmin videolla luvusta 9. Yhdeksännessä luvussa kerrotaan, että Jerusalem oli rauniona 70 vuotta ja Esran kirjassa on sitten ilmoitettu tämä lähtövuosi, joka oli sama kuin Jerusalemin jälleen rakentamisen käskyvuosi. Lähtövuosi on Raamatun ja historian mukaan 457 eKr. Kun vuoteen 457 eKr. lisätään 2300 vuotta, tullaan vuoteen 1844, jolloin siis alkoi ennustuksessa mainittu pyhäkön puhdistaminen.

Maallista pyhäkköä ei silloin enää ollut, joten on kysymys heprealaiskirjeessä mainitusta taivaallisesta pyhäköstä ja sen kunniaan nousemisesta eli puhdistamisesta. Silloin eli vuonna 1844 alkoi taivaallisen pyhäkön puhdistus eli Jumalan kansan syntien poistaminen maallisen pyhäkön vertauskuvan mukaan. Myös Jom kippur päivälle eli sovituspäivälle täytyy olla täyttymys samoin kuin on muillekin temppelipalvelus rituaaleille. Me elämme tällä hetkellä tätä taivaallisen pyhäkön puhdistamisen aikaa eli tuomion aikaa, josta Raamattu kertoo useissa kohdissa. Siihen viittaa myös edellisessä luvussa oleva näky tuomiosta. Molemmat näyt tapahtuvat samaan aikaan pienen sarven aikana. Tästä tuomion ajasta ja sen merkityksestä kerrotaan tarkemmin Raamatussa monissa kohdissa ja myös historia todistaa sen tapahtuneen.

27. Ja minä, Daniel, olin raukea ja sairastin jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä; ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden enkä sitä ymmärtänyt.

Daniel halusi kuitenkin väsymyksestä huolimatta saada lisää valoa tähän näkyyn. Niin tärkeänä ja merkittävänä hän sitä piti. Seuraavassa luvussa enkeli tulee sitten ilmoittamaan Danielille lisää valoa näyn ymmärtämiseen.

VELAN KÄSITTELY TAIVAALLISESSA TILINPIDOSSA

Tämän kirjoituksen tarkoitus on selventää, miksi ylipäätään pelastus suunnitelmassa tarvitaan "viimeistä tuomiota", vieläpä kaksiosaista  tuomiotointa.

Matt.18:24. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia*.

25. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.

Maallisessa tilinpidossa velka on euromääräinen ja se voidaan maksaa pois vastaavalla määrällä euroja. Syntiä Raamattu kuvaa sanalla velka kuten tässä Jeesuksen vertauksessa. Taivaallinen tilinpito tosin on erilainen kuin meidän. Syntivelkaa ei voi maksaa vanhurskaudella, joka on synnin vastakohta. Synti on laittomuus ja vanhurskaus oikein tekemistä.  Synnin ja vanhurskauden välissä on ylipääsemätön kuilu. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, vain kuolema voi hyvittää synnin, eli se on lopulta poistettava luomakunnasta. Ihminen ei voi vanhurskauttaa itseään yrittämällä elää oikein. Se on parhaimmillaankin ulkokultaista elämää.

Jeesus tuli sillaksi tuon kuilun yli. Hän eli ihmisenä synnittömän elämän ja otti päälleen koko ihmiskunnan, myös sinun ja minun synnit. Hän maksoi sen ainoan hinnan, millä syntivelka voidaan maksaa, antoi henkensä edestämme, kuoli meidän sijaisenamme.

Room.5:18. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. 19. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. 20. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 21. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

Matt.27:50. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

Lue myös Room.6:3,4 ja Jes. 53:4,5

Uskon kautta voimme kulkea erottavan kuilun yli Jeesuksen luo ja saada hyväksemme hänen sovitustekonsa.  Sak.3:3. Joosua seisoi enkelin edessä, likaiset vaatteet päällään. 4. Enkeli sanoi palvelijoilleen: "Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään." Sitten enkeli sanoi Joosualle: "Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin."  5. Hän sanoi palvelijoille: "Pankaa puhdas päähine hänen päähänsä." Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan.

Juhlavaate on Kristuksen vanhurskaus, joka luetaan uskovan hyväksi.

Raamattu puhuu viimeisestä tuomiosta, joka vastaa jollakin tavoin maallista tilinpäätöstä. Kirjanpidosta tehdään kerran vuodessa tilinpäätös, mutta taivaallinen tilinpito päätetään yhden kerran ajan lopussa. Viimeinen tuomio on kaksivaiheinen. Ensin tuomitaan kerran uskoon tulleet Jeesuksen seuraajat. Saarn. 12:14.  Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.

