ILMESTYSKIRJA JOHDANTO

Ilmestyskirja on nyt kun järjetön pahuus saanut vallan Euroopassa konkreettisempi kuin koskaan ennen. Se kertoo nimenomaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen vastustajansa Saatanan välisestä kamppailusta herruudesta. Saatana toimii tavallaan ja Kristus tavallaan. Brutaali tuhoamissota on Saatanan juhlaa, mutta miksi me ihmiset suostumme niin usein hänen orjikseen?
Seuraa ajatuksella tätä vakavaa sarjaa Raamatun tärkeimmästä profetiasta.
Ilmestyskirja on yhteenveto koko Raamatusta. Erään laskelman mukaan siinä on 505 viittausta 28aan VT:n kirjaan. Erityisesti siinä on paljon yhteistä Danielin kirjan profetioiden kanssa, joista osa avautuu vasta ilmestyskirjassa. Siksi sitä on tutkittava yhdessä Danielin kirjan kanssa.

Ilmestyskirja keskittyy erityisesti Jeesuksen tulon läheisyyteen ja Jumala haluaa korjata vihollisen aikaansaamat väärät tulkinnat Raamatusta ja valmistaa kansan, joka vie lopun ajalla puhtaan evankeliumin kaikkialle maailmaan. Eli uskonpuhdistus ei suinkaan päättynyt Lutherin päiviin vaan jatkuu ajan loppuun asti. Jokainen ihminen joutuu silloin tekemään valintansa, joko Herran puoleen tai vihollisen puoleen. Siksi Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus niille, jotka tutkivat ja omaksuvat elämässään käytäntöön sen sanoman.

Ilmestyskirja kertoo Jumalan pelastussuunnitelman lopullisen täyttymyksen. Se on yhteenveto koko Raamatusta ja on sen kruunu. Raamatun ensimmäiset luvut kertovat maailman luomisesta ja sitä seuranneesta syntiinlankeemuksesta. Raamatun viimeiset luvut kertovat synnin lopullisesta hävittämisestä ja uudesti luodusta maasta, jossa vanhurskaus ja rauha ikuisesti vallitsevat. Ihminen ja koko luomakunta palautetaan siihen alkuperäiseen kauniiseen loistoonsa, johon se oli alun perin tarkoitettu ja jolloin kaikki oli täydellistä. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 1. Ilmestys Patmoksella

Ilmestys Patmoksella
Vaikka Ilmestyskirjaa nimitetään Johanneksen ilmestykseksi, se on lähtöisin Jumalalta, joka antoi sen edelleen Jeesukselle ja edelleen enkelin kautta Johannekselle ja näin seurakunnalle. Tästä voidaan päätellä, että koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman. On tärkeää huomata, että ilmestyksen kohderyhmänä ovat Jumalaan uskovat. Ilmestyskirja sisältää kristilliselle seurakunnalle tarkoitettua sisäpiirin tietoa. Siksi se on täynnä vertauskuvia, joiden merkitys avautuu vain Raamatun pyhien kirjoitusten pohjalta. Niin kuin Raamattu selittää itse itseään, niin Raamattu selittää myös Ilmestyskirjaa. Ilmestyskirjan johdanto videon loppupuolella olen luetellut keskeiset symbolit ja vertauskuvat.
Ilmestyskirja on annettu nimenomaan seurakuntaa varten, joten vain Raamatusta löytyy Ilmestyskirjan oikea tulkinta. Siksi on oltava hyvin varovaisia yksittäisten henkilöiden tulkinnoille ja heidän saamilleen näyille ja profetioille
Sana Ilmestys on käännetty kreikan sanasta apokalypsis, mikä merkitsee sanamukaisesti verhon poistamista tai paljastamista. Tämän ilmestyksen tarkoituksena on näyttää Jumalan palvelijoille eli kaikille Kristukseen uskoville, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman ja tutkii siitä sanoin kuvaamattomalla mielenkiinnolla, koska se liittyy Jeesuksen työhön ihmisen pelastamiseksi. Eikö meille ihmisille olisi vielä tärkeämpää tutkia sitä oman etumme vuoksi? Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus sen kuulijoille ja ennen kaikkea sen vaarin ottajille, jotka haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässään. Siis pelkkä lukeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan sen on tultava sydämemme tärkeimmäksi asiaksi niin kuin koko Jumalan sana. Sana autuas voidaan sanoa myös sanoilla ikionnellinen eli iankaikkisesti onnellinen. Ilmestyskirjan lopussa enkeli vielä muistutti Johannesta: ”Älä lukitse tämän kirjan sanoja, sillä aika on lähellä”. Siksi on erittäin vaarallista tuudittautua sellaiseen käsitykseen, että ilmestyskirjaa ei voida ymmärtää. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 2. Jeesuksen kirjeet osa 1.

Jeesuksen kirjeet seurakunnille osa 1.
Jeesus on lähettänyt Johanneksen kautta kirjeitä Aasian seitsemälle seurakunnalle. Näissä kirjeissä Jeesus haluaa kertoa seurakunnan tilanteesta Jumalan silmin nähtynä. Hän nuhtelee, kiittää ja neuvoo uskovia seuraamaan häntä kokosydämisesti hengessä ja totuudessa. Kirjeiden sisällön perusteella on todettu, että ne kuvaavat paitsi sen ajan seurakuntia, myös esiintymisjärjestyksessä toisiaan seuraavia ajanjaksoja kristikunnan historiassa. Nämä kirjeet soveltuvat myös kaikille kristityille kaikkina aikoina. Tässä luvussa kaksi on Jeesuksen kirjeet neljälle Vähä-Aasiassa olleelle seurakunnalle. Luvussa kolme on lopuille seurakunnille kirjeet. Seurakuntia on yhteensä seitsemän. Kirje Efeson seurakunnalle. Kirje Smyrnan seurakunnalle. Kirje Pergamonin seurakunnalle. Kirje Tyatiran seurakunnalle. Omaa nämä kirjeet ikään kuin Jeesus olisi lähettänyt ne juuri sinulle. Ne ovat rakkauskirjeitä sisältäen paljon rohkaisevaa kehoitusta kulkea oikeaa tietä ja myös nuhdetta vääristä valinnoita. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 3. Jeesuksen kirjeet osa 2.

Jeesuksen kirjeet seurakunnille osa 2.
Tänään tutkimme Ilmestyskirjan 3. lukua, jossa jatketaan Jeesuksen lähettämiä kirjeitä. Johannes sai Jeesukselta tehtäväkseen kirjoittaa kirjeet jo ensimmäisessä luvussa mainituille Aasian seitsemälle seurakunnalle. Näissä kirjeissä Jeesus haluaa kertoa seurakunnan tilanteesta, kuten Kaikkitietävä vanhurskas Jumala asiat näkee. Hän nuhtelee, kiittää ja neuvoo meitä seuraamaan häntä kokosydämisesti hengessä ja totuudessa. Kirjeiden sisällön perusteella on todettu, että ne kuvaavat myös esiintymisjärjestyksessä toisiaan seuraavia ajanjaksoja kristikunnan historiassa. Nämä kirjeet soveltuvat myös kaikille kristityille kaikkina aikoina. Voimme tänäänkin löytää niistä ajankohtaista nuhdetta, kehoitusta ja rohkaisua. Tässä luvussa tutkimme kolmea viimeistä kirjettä. Kirje Sardeksen seurakunnalle. Kirje Filadelfian seurakunnalle. Kirje Laodikean seurakunnalle.
Jokaisen ihmisen, erityisesti uskovien, tulee nöyrtyä Jumalan edessä ja tutkia itseään näiden kirjeiden kautta. Se edellyttää myös Ilmestyskirjan perusteellista tutkimista ja vastaanottamista, koska siinä Jumala antaa meille silmävoidetta nähdäksemme puutteemme ja vihollisen eksytykset lopun aikana.
Erityisesti Laodikean sanoma on voimallisimpia Jeesuksen vetoomuksia koko Raamatussa. Se on Jumalan rakkauden sanoma Jeesusta odottavalle kansalleen. Ethän hylkää Rakastavan Jumalan nuhteita, vaan otat ne ilolla vastaan. Kuuntele Pyhän Hengen ääntä ja toimi sen mukaan. Silloin olet valmis Jeesuksen tulolle. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUVUT 4 ja 5. Karitsa ja Sinetöity kirjakäärö

Karitsa ja sinetöity kirjakäärö.
Kun Johannes oli kirjoittanut kirjeet seitsemälle seurakunnalle, hänet temmattiin näyssä koko maailmankaikkeuden päämajaan. Kaikkeuden keskipisteenä on taivaan temppelissä sijaitseva Jumalan valtaistuin. Sieltä hallitaan koko maailmankaikkeutta, ja siihen liittyvää toimintaa Johannes sai näyssään katsella.
Tästä alkaa Ilmestyskirjan varsinainen draama, jossa näkymät maasta ja taivaasta vuorottelevat. Näky on uusi, mutta Johannesta puhutteleva ääni on hänelle tuttu ensimmäisestä näystä (1:10). Sama ääni, joka kuului voimakkaana kuin torvella annettu merkkisoitto, oli ilmeisesti sen taivaallisen enkelin ääni, jonka Jumala lähetti ilmoittamaan Johannekselle "kaiken tämän" (1:1). Tämä enkeli toimi ikään kuin Johanneksen oppaana tämän ollessa näkytilassa. Enkelin ääni kuului nyt taivaasta, jonne Johannesta kutsuttiin nousemaan. Siellä enkeli näyttäisi hänelle, "mitä tämän jälkeen on tapahtuva". Kristus itse oli kehottanut Johannesta kirjoittamaan muistiin näkemänsä: "se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva" (1:19). Ilmestyskirjan näyt kuvaavat tapahtumia johdonmukaisessa järjestyksessä: lähtökohtana on Johanneksen oma aika, sen jälkeen kuvataan myöhempiä tapahtumia.
Se ei merkitse, kuten tulemme huomaamaan; näkyjen ehdotonta kronologista järjestystä. Kuten kertovassa esityksessä yleensäkin voi tapahtumien ymmärtämiseksi olla takaumia eli jaksoja, joissa palataan ajassa taaksepäin, samoin Ilmestyskirjassa. Kuitenkin draama kokonaisuudessaan etenee koko ajan kohti päätöstään.
Luku 5.
Näyn asetelma on sama kuin edellisessä luvussa, mutta näyn jatkuessa Johanneksen huomio kiinnittyy valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä olevaan kirjakääröön.
Johanneksen aikana kirjat olivat yleensä papyruksesta valmistettuja pitkiä kaistoja, joihin kirjoitettiin teksti poikittaisiksi palstoiksi. Kirjoitusta oli yleensä vain yhdellä puolella kaistaa, ja kirja säilytettiin rullalle käärittynä. Johanneksen näyssä näkemä kirjakäärö oli sinetöity seitsemällä sinetillä. Kirjan sisältö oli siis hyvin tärkeä, mutta nyt syntyi suuri ongelma: kuka oli oikeutettu avaamaan kirjan ja katsomaan, mitä siihen oli kirjoitettu? www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 6. Maailman kohtalon kirja

Maailman kohtalon kirja.
Edellisessä luvussa Jeesus avasi seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön ja totesimme sen erittäin arvokkaaksi. Ainoastaan Jeesus oli arvollinen avaamaan sen, koska hän oli omalla kuolemallaan sovittanut ihmiskunnan synnit. Nyt nuo sinetit avataan ja eikö olekin jännittävää päästä tutustumaan mitä tuo kirjakäärö pitää sisällään?
Nyt Johannekselle aletaan näyttää, "mitä tämän jälkeen on tapahtuva", kuten hänelle näyn alussa luvattiin. Jo maan päällä ollessaan Jeesus kertoi lopun merkeistä, jotka edeltäisivät hänen toista tulemustaan (Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21). Niihin kuului evankeliumin julistaminen kaikkialle maailmaan, mutta niihin kuului myös kielteisiä ilmiöitä: sotia, nälänhätää, ruttotauteja, suuria maanjäristyksiä, vihaaja vainoa, merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä, ahdistusta, epätoivoa ja pelkoa kansojen keskuudessa. Jeesus kuitenkin rohkaisi opetuslapsiaan: "Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman" (Joh. 16:33). Ilmestyskirjan näyt ovat sopusoinnussa evankeliumien todistuksen kanssa. Ajan merkit puhuvat vakavaa kieltä siitä, että maailman historia on lähenemässä päätöstään. Siitä todistavat myös ne näkymät, jotka Johannekselle avautuivat Karitsan avatessa kirjakäärön sinettejä. Mutta niitä katsellessa on hyvä muistaa näyn alkuosa. Taivaan temppelin valtaistuimelta käsin hallitaan koko maailmankaikkeutta. Ristiinnaulittu mutta ylösnoussut ja iäti elävä Kristus pitää käsissään maailman kohtalonkirjaa. Hänellä on kaikki valta ja voima. Mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Kiitos ja ylistys Kristukselle, joka on voittanut pimeyden vallat! www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 7. Pelastettujen suuri joukko.

Nämä pelastetut, 144 000 ja suuri joukko, tulevat palvelemaan taivaassa Jumalaa ikuisesti. He ovat niitä Jumalalle uskollisia ja koeteltuja ihmisiä, jotka on valittu kuolemaa kokematta taivaaseen. He ovat niitä, joiden esikuvina olivat Enok ja Elia, jotka otettiin esikuvina taivaaseen.
Tästä sinetöimistyöstä, 144 000:sta ja suuren joukon kokoamisesta, kertoo vertauskuvallisesti, Jes.66:18-20. 18. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. 19. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. 20. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni - sanoo Herra - samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen.
Näin tämä Jumalan viimeinen armonsanoma, sinetöimistyö, viedään kaikkeen maailmaan, ja ihmiset joutuvat tekemään lopullisen ratkaisunsa Jumalan puoleen. Enää ei tule toista mahdollisuutta. Se on viimeinen mahdollisuus ihmiskunnalle. Heidän on oltava täysin valmiina Jeesuksen tulolle. He tulevat seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä huutaen: ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, Hän, joka istuu valtaistuimella ja Karitsa.” Oletko sinä valmiina Jeesuksen tulolle? Oletko antanut itsesi kokonaan hänen palvelukseensa? Vielä siihen on mahdollisuus. Tee se nyt ja varmista iankaikkinen elämäsi. Jumala rakastaa juuri sinua ja odottaa sinua valtakuntasi kansalaiseksi. Onhan Hän luonnut sinut juuri sitä varten. Sinä olet arvokas puutteistasi huolimatta Jumalan silmissä. Älä torju hänen rakastavaa kutsuansa. Ajattele niitä ristin hirvittäviä tapahtumia, joita hän kärsi sinun pelastuksesi puolesta, jotta sinulla olisi iankaikkinen elämä. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luvut 8. ja 9. Kuusi merkkisoittoa

Kuusi merkkisoittoa.
Ilmestyskirja yllättää jälleen! Nyt kun kirjakäärön viimeinenkin sinetti oli murrettu ja ihmiskunnan kohtalonkirja lopultakin voitiin avata, olisi voinut odottaa vähintään taivaallisten olentojen, vanhinten ja enkeleiden puhkeavan harppujen säestyksellä mahtavaan ylistykseen. Mutta mitä tapahtuikaan? Syntyikin täydellinen ja pitkä hiljaisuus.
Erilaisia selityksiä on koetettu keksiä tämän äänettömyyden syyksi. Yhtenä mahdollisena syynä on esitetty enkelijoukkojen ja muiden olentojen poistumista taivaasta Jeesuksen tulemuksen yhteydessä (vrt. Matt. 25:31). Selitys herättää kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin antaa tyydyttäviä vastauksia. Eiköhän luontevampi syy hiljaisuuteen olisi se, että koko taivas pysähtyy katsomaan ja ihmettelemään Karitsan avaaman maailman kohtalonkirjan sisältöä.
Ilmeisesti ratkaisevin syy hiljaisuuteen tässä kohdassa on kuitenkin se, että seitsemännen sinetin avaaminen merkitsi uuden jakson alkamista Ilmestyskirjan pelastushistoriallisessa draamassa. Seitsemäs sinetti muodostaa sillan kirjakäärön avautumisen ja seitsemän torventoitotuksen välille.
Hiljaisuus ei johtunut vain kirjakäärön tutkimisesta vaan siitä jännityksestä, jonka vallassa odotettiin ohjelman jatkumista. Ja ennen kuin ensimmäinen enkeli puhalsi torveensa, taivaan temppelissä toimitettua suitsutuspalvelusta seurattiin suuren, kunnioittavan hiljaisuuden vallitessa.
Raamatun aikoina ja jossain määrin nykyäänkin torvia on käytetty merkinantovälineinä valmistauduttaessa johonkin tärkeään tapahtumaan. Tällainen merkittävä tapahtuma israelilaisilla oli suuri sovituspäivä eli Jom Kippur. Sitä edelsi kymmenen päivää aikaisemmin valmistuspäivä, jota nimitetään torvenpuhaltamisen päiväksi. Torvien äänen soidessa kansaa kutsuttiin erityiseen pyhitykseen. Me elämme nyt vakavaa aikaa valmistautua Jeesuksen toista tulemusta varten. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 10. Karvasta ja makeaa

Karvasta ja makeaa.
Edellinen luku päättyi kuudennen enkelin puhaltamaan merkkisoittoon ja sitä seuranneeseen näkyyn, joka oli varsin lohduton. Kolmannes ihmiskunnasta sai surmansa 200 miljoonan ratsuhevosen suusta suitsevasta tulesta, savusta ja rikin katkusta. Loput ihmiset jatkoivat murhatöitään, myrkkyjensä sekoittamista, siveetöntä elämäänsä ja varkauksiaan - paitsi tietysti ne, jotka olivat saaneet otsaansa elävän Jumalan sinetin merkiksi siitä, että he kuuluivat Jumalalle.
Oli saavuttu aikaan, jolloin ihmiskunnan armonaika päättyisi seitsemännen enkelin puhaltaessa torveensa. Mutta seitsemättä merkkisoittoa ei vielä kuulukaan. Kuten olemme aiemminkin havainneet, Ilmestyskirjalle on ominaista loppua kohti laajeneva esitystapa. Niin kuin kuudennen sinetin avaamista seurannutta lopun ajan katastrofinäkyä ei heti seurannutkaan seitsemännen sinetin murtaminen vaan näky pelastettujen suuresta joukosta (7. luku), samoin kuudetta merkkisoittoa seuraa Jumalan kansaa rohkaisevia näkyjä, jotka osoittavat, että Jumalalla on tilanne hallinnassaan myös lopun aikana (10. j a 11. luku).
Uuden mahtavan enkelin ilmestyminen Johannekselle kertoo näyn suuresta merkityksestä. Tämä enkeli on Jeesus Kristus. Siihen viittaavat hänestä annetut tuntomerkit: Pilvi, sateenkaari, kasvot kuin aurinko ja jalat kuin tulipatsaat. Nämä tuntomerkit ovat löydettävissä muualta Ilmestyskirjasta Kristuksen yhteydessä.
On selvästi todettavissa, että tämä pieni avattu kirjakäärö on Danielin kirja. Se on pieni kooltaan ja se on avattu. Danielin kirjassa nimenomaan tähdennetään sen avautumista lopun aikana, Dan.12:4: Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Tärkein Danielin kirjassa oleva aikaennustus, joka tulisi avautumaan lopun aikana, on Dan.8:14: Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Historia todistaa tämän ennustuksen toteutuneen 1800-luvulla. Silloin monet tutkivat tätä ennustusta, joka toteutui maailmassa huomiota herättävällä tavalla. Palaamme siihen luvun lopussa. Se, että enkeli laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle, osoittaa tämän kirjan maailmanlaajuista julistusta ja tärkeyttä ihmiskunnalle. Kova ääni kuvaa tämän kirjakäärön sanoman voimakasta julistusta ja tärkeyttä. Sen sanoman antaja on Kristus, koska häntä kuvataan Ilmestyskirjassa juuri Juudan heimon leijonana. Kuvat Pixapay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 11. Kaksi todistajaa

Tässä luvussa on Ilmestyskirjan ensimmäinen maininta 'pedosta' (kreik. therion, 'villieläin'). Sen taustana on Danielin 7. luvussa esiintyvä neljäs eläin, jonka pään kymmenen sarven joukosta noussut pieni sarvi "ryhtyi sotaan pyhiä vastaan" (7:21). Syvyydestä noussut peto hyökkäsi niin rajusti Raamattua ja kristillistä uskoa vastaan, että nämä todistajat "tapettiin". "Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin" (jae 8). Tiesitkö että tekstissä on kysymys vertauskuvallisesta kielestä? Kuvausta suuresta kaupungista on tulkittava Raamatun käyttämän symboliikan mukaisesti. Todistajien eli Vanhan ja Uuden testamentin Herra on luonnollisesti Kristus, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Tässä ei kuitenkaan puhuta kirjaimellisesta Jerusalemista vaan luopumuksesta, jossa uskollinen kaupunki on muuttunut portoksi (Jes. 1:21) ja tullut Sodoman ja Egyptin kaltaiseksi (vrt. Jes.1:9, 10; Jer.44). Sodoma tunnettiin siveettömyydestään ja Egypti siitä, että se ei tunnustanut oikeaa, elävää Jumalaa. Kysymys on suuresta Babylonista, joka kuvaa Raamatun totuudesta luopunutta kristikuntaa. "Kolmen ja puolen päivän ajan" todistajien ruumiit ovat nähtävillä, ja "maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan". Ranskan suuren vallankumouksen rajuin vaihe kesti noin kolme ja puoli vuotta. Kristinuskon syrjäyttäminen Ranskassa tapahtui vuoden 1793 loppupuolella. Lokakuussa hylättiin kristillinen kalenteri ja tilalle otettiin kymmenpäiväinen viikko. Marraskuussa samana vuonna järjen palvonta julistettiin valtion uskonnoksi, Notre Damen kirkko Pariisissa vihittiin järjen palvonnan temppeliksi ja Pariisin kaikki kirkot määrättiin suljettaviksi. Katso myös videoni, jossa käsittelen Ranskan vallankumousta.
Ateismista tuli Ranskan uskonto. mutta se ei menestynyt. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin eli vuonna 1798 poistettiin rajoitukset Raamatun käytön ja uskonnon harjoituksen tieltä. Ateismi kuitenkin levisi Ranskasta pohjoiseen ja itään hyvin laajoille alueille. Sillä oli vaikutuksensa myös Venäjän vallankumoukseen 1917. Ateismin virus on levinnyt ympäri maailman ja tartuttanut miljoonia ihmisiä. Maailman koulujärjestelmät levittävät ateistisia aatteita muun muassa kehitysopin muodossa. Jumalankielteisyys on vallannut varsin suuressa määrin aikamme luonnontieteellisen maailman. Paholainen on vihastunut, sotaisa, loistavaälyinen ja määrätietoinen. Hänen ateistinen uskontonsa on valloittanut kolmanneksen maailmasta ja leviää nopeasti.
Jumalan sana kohosi jälleen noiden kolmen ja puolen vuoden kuluttua suureen arvoon. Raamattuseuroja perustettiin ympäri maailmaa ja lähetystyöhön uhrattiin paljon varoja. Raamattuja käännettiin eri kielille ja levitettiin ennen näkemättömällä voimalla ja se tuli jokaisen kadun miehen ulottuville. Siitä tuli maailman eniten myyty ja laajimmalle levinnyt kirja.
"Kaikki, mikä rakennetaan ihmisten mielipiteille, on sortuva; mutta se, minkä perustuksena on Jumalan muuttumattoman sanan kallio, kestää ikuisesti" Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 12. Nainen ja lohikäärme

Nainen ja lohikäärme.
Ilm.12:1. Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. 2. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana.
Nainen kuvaa Raamatussa seurakuntaa. Tässä on kysymyksessä Jumalan puhdas seurakunta. Tämä voidaan päätellä mainituista symboleista ja luvun sisällöstä. Myöhemmin 17. luvussa kuvataan puhtaan siveän naisen vastakohtana portto-naisella langennutta seurakuntaa. Aurinko kuvaa Kristusta ja evankeliumia ja kuu seurakuntaa ja vanhan liiton uhripalvelujärjestelmää. Kuussa ei ole omaa valoa vaan heijastaa auringon valoa eli tässä kuvauksessa ne heijastavat molemmat Kristuksesta lähtevää valoa. 12 tähden muodostama seppele kuvaa apostolien työn kautta saatua voittoa.
3. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä.
Lohikäärme on sielunvihollinen. Seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaa saatanan toimintaa maan päällä eri maailmanvaltojen kautta, mistä on kerrottu myöhemmin 17. luvussa. Tähdet kuvaavat pimeyden enkeleitä, langenneita enkeleitä jotka yhtyivät Luciferin kapinaan. Poikalapsi kuvaa Jeesusta Kristusta, joka kuvaannollisesti syntyi seurakunnan taistelujen kautta ja joka oli luvattu Messias. Kun Kristus syntyi, paholainen yritti tuhota Kristuksen. Herodes yritti tappaa hänet heti määräämällä, että kaikki alle kaksivuotiaat lapset oli surmattava. Mutta Jumala suojeli Jeesus-lasta lähettämällä hänet pakoon Egyptiin. Kun Herodes oli kuollut, Jumala johdatti heidät jälleen omaan maahansa. He asettuivat asumaan Nasaretiin. Kun Jeesus oli kiusattavana autiomaassa, paholainen yritti johtaa häntä kiusattuna tottelemaan itseään, muuta Jeesus turvautui nälkäisenä ja vaikeissakin olosuhteissa sanomalla ”kirjoitettu on” hän torjui paholaisen kavalat kiusaukset ja säästyi lankeamasta. Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista ja teki muita ihmeitä, paholainen yritti surmata Jeesuksen ylipappien ja fariseusten toimesta, mutta vielä ei ollut Jeesuksen aika. Ennen ristiä paholainen teki kaikkensa saadakseen Jeesuksen luopumaan ihmiskunnan lunastuksesta, muuta Jeesus kesti kaikki kiusaukset ja lopulta ristin tuskatkin. Ristillä Jumala osoitti valtavan rakkautensa koko maailmankaikkeudelle langennutta ihmiskuntaa kohtaan uhraamalla itsensä jokaisen syntien takia. Saatana puolestaan osoitti julman murhanhimoisen luonteensa koko maailmankaikkeudelle. Kun paholainen ei onnistunut voittamaan Jeesusta, hän ryhtyi vainoamaan Kristuksen seuraajia jo heti apostolien aikana. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 13. Kaksi petoa.

Kaksi petoa
Karitsansarvinen peto tulee tämän luvun mukaan pakottamaan ihmiset ottamaan pedon merkin. Yhdysvallat tuntee syvää huolta omien sisäisten ongelmiensa ja kahtiajakautumisensa vuoksi, joka heikentää kansakuntaa ja moninaiset ongelmat johtavat sen säätämään lakeja, joiden se luulee olevan paluuta Jumalan tahdon tielle, mutta todellisuudessa se lainsäädännön keinoin vahvistava pakanalliset harhaopit ja pakottaa ihmiset kumartamaan Rooman arvovaltaa. Näin Yhdysvalloista muodostuu ”pedon kuva”. Rauhaa ei kuitenkaan tule vaan ongelmat vain lisääntyvät ja pakottaminen pedonmerkin ottamiseen voimistuu.
Nykyään opetetaan, että pedon merkki on jonkinlainen siru, mikä laitetaan ihmiseen. Onko asia näin? Onko Pedon merkki näin yksinkertainen asia? Siru saattaa olla korkeintaan jokin tunnistamis- tai maksuväline kuten pankkikortti tai mikä muu merkki tahansa. Tekninen kehitys on niin nopeaa, että siru alkaa jo olla vanhanaikainen seuranta tai tunnistautumisväline, joten se voidaan unohtaa mahdollisena pedonmerkkinä. Valitettavasti tuo harhakäsitys estää miljoonat kristityt keskittymään etsimään sitä sieltä missä se oikeasti on. Pedon merkki liittyy paljon tärkeämpään asiaan, se liittyy Jumalan lakiin. Raamattu sanoo selvästi, että sapatti on Jumalan merkki. Silloin pedon merkki täytyy olla sitä korvaava merkki. On siis luonnollista, että pedon merkki liittyy juuri Jumalan lakiin, kymmeneen käskyyn, koska paholainen Ilmestyskirjan mukaan hyökkää lopun aikana erityisesti Jumalan lakia vastaan. Jumala ilmoittaa, mikä on hänen merkkinsä, joten annetaan pedon itse ilmoittaa oma merkkinsä. Luen vain yhden lausunnon vuonna 1923 ilmestyneestä lehdestä The Chatolic Record: "Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki.--- Kirkko on Raamatun yläpuolella, ja tämä sapatin vieton muuttaminen on tästä tosiasiasta todisteena".
Onko tämä lepopäivän muutos tapahtunut vai jäikö se vain yritykseksi? Danielin kirjan 7. luvussa, jossa kerrotaan pedon tuntomerkeistä, mainitaan jakeessa 25, että se pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Sunnuntain vieton yleistymisessä me näemme vihollisen eksyttävän voiman laajuuden, mutta se jää loppujen lopuksi vain pyrkimykseksi niin kuin Danielin kirjassa on ennustettu. Jumalan kansa tulee Jumalan voimassa palauttamaan keskuudessaan sapatin oikealle kohdalleen ennen ajan loppua. Tätä uskonpuhdistus totuutta saarnataan voimallisesti kaikkialla maailmassa juuri nyt.
Vuonna 1998 paavi julkaisi internetin kautta maailmanlaajuisen 30-sivuisen dokumentin DIES DOMINI, jossa yritettiin todistaa ihmisopeilla sunnuntain pyhyys ja kehotettiin pitämään se pyhänä, joten pedon merkki on jo kytemässä. Profeetallisen ilmoituksen mukaan on tarkoin seurattava Yhdysvaltojen tapahtumia, koska juuri sieltä perinteisesti uskonnonvapautta kannattavasta maasta kansan vaatimuksesta pedon merkin vaatimus saa alkunsa ja koko maailma yhtyy siihen.
Miten sitten voisimme välttyä ottamasta pedon merkkiä ja kumartamasta petoa ja sen kuvaa? Mielestäni hyvä vastaus löytyy seuraavasta luvusta 14 heti pedon merkin varoituksen jälkeen Ilm.14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen". Jumalan käskyjen pitäminen edellyttää myös sapatin pyhittämistä.
Jae 18. ”Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi”.
Tässä jakeessa mainitaan vielä yksi pedon tuntomerkeistä, pedon luku 666. Tälle luvulle on yritetty etsiä monenlaisia ratkaisuja, mutta ainoastaan paavinvalta täyttää tämän tunnusmerkin lisäksi myös muut pedon tunnusmerkit, ja siksi paavinvallasta löydetty pedon luku on ainoa järkevin ratkaisu. Paavista on käytetty latinankielistä virkanimitystä VICARIUS FILII DEI, suomeksi Jumalan Pojan sijainen. Katolisessa katekismuksessa vahvistetaan heidän oppinsa, että paavi on Kristuksen sijainen maan päällä, jolla on ylin hengellinen valta koko maailmassa. Kun tähän latinankieliseen virkanimitykseen VICARIUS FILII DEI sijoitetaan tiettyjä latinalaisia kirjaimia vastaavat lukuarvot, saadaan yhteen laskemalla 666. Se on juuri pedon luku. Tämäkin tuntomerkki sopii täsmällisesti paavin valtaan.
Me elämme nyt hyvin vakavaa aikaa. Varoitus pedon merkistä on Jumalan rakkauden sanomaa. Hän haluaa pelastaa omansa maailman viimeiseltä ahdingolta iankaikkiseen elämään. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 14. Kolmen enkelin sanoma

Sana enkeli tarkoittaa sanansaattajaa. Tiesitkö että Ilmestyskirjan mukaan enkelillä eli evankeliumin julistajalla tarkoitetaan seurakuntaa? Jumala on valinnut tässä luvussa kerrottuun tehtävään seurakunnan aivan samoin kuin Hän valitsi muinoin Israelin kansan kertomaan ihmisille Jumalasta ja Johannes Kastajan valmistamaan tietä Herran ensimmäiselle tulemukselle. Profeetta Elian työ oli esikuvallista tänä aikana suoritettavalle työlle. Oletko löytänyt sen seurakunnan, joka täyttää yksityiskohtaisesti tämän kolmen enkelin sanoman julistuksen? Taivaanlaki kuvaa yleismaailmallista julistusta ja tälle sanomalle uskollinen seurakunta täyttää tämän ehdon toimimalla yli 200 maassa, eli kaikkialla maailmassa.
7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut!
Tämä ensimmäinen enkeli, jonka Johannes näki lentävän keskitaivaalla, julisti erityisesti tuomion ajan ajankohtaisuutta. Tämä osa kolmen enkelin sanomasta käsittää siten erityisesti 2300 iltaa ja aamua käsittävän profetian täyttymyksen julistuksen ja taivaallisen oikeudenkäynnin todellisuuden. Dan. 8:14 mukaan, johon olemme jo aikaisemmin tutustuneet, tämä tuomiovaihe alkoi vuonna 1844. Tämä enkeli korostaa vielä tuomion hetken julistuksen ajankohtaisuutta. Kun enkeli julistaa, että tuomion hetki on tullut, siinä korostuu voimakkaasti se piirre, että tuomiota käydään parastaikaa taivaan saleissa. Ihmiset elävät silloin vielä maan päällä ja heidät koetetaan herättää tietoiseksi ajan vakavuudesta. Enkeli ei siis julista, että tuomion aika tulee pian tai että se on lähellä, vaan että se on jo tullut. Taivaassa alkoi suurta sovituspäivää Jom kippur päivää vastaava pyhäkön puhdistaminen.
8. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."
Enkelin kova ääni kuvaa julistuksen voimaa. Samalla enkeli korosti Jumalan kunnioittamista Luojana. Meidän aikanamme ihmistenluottamus Jumalaan kaiken luojana on pahasti järkkynyt. Erilaiset ns. tieteelliset maailmankatsomukset, erityisesti kehitysopillinen ajattelu, ovat riistäneet tämän uskon ihmisiltä. Sen mukana myös luottamus Raamatun arvovaltaan on hävinnyt. Jotta Jumalan kunnioittaminen Luojana olisi säilynyt ihmisten keskuudessa kautta aikain, Jumala sääti luomistöittensä muistoksi lepopäivän, sapatin, se on meidän lauantaimme, ei sunnuntai joka on alun perin auringon epäjumalalle Mitralle pyhitetty päivä. Muistutus pyhittää sapatin päivä sisältyy kymmenen käskyn lakiin, joten se on velvoittava kaikille ihmisille erityisesti kristityille. Sen viettämisen perusteena esitetään tiedon säilyminen Jumalan luomistöistä ihmisten mielessä.
Jumalan kumartaminen luojana on siis sapatin vastaanottamista ja pitämistä Jumalan luomistyön muistomerkkinä. Tämä enkelin julistus täyttää näin yksityiskohtaisesti Jumalan laissa olevan lepopäiväkäskyn. Nämä molemmat julistukset alkoivat adventtiliikkeen toimesta välittömästi vuoden 1844 jälkeen. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luvut 15. ja 16. Seitsemän viha maljaa.

Seitsemän vihan maljaa.
Ilm. 15:5. Tämän jälkeen minä näin, kuinka taivaan temppeli, todistuksen teltta, avattiin 6. ja temppelistä tuli ulos seitsemän enkeliä, seitsemän vitsauksen toimeenpanijat. Heidän pukunsa oli puhtaan valkoista pellavaa, ja rinnan ympärillä heillä oli kultainen vyö.
Mitä temppelin avaaminen merkitsee? Onko Jeesus poistunut sieltä? Tarkoitetaanko tässä armon ajan päättymistä ja viimeisten vitsausten vuodattamista? Temppelissä ei ole enää ketään suorittamassa pappispalvelusta meidän hyväksemme. Maailma joutuu oman onnensa nojaan. Pyhä Henki on vetäytynyt pois maan päältä. Tätä tilannetta kuvaa hyvin tämä kohtalokas sana Ilm.22:11. ”Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä.”
Silloin toteutuu tämä Jeesusken sana Matt. 24:40-42. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään. "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Armon oven sulkeutuminen on ratkaiseva hetki pelastukselle. Silloin on jokaisen kohtalo ratkaistu ja osa valittu.
7. Yksi neljästä olennosta antoi näille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, jotka olivat täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja ikuisesti.
Jumala rakastaa syntistä, mutta hän vihaa syntiä. Taivas on tehnyt kaikkensa jokaisen ihmisen pelastuksen puolesta. Pyhä Henki on kutsunut ihmistä kerran toisensa jälkeen, mutta ihminen ei ole ottanut kutsua vastaan. Tällaista ihmistä ei voida ottaa taivaaseen, vaan hän joutuu kokemaan valintansa seuraukset. Jumalan oikeutettu viha purkautuu. Sen tarkoituksena on näyttää koko maailmankaikkeudelle synnin kauhistuttavuus.
8. Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla, niin ettei kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin nuo seitsemän enkeliä olivat panneet seitsemän vitsausta täytäntöön.
Temppelin täyttyminen savulla kuvaa sitä, ettei kukaan voinut mennä temppeliin vitsausten aikana. Jumalan viha tulee tekemään lopun kaikista jumalattomista. Jumalattomia ei voida enää auttaa, he ovat tehneet lopullisen valintansa saatanan puolelle. Heille ei tule toista mahdollisuutta. Ratkaisu on tehtävä tämän elämän aikana. Se on tehtävä juuri nyt, koska emme tiedä päiviemme pituutta. Valitse Jeesus elämäsi herraksi ja lähde kulkemaan uskon tietä niin et joudu kokemaan jumalattomien kohtaloa. Oletko sinä valmis, Jeesus tulee pian takaisin? Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 17. Pedon ja porton salaisuus ja tuomio

Pedon ja porton salaisuus ja tuomio.
Tässä luvussa enkeli näyttää Johannekselle jälleen naisen eli suuren porton vesien eli kansojen keskellä. Mitä Portto kuvaa monien Raamatun esimerkkien ja symbolien perusteella? Voisiko se kuvata kansojen keskellä olevaa suurta Raamatun puhtaasta opista langennutta kirkollista järjestelmää. On kysymyksessä maailman kuninkaitten ja uskonnollisten johtajien muodostama valtiokirkko. Iljettävä viini kuvaa uskottomuutta eli Jumalan puhtaasta sanasta poikkeavia oppeja. Sen vaikutuksesta ihmiset ovat juopuneet eli omaksuneet näitä oppeja ja pitävät niitä aitoina ja Jumalan tahdon mukaisina.
Vaikka enkeli lupasi näyttää Johannekselle suuren porton tuomion, hän näyttääkin hänelle ensin tämän tuomion syyt. Jumalan seurakunta on luopunut Raamatun totuudesta. Tämä langennut seurakunta istuu helakanpunaisen pedon selässä, mikä kuvaa sen hallitsevaa valtaa maallisiin valtioihin nähden. Kirkko ohjasi kuninkaita. Pedon helakanpunainen väri kertoo niistä hirmutöistä, joita tämä peto on tehnyt surmaamalla miljoonia toisinajattelevia kristittyjä. Pedon seitsemän päätä ja kymmenen sarvea edustavat historiallisia maailmanvaltoja, joita kuvataan myöhemmin tässä luvussa tarkemmin.
Tämä langennut seurakunta on rikas, juhlava ja kunnioitusta herättävä, vaikka sen puvun väri kertookin sen julmasta luonteesta. Se näyttää kuitenkin ulospäin todelliselta Jumalan seurakunnalta, mutta maljan sisältö on päinvastoin täynnä iljetystä ja saastaa eli näitä Raamatun vastaisia oppeja ja toimintoja. Jeesus sanoi Matt.23:25,26: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!”
Tätä langennutta seurakuntaa nimitetään suureksi Babyloniksi. Babylon on vertauskuva uskonnollisesta sekoituksesta. Babylonin vertauskuvallisuutta osoittaa erityisesti Pietarin Roomasta lähettämä kirje, jossa hän nimittää Rooman kirkkoa Babylonissa olevaksi seurakunnaksi, 1.Piet.5:13: Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. On siis kysymyksessä silloisen Rooman seurakunnasta muodostuva pakanuuden ja kristinuskon sekoitus paavillinen kirkko. Tämän jakeen mukaan Babylon on maailman porttojen ja iljetysten äiti, joka kuvaa sen vaikutuksen alle jääneitä protestanttisia ja muita langenneita seurakuntia, joissa on myös paljon iljetyksiä eli Raamatun vastaisia oppeja. Miksi oppikysymykset ovat niin tärkeitä, että Ilmestyskirja näin voimakkaasti varoittaa niitä vääriä omaksumasta? Raamattu on ainoa kirja, josta voimme löytää Kristuksen ja hänen sovitustyönsä hyväksemme. Koko Raamattu on kertomusta syistä ja seuraamuksista miksi sovitusta tarvitsemme. Jos ja kun tämä Raamatun oma puhdas opetus korvataan muunlaisella opilla, hämärtyy ja jopa katoaa se alkuperäinen ymmärrys synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta, ts. evankeliumin sanomasta ja tilalle nousee omavanhurskauteen omiin tekoihin johtava pelastustie eli farisealaisuus. Vanhurskautuminen uskon kautta on uskoa vanhurskaaseen Jumalan sanaan. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 18. Babylonin tuho

Suuren Babylonin tuho.
18:4. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. 5. "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.
Jumala kehottaa viipymättä omaa kansaansa lähtemään pois Babylonista. Tämä osoittaa selvästi, että Babylonissa on kaikesta huolimatta vilpittömiä ja rehellisiä Jumalan lapsia. He tulevat kuulemaan, ymmärtämään ja noudattamaan tätä Ilmestyskirjan kutsua. Ketkä tottelevat Pyhän Hengen ääntä ja lähtevät ulos Babylonista? Jeesus sanoi, Joh.10:27: Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Ne, jotka eivät tottele Jumalan kutsua, joutuvat niihin hirvittäviin vitsauksiin, joista oli kerrottu ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskirjan 16. luvussa. Babylonin synnit ulottuvat taivaaseen asti eli Babylon ei tule tekemään parannusta, joten ainoa mahdollisuus on todella lähteä sieltä ulos Jumalan seurakuntaan. Tämä luvun 18 sanoma on voimakas Jumalan rakkauden sanoma. Se vetoaa jokaiseen uskovaan ja ihmiseen lähtemään pois Babylonista ennen viimeisiä vitsauksia ja liittymään Häneen ja hänen kansaansa, että voisi pelastua ja välttyä tuomiolta. Raamattu siis tekee eron ihmisten ja kirkko-organisaation välillä. Hän pelastaa ihmisiä ei laitoksia. On voitava arvioida uskonnollisten laitosten oppeja ja käytäntöjä vertaamalla niitä Raamatun sanaan, joka on kristinuskon ainoa tulkinta. Tästä Ilmestyskirjassa on kyse, kun se puhuu Babylonista.
Jeesus vertasi Nooan aikaa tulemuksensa aikaan. Nooa rakensi arkkia ja saarnasi 120 vuotta varoittaen ihmisiä vedenpaisumuksesta. Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa on jo julistettu yli 170 vuotta varoittaen ihmisiä Babylonin erheistä ja valmistaen heitä Jeesuksen tuloa varten. Nooan aikana ihmisten oli konkreettisesti tultava arkkiin. Samoin lopun aikana ihmisten on erottava Babylonin kirkoista ja liityttävä Jumalan seurakuntaan. Nooan arkki on Jeesuksen uskon ja Hänen seurakunnan vertauskuva. Tarkoin asiaan perehdyttyäni olen tullut siihen tulokseen, että seitsemännen päivän adventistiliike on lopun aikana se seurakunta, joka tarkoin noudattaa opissaan Raamatun puhdasta sanaa, koska se ainoana maailmassa julistaa tätä viimeistä armonsanomaa, kolmen enkelin sanomaa, jonka tehtävä on palauttaa Raamatun opetukset ja totuudet alkuperäisen ikuisen evankeliumin mukaiseksi. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 19. Riemulaulu taivaassa

19:7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina,
Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa käytetään avioliittoa vertauskuvana Kristuksen pyhästä suhteesta valtakuntaansa. Karitsaa, Jeesuksen morsianta nimitetään Uudeksi Jerusalemiksi, Jumalan hallinnon keskukseksi ja lunastettujen kodiksi. Dan.7. luku osoittaa, että Kristus saa oikeuden hallita valtakuntaansa, Uutta Jerusalemia, päättäessään papillisen palvelustyönsä, jota hän on toimittanut ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä. Täten se, kuinka Kristus vastaanottaa valtakuntansa, on ikään kuin hänen avioliittonsa. Juuri uskon turvin jäännösseurakunta menee hänen kanssaan taivaallisen pyhäkön kaikkeinpyhimpään tätä vihkiseremoniaa varten.
8. hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.
Hohtavan valkea pellavapuku kuvaa luonnollisesti Jeesuksen antamaa pukua, joka on pesty ja valkaistu Karitsan verellä. Siinä ei ole yhtään ryppyä ja tahraa. Se on täydellinen. Jeesus on kuolemallaan sovittanut jokaisen Häneen uskovan synnit. Vain tällaisella hääpuvulla varustettu henkilö on kelvollinen Karitsan hääaterialle. Tästä hääateriasta kertoo tarkemmin Jeesuksen esittämä vertaus kuninkaanpojan häistä. Siinä häävieras, jolla ei ollut kuninkaan antamaa hääpukua, heitettiin pimeyteen (Matt.22:1-14). Kuninkaanpojan häät
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille:
"Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: 'Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!' Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.' Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. "Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?' Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.'"
9. Enkeli sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle." Ja hän jatkoi: "Nämä ovat tosia Jumalan sanoja."
Karitsan häät kuvaavat sitä koko tilaisuutta taivaassa, jossa Jeesus ja Jumalan omat liitetään yhteen iankaikkisesti ja lopullisesti. Tästä häätilaisuudesta on kerrottu enemmän Ilmestyskirjan 21. luvussa ja palaamme siihen myöhemmin, kun tutkimme sitä lukua. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 20. Paholainen kahleissa 1000 vuotta

Paholainen kahleissa 1000 vuotta.
Tällä videolla tutkailemme mitä luvussa 20 on kerrottu. Puhuuko tämä luku 1000 vuotisesta valtakunnasta mitään vai mainitseeko se vain ajanjakson 1000 vuotta?
Ole mukana aihe on mitä polttavin aikamme kristillisyydessä. Tämä luku on ainoa luku koko Raamatussa, jossa mainitaan kyseinen tuhannen vuoden aika ja selostetaan sen tapahtumia yhtenä kokonaisuutena. Käsitykset tuhatvuotiskaudesta ovat tämän vuoksi rakennettava Ilmestyskirjan 20. luvun perustukselle. Mitään sellaista, joka on ristiriidassa tämän luvun kanssa, ei voida hyväksyä tuhatvuotiskauteen kuuluvaksi. Nyt tutkimme mitä kaikkea tulee tapahtumaan, jotka liittyvät läheisesti tähän ajanjaksoon. Ilmestyskirjan kronologian mukaan on luonnollista, että tämä ajanjakso liittyy Jeesuksen takaisintulon jälkeiseen aikaan.
1. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. 2. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi,
Paholainen ei saa surmaansa Jeesuksen tullessa niin kuin jumalattomat ihmiset. Hänen tuomionsa tulee vasta myöhemmin. Jumalalla on vielä koko maailmankaikkeudelle näytettävää todistuksena hänen pettävästä työstään.
3. syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa.
Saatana heitettiin syvyyteen ja sidottiin tuhanneksi vuodeksi. Sana syvyys (kreikaksi abyssos) esiintyy myös luomiskertomuksessa, 1Moos.1.2: ”Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan Henki liikkui vetten yllä”. Ennen luomista, kun maa oli autio ja tyhjä eikä siellä ollut yhtään ihmistä, siitä käytetään nimitystä syvyys. Samaa nimitystä käytetään maasta tuhatvuotiskautena kun maan päällä ei ole yhtään ihmistä ja se on autio ja tyhjä sekä vitsausten ja hävityksen runtelema. Saatana on tuhanneksi vuodeksi sidottu toimettomuuteen maan päälle, koska täällä ei ole yhtään ihmistä, joita hän voisi villitä ja muualle hänellä ei ole pääsyä. Paholainen on näin ollen sidottu olosuhteiden kahleilla maan päälle. Seuraa tämän videon koko sanoma niin saat selville Raamatusta itsestään kumpuavan tulkinnan asialla. Saatat joutua kriittisesti tarkastelemaan aikaisemmin saamaasi opetusta, mutta Raamattu on ainoa luotettava totuuden lähde. Kuvat Pixabay, ww.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 21. Uusi taivas, uusi maa

Tässä luvussa Jumalan pelastussuunnitelma on vihdoinkin päätöksessään. Tämä maapallo, joka oli alun perin luotu ihanaksi paratiisiksi ihmistä varten, tullaan nyt lopullisesti luovuttamaan heille takaisin siinä alkuperäisessä tilassa, jossa se oli kun ihminen luotiin. Jumala tulee uudistamaan kaiken entiseen täydelliseen tilaan
1. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää.
Raamatun sanoma on, että kun viimeinenkin synti ja synnintekijät on hävitetty, Jumala luo tämän maailman uudeksi pelastettujen kodiksi. Kaikki synnin kauhut, suru ja kärsimys, on iäksi pyyhitty pois. Myös itse kuolema on kukistettu. Syvä onni ja rauha, tyytyväisyys ja elämän ilo sekä kiitollisuus Jumalaa kohtaan täyttää jokaisen ihmisen sielun siinä sanoin kuvaamattoman kauniissa maassa, jossa lunastetut saavat iäti elää.
2. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.
Koko saastunut ilmakehä ja maanpinta luodaan uudelleen täydelliseen puhtauteen ja kauneuteen. Koko maa asutetaan pelastettujen kodiksi. Keskuspaikkana tulee olemaan Uusi Jerusalem, jossa pelastetut tulevat kohtaamaan Jumalansa, Vapahtajansa, Jeesuksen Kristuksen. Tämä Uusi Jerusalem on kokonaan toinen kaupunki kuin Palestiinassa sijaitseva Jerusalem tai kuin itse asiassa mikään ihmisen rakentama kaupunki. Uusi Jerusalem on Jumalan kaupunki, joka suhteessa täydellinen. Se on Johanneksen sanojen mukaan niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Kaupunki, jonka piiriin lunastetut kuuluvat, on muistuttava puhdasta ja pyhää, jonka Jeesus Kristus on voittanut itselleen rakkaudellaan.

Ilmestyskirja luku 22. Pelastettujen perintö

Jumalan pelastussuunnitelma on vihdoinkin päätöksessään. Tämä maapallo, jonka Jumala loi täydelliseksi paratiisiksi ihmisille, tullaan nyt lopultakin luovuttamaan heille takaisin siinä alkuperäisessä tilassa, jossa se annettiin ihmisille Eedenissä. Jumala tulee uudistamaan kaiken, Hän luo kaiken uudeksi.
Ilmestyskirjan 22. luku on päätösluku koko vuosituhantiselle Jumalan pelastussuunnitelmalle. Ihmiskunta ja maapallo on palautettu siihen alkuperäiseen tilaan, johon se oli alun perin luotu. Suuri taistelu maailmankaikkeuden herruudesta on päättynyt. Jeesus Kristus on voittanut tuon kapinoitsijan, saatanan eikä ahdistus nouse enää milloinkaan luomakuntaa. Koko maailmankaikkeus tulee antamaan Kristukselle kunnian ja vallan iankaikkisesti.
1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden.
Näissä jakeissa on ihmeellinen lupaus siitä, että Jumalan valtaistuin tulee sijaitsemaan maapallolla. Hän tulee uudesti luodusta maasta käsin hallitsemaan koko maailmankaikkeutta iankaikkisesti. Tämä pieni, mitätön, syrjässä oleva maapallo korotetaan koko maailmankaikkeuden keskuksesi siinä mielessä, koska itse Jumala Jeesus Kristus tulee asumaan siellä ihmislasten kanssa, jotka ovat voittaneet saatanan riivaajineen Jeesuksen veren ja todistuksensa sanan kautta. Tämä elämämme on loppujen lopuksi sellainen suuri kilpailu, jossa jokainen ihminen voi olla mukana ja sen palkinto on äärettömän suuri, sanoin kuvaamaton, ja tähän kilpailuun voivat osallistua kaikki ihmiset. Siinä kilpaillaan hengen asein. www.saviastia.fi kuvat Pixabay