1. Piet 4:17. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?

Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Vuonna 1844  (Danielin kirjan Messias profetian aikalaskelman mukaan) alkoi ns. tutkiva tuomio, joka vastaa esikuvallista pyhäkön puhdistamista suurena sovituspäivänä. Johannes "söi käärön" joka kuvaa Danielin kirjaa.  Danielin kirja oli avautunut ja sen perusteella uskottiin Jeesuksen saapuvan maan päälle, mutta tarkempi tämän tekstin tarkastelu osoittaa, että se tuotti karvaan pettymyksen ja sanan julistuksen piti senkin jälkeen jatkua. Jeesuksen tuloa odottaneet uskovat uskoivat tämän maapallon olevan Danielin kirjan tarkoittaman pyhäkön, mutta tarkempi tutkiminen pettymyksen jälkeen johti heidät ymmärtämään se, että profetia tarkoittikin Taivaallista pyhäkköä jossa Jeesus toimii ylimmäisenä pappina meidän hyväksemme. Adventtiseurakunta siitä alkaen on julistanut viimeistä armon sanomaa  ja uskonpuhdistus sanomaa maailmalle. Milleriläisen liikkeen kokema pettymys on Raamatussa ennustettu ja kuului Jumalan suunnitelmaan.

Ilm. 10:9. Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön minulle. Hän vastasi: "Ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja." 10. Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. 11. Minulle sanottiin: "Vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille."

3. Moos.16:8. Hän heittäköön arpaa siitä, kumpi pukeista kuuluu Herralle ja kumpi Asaselille*. 9. Sen pukin, jonka arpa määrää Herralle, Aaron tuokoon esiin ja uhratkoon syntiuhriksi,

 Jeesus tutkii elämän kirjaa ja vertaa uskovien elämää heidän uskon tunnustukseensa. Ovatko tehneet totta elämässään ja seuranneet Jeesusta, vai ovatko olleet vain nimellisesti kristittyjä. Uskovat joiden nimet jäävät elämän kirjaan ovat pelastettuja ja saavat lahjaksi iankaikkisen elämän. Heidän syntinsä on anteeksi annettu ja Jeesus on kuolemallaan lunastanut heidät. Tämä vapauttava tuomio on Hyvä sanoma, evankeliumi. Se kumoaa kuolemantuomion, joka on jokaisen ihmisen osa, sillä kaikki me olemme syntisiä.

Mitä itse syntivelalle sen jälkeen tapahtuu tilinpidossa?  Sehän on otettu pois syyttämästä pelastettua.  Jeesus kärsi meille kuuluneen rangaistuksen sijaisenamme. Jeesuksen sovitus koskee ihmisiä, se on luonteeltaan pelastava. Armon ajalla Jumala tahtoo pelastaa niin monia ihmisiä kuin mahdollista.

Risti on täydellinen ratkaisu ihmisen velkaongelmaan. Saamme lukea Jeesuksen täytetyn työn hyväksemme juuri tänään.

Pelastus ei koske tietenkään syntiä itseään, se jää tilikirjaan edelleen, mutta nyt se siirretään pelastettujen nimien kohdalta pois itsensä Saatanan (Asaselin) nimen kohdalle. Hän tulee lopulta kärsimään myös jokaisen pelastetun ihmisen syntien tähden täyden rangaistuksen.

3. Moos 16:10. mutta se pukki, jonka arpa määrää Asaselille, jätettäköön seisomaan elävänä Herran eteen. Sovitettavat synnit pantakoon sen kannettaviksi. Sitten se ajettakoon Asaselin luo autiomaahan.

Niiden uskovien nimet jotka pyyhitään pois elämän kirjasta jäävät kuitenkin tilisarakkeeseen, jossa on merkinnät jokaisen kuolemaan tuomitun teoista. Jokainen joka ei pelastu kantaa itse tekojensa mukaisen rangaistuksen.

Ilm.20:15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.

Ilmestyskirjassa kerrotaan toisesta tuomiovaiheesta, joka alkaa tuhatvuotiskauden alussa. Siinä käsitellään kadotukseen joutuvien velat;

Ilm. 20:4. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta.

Jotkut uskovat, että kun Jeesus on antanut uskovan synnit anteeksi, ne on todella anteeksi annetut ja unohdetut, eikä niitä sen jälkeen missään ole. Tämä onkin totta jokaisen armahdetun kohdalla. Olemme uskon kautta vapaat ja puhtaat Jeesuksessa Kristuksessa, eikä meidän tule vanhoja syntejämme muistella. Jeesus kuoli meidän puolestamme, ei omasta puolestaan. Kuolema ei voinut häntä pitää, sillä hän ei ollut syntiä tehnyt henkilökohtaisesti. Sen vuoksi on oikeudenmukaista panna anteeksi annetut synnit kaiken synnin alkuunpanijan, Saatanan kannettavaksi. Vasta sitten kun hän on kantanut vastuun kaikesta syntivelasta, on maailmakaikkeus vapaa.

Ilm. 20:10. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.

Lopulta myös kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen, eli synnin palkka eli seuraus myös hävitetään lopullisesti. Sen jälkeen ei uudesti luodussa maassa ole enää kuolemaa.

Ilm.20:14. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. 15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.

Jes. 1:18.     - Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra. - Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.

Nyt kun on vielä armon ovi avoinna anna Kristuksen veren puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Tunnusta ne ja hylkää niin saat osaksesi armon ja uuden monin verroin paremman elämän, yltäkylläisen elämän